beats by dre cheap

Muhammed a.s. milost svjetovima

Muhammed s.a.v.s.  - MILOST SVJETOVIMA

Rebiu-l-evvel je mjesec u kojem je prilika za preispitivanje stepena našeg slijeđenja sunneta i stvarne ljubavi prema Muhammedu s.a.v.s. On je period odluke da se život uskladi sa Kur`anom i sunnetom, radi postizanja dobra na ovom i budućem svijetu!

Allah dž.š. je odabrao Poslanika s.a.v.s. za plemenitu misiju poslanstva, koja je u isto vrijeme milost svjetovima, kao što je milost i on sam, kao prenosilac Istine.

Slanje Poslanika nije samo milost za ljude, već za svjetove, koji osjećaju veličinu Istine, kao što stoji u slj.ajetu

A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.“

(Suretu-l-Enbija: 107)

Kako je Poslanik s.a.v.s. milost svjetovima? Time što uspostavljajući Allahov zakon (šerijat) on uspostavlja red i mir na Zemlji i dovodi ljudski rod u jedan harmoničan hod koji poznaje cijeli kosmos, a to je slavljenje Onoga koji nema početka niti kraja i Kome niko ravan nije.

Muhammed a.s. je ljudima posat i kao: svjedok, donosilac radosne vijesti, opominjač, onaj koji poziva Allahu dž.š. i svjetiljka koja sija, o čemu govore slj.ajeti:

O vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka, kao donosioca radosnih vijesti i kao Poslanika koji opominje,“(45) „da – po Njegovom naređenju – pozivaš Allahu i kao svjetiljku koja sija.“(46) „I obraduj vjernike da će Allah na njih veliku milost prosuti.“(47)

(Surettu-l-Ahzab: 45-47) 

Za razliku od drugih poslanika Muhammed a.s. je imao misiju koja nije ograničena na određeno vrijeme i jednu etničku skupinu, već se njegovim poslanstvom otvaraju novi vidici pred čovječanstvo i poslanička zadaća dobija novu dimenziju.

Muhammed, s.a.v.s. zajedno sa ashabima ispunjava i širi islam koji predstavlja nepresušan izvor za sve one koji se žele napojiti sa čistog izvora islama.

Oni koji hoće da ih zavolji njihov Gospodar i da im budu oprošteni grijesi, dužni su slijediti Poslanika a.s., kao što Allah dž.š. kaže 31. i 32 ajetu Sure Ali Imran:

Reci: `Ako Allaha volite mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti` - a Allah prašta i samilostan je.“(31) „Reci: ` Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!` A ako oni glave okrenu – pa, Allah zaista ne voli nevjernike. “ (32)

(Suretu Ali Imran: 31-32)

Allah dž.š. naređuje muslimanima da prihvate sve što im njihov Poslanik  dozvoljava, a da se okanu svega onoga što im je on zabranio, pa u 7 ajetu Sure Hašr, stoji:

„...Ono što vam Poslanik (s.a.v.s.) da, to uzmite, a ono što vam zabrani ostavite! I bojete se Allaha jer Allah zaista strahovito kažnjava!“

(Surteu-l-Hašr: 7)

Pokornost Poslaniku s.a.v.s. se ogleda u slijeđenju njegova sunneta, a zlatna generacija ashaba nije postavljala pitanja i potpitanja na ono što je Muhammed a.s. tražio od njih. Oni nisu postavljali pitanja zašto je islamom nešto određeno ovako ili onako, jer su bili svjesni da ih je Muhammed a.s. upozorio, da su prije njih propali mnogi narodi koji su puno zapitkivali svoje poslanike, kao što stoji u hadisu:

Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao:

Ono što sam vam zabranio, ostavite, a što sam vam naredio činite koliko možete, jer one koji su bili prije vas uništila su pretjerana pitanja i neslaganje sa njihovim poslanicima!“ (Muslim)

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
30/03/2007 09:12