beats by dre cheap

Muhammedov s.a.v.s. odnos prema voljenoj Hatidži r.a.

Božiji Poslanik, Muhammed a.s. svojim stavom, svojim odnosom prema svojoj ženi, učinio je da oslonac, smirenost, podršku nađe kod svoje drage Hatidže r.a. Hatidžu r.a. je posebno volio. Zato što je ona pokazala svoju spremnost da žrtvuje sve što ima, pa i sebe na putu kojim je živio Božiji Poslanik s.a.v.s.

Hazreti Hatidža nije ratovala, nije bila na Bedru, na Uhudu i Hendeku, pa što je to ona učinila da ima takvu ulogu u životu da nju, Božiji Poslanik toliko voli!
Upravo, što je ona bila podrška, oslonac Muhammedu s.a.v.s., mjesto smirenosti.

Poslanik a.s. je znao reći svojoj ženi:„Hatidža, doista, ja te ne mogu nikada obradovati, kao što ti mene možeš obradovati.“

Da vidimo kakva je to ona bila.

Džibril a.s. je jednom došao Muhammedu a.s. i rekao mu:

„O Muhammede, reci Hatidži da je Gospodar poselamio i obavjesti je da je čeka kuća u Džennetu od dragulja u kojoj nema umora, u kojoj nema galame i buke.“

Pazite kog stepena, zato što je odigravala pravu ulogu, našla je sebe u njemu. Ona je bila biznismen, pravi biznismen, imala je firme, poslovala je, i svu svoju firmu uložila je Poslaniku a.s.
Podrška i firma i oslonac i smirenost.
Ona je dobila sve što joj je potrebno bilo.
Zato nema niko pravo da kaže, da se u islamu ne daje nikakvo pravo ženi, da se zatvara u kuću,....
Ne, Hatidža je onda bila svjetski bizmismen, ali je taj svoj biznis usmjerila ka pravim stvarima.
Božiji Poslanik s.a.v.s. preporučuje vjernicima muškarcima da imaju razumjevanje i da budu pažljivi prema njima i rekao je u hadisu:
„Pripazite mi dva slabića; jetima i ženu.“

Dakle, budite nježni, budite blagi, razumjevajte dakle njenu prirodu.
Nemojte od nje tražiti ono što ona ne može.
Primjer za to, rekli smo da mi želimo da ona radi kao i muškarac 8 sati. Muškarac dođe kući izvrne se legne, a ona mora da radi, napravi ručak, da počisti, smiri djecu,...

Treba smanjiti radno vrijeme za ženu ili nemojte očekivati zadovoljenje potreba bračnih, porodičnih, kako bi normalno funkcionisala.
Gospodar joj ne zabranjuje da radi, a mnogi žele da prišiju islamu da žene ne smiju raditi, zatovorena je,....sjetite se Hatidže.
U drugom hadisu, Muhammed a.s. kaže: „Zadovoljstvo Gospodara je u zadovoljstvu roditelja.“

Muhammed a.s. kaže: „Džennet je pod majčinim nogama.“

Hadis: „Najbolji među vama je onaj koji bude najbolje postupao prama svojoj ženi, a ja sam nabolji prama svojim ženama.“

 Dakle, želiš li da vidiš kakvog je ko ponašanja, kakva je veza čovjeka s Gospodarom, obatimo pažnju kakva je veza njegova prama ženi, koliko je on poštuje, cijeni, razumije, voli – tu će on pokazat koliki je vjernik.

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
21/03/2007 20:14