beats by dre cheap

PRIJATELJI u ime Allaha dž.š.

Bismillahirrahmanirrahim

 Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže:
“Čovjek je vjere svoga prijatelja, zato pazite sa kome se družite!“
(Tirmizi)

 Prijatelj ti nije onaj kojeg je slušajnost stavila na put života, već je prijatelj onaj koga odabereš ti i vidiš u njemu da odgovara tvome odgoju, uvjetima, ponašanju, vjeri i pokornosti Allahu dž.š.

Zato Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže:
Čovjek će biti uz onog koga voli.“
(Buharija) 

Kolika je to sreća da Allah dž.š. nekom od nas pošalje čovjeka koji će ga u Njegovo ime voljeti.
Omer ibn-l-Hattab r.a. bi govorio:
“Ako neko vidi da ga njegov brat musliman voli u ime Allaha, dž.š. neka se za njega prihvati jer rijetkost je to naći.“


 U predajama stoji:
„Poslije islama čovjeku nije dato veće dobro od dobrog brata muslimana, koji će ga, ako zaboravi – napomenuti, a ako ga podsjeti – potpomoći će ga.“

Slast bratstva(sestrinstva) u ime Allaha dž.š. možemo shvatiti samo kada čujemo hadis-kudisijj, u kojem Uzvišeni Gospodar kaže:

„Zaslužili su (obavezna je) Moju ljubav oni koji se vole u Moje ime.“
(Ahmed, Tirmizi)

....................................
Govor srca – Amr Halid
InšaAllah nastavit će se

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
14/05/2007 20:02