beats by dre cheap

Ibadeti

 

KAKO JE SPAVAO ALLAHOV POSLANIK A.S.

 

*              Berra b. Azib r.a. pripovjeda: „Kada bi Allahov Poslanik a.s. legao u postelju, stavio bi desnu ruku pod desni obraz i proučio:
Gospodaru, sačuvaj me kazne na Dan kada proživiš Tvoje robove.


*              Huzejfe r.a. kazuje: „Kada bi legao u postelju, Allahov Poslanik a.s. bi proučio:
Gospodaru, u ime Tebe umirem i živim.

A kad bi se probudio proučio bi:
Hvala Allahu, koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio, i samo Njemu je povratak.

 

*              Aiša r.a. kazuje: „Svake noći, kada bi legao, Allahov Poslanik a.s. bi puhnuo u ruke, i onda bi na ruke proučio KUL-HUVALLAHU EHAD, KUL-E`UZU BI RABBI-L-FELEK i KUL-E`UZU BI RABBI-N-NAS. Poslije bi rukama potrao glavu, lice i prednji dio tijela. Činio bi tako tri puta.“

 

*              Enes b. Malik r.a. pripovjeda: „Kada bi legao u postelju, Allahov Poslanik a.s. bi proučio:
Hvala Allahu koji nas je nahranio i napojio, zaštitio i dao utočište!
Zatim bi rekao: A koliko je ljudi bez zaštite i utočišta?

 

KAKAV JE BIO IBADET ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*              Mugire b. Šu`be r.a. kazivaše: „Allahov Poslanik a.s. bi klanjao sve dok mu noge ne oteknu. Kada bi ga neko upitao:
 - Allahov Poslaniče, zašto se toliko opterećuješ, kad ti je Allah oprostio sve ranije i kasnije grijehe? – on bi odgovorio: - Zar da ne budem zahvalan rob!“

 

*              Esved b. Jezid priča da je zapitao Aišu r.a.:
“Kako je Allahov Poslanik a.s. klanjao noćni namaz?

- Prvi dio noći je spavao. Pred zoru bi ustao i klanjao vitr-namaz, zatim bi legao u postelju, a ponekada bi legao sa jednom od svojih žena. Kada bi začuo ezan bi i, ako je bio džunub okupao bi se, a ako ne uzeo bi abdest i otišao u džamiju.“

 

*             Ibn `Abbas r.a. pripovjeda: „Jedne noći sam zanočio kod tetke Mejmune, žene Allahovog Poslanika, a.s. Legao sam poprijeko a Allahov Poslanik a.s. uzduž ležaja. Oko ponoći Allahov Poslanik a.s. se probudi protrlja oći i prouči deset zadnjih ajeta sure Ali `Imran.* Zatim ustade, uze abdest iz mješine obješene o zid i poče klanjati.“

Adbullah b. Abas dalje kazuje: „Ustao sam i stao pored njega. Allahov Poslanik a.s. me pomilova po glavi, potegnu za desno uho i provede sa desne strane. Klanjao je šest puta po dva rekata, zatim jedan rekat i ponovo leže. Kada ga je Bilal probudio on ustade, klanja dva kratka rekata sunneta i izađe u džamiju da klanja sabahski farz.“

*Deset posljednjih ajeta sure Ali `Imran započinje ajetom:
Doista u stvaranju nebesa i Zemlje...
Pohvalno je učiti ove ajete nakon buđenja iz sna.

 

*             Ibn Abbas r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. bi noću klanjao trinaest rekata.“

 

*             Zejd b. Halid r.a. kazuje: „Zarekao sam se da ću gledati kako Allahov Poslanik a.s. klanja noćni namaz. Dok sam spavao glave naslonjene na prag njegove kuće, on ustade i klanja dva rekata. Zatim klanja dva dosta duga rekata, pa dva malo kraća, pa dva kraća, pa dva kraća, pa dva još kraća i na kraju klanja jedan rekat. To je ukupno trinaest rekata.“

 

*              Ebu Seleme b. Abdurrahman priča da je pitao Aišu r.a.:
“ Kako je Allahov Poslanik a.s. klanjao uz ramazan?
- Obično je, uz ramazan i mimo ramazana, klanjao jedanaest rekata. Klanjao je četiri rekata, ne pitaj kako ih je dugo i lijepo klanjao! Zatim je isto tako lijepo i dugo klanjao još četiri rekata, i na kraju je klanjao tri rekata.
Aiša r.a. dalje kazuje: Pitala sam ga: - Allahov Poslaniče, zar spavaš prije nego što klanjaš vitr- namaz?
- Aiša, moje oći spavaju, ali noći ne spavaju – odgovrori on.“

 

*              Aiša r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je provodio cijelu noć učeći samo jedan ajet u namazu.“

 

*             Abdullah b. Mes`ud r.a. kazuje: „Jedne noći je Allahov Poslanik a.s. tako dugo stajao u namazu, da sam nešto loše pomislio. – A šta si to pomislio? – upitaše ga. – Pomislio sam da sjednem i da ga ostavim na kijamu.“

 

*             Aiša r.a. pripovjeda: „Ponekada je Allahov Poslanik a.s. klanjao sjedeći. Kada bi mu preostalo još trideset – četrdeset ajeta ustao bi proučio ih stojeći. Zatim bi učio ruku i sedždu, i tako bi klanjao i drugi rekat.“

 

*              Hafsa r.a. kazuje: „Ponekada je Allahov Poslanik a.s. klanjao nafilu sjedeći. Kada bi učio sure, učio bi tako polako i razgovjetno, da bi se učinilo duže od nekog sureta.“

 

*              Ibn Omer r.a. priča: „Klanjao sam sa Allahovim Poslanikom a.s. u njegovoj kući dva rekata prije i dva poslije podnevskih farza, dva poslije akšamskih i dva poslije jacijskih.“

 

*             Ibn Omer r.a. pripovjeda: „Zapamtio sam da je Allahov Poslanik a.s. klanjao osam rekata sunneta: dva prije i dva poslije podne, dva poslije akšama i dva poslije jacije. Moja sestra Hafsa mi je pričala da je klanjao i dva rekata prije sadahskog farza, ali ga ja lično nisam vidio da ih klanja.“

 

KAKO JE ALLAHOV POSLANIK A.S. KLANJAO NAMAZ NAKON IZLASKA SUNCA (SALATU-D-DUHA)

 

*              Abdurrahman b. Ebi Lejla kazuje: „Samo mi je Ummu Hani r.a. pričala je da je vidjela Allahovog Poslanika a.s. kako klanja namaz nakon što Sunce izađe, i visoko odskoči (duha). Pričala mi je: Na dan oslobođenja Mekke Allahov Poslanik a.s. je ušao u moju kuću, okupao se i klanjao osam rekata. Nikada nije brže klanjao, ali je upotpunjavao ruku i sedždu.“

 

*              Ebu Se`id r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je nekada tako redovito klanjao duha-namaz, da smo pomislili da će ga uvijek klanjati, ali nekada ga je tako izostvljao, da smo pomislili da ga više nikad neće klanjati.“

 

*             Ebu Ejjub el-Ensari r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je redovno klanjao četiri rekata prije podnevskog farza. Jedanput ga upitah: „Allahov Poslaniče vidim da redovno klanjaš četiri rekata u podne?
- Nebeske kapije se otvaraju u podne, i ne zatvaraju se sve dok se ne klanja podne-namaz, zato volim da mi se u to vrijeme uzdigne dobro djelo.
- Je li se na svakom rekatu uči sure? – upitah. – Da.
- A predaje li se selam poslije dva rekata? – Ne predaje – odgovori on.“

 

O KLANJANJU NAFILE U KUĆI

 

*              Abdullah b. Se`id r.a. kazuje: „Upitao sam Allahovog Poslanika a.s.: Koji je namaz  bolji, u kući ili u džamiji?
- Vidiš kako je moja kuća blizu džamije, ali draže mi je da klanjam u kući nego u džamiji, izuzev farza.“

 

O POSTU ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*              Abdullah b. Šekik kazuje da je upitao Aišu r.a. o postu Allahovog Poslanika a.s. na što mu je ona odgovorila: „Postio bi tako dugo, da bi mi pomislili da će stalno postiti, a mrsio bi se tako dugo, da bi pomislili: neće više postiti. Otkako je došao u Medinu, Allahov Poslanik a.s. nikada nije postio cijeli mjesec, osim ramazana.“

 

*             Kada je zapitan o postu Allahovog Poslanika a.s.Enes b. Malik r.a. odgovori: „Kada bi započinjao postiti neki mjesec, mi bi pomislili da će ga cijelog ispostiti, a kada bi mrsio neki mjesec, pomislili bi: neće postiti nijedan dan. Kad god bi htio da ga u noći vidiš na namazu mogao si ga vidjeti, a kada bi htio da ga vidiš kako spava, mogao si ga vidjeti.“

 

*              Ebu Hurejre r.a. pranosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Allahu se podnose  ljudska djela ponedjeljkom i četvrtkom, zato želim da mu se podnesu moja djela dok postim.“

 

*             Aiša r.a. kazuje: „Kurejšije su prije islama postile deseti muharrema (Jevmu ašura), pa ga je i Allahov Poslanik a.s. postio. Kada je učinio hidžru u Medinu naredio je da se posti, a kada je propisan post ramazana postio je ramazan a ostavio post na Dan ašura, zato ga je postio ko je htio, a ko je htio mrsio se.“

 

*             Aiša r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je jednom ušao u kuću, i vidjevši sa mnom jednu ženu, upita: - Ko je ta žena? – Ovo je žena koja noći provodi u klanjanu namaza – odgovorih mu. Na to Allahov Poslanik a.s. reče: - Činite ona djela koja možete izdržati jer, tako mi Allaha, Allahu neće dojaditi nagrađivanje sve dok vama na dojade djela.
Zato je Allahovom Poslaniku a.s. bilo najdraže djelo koje čovjek čini ustrajno.“

 

*             Aiša i Ummu Seleme r.a. pričaju: „Najdraže djelo Allahovom Poslaniku a.s. bilo je djelo koje čovjek ustrajno čini, pa makar ono bilo i malo.“

 

KAKO JE ALLAHOV POSLANIK A.S. UČIO KUR`AN

 

*              Kada je Ummu Selame r.a. upitana o učenju Allahovog Poslanika a.s. odgovorila je: „Učio je Kur`an razgovjetno, slovo po slovo.“

 

*              Ummu Seleme r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je zastajao na kraju svakog ajeta. Proučio bi: EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN, pa bi zastao. Zatim: ER-RAHMANI-R-RAHIM, pa bi zastao.“

 

*             Abdullah b. Ebi Kejs zapita Aišu r.a.: „Je li Allahov Poslanik a.s. učio Kur`an tiho ili glasno?
Aiša r.a. odgovori: - Učio je na obadva načina, ponekada tiho, a ponekada glasno. – Hvala Allahu koji je dao olakšicu – reče Abdullah.“

 

*             Adbullah b. Mugaffel r.a. kazuje: „Vidio sam Allahovog Poslanika a.s. kako na dan oslobođenja Mekke, jašući na devi uči i ponavlja ajete:
- Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu i da bi ti Allah ranije i kasnije grijehe oprostio...
Mu`avija b. Kurre dalje nastavlja: „Da se ne plašim okupljanja ljudi oko mene, sada bi učio istim glasom i melodijom.“

 

O PLAKANJU ALLAHOVOG POSLANIKA A.S. PRILIKOM UČENJA KUR`ANA

 

*              Abdullah b. Šehhir r.a. pripovjeda: „Jednom prilikom sam došao Allahovom Poslaniku a.s. i zatekao ga u namazu. Iz grudi mu se, od plača, čulo šištanje kao kada lonac vrije.“

 

*              Abdullah b. Mes`ud r.a. prenosi da mu je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Uči mi Kur`an? – Kako da ti učim, Allahov Poslaniče – odgovorih mu – kada se Kur`an tebi objavljuje?
- I ja volim da ga čujem od nekog drugog.
Započeo sam učiti sure En-Nisa i kada sam proučio ajet
- I kada tebe dovedemo kao svjedoka protiv njih (En-Nisa, 41), okrenuh se i ugledah suze u očima Allahovog Poslanika a.s.“

 

*             Abdullah b. Amr r.a. pripovjeda: „Kada se je jedanput Sunce pomračilo, Allahov Poslanik a.s. ustade i počene klanjati namaz. Stajao je dugo na kijamu, zatim je dugo stajao na ruku`u, potom se ispravio i tako dugo stajao. Zatim je učinio sedždu, pa je sjeo ostavši dugo na sjedenju, pa je ostao na drugoj sedždi dugo kao i na prvoj. Plačući je govorio: - Gospodaru moj, obećao si mi da moj ummet nećeš kazniti sve dok sam ja među njima, i obećao si mi da ih nećeš kazniti sve dok Te budu molili za oprost.* Evo, mi Te molimo za oprost!“

Kada je klanjao dva rekata i Sunce se ponovo pojavilo, Allahov Poslanik a.s. ustade, zahvali se Allahu i reče: - Znajte dobro da su Sunce i Mjesec Allahova znamenja, i da se ne pomračuju zbog nečijeg života ili smrti. Zato, kada se pomrače, požurite da klanjate namaz.

* Obećanje naznačeno u hadisu sadržava sljedeći ajet: Allah ih nije kaznio jer si bio među njima, i Allah ih neće kazniti sve dok Ga budu molili za oprost. (El-Enfal, 33)

 

*              Aiša r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je poljubio Osmana b. Maz`una što je umro, i vidjela sam mu suze u očima.“

 

*             Enes b. Malik r.a. priča: „Prisustvovali smo dženazi kćeri Allahovog Poslanika a.s., Ummi Kulsum, kada je sjeo pored kabura i kroz suze upitao: - Ima li neko ko sinoć nije imao odnos sa ženom? – Imam ja – reče Ebu Talha. – Siđi da je spustiš u kabur – zapovjedi mu.“

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
08/02/2007 20:49