beats by dre cheap

Poslanik s.a.v.s. govori o pokajanju

Bismillahirrahmanirrahim

Došao neki čovjek kod Allahovog Poslanika s.a.v.s. i upitao:

„Allahov Poslaniče, ako počinim grijeh da li mi se taj grijeh piše?“
Allahov Poslanik a.s. mu odgovori „Piše se“.
Čovjek ponovo upita: „A ako se pokajem?“
Reče Poslanik a.s. „Bit će izbrisan“.

Čovjek na to reče: “A ako se povratim na grijeh?“
Allahov Poslanik a.s. mu odgovori: „Piše se“.
„A ako se ponovo pokajem?“-upita čovjek
„Briše se“ – odgovori mu Poslanik a.s.

Čovjek opet upita: „A ako se ponovo povratim na grijeh?“
„Piše se“ – reče mu Allahov Poslanik a.s.
„A ako se pokajem?“ – upita čovjek.
„Briše se“ – odgovori mu Allahov Poslanik a.s.

Nakon toga beduin upita: „Dokle se brišu grijesi?“
Allahov Poslanik s.a.v.s. mu odgovori: Zaista Allahu, dž.š. neće dosaditi da oprašta sve dok tebi ne dosadi da tražiš oprost za počinjene grijehe?“
(Bejheki, hadise sličnog značenja bilježe Buharija i Muslim)


„Ljudi, pokajte se Allahu, jer zaista ja Mu se kajem po stotinu puta dnevno.“
(hadis bilježi - Muslim)

„Nema muslimana koji, kada počini grijeh, uzme abdest i klanja dva rekata, a potom zatraži oprost, da mu Allah dž.š. neće oprostiti (grijeh).“
(Buharija i Muslim)

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
28/05/2007 11:51