beats by dre cheap

Odgoj i život Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem

  O HODU ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*             Ebu Hurejre r.a. pripovjeda: „Nisam nikoga ljepšeg vidio od Allahovog Poslanika a.s. kao da mu je lice uvijek bilo obasjano suncem. I nisam nikada vidio žustrijeg hoda, kao da je pred njim nestajalo zemlje. Mi smo ga sa mukom sustizali, a on se nije ni obazirao.“

 

*             Ibrahim b. Muhammed r.a. ,jedan od Alijinih r.a. potomaka priča: „Kada je Alija opisivao Allahovog Poslanika, a.s. rekao bi: Išao je žusto, kao da silazi niz brdo.“

 

KAKO JE SJEDIO ALLAHOV POSLANIK A.S.

 

*             Kajla r.a. pripovjeda: „Vidjela sam Allahovog Poslanika a.s. u džamiji kako sjedi priljubljenih stegana uz prsa i obavijenih ruku oko nogu. Kada sam vidjela kako ponizno sjedi zadrhtala sam od straha.“

 

*             Abdullah b. Jezid r.a. kazuje: „Vidio sam Allahovog Poslanika a.s. kako leži u džamiji stavivši nogu preko noge.“

 

*             Ebu Se`id Hudri r.a. kazuje: „Kada bi sjedio u džamiji, Allahov Poslanik a.s. bi rukama priljubio koljena uz prsa.“

 

KAKO JE ALLAHOV POSLANIK A.S. SJEDIO NASLONJEN

 

*             Džabir b. Semure r.a. pripovjeda: „Vidio sam Allahovog Poslanika a.s. kako sjedi naslonjen na jastuk sa lijeve strane.“

 

*             Ebu Bekre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Hoćete li da vam kažem koji je grijeh najveći? – Hoćemo, Allahov Poslaniče – odgovoriše.
- Pripisivanje Allahu druga, neposlušnost roditeljima!
(Ebu Bekre kaže: Poslanik a.s. je bio naslonjen pa se uspravi i reče): - I lažno svjedočenje! I lažno svjedočenje!
Allahov Poslanik a.s. je toliko puta ponovio zadnje riječi, da smo pomislili: Da hoće ušutjeti!“

 

*             Ebu Džuhajfe r.a. priča da je Allahov Poslanik a.s. govorio: „Ja ne jedem naslonjen.“

 

*             Fadl b. `Abbas r.a. pripovjeda: „Došao sam da posjetim Allahovog Poslanika a.s. kada je bolovao smrtnu bolest. Glava mu je bila povezana žutom mahramom. Nazvah mu selam i on me zovnu:
 - Fadle!
– Odazivam ti se Allahov Poslaniče – rekoh.
– Pritegni mi ovu mahramu na glavi.
Kada sam pritegao mahramu, on mi stavi ruku na rame i zatim izađosmo u džamiju.“

 

KAKO JE ŽIVIO ALLAHOV POSLANIK A.S.

 

*             Muhammed b. Sirin pripovjeda: „Kada smo jednom prilikom sjedili kod Ebu Hurejreta, Ebu Hurejre bijaše ogrnut sa dva lanena obojena ogrtača. On se useknu jednim od njih, a zatim primjeti: Vidi, vidi! – Ebu Hurejre se useknu u laneni ogrtač. Zaista je sam padao u nesvjest u prostoru između minbera Allahovog Poslanika a.s. i Aišine r.a. sobe. Tada je neko prišao i stavio mi nogu na moj vrat misleći da sam poludio. No, mene nije spopadalo ludilo nego je to bila samo glad.“*

 

* Površno gledano ovaj hadis nema ništa zajedničko sa naslovom poglavlja. Međutim, Allahov Poslanik a.s. je znao za slučaj Ebu Hurejreta i drugih ashaba koji su pripadali grupi poznatoj kao Ehlu suffe, ali nije imao čime da ih pomogne, što jasno govori kako je i sam Allahov Poslanik,a.s. živio skromno.   

 

*             Malik b. Dinar r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. se nikada nije najeo hljeba i mesa, izuzev kada bi nekoga ugostio.“

 

*             Nu`man b. Bešir r.a. je govorio prijateljima: „Zar ne jedete i ne pijete šta zaželite? Znam da Allahov Poslanik a.s. nije imao ni najlošijih hurmi da napuni stomak.“

 

*             Aiša r.a. pripovjeda: „Mi porodica Allahovog Poslanika a.s. provodili smo mjesec dana a da ne zapalimo vatru. Živjeli smo od hurmi i vode.“

 

*             Ebu Talha r.a. priča: „Požalili smo se Allahovom Poslaniku a.s. na glad i pokazali smo mu kamen kojim smo pritisnuli stomak. On nam pokaza svoj stomak i ugledasmo dva kamena.“

 

*             Ebu Hurejre r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je izašao iz kuće u vrijeme u koje ga obično niko ne bi susretao. Ebu Bekr ga sustiže, i on ga upita: - Ebu Bekre, zašto si izašao?
- Izašao sam da se susretnem sa Allahovim Poslanikom, i da mu pogledam u lice i nazovem selam.
Ubrzo dođe i Omer. – Zašto si izašao Omere? – zapita ga poslanik a.s.
- Zbog gladi, Allahov Poslaniče – odgovori Omer.
- I ja sam osjetio glad – reče Posalnik a.s.

Krenuše skupa prema kući Ebu-l-Hejsema Ensarije koji je imao mnogo plami i ovaca. Pošto ga ne zatekoše kod kuće, Poslanik a.s. zapita ženu: - Gdje ti je čovjek?
- Otišao je da nam donese pitke vode – odgovori.

U to stiže i Ebu-l-Hejsem sa velikom mješinom punom vode.

On spusti mješinu, nazva selam i zagrli Allahovog Poslanika a.s. a zatim im prostrije hasuru u polumraku. Ubrzo donese grozd hurmi i stavi ga pred Allahovog Poslanika, a.s.

- Zar nam nećeš izabrati svježih hurmi? – upita ga Poslanik a.s.
- Allahov Poslaniče, ja želim da vi sami izaberete svježih ili zrelih hurmi.

Kad su pojeli hurme i napili se vode, Allahov Poslanik a.s. reče: - Tako mi Allaha, ovo je blagodat za koju ćete biti pitani na Sudnjem danu! Hladovina, ukusne svježe hurme i hladna voda!

Ebu-l-Hejsem ustade da pripremi ručak. Allahov Poslanik a.s. mu reče: - Nemoj klati ovcu koja daje mlijeka.

Ebu-l-Hejsem zakla janje ispeče ga i stavi pred njih. Kad su završili sa jelom, Allahov Poslanik a.s. ga upita – Imaš li slugu? – Nemam – odgovori. – Kad stigne roblje dođi.

Ubrzo nakon toga, Poslaniku a.s. su dovedena samo dva roba i odmah pozva Ebu-l-Hejsema.
- Odaberi koga hoćeš – reče mu. – Allahov Poslaniče, ti mi odaberi. – Savjetniku je ukazano povjerenje – reče Poslanik a.s., - Uzmi ovoga, jer sam ga vidio kako klanja, i postupaj sa njim lijepo.

Kada je Ebu-l-Hejsem stigao kući i ispričao ženi šta mu je rekao Allahov Poslanik a.s. ona mu reče: - Oporuku Allahovog Poslanika a.s. možeš izvršiti samo ako ga oslobodiš. – Slobodan je od sada -  odgovori Ebu-l-Hejsen.

Na to Allahov Poslanik a.s. reče: - Svakom poslaniku i svakom vladaru Allah je dao dvije vrste prijatelja: prijatelje koje mu naređuju dobro a sprječavaju ga od zla, i prijatelje koji mu samo propast žele. Koga Allah sačuva loših prijatelja sačuvan je!“

*             Kajs b. Ebi Hazim r.a. kazuje: „Čuo sam Sa`d b. Ebi Vekkasa r.a. kada je rekao: - Ja sam prvi čovjek koji je prolio krv na Allahovom putu i prvi čovjek koji je na Allahovom putu gađao strijelom. Bio sam sa vojskom Allahovog Poslanika a.s. u borbi gdje nam je jedina hrana bilo lišće drveća i trnja od čega su nam usne bile povrijeđene. Stoga su se zaista neki od nas naprezali pri vršenju nužde poput ovce kad se janji ili deve kad se devi. A danas me Benu Esed uči vjeri! Ako je tako, onda sam propao i propala su mi djela!“

 

*             Halid b. `Umejr i Ebu Rukad r.a. pripovjedaju: „Omer b. Hattab r.a. je poslao `Utbeta b. Gazvana na čelu vojske, i rekao mu: Kreni sa vojskom prema granici arapskih plemena sa nearapima. Kada je vojska stigla blizu Basre, ugledavši bijelkasti mehki kamen zapitaše: - Šta je ovo?
- Basra – odgovoriše i krenuše dok ne stigoše do jednom malog mosta. Neko reče: - Određeno nam je da ovdje stignemo – i tu se ulogoriše. `Utbe b.Gazvan im se obrati: - Sjećam se kad nas je bilo sedam uz Allahovog Poslanika a.s. jedina hrana nam je bilo lišće sa drveća, od kojeg su nam se usta pretvorila u rane. Raspolovio sam ogrtač sa Sa`d b. Ebi Vekkasom. A danas smo sva sedmorica vladari u nekoj pokrajini. Doći će vrijeme kada ćete poslije nas i vi biti vladari.“

 

*             Enes r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Bio sam prestrašivan na Allahovom putu kao što nije niko, i bio sam na Allahovom putu proganjan kao što nije niko. Trideset dana smo proveli ja i Bilal, a jedina hrana za koju živ čovjek može jesti bilo nam je nešto što je Bilal nosio ispod pazuha.“

 

*             Nevel b. Ijas r.a. pripovjeda: „Često nam je bio sagovornik Abdurrahman b. `Avf, a kako je bio divan sagovornik! Jedanput nas je pozvao svojoj kući, i kada smo ušli on uze abdest. Zatim donese tepsiju sa hljebom i mesom. On je spusti pred nas i poče plakati.
- Šta te je rasplakalo? – zapitasmo ga.
- Allahov Poslanik a.s. je preselio na ahiret, a da se on i njegova porodica nikada nisu zasitili ni ječmenog hljeba! Čini mi se da nam nema dobra u ovakvom životu poslije njih!“

 

ALLAHOV POSLANIK A.S. JE VOLIO MIRIS

 

*              Sumame b. Abdullah r.a. priča: „Enes b. Malik nikada nije odbijao ponuđeni miris. Govorio bi:
- Ni Allahov Poslanik a.s. nikada nije odbijao miris.“

 

*              Ibn Omer r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Tri ponuđene stvari nije lijepo odbijati: jastuk, miris i mlijeko.“

 

*             Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao:
„Za muškarce je miris čija boja se ne vidi a miris osjeti, a za žene onaj čija se boja vidi a miris ne osjeti.“

 

*             Džerir b. Abdullah r.a. pripovjeda: „Prošao sam pored Omera r.a. i zbacio ograč sa leđa. Omer mi reče: - Uzmi svoj ogrtač! – a zatim se obrati prisutnim: - Nisam vidio čovjeka ljepšeg izgleda od Džerira, osim što se kazuje za ljepotu Jusufa, a.s.“*

* Poznato je da je Jusuf a.s. bio najljepši čovjek svog vremena, o čemu govore ajeti sure Jusuf. Nakon što se žena uglednog čovjeka iz starog Egipta zaljubila u Jusufa a.s. i pokušala ga navesti na grijeh, žene u gradu su joj počele prigovarati: - Upravnikova žena navraća momka svog na grijeh, u njega se ludo zagledala! Mislimo da jako griješi. Kad ona ču za njihova ogovaranja, posla po njih, te im pripremi divane, dade svakoj po nož i reče mu: - Izađi pred njih! A kada ga one ugledaše, zadiviše se njegovoj ljepoti, po rukama se porezaše i povikaše: - Bože, Bože! Ovo nije čovjek, ovo je plemeniti melek! (Jusuf, 30, 31)

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
06/02/2007 18:02