beats by dre cheap

Skromnost, moral

 

KAKVA JE BILA POSTELJA ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*              Aiša r.a. pripovjeda: „Postelja Allahovog Poslanika a.s. je bila uštavljena koža natrpana palminim vlaknima.“

 

*              Zapitaše Aišu r.a.:“ Od čega je bila postelja Allahovog Poslanika a.s.?
- Bila je od uštavljene kože, natrpane palminim vlaknima – odgovori Aiša.“
Zatim upitaše Hafsu r.a.: - Od čega je bila postelja Allahovog Poslanika a.s. u tvojoj kući?
“Bila je od grube tkanine, koju bi presavili prije spavanja. Jedne noći mu rekoh: - Kada bi ovaj prostirač dva puta presavili, bilo bi ti udobnije – i tako učinili. Kada se probudio upita me: - Šta ste mi sinoć prostrili? – Prosrtili smo ti tvoju postelju, samo što smo je dva puta presavili. Mislili smo bit će ti udobnije.
- Prostrite mi postelju kao što ste je i ranije prostirali, jer udobna postelja me je sinoć spriječila da klanjam noćni namaz.“

 

O SKROMNOSTI ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*              Omer b. Hattab r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Ne veličajte me kao što kršćani veličaju `Isaa, sina Merjemina, jer ja sam Allahov rob, i zato recite: - Allahov rob i poslanik.“

 

*              Enes b. Malik r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je obilazio bolesne, klanjao dženaze, jahao na magarcu i odazivao se pozivu robova na gozbu. Na dan protjerivanja plemena Benu Kurejza jahao je na magarcu zauzdanom užetom i osedlanom pokrivačem od palminih vlakana.“

 

*             Enes b. Malik r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. se odazivao pozivu na gozbu gdje bi ga ugostili ječmenim hljebom i ustajalim maslom. Njegov oklop je bio zalog kod jednog Židova, a da ga niko nije mogao iskupiti sve dok nije preselio na ahiret.“

 

*              Enes b. Malik r.a. pripovjeda: „Prilikom obavljanja hadždža, Allahov Poslanik a.s. jahao je na trošnom samaru, a na sebi je imao vuneni ogtač koji nije vrijedio ni četiri srebrenjaka. Govorio je: Gospodaru moj, očisti moj hadždž od licemjerja i prijestiža.“

 

*              Enes b. Malik r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. mi je bio najdraži. Kada bi ga ugledali niko nije ustajao pred njim, jer su znali da on to ne voli.“

 

*              Hasan b. Ali r.a. priča: „Zamolio sam mog dajdžu Hinda b. Ebi Haleta, koji je znao lijepo pričati, da mi opiše Allahovog Poslanika a.s. pa mi je rekao: Allahov Poslanik a.s. je bio visok i krupan, lice mu je sjalo kao puni mjesec... i ispriča mi cijeli hadis. Prešutio sam ovaj hadis od brata Husejna, i kada sam jednog dana htio da mu je ispričam, vidio sam da ga već odavno zna i da je našeg dajdžu pitao prije mene. Zatim je pitao našeg babu kako je Allahov Poslanik a.s. ulazio u kuću i izlazio iz nje, i kako je izgledao, pa mu je rekao:
Ulazak u kuću bi podijelio na tri dijela. Dio za Allaha, dio za porodicu i dio za sebe, a zatim bi svoj dio dijelio između sebe i drugih ljudi.
Tada bi ga posjećivali najugledniji ashabi, od kojih ništa nije skrivao i koji su sve prenosili drugim. U vremenu koje je posvećivao ljudima davao je prednost uglednijim ashabima, i raspodijelio bi ga prema veličini njihove vjere. Neko je tražio jednu stvar, neko dvije, a neko više stvari. On bi se brinuo o njima, govorio bi im o onome što im koristi, a što koristi ummetu i šta treba da čine. Kazao bi im:
- Neka prisutni obavjeste odsutne, i prenesite im potrepštine ljudi koji im lično ne mogu prenijeti, jer će Allah na Sudnjem danu učvrstiti onoga ko vladaru prenese potrebu onoga ko mu je sam ne može prenijeti. Pred njim se samo o tome govorilo i nikome nije dopuštao da o nečemu drugom govori: Ulazili bi kod njega prema svome ugledu, a razilazili bi se nakon što ih poduči da upućuju druge ljude na dobro.
Zatim sam ga pitao: - Šta je činio kada bi izlazio iz kuće? – i on mi odgovori: Allahov Poslanik a.s. je čuvao svoj jezik, nije govorio o onome što ga se ne tiče, okupljao je ashabe a nije ih podsticao na mržnju, iskazivao je počast prvacima plamena i imenovao ih njihovom vođama, pazio se ljudi, ali ni od koga nije skrivao svoj osmjeh i moral, uvijek se brinuo o ashabima, raspitivao o ljudima, obradovao je i podržavao sve što je dobro, a osuđivao i spriječavao sve što je ružno, bio je umjeren i odmjeren, nije zanemarivao ljude bojeći se da ne zapadnu u nemar ili ne skrenu, za sve je imao rješenje, istinu nije zanemarivao niti je preko nje prelazio, do njega su sjedili najugledniji ljudi, najviše je poštovao ljude čiji je savjet bio najkorisniji, a najugledniji su bili kod njega oni koji su najviše pomagali druge ljude i o njima se brinuli.

Zatim sam ga pitao o njegovom medžlisu (javnom skupu), i rekao mi je: - Allahov Poslanik a.s. je uvijek prije sjedenja ili ustajanja spominjao Allahovo ime, kada bi druge posjećivao sjedio je tamo gdje ima mjesta i to drugim naređivao, svakom sagovorniku je posvećivao dio vremena, da bi svako pomislio da upravo njega najviše cijeni. Strpljivo je sjedio sa sagovornikom ili onim ko od njega nešto trži dok se sam ne okrene, udovoljio bi onom ko nešto traži ili bi mu odgovorio lijepim riječima. Njegova širkokogrudnost i moral bili su dovoljni za sve ljude, tako da im je postao kao otac i svi su bili pred njim ravnopravni. Njegov medžlis (skup) je bio medžlis nauke, blagosti, stida, povjerenja i strpljivosti, nisu se dizali glasovi, nije niko nikog prekoravao, niti vrijeđao, svi su bili jednaki, pravio je razliku samo po bogobojaznosti, ponizni jedni prema drugima poštovali su starije i bili milostivi prema mlađim, davali su prednost onome kome je nešto trebalo i brinuli su se o nepoznatim strancima.“

 

*              Džabir r.a. kazuje: „Došao mi je Allahov Poslanik a.s. ne jašući ni mazgu ni konja (pješice).“

 

*             Jusuf b. Abdillah b.Selam r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. mi je nadjenuo ime Jusuf, stavio me na krilo i pomilovao po glavi.“

 

*             Aiša r.a. je upitana: „Šta je Allahov Poslanik a.s. radio u kući? – Bio je običan čovjek – odgovori – čistio je svoju odjeću, muzao ovcu i brinuo se sam o sebi.“

 

O MORALU ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*             Amr b. el-As r.a. kazuje: „Allahov Poslanik, a.s. je razgovarao licem okrenut i prema najlošijim ljudima.Okretao bi im se licem i tako mi govorio da sam pomislio da sam ja najbolji ashab. Upitah ga: - Allahov Poslaniče, ko je bolji, ja ili Omer? – Omer- odgovori mi.
- Allahov Poslaniče, ko je bolji, ja ili Osman? – Osman - reče.
Kada mi je to rekao i potvrdio, zaželio sam da ga nisam pitao.“

 

*             Enes b. Malik r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. nije bio  razvratnik, niti bestidnik, niti je vikao po trgovima. Na zlo nije uzvraćao zlom, nego je praštao i bio velikodušan.“

 

*             Aiša r.a pripovjeda: „ Allahov Poslanik a.s. nikoga nije udario rukom, ni slugu, ni ženu, izuzev kad se borio na Allahovom putu.“

 

*             Aiša r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. nikada nije uzvračao na učinjenu nepravdu, izuzev ako se prekrše Allahovi propisi, a ako se prekrše Allahovi propisi žestoko bi se razljutio. Kada god je mogao odabrati jedno od dva djela, odabrao bi lakše, ako nije bilo grijeh.“

 

*             Enes b. Malik r.a. kazuje: „Služio sam Allahovog Poslanika a.s. devet godina, a da mi nikada nije rekao za nešto što sam uradio: - Zašto si to uradio?; niti za nešto što nisam uradio: - Zašto nisi to uradio? Allahov Poslanik a.s. je bio najljepšeg morala.
Nikada nisam dodirnuo ni svilu ni brokat mehku kao ruka Allahovog Poslanika a.s. niti sam pomirisao miris ugodniji od znoja Allahovog Poslanika a.s.“

 

*             Enes b. Malik r.a. pripovjeda: „Kod Allahovog Poslanika a.s. je sjedio jedan čovjak na kojem se vidio trag boje šafrana. Nikome se nije obraćao ružnim riječima, i , kada je čovjek izašao, rakao je prisutnim: - Kažite mu da opere trag šafrana.“

 

*             Aiša r.a. kazuje: „Jedanput, dok sam bila sa Allahovim Poslanikom a.s. pokucao je na vrata jedan čovjek, i on reče: - Loš li je taj čovjek!, a kada je ušao sa njim je blago razgovarao. Nakon što čovjek izađe, rakoh mu: - Allahov Poslaniče, prvo si mi rekao one riječi, a zatim si prema njemu bio ljubazan? – Aiša – reče mi – najgori je onaj čovjek kojeg ljudi izbjegavaju bojeći se njegovog zla.“

 

*             Husejn b. Ali je jednom pitao oca Aliju r.a. o ponašanju Allahovog Poslanika a.s. u društvu sagovornika, pa mu Alije reče: „Allahov Poslanik a.s. je uvijek bio nasmijan, blage naravi i ljubazan. Nije bio grub ni okrutan. Nije prekomjerno dizao glas, nije bio razvratnik, nikoga nije sramotio, nije bio škrtica. Pretvarao bi se da ne vidi ono što ne želi vidjeti. Ne očajava i ne gubi nadu onaj ko od njeg nešto traži. Uvijek se klonuo tri stvari: prepirke, oholosti i onoga što ga se ne tiče. Tri strvari ga nisu interesovale o drugima: nikoga nije kudio, nikoga nije sramotio i ničije mahane nije otkrivao. Govorio je samo o onome za što se nadao sevabu.
Kada bi govorio njegovi sagovornici bi ga nepomično slušali oborenih glava (kao da su im na glave ptice sletjele), govorili bi tek onda kada zašuti, jedni drugim nisu upadali u riječ. Kada bi jedan govorio ostali bi slušali dok ne završi govor. Govorio bi onaj ko bi prvi uzeo riječ. Smijao bi se onome čemu se drugi smiju i divio bi se onome čemu se drugi dive. Kada bi došao neki stranac, strpljivo je podnosio njegovu grubost u govoru i kada pita. Čak su njegovi drugovi (ashabi) priželjkivali da im dođe neki stranac. Govorio bi im: - Kada vidite da je nekom nešto potrebno, pomozite mu. Zahvalu je primio samo od onoga ko mu je dorastao. Ničiji govor nije prekidao, sve dok sagovornik ne prekorači granicu, tek tad bi mu zabranio da govori, ili bi ustao.“

 

*             Ibn Abbas r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je bio najdaražljiviji čovjek, a najdaražljiviji je bio u mjesecu ramazanu.Tada mu je dolazio Džibril i preslušavao ga Kur`an. Kada bi susreo Džibrila, Allahov Poslanik a.s. je bio darežljiviji od jutarnjeg povjetarca.“

 

*              Enes b. Malik r.a. priča: „Allahov Poslanik a.s. nije ništa štedio za sutra.“

 

*              Omer b. Hattab r.a. pripovjeda: „Jedan čovjek je zatražio da mu Allahov Poslanik a.s. nešto udijeli, na što mu on odgovori: - Nemam ništa da ti dadnem, nego to uzmi u moje ime, pa ću ga ja otplatiti kada mi nešto bude doneseno. – Allahov Poslaniče, reče Omer, dao si mi dosta, Allah te ne duži onim što ne možeš učiniti.
Na njegovom licu se vidje srdžba zbog Omerovih riječi. Tada Ensarija reče: - Udjeljuj, Allahov Poslaniče, i ne boj se da će ti Gospodar `Arša umanjiti!
Allahov Posalnik a.s. se nasmješi, lice mu se ozari radošću i reče: - Tako mi je i naređeno!“

 

*             Aiša r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je primao poklone i za njih nagrađivao.“

 

O STIDU ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*              Ebu Se`id Hudri r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je bio stidljiviji od djevice, kad nešto ne bi odobravao, vidjelo bi mu se na licu.“

 

ALLAHOV POSLANIK A.S. SE LIJEČIO PUŠTANJEM KRVI

 

*              Enes r.a. kazuje da je Ebu Tajbe pustio krv Allahovom Poslaniku a.s. za što mu je dao dva sa`a hrane i zatražio je od porodice da mu smanji porez. Tada je rekao: „Puštanje krvi vam je najbolji lijek.“

 

*              Ibn `Abbas r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je pustio krv iz vratnih vena i između pleća, i platio je čovjeku koji mu je pustio krv. Da je bilo haram ne bi mu platio.“

 

O IMENIMA ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*              Džubejr b. Mut`im r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Ja sam Muhammed, ja sam Ahmed, ja sam Mahi kojim Allah briše nevjerovanje, ja sam Hašir pred kojim će Allah proživjeti ljude, i ja sam `Akib poslije kojeg nema poslanika.“

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
14/02/2007 20:03