beats by dre cheap

Važna pitanja

Enes ibn Malik prenosi da je neki Beduin došao u džamiju i nakon što se poselamio, Allahov Poslanik s.a.v.s. ga upita:

-          Odakle dolaziš, dobri čovječe?

-          Dolazim iz daleka u potrazi za odgovorima na neka važna pitanja- reče Beduin.

Na to mu Alejhisselam dade znak i on poče postavljat pitanja na koja je Alejhisselam odgovorio:

-          Želim biti inteligentan, šta da radim?

-          Boj se Boga

-          Želim biti vjerna sluga Božija i raditi sve što mi Bog zapovjeda?

-          Čitaj i uči Kur`an!

-          Želim biti prosvjećen i imati mir u srcu?

-          Sjećaj se smrti!

-          Želim biti siguran od neprijatelja?

-          Pouzdaj se u Boga!

-          Želim slijediti Pravi Put?

-          Čini dobro drugima za ljubav Božiju

-          Šta ću učiniti da izbjegnem Božiju srđbu?

-          Suzbijaj tjelesne strasti!

-          Kako da živim dugo?

-          Sjećaj se Boga i stalno mu zahvaljuj!

-          Želim napredovati?

-          Budi uvijek pod abdestom

-          Kako da se sačuvam od Džehennema?

-          Čuvaj oći od ružna pogleda, čuvaj jezik od ružna govora; čuvaj ruke od ružna posla, i čuvaj se od zinaluka!

-          Kako da se oslobodim grijeha?

-          Neka ti suze poteku od kajanja i zavjatuj se da nećeš ponoviti grijeh kojeg si počinio!

-          Želim da me svijet poštuje?

-          Nemoj ni otkoga ništa tražiti!

-          Želim pošteno živjeti?

-          Ne pričaj o mahanama drugih ljudi

-          Kako se postaje bogat

-          Čitaj i uči Kur`ansku suru Muzemmil (73)
 

-          Kako da savladam strah od Sudnjeg Dana?

-          Sjećaj se Boga prije jela i prije spavanja!
 

-          Šta ću raditi da bi osjetio Allahovu prisutnost dok klanjam?

-          Propisno uzimaj abdest i nastoj da uvijek budeš čist i uredan!

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
25/03/2007 18:40