beats by dre cheap

U SUSRET NAJDRAŽEM GOSTU

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

`u mjesecu ramazanu objavljen Kur`an` (El-Bekare, 185 ajet)
Ramazan je najodabraniji mjesec u hidžretskom kalendaru i u njemu se može zaraditi najviše sevapa i najlakše se kloniti loših dijela.
O tome Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem kaže:
`Ko isposti ramazan vjerujući i nadajući se (nagradi) bit će mu oprošteni grijesi koje je do tada počinio.`
(Buhari i Muslim)  
Međutim, da bismo blagodati ramazana još više doživljeli i iskoristili , trebamo obratiti pažnju na:

1. Preispitati nijjet s kojim ulazimo u ramazan. Naime, poznato je da ljudska djala zavise od nijjeta, odnosno ispravne namjere, tako da čovjek za neko dobro djelo može dobiti nagradu od Allaha dž.š. samo ako ima ispravan nijjet, a ako ga nema, onda njegovo djelo nema vrijednosti i za njega neće dobiti nikakvu nagradu. Nijjet se ne izgovara jezikom, on se samo srcem zanijeti i odluči.
U tom smislu Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem kaže:
`Zaista se djela cijene prema namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio svojim djelom..`(Buhari i Muslim)
Zato je jako važno ispitati svoj nijjet: da li klanjam, postim, i da li obavljam ibadete u ime Allaha i radi Njegovog zadovoljstva, ili je to zbog drugih ljudi, zbog običaja, navike, itd. Ukoliko nijjet nije čist, mora se obnoviti i biti svjestan da sva dobra djela treba činiti radi Uzvišenog, jer Allahu ništa nije potrebno i ono što je naredio i ono što je zabranio je radi ljudskog dobra.

2. Učiniti tevbu, tj. potpuno očistiti dušu. Islam je veličanstven, jer čovjeku uvijek daje nadu u popravljanje stanja i uspjeh. Koliko god čovjek bio loš i koliko god da je učinio grijeha, za njega ima nade, pod uslovom da se iskreno pokaje! U više ajeta Allah dž.š. poziva ljude na pokajanje i čišćenje svoje nutrine, kao npr.:
`O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašće, kroz koje će rijeke teći, uveo.. ` (Et-Tahrim, 8 ajet)
Koliko se Uzvišeni obraduje tevbi samo jednog čovjeka vidi se iz poznatog hadisa u kojem Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem kaže: `Allah se više obraduje pokajanju Svoga roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgobljene deve u pustinji bez vode i plodova!` (Buhari i Muslim)
Zbog toga kao i zbog čišćenja duše da bi mogao prihvatiti Allahove darove uz ramazan, svaki musliman trebalo bi da s nastupom ramazana učini iskrenu tevbu, tj. pokaje se za grijehe koje je prethodno počinio, zamoli Allaha za oprost i nastoji da ih više ne čini.

3. Učiti Kur`an, ali sa razumjevanjem. Ramazan je mjesec objave Kur`ana, mjesec u kojem je Uzvišeni spustio Svoju riječ ljudima da uče, izučavaju i u životu primjenjuju. Svaki musliman je inaće dužan učiti i izučavati Allahovu riječ, a naročito u mjesecu u kojem je objavljena.
Prema hadisima Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem ne bi smio proći mjesec dana a da musliman ne proući cijeli Kur`an. Onaj ko to inaće ne čini, evo prilika da počne sa tim ovog ramazana.
O vrijednosti učenja Kur`ana ima puno hadisa, a u jednom od njih stoji:
`Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige, imat će nagradu, a nagrada se deseterostruko uvećava. Ne kažem da je `Elif-Lam-Mim`harf, `Elif`je harf, `Lam`je harf i `Mim`je harf`. (Tirmizi, hasen-sahih)
Kur`an je objavljen ne samo da bi se učio na arapskom jeziku, nego i da bi čovjek razumio ono što uči i što Uzvišeni poručuje.

4. Što više čitati hadise Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nakon Kur`ana, najvrijednija knjiga na Zemlji je zbirka hadisa, jer su u njoj navedene riječi najodabranijeg Allahovog stvorenja, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.
Njegove riječi su drugi izvor islama, te ,nakon Kur`ana najbolji prikaz u njegovom životu. O obavezi slijeđenja poslanikovog sunneta
Uzvišeni kaže:
`Reci: `Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!`` (Alu `Imran, 31 ajet)

Zato onaj ko želi uspjeh i sreću na oba svijeta treba imati stalni kontakt sa hadisima, a naročito u mubarek mjesecu ramazanu.
Pomoću hadisa čovjek bolje spoznaje svijet koji ga okružuje, bolje shvata Allahovu poruku, budući da je hadisi tumač, i lakše prolazi kroz iskušenja i probleme u životu. Kur`an je višeg stila i na nekim mjestima teško ga je shvatiti, al su zato hadisi jednostavniji i lakše ih čovjek može usvojiti i primjeniti u svome životu.

5. Okoristiti se čitanjem islamske literature. Posljednjih godina na bosanskom jeziku izdat je veliki broj islamskih knjiga i u njima je sadržano blago za čovjeka.
Zato ih treba više čitati, naročito uz ramazan, jer je to period kada su ljudske duše najčistije i kada su šejtani sputani, pa se njihova poruka može najlakše usvojiti.
Ne treba zaboraviti da je islam vjera nauke i knjige, da prve riječi objavljene u Kur`anu potiču na čitanje i izučavanje, te da onoga ko cijeni nauku Allah pomaže i uzdiže ga na više stepene još na ovom svijetu. Dok su muslimani imali ispravan odnos prema nauci bili su prvi u svijetu!

6. Što više klanjati nafilu namaz. Nafila namaz, baš zato što je dobrovoljna i što čovjek ne mora izvršavati, ali to čini drage volje, kod Allaha je posebno cijenjena i On za nju daje veliku nagradu. Ona je potreba ljudima, uz nju se duševno smire i psihički opuste, uz nju duhovno i imanski jačaju i spremniji su za izazove koji ih očekuju. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem kao naš uzor, znatan dio noći provodio je u noćnoj nafili, često je klanjao duha-namaz, istiharu, itd.

7. Sjećati se Uzvišenog čineći zikr. Čovjek je po svojoj prirodi ograničen i slab, a snagu crpi iz veze sa svojim Stvoriteljam. Zato je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stalno bio u vezi s Njim, čineći zikr.  On je u svim momentima činio zikr, odnosno veličao Allaha, zahvaljivao Mu i od Njeg tražio pomoć: prilikom buđenja i ustajanja, u vrijeme izlaska i ulaska u kuću, prilikom smjene dana i noći, kada je bio svjedokom neke prirodne pojave, kada bi počinjao neki posao,...sve do lijeganja u postelju. Ugledajući se na njega trebalo bi da i mi tražimo duševni smiraj i snagu u učenju zikra koji je i on učio, naročito u mjesecu ramazanu.
O vrijednosti zikra Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao je puno hadisa, među kojima je i ovaj:`Primjer onoga koji čini zikr (spominjanje) svoga Gospodara i onoga koji Ga ne spominje je primjer živog i mrtvog.
(Muslim, Buhari)


8. Obraćati se dovom Allahu dž.š.
U Kur`anu Uzvišeni poručuje ljudima: `Zovite Me i Ja ću vam se odazvati!` (Gafr, 60 ajet)
Dova je sastavni dio zikra i Muhammed, s.a.v.s. se često Uzvišenom obraćao učenjem raznih dova. Koliko je dova važna vidi se iz hadisa u kojem stoji da jedino dova može izmjeniti ono što je određeno čovjeku! (Ahmed, Tirmizi)
Poslanik, s.a.v.s. nam je ostavio u amanet veliki broj dova, pa bismo morali njima davati prednost u odnosu na druge dove, naročito ako nisu utemeljene na ajetima i hadisima.
U jednom hadisu navodi se da je Poslanik, s.a.v.s.,
najčešću učio ovu dovu:
`Gospodaru moj, podari nam dobro na ovom i na budućem svijetu i sačuvaj nas džehennemske kazne!` (Buhari i Muslim)

Takodjer, učio je i slj. dovu:
`Gospodaru moj, zaštiti me od nemoći i lijenosti, škrtosti i duboke starosti i kazne u kaburu! Gospodaru moj, dušu mi nadahni bogobojaznošću i od grijeha očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti – Ti si njen zaštitnik i njeno utočište! Gospodaru moj, utječem Ti se od beskorisnog znanja, nepokornog srca, nezasite duše i dove koju ti ne primaš!`(Muslim)
Kada je Ummi Selema, jedna od njegovih supruga, upitana koju je dovu najčešće učio dok je bio kod nje, ona je rekla da je to bila slj. dova: `O Ti koji vladaš srcima, učvrsti moje srce u Tvojoj vjeri!` (Tirmizi, hasen)
Nažalost, zna se desiti da počesto tražimo pomoć od raznih institucija i pojedinaca a zaboravljamo je zatražiti od Onoga koji sve može, sve zna i svim upravlja!
InšaAllah sjetimo se uputiti dovu za popravak stanja muslimana u svijetu, posebno za muslimane čije je stanje najteže.

9. Tragati na noću Lejletul-kadr. Najodabranija od svih noći u toku cijele godine jeste Lejletul-kadr, u kojoj je Kur`an spušten iz Levhi-mahfuza na najniže nebo, odakle je dvadeset tri godine postepeno objavljivan Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem. Kolika je njena vrijednost najbolje govori sam Kur`an:
`Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci.`(El-Kadr, 3 ajet) što znaći da je ibadet u njoj vrijedniji od ibadeta hiljadu mjeseci u kojoj nema te noći, odnosno od ibadeta u dužini preko 83 godine! Iz navedenog se vidi koliko je ta noć značajna, pa treba da tragamo za njom i maksimalno budemo u ibadetu, odnosno u pokornosti Uzvišenom Allahu, tražeći tu noć.
Međutim, Allahova je mudrost da Poslanik, s.a.v.s. ashabima nije otkrio koja je to noć, nego je u jednom hadisu rekao da je traže u noćima zadnje trećine ramazana, a u drugom je rekao:
„Tražite Lejletul-kadr u nepranim noćima zadnjih deset dana ramazana!“ (Buhari)
Dakle, namjerno nam nije otkriveno kada je ta noć, da se ljudi ne bi oslonili na to i tu noć provodili u ibadetu a ostale zapostavljali. Naprotiv, onaj ko hoće blagodati te noći treba svih deset zadnjih noći, (posebno nepranih) provesti što više u ibadetu, kako bi na taj naćin bio siguran da je ibadetio u toj odabranoj noći. Što se tiće posebne dove za tu noć, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem je preporučio da se uči sljedeća:
`Allahumme, inneke `afuvvun, tuhibbul-`afve, fa`fu `anni!` (Allahu, Ti si onaj koji prašta, voliš da praštaš, pa mi oprosti!)
(Tirmizi, hasen-sahih)


10. Ustajti na sehur i požurivati sa iftarom. Ima ljudi koji, iz raznih razloga, ne ustaju na sehur, nego poste od odlaska u postelju. Takav postupak nije zabranjen, ali jeste pokuđen, pa bih trebalo da se potrudimo da ustajemo na sehur, kada god to možemo, te da jedemo do pred samu zoru, kako se to traži u hadisima. O vrijednosti ustajanja na sehur Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao:
`Ustajte na sehur, jer je u sehuru zaista berićet!` (Buhari i Muslim)
Isto tako,  kao znak zahvalnosti Uzvišenom na blogodati koju nam daje, treba odmah iftariti, čim nastupi akšamsko vrijeme, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao:
`Ljudi će biti u dobru, sve dok budu žurili sa iftarom.`(Buhari i Muslim)
Tako gdje su zajednički iftari pa se oduži sa jelom, zbog čega se akšam kasno klanja, treba uvesti u praksu da se iftari sa malo hrane, npr. sa hurmama i vodom, pa nastaviti sa jelom nakon klanjanja akšam-namaza.
Takodjer ne treba pretjerivati u hrani:
`I jedite i pijte, ali ne pretjerujte! On ne voli one koji pretjeruju.` (El-A`raf, 31 ajet)
Ramazan je prilika za imanski i duhovni preporod, ali isto tako i za odmor i obnovu organizma, pa treba izbjegavati prejedanje i luksuz u hrani.

11. Truditi se da se ne umanji efekat na poslu. Ako se bez problema može izostaviti skraćeno radno vrijeme u toku ramazana, to treba uraditi. Ali, ako je posao takav da se mora raditi puno radno vrijeme, onda se vijernik treba potruditi da post ne bude razlogom njegove smanjene efikasnosti na poslu. Naprotiv, on treba i drugima da pokaže da se i uz post može kvalitetno obavljati posao. Činjenica je da je to teže, ali je zato i nagrada velika, jer hadisi govore o sedamdeset puta većoj nagradi uz ramazan odnose se i na hairli posao, a ne samo na ibadet u užem smislu te riječi!

12. Davati sadaku i zekat, te ciniti općekorisna djela. Sadaka se daje tokom cijele godine, ali je najveći sevap uz ramazan, pa je zato i sam Poslanik sallallahu aeljhi ve sellem, iako je inaće bio darežljiv, najdarežljiviji bio uz ramazan – naroćito u zadnjoj trećini. Zekat se daje jednom u toku godine, a pošto je za sva dobra djela nagrada daleko najveća uz ramazan, oni koji su dužni davati zekat trebalo bi da ti učine u tom mjesecu. Isto tako, uvećana nagrada u toku ramazana odnosi se na sve hairli djela, pa bi u tom mjesecu trebalo raditi općekorisna djela, kao što je: pomirivanje zavađenih, održavanje rodbinskih veza, posjeta bolesnicima, pomaganje siromašnih, akcije od zajedničkog interesa, itd..

13. Kloniti se ogovaranja, laži, nepravde i ostalih harama. Svako dobro djelo koje radimo, pa tako i post, može biti pokvareno ukoliko se ne čuvamo harama i onoga što kvari dobra djela. Tako se može desiti da neko isposti cijeli ramazan ali od tog posta nemadne ništa, jer je npr. ogovarao ili lagao. U tom smislu Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem kaže: `
Ko ne napusti ružan govor i postupke po njemu, Allahu nije potrebno ni da napušta jelo i piće!` (Buhari)
Zato ukoliko želimo da nam budu primljeni: post, namaz, zikr i ostala dobra djela uz ramazan, moramo dobro paziti da ih ne uprljamo bilo kakvim haramima, a naročito: ogovaranjem, psovkom, prevarom, nepravdom, neposlušnosti prema roditeljima, ohološću, haram zaradom, itd..

Molimo Uzvišenog Allaha da nas učvrsti na pravom putu, da budemo svjesni vrijednosti mubarek mjeseca ramazana i da dane ramazana provedemo na najbolji način, te da tako steknemo Njegovo zadovoljstvo i na ovom svijetu i na ahiretu!
Allahumme amin

EsSelamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu! 

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
26/08/2008 11:06