beats by dre cheap

ZNAČAJ POSLANIKA A.S.

 Muhammed a.s. jedini je vjerovjesnik čiji je dolazak, kao Allahovo obećanje, puninu riječi, kompletiranje objave i poruke, nagovještavao svaki raniji poslanik, s upozorenjem svome ummetu da su, ako se Ahmed pojavi, oni kao ummet dužni prihvatiti Muhammeda a.s. kao svog vjerovjesnika, kao i objavu i šerijat koji se njemu objavljuje.

 

Dakle, jedan od bitnih sadržaja u porukama svih ranijih vjerovjesnika bilo je najavljivanje Ahmeda, koji se rađa pod imenom Muhammed.

Muhammed a.s. ili stalno najavljivani Ahmed jeste milost svim svjetovima, narodima, bićima i stvorenjima.

 

„... a tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.“

( Kur`an, el-Enbija, 107.)

 

Svaki je Allahov vjerovjesnik milost i blagodat ljudima, ali Muhammed a.s. jedini je univerzalni, sveobuhvatni blagoslov, milost i dobrota svim svjetovima.

Ono što je zajednička crta svih vjerovjesnika jaste da su oni moralni uzori, moralne paradigme, moralne i vjerske formule vjerovanja, ponašanja, djelovanja, načina života i odnosa među ljudima.

 

U pravu je jedan mislilac kada kaže:

„Kada vjerovjesnici ne bi bili ljudima moralni uzori, čovječanstvo bi izgubilo svaku nadu.“

 

Zato su svi vjerovjesnici usvetun hasenetun – nenadmašni uzori i nenadmašni primjeri Allahovi, džellešanuhu, u svim stvarima, u pogledu vjere i etike, od prvog čovjeka do Sudnjeg dana.

 

Oni su vam divan uzor – onima koji žele Allaha i onaj svijet. A onaj koji leđa okrene – pa, Allah zaista nije ni o kome ovisan, i On je jedini hvale dostojan!

(Kur`an, el-Mumtehine,6.)

 

Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji čvrsto Allaha spominje.

(Kur`an, el-Ahzab, 21.)

 

 

Kur`an ističe da je jedna od funkcija vjerovjesnika Muhammeda a.s. upravo da bude vjerski i moralni uzor ljudskom rodu do Sudnjeg dana.

„... jer ti si, zaista, najljepše čudi!

(Kur`an, el-Kalem,4.)

 

To i Muhammed a.s., potvrđuje sljedećim hadisom:

„Poslan sam da usavšim moral kod ljudi.“

 

Kao takav uzor u stvarima vjere i etike muslimana Muhammed a.s. mora biti preči i draži od njih samih, žena, djece i svih blagodati ovog svijeta.

 

„Niko od nas neće biti pravi vjernik dok mu ja ne budem draži od njegove djece, njegovih roditelja i svih ljudi.“

 

„Vjerovjesnik treba biti preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene su njegove kao majke njihove.“

(Kur`an, el-Ahzab,6.)

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
24/02/2007 19:27