beats by dre cheap

Ljubav prema Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.

Bismillahirrahmanirrahim

Uzvišeni Allah voli Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem a voljeti ono što Allah dž.š. voli je sastavni dio ljubavi prema Allahu.
Muhammed nije slučajno odabran za ovu uzvišenu misiju, on je najodabraniji i najbolji među ljudima i oblikovan je nad svim ostalim poslanicima.


Od Ebu-Hurejere se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rakao:
Ja ću na Sudnjem danu biti velikan (prvak) sinova Ademovih, prvi kome će se kabur otvoriti, prvi koji će šefaat činiti i prvi kome će šefaat biti prihvaćen.“
(Muslim)

Poslanikova, s.a.v.s. blagost i milost prema svome ummetu i njegovo nastojanje da ih izvede na pravi put i spasi propasti, također je razlog da ga volimo.

Od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je neko rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem:
Dovi protiv mušrika?“, a on je odgovorio:
Nisam poslan da proklinjem, poslan sam samo kao milost.“

Od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:

Svaki vjerovjesnik je imao dovu koja se uslišava, pa je svaki od njih požurio da tu dovu iskoristi, a ja sam svoju dovu sačuvao za šefaat mom ummetu. To će, inšallah, biti za one sljedbenike moga ummeta koji umru, a Allahu nisu saučesnika pripisali.“

(Buharija i Muslim)

Kaže Uzvišeni Allah:
Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je kad ste u mukama, jedva čeka da pravim putem krenete a prema vjernicima je blag i milostiv.“
(Et-Tevba, 128.)

Ako čovjek voli svoje roditelje koji su uzrok njegova postojanja i što su mu u djetinjstvu pružili svu pažnju i brigu, onda se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, treba više voljeti jer nam je Uputom, uz Allahovu pomoć, omogućio da se okoristimo svojim životom.  

Neka je salavat i selam na odabranog i časnog Allahovog Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem,
amin

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
02/05/2007 18:48