beats by dre cheap

Dova je ibadet

Bismillahirrahmanirrahim

Uzvišeni Allah dž.š. kaže:
O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavistan i hvale dostojan.“
(Kur`an, Sura Fatir, 15 ajet)


Allah Uzvišeni kaže:
Gospodar vaš je rekao: „Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!“
(Kur`an, Sura, ajet 60)

A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravom putu.
(Kur`an, El-Bekare, 186 ajet)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem kaže:
Allah se srdi na onoga koji Ga ne moli.“
(Hadis bilježi Tirmizi od Ebu Hurejre, r.a.)

 
Dova je ibadet.“
(Hadis bilježi Tirmizi od Nu`mana ibn Bešira r.a.)

 „Molite Allaha ubjeđeni u uslišavanje dove. I znajte da Allah ne prima dovu (upućenu) iz nemarna i neskrušena srca.“
(Bilježi Tirmizi)

Imam Ahmed ibn Hanbal r.a. kaze da od stepena skrusenosti zavisi primanje dove:
„Nemam primjera za to kakav treba biti musliman kad moli Allaha dž.š. dovom da mu je usliša sem da treba biti kao čovjek na komadu daske usred mora, a prema njemu ide ogroman val, ubijeđen da ga čeka smrt.“

 Muhammed sallallahu alejhi ve sellem takodjer kaze:
Uslišat će se dova onome od vas koji (je strpljiv i) ne požuruje i ne kaže:
`Molio sam, pa mi nije uslišano.`“
(Buharija)

Još jedan lijep hadis, koji nam daje snagu i stvara ogromnu energiju, koja nas tjera da upućujemo dove Allahu dž.š.

Kaže Allahov Posalnik s.a.v.s.:
Zaista je Allah Stidljiv, Plemenit, Srami se, kada rob podigne Njemu ruke, da ih vrati prazne i očajne.“
(Hadis bilježe Tirmizi, Ebu David i Ibn Madže od Enesa ibn Malika, r.a.)

.............................................
GOVOR SRCA - Amr Halid

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
09/05/2007 19:13