beats by dre cheap

Islam

Kao Allahov izbor, odabran između ljudi, Muhammed a.s. kazuje, prenosi i tumači ljudstvu Allahove sure, ajete, znamenja, dokaze i nepobitne istine da bi ih, pomoću Allahove objave, pouke i poruke, očistio od stalne napasti nevjerovanja i širka i da bi ih podučio i uputio Kur`anu i mudrosti, dakle sunnetu, kako bi naučili, znali i saznali ono što ni na koji drugi način nikada ne bi mogli saznati.

„Mi smo vam jednog od vas kao poslanika poslali, da vam riječi Naše kazuje, i da vas očisti, i da vas Knjizi i mudrosti pouči, i da vas ono što niste znali nauči.“

(Kur`an, el-Bekare, 151.)

U tom je smislu Muhammed a.s. istovremeno svjedok, živi, autentični i prvi primjer i primjenjitelj Allahove objave, donosilac radosnih, najljepših, najuputnijih i najblagotvornijih vijesti, te poslanik koji ljude stalno opominje, upućuje i po Allahovom naređenju poziva ka Allahu, pomoću vjerovanja, ahlaka, šerijata, dobrih djela i ispravnog načina života.

„O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje da – po Njegovom naređenju – pozivaš ka Allahu, i kao svjetiljku koja sija.“

(Kur`an, el-Ahzab, 45. i 46.)

 U tom smislu, kao šahid (svjedok), mubeššir (obveseljač), munizir (stalni opominjač) i daija (pozivalac na Allahov put), Muhammed a.s. kao usvetun hasenetun u svim pitanjima vjere i etike za ummet islama do Sudnjeg Dana, jest svjetiljka koja neprestano, danju i noću, sija, i nikada se ne gasi.  

Uloga Muhammeda a.s., kao šehida, mubeššira, nezira i svjetiljke koja, kao usvetun hasenetun, neprestano sija jeste da poziva ljude da vjeruju u Allaha, da slijede sunnet Muhammeda a.s., te da neprestano, u okviru svojih mogućnosti, Allahovu vjeru pomažu, a Allaha slave, veličaju i hvale danju i noću. 

„... da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete, da vjeru Njegovu pomognete te da Ga veličate i ujutro i naveče hvalite.“

(Kur`an, el-Feth, 9.)

U tom smislu Allah dž.š. šalje Muhammeda a.s. s hidajetom i vjerom istinitom da bi tu vjeru uzdigao i uzvisio iznad svih vjera koje nisu od Njega; a jedina vjera od Allaha jeste islam.

„On je poslao Poslanika Svog s uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera; a Allah je dovoljan Svjedok!“

(Kur`an, el-Feth, 28.) 

Premda su svi vjerovjesnici Allahova milost, jedino je Muhammed a.s. milost svim svjetovima. Svi su oni u okviru Allahovog sunetullaha u različitim vremenima, kao vjerovjesnici, slani određenim narodima za određeno vrijeme, a jedino je Muhammed a.s., vjerovjesnik svih naroda i svih svjetova, svih vremena i svih vjerovjesnika. U tom smislu on je hatemu-l-enbija ili kraj, pečat, završetak i krug svih vjerovjesnika s kojima se hijeropovjest i slanje vjerovjesnika zavšava. 

„Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik; a Allah dobro zna.“

(Kur`an, el-Ahzab, 40.)

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
02/03/2007 19:04