beats by dre cheap

O IZGLEDU ALLAHOVOG POSLANIKA, sallallahu alejhi ve sellem

O MESTVAMA ALLAHOVOG POSLANIKA, A.S.

 

*             Burejde, r.a. pripovjeda: „Kada je Nedžašija poklonio Allahovom Poslaniku a.s. potpuno crne mestve, on ih je obukao i, uzimajući abdest potrao po njima (učinio mesh).“

 

*             Mugire b. Šu`be, r.a. kazuje: „Dihja je poklonio Allahovom Poslaniku, a.s. mestve i džubbe. Poslanik ih je nosio dok se nisu poderale, a da nije znao jesu li mestve od životinja zaklane u Allahovo ime ili ne.“

 

 

O OBUĆI ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*             Ibnu Abbas r.a. kazuje: „Allahov Poslanik, a.s. je imao papuče sa dva unakrsna kaiša.“

 

*             `Ubejd b. Džurejdž kazuje da je upitao Ibn Omera, r.a.: „Vidim da oblačiš sandale od uštravljene kože, bez dlaka?
- Vidio sam da je Allahov Poslanik a.s. oblačio sandale bez dlaka i u njima uzimao abdest, zato i ja volim da ih oblačim, odgovorio je.“

 

*             `Amr b. Hurejs r.a. kazuje: „Vidio sam Allahovog Poslanika a.s. kako klanja u zakrpljenoj odjeći.“

 

*             Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Nemojte hodati jedne obuvene noge. Obucite odjeću na obadvije noge, ili je obadvije skinite.“

 

*             Džabir r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je zabranio da se jede lijevom rukom i da se hoda obuvene jedne noge.“

 

*             Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Kada obuvate obuću, obucite prvo desnu nogu, a kada je izuvate izujte je prvo sa lijeve. Neka desna noga bude prva koju obuvate a zadnja sa koje izuvate.“

 

*             Aiša r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je u svemu volio desnu stranu, prilikom češljanja, obuvanja objeće i prilikom uzimanja abdesta.“

 

 

O PRSTENU ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*             Enes b. Malik r.a. kazuje: „Prsten Allahovog Poslanika a.s. bio je od srebra, a njegov kamen iz Abesinije.“

 

*             Enes b. Malik r.a. kazuje: „Na prstanu Allahovog Poslanika a.s. je pisalo: Muhemmed, Allahov Poslanik.

 

*             Enes b.Malik r.a. pripovjeda: „Kada su po naredbi Allahovog Poslanika a.s. napisana pisma caru Perzije, Bizantije i Abesinije, rečeno mu je: - Carevi ne primaju pisma bez pečata. Tada mu je naprevljen prsten od srebra na kojem je pisalo: Muhammeden resulullah.

 

*             Enes r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. bi skinuo prsten kada bi vršio nuždu.“

 

*             Ibn Omer r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je nosio srebreni prsten, zatim ga je naslijedio Ebu Bekr pa Omer. Kada ga je nasljedio Osman spao mu je sa ruke u bunar Eris. Na prstenu je pisalo: Muhammed resulullah- Muhammed Allahov Poslanik.“

 

ALLAHOV POSLANIK A.S. JE NOSIO PRSTEN NA DESNOJ RUCI

 

*             Alija b. Ebi Talib r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik, a.s. je nosio prsten na desnoj ruci.“

 

*             Ibn Omer r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je nosio zlatni prsten, pa su i drugi ljudi počeli nositi prstenove od zlata. Tada je Poslanik a.s. rekao: -Više ga nikada neću nositi na ruci! – i bacio je prsten, pa su i drugi ljudi bacili svoje prstenove.“

 

 

 

KAKVA JE BILA SABLJA ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*             Enes r.a. pripovjeda: „Jabuka (balčak) drške na sablji Allahovog Poslanika a.s. je bila srebrena.“

 

*             Talib b. Hudžejr r.a. prenosi od svoga djeda Mezjeda r.a. da je pričao: „Kada je, na dan oslobođenja, Allahov Poslanik a.s. ušao u Mekku, njegova sablja je bila ukrašena zlatom i srebrom. Talib kaže: Upitao sam djeda: Šta je bilo od srebra? – Jabuka na dršci sablje – odgovorio mi je.“

 

O OKLOPU ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*             Zubejr b. `Avvam r.a. kazuje: „Na dan uhudske bitke Allahov Poslanik a.s. obukao je dva oklopa. Kada je pokušao da se popne na jednu stijenu, nije mogao. Oslonio se je na Talhu i popeo na stijenu. Tada sam ga čuo da je rekao. Talha je zaslužio Džennet!“

 

O KACIGI ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*             Enes b. Malik r.a. pripovjeda: „Kada je, na dan oslobođenja Mekke, Allahov Poslanik a.s. ulazio u Mekku na glavi je imao kacigu. Neko mu je rekao: - Evo Ibn Hatala, uhvatio se za prekrivač Ka`be! – Ubijte ga – naredi Poslanik a.s.“*

 

*Ibn Hatal zvao se `Abdu-l-uzza. Nakon primanja islama promjenio je ime u Abdullah i pisao je objavljene kur`anske ajete. Ubio je svog slugu muslimana, odmetao se od islama i pobjegao u Mekku, gdje je iznajmio dvije pjevačice koje su pjevale rugalice o Poslaniku a.s. i muslimanima. Zbog toga su Ibn Hatal i još troje ljudi bili izuzeti iz općeg pomilovanja. Ibn Hatal je potražio utočište u Kabi i uhvatio se za prekrivač Kabe. Tu ga je našao Ebu Berze r.a. i ubio između Hadžeru-l-esveda i Mekami Ibrahima.

 

O SARUKU ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*             Džabir r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je ušao u Mekku sa crnim sarukom na glavi.“

 

*             Ibn Omer r.a. kazuje: „Kada je Allahov Poslanik a.s. pravio saruk, pustio bi jedan kraj da pada niz leđa.“

 

*             Ibn Abbas r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je držao hutbu u zamaštenom saruku na glavi.“

 

O OGRTAČU ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*             Ebu Musa el-Eš`ari r.a. pripovjeda: „Aiša nam je pokazala krutu haljinku i ogrtač od grube tkanine i rekla: Allahov Poslanik a.s. je ispustio dušu u ovoj odjeći.“

 

*             `Ubejd b. Halid r.a. pripovjeda: „Kada sam jedanput išao kroz Medinu, čuh glas  čovjeka iza sebe: - Podigni odjeću, tako ćeš biti bogobojazniji i čišći! Ugledah Allahovog Poslanika a.s. i odgovorih mu: - Odukao sam ovaj dugi ogrtač? – Zar ti ja nisam uzor? – upita me. Tada vidjeh da mu je odjeća bila iznad nožnih članaka.“

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
05/02/2007 19:46