beats by dre cheap

Iman kod Poslanika s.a.v.s.

Hutba od Muhameda al Šerifa

 

Jedan dan je Poslanik savs sjedio sa ashabima kad je jedan beduin došao i odmah upitao Poslanika savs: Kad je Posljednji čas?. Ovo je bilo pitanje koje Resul savs nije volio. Resul savs mu reče: A šta si ti pripremio za njega? Kaže beduin: Nisam pripremio puno namaza niti posta niti sadake ali imam jedno: Volim Allaha i Njegovog Poslanika! Na to mu reče Resul savs: Bićeš sa onim koje voliš. Anas ra prenosioc ovog hadisa kaže:
Allaha mi ništa nas nije više obradovalo nakon našeg islama nego ove riječi: Bićeš sa onim koje voliš. Ja volim Allaha i Njegovog Poslanika i Abu Bekra i Omera, i ja se nadam da ću biti sa njima iako nisam učinio mnogo kao oni.(Muslim).


U hadisu o Džibrilu as kad je došao Poslaniku savs, na očigled ashaba u obliku čovjeka, i pitao o islamu, imanu i ihsanu, Poslanik savs je rekao: Iman je da vjeruješ Allaha, Njegovim melecima, Njegovim knjigama, Njegovim poslanicima i u određenje bilo dobro ili loše. Danas ćemo inšaAllah govoriti o imanu u poslanike. A posebno u posljednjeg od njih, Muhameda savs.

Kad je Resul savs učinio hidžru iz Mekke u Medinu, sa sobom je imao svog druga Abu Bekra, pa su usput zastali kod kuće Umm Mabad. Pitali su imali šta za jesti, mlijeko ili sl i ona reče da nema ništa. Poslanik savs je vidio u jednom ćošku slabo, mršavo tele i pitao može li ga pomusti. Resul savs ga je prevrnuo na leđa i učinio dovu dok mlijeko nije poteklo a jadna Umm Mabad je sve ovo zabezeknuto gledala. Kasnije kad je njen muž došao, sa cjelim stadom mršave stoke i upitao šta se desilo tu, umm Mabad mu je opisala Poslanika savs i šta je uradio.Njen opis Poslanika savs je jedan od najdetaljnijih opisa. Među ostalim ona kaže da je njegovo lice sjalo kao mjesec, i da mu je glas bio divan. Imao je dugu i punu bradu, kosa mu je dosezala do ramena. Smirenost se ogledala na njemu kad je šutio, a kad bi govorio bio je veličanstven. Iz daljine bio je prijatan a iz blizine još prijatniji. Okruživali su ga ljudi, koji bi slušali kad bi on govorio, a kad bi naredio, žurili bi da izvrše naredbu.

Abu Mabaad je znao ko je on bio. On reče: Zaista je ovo čovjek koga kurejši traže. Ja sam pomišljao da ga slijedim i kad ga sretnem tako ću i uraditi. Zatim je rekao jedan dikt koji su svi stanovnici Mekke mogli čuti.

Šta reči u jednoj hutbi o čovjeku o čijem karakteru su ispisane enciklopedije? Ja bih u ovih nekoliko kratkih trenutaka podsjetio na neke stvari sa kojima je Allah blagoslovio Poslanika savs na ovom svijetu a i na drugom.

1) Posljednji Poslanik Muhamed ibn Abdullah je Poslanik poslije kojeg neće doći više poslanika niti vjerovjesnika. A ko kaže drukčije je lažov. Kaže Resul savs:Primjer mene i poslanika prije mene je kao primjer čovjeka koji gradi kuću, ukrašuje je izuzev jednog ćoška gdje nedostaje jedna cigla. Ljudi je obilaze diveći se građevini ali i govore:Kad bi samo bila još ova cigla, bilo bi potpuno. Kaže Resul savs:E ja sam ta cigla, ja sam posljednji od poslanika.(Muslim).

2) Sigurnost ummeta. Resul savs je bio štit ummetu. Allah ih nebi kaznio dok god je on među njima. Kaže Allah: Allah ih nebi kaznio dok god si ti među njima, niti bi ih kaznio dok god traže oprost.(Anfal,34)

3) Njegove žene su naše majke. Allah kaže: Poslanik je bliži vjernicima(onima od imana) nego oni sami sebi i njegove žene su njihove majke.(Ahzab,6)

4) On je savs bio zaštićen a štitio ga je Allah. Niko mu nije mogao nauditi jer ga je On štitio. Kaže Allah: A Allah ćete zaštititi od ljudi.(Maida,67)

5) Najveći. On je savs bio najveće ljudsko stvorenje. On nam kaže: Ja sam najvredniji sin Ademov, bez hvaljenja.

6) Okružen najboljim sljedbenicima. Živio je savs među najboljim ljudima i ženama, ashabima. On savs kaže:Najbolja generacija je moja generacija...

7) Svjedok za nas sve. On će savs biti svjedok cjelom ummetu.Kaže Allah: Kako će biti onda kad dovedemo protiv svakog umeta svjedoke i tebe kao svjedok protiv njih?(Nisa,41). Ovaj ajet bi rasplakao Poslanika savs.

8) Allah se kune sa njime. I Allah svjedoči sa njegovim životom u Kuranu.Kaže Allah: A života Mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali(Hidžr, 72).

9) Najviše sljedbenika. Poslanik savs će imati najviše sljedbenika na ahiretu, od bilo kojeg poslanika. On kaže: Na Dan proživljavanja, ja ću imati najviše sljedbenika od svih poslanika. I na Dan suda će imati najveći položaj od svih stvorenja:Makam al Mahmud. Allah će mu dati izvor-Kevser i biće mu dozvoljeno da se zauzme za svoj ummet.

Mustafa ar Rifai kaže:Interesanto je koliko mnogo muslimana nije spoznalo mudrost iza imena Poslanika savs, uprkos što se preko cjelog svijeta pet puta dnevno razliježe:Svjedočim da je Muhamed Božji poslanik. Ne samo to, već svi salati i nafile gdje se njegovo ime spominje: Allahume sali ala Muhamed... Zar mudrost ne bi trebalo biti ništa drugo osim da ummet ne prekida sječanje na svog Poslanika ni za jedan dan niti za jedan dio dana. Allah zna najbolje.

Poslanikova savs prava nad nama:

Neki su pretjerali status Poslanika savs pripisujući mu stvari koje se pripisuju samo Allahu. Drugi pokušavaju da izraze svoju ljubav pa slave rođendane kao npr Mewlud Nebawi. Ovo nije put iskazivanja ljubavi prema Poslaniku savs, već je ovo put ibadeta nepoznat sunetu prvih muslimanskih generacija. A šta god nema podporu u šerijatu odbačeno je od Allaha. Ljubav se jedino iskazuje sljeđenjem Poslanika savs, svaki dan u našem životu. Jel ti znaš zašto je Allah poslao Poslanika savs? Allah ga je poslao da bi mu se pokoravali i slijedili ga, živi primjer Kurana. Resul savs ima prava nad nama gdje spada i sljedeće:

-Mora se voliti više od naših porodica, više od nas samih. On savs kaže:Niko od vas neće vjerovati dok mu ja ne budem draži od njegove djece, roditelja i svih stvorenja. Ovako su radili ashabi, muškarci i žene.

Ali ibn Abi Talib kaže: Allaha mi volili smo ga više od naših blaga, djece i roditelja, više od hladne vode kad umireš od žeđi.

-Resul savs se mora poštovati. Kaže Allah: O vi koji vjerujete, ne stavljajte se ispred Allaha i Njegova Poslanika i bojte se Allaha. Zaista Allah je Onaj koji čuje sve i Sveznajući.(Hudžurat,1). Na arapskom La tukaddimu znači-ne idite ispred. Ovo se desilo kad je neko požurio u stvarima iz dina, odlučujući suprotno od Allaha i Poslanika.

-Moramo stalno doviti za našeg Poslanika savs. Sve što znamo u islamu dolazi nam preko njega. Džibril as je došao Poslaniku savs dok se penjao na mimber i molio: Neka je uništen onaj koji čuje za tebe a ne dovi za tebe. A Resul savs je rekao:Amin.

Draga braćo i sestre, zar nije vrijeme da počnemo slušati i učiti više o Poslaniku savs?

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
10/02/2009 21:28