beats by dre cheap

Značaj prijateljstva u ime Allaha dž.š.

 Bismillahirrahmanirrahim

Vrijednost ljubavi u ime Allaha dž.š. potvrđuje nam i hadis Allahovog Poslanika s.a.v.s.:
„Od Allahovih dz.š. robova ima ljudi koji nisu ni poslanici, ni šehidi, a zavidjet će im poslanici i šehidi na Sudnjem danu zbog njihovog mjesta kod Allaha dž.š.“
Upitaše ashabi: „Obavjesti nas, Allahov Poslaniče, ko su oni?“
Allahov Poslanik s.a.v.s. reče:
To su ljudi koji se vole u ime Allaha dž.š. nisu rodbina, niti imaju materijalene koristi od toga. Njihova lica će biti svjetlost, i oni će biti u svjetlosti. Neće se bojati onda kad ljudi budu strahovali, niti će tugovati kada drugi budu tugovali.“
Zatim je proučio ajet:
I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici.
(Kur`an, Junus, 62)
(hadis prenosi: Omer ibnu-l-Hattab r.a.)

I Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prama drugima sjediti.
(Kur`an, El-Hidžr, 47)

Ebu Hurejere r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao:
Na Sudnjem danu će Allah reći:
- Gdje su oni što su se voljeli u Moje ime? Danas ću ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga
!“
(Muslim)

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:
Tako mi Allaha, u čijoj je moći moja duša, nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok ne budete voljeli!
Hoćete li da vas uputim na djelo kojim ćete se, ako ga budete činili, zavoljeti? Nazivajte selam jedni drugima!“
(Muslim)

Gospodaru moj, pomozi nam u iskrenosti bratstva i sestrinstva, učini naša srca mehkim i Tebi milim,
amin

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
17/05/2007 08:50