beats by dre cheap

IMENA SUDNJEG DANA

 Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

1)    Čas oživljenja
Rekao je Allah dž.š.: Doći će čas oživljenja, u to nema sumnje.“ (Kur`an, al-Mu`min, 59)

2)    Dan oživljenja
Rekao je Uzvišeni Allah:
Vi ste ostali, prema Allahovoj odredbi, sve do Dana oživljenja, - a ovo je Dan oživljenja.“ (Kur`an, ar-Rum, 56)

3)    Dan sudnji
Rekao je Uzvišeni Allah: „Vladara Dana sudnjeg.“ (Kur`an, al-Fatiha, 3)

4)    Dan tuge

Rekao je Uzvišeni Allah: „ I pomeni ih na Dan tuge.“ (Kur`an, Maryam, 39)

5)    Onaj svijet
Rekao je Uzvišeni Allah: „Život na ovom svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je – život, kad bi samo oni znali!“ (Kur`an, al-Ankabut, 64)

6)    Dan kada jedni druge budu dozivali
Rekao je Uzvišeni Allah: „Plašim se šta će biti sa vama na Dan kada jedni druge budete dozivali.  (Kur`an, al-Mu`min, 32)

7)    Kuća vječna
Rekao je Uzvišeni Allah: „A onaj svijet je,zaista, Kuća vječna.“ (Kur`an, al-Mu`min, 39)

8)    Dan strašnog suda
Rekao je Uzvišeni Allah: „Da, ovo je Dan strašnog suda u koji vi niste vjerovali!“ (Kur`an, as-Saffat, ajet 21)

9)    Dan kada će se svi sakupiti
Rekao je Uzvišeni Allah: „I upozorio na Dan kada će se sakupiti – u koji nema nikakve sumnje.“  (Kur`an, aš-Šu`ara)

10)                        Dan u kome će se račun polagati
Rekao je Uzvišeni Allah: „To je ono što vam se obećava za Dan u kome će se račun polagati.“ (Kur`an, Sad, 53)

11)                        Dan kojim se prijeti
Rekao je Uzvišeni Allah: „I u rog će se puhnuti – to je Dan kojim se prijeti.“
(Kur`an, Qaf, 20)

12)                        Dan vječni
Rekao je Uzvišeni Allah: „Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!“ (Kur`an, Qaf, 34)

13)                        Dan proživljenja
Rekao je Uzvišeni Allah: „Dan kada će oni čuti istinit glas – to će biti Dan proživljenja.“ (Kur`an, Qaf, 42)

14)                        Događaj
Rekao je Uzvišeni Allah: „Kada se Događaj dogodi.“ (Kur˙an, al-Waqi`a, 1)

15)                        Čas neizbježni
Rekao je Uzvišeni Allah: „Čas neizbježni, šta je čas neizbježni, i otkud ti znaš šta je čas neizbježni?“ (Kur`an, al-Haqqa, 1-3)

16)                        Nevolja najveća
Rekao je Uzvišeni Allah: „A kada dođe nevolja najveća.“ (Kur`an, An-Nazi`at, 34)

17)                        Glas zaglušujući
Rekao je Uzvišeni Allah: „ A kada dođe glas zaglušujući.“ (Kur`an, Abasa, 33)

18)                        Ono što se približava
Rekao je Uzvišeni Allah: „Smak svijeta se približava.“ (Kur`an, an-Naqm,57)

19)                        Smak svijeta
Rekao je Uzvišeni Allah: „Smak svijeta! Šta je Smak svijeta? I šta ti znaš o Smaku svijeta?“ (Kur`an, al-Qar`a, 1-3)

............................................................................................
Knjiga: Predznaci sudnjeg dana (Mali-srednji-veliki) Yusuf b. `Abdullah b. Yusuf al-Wabil

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
20/07/2008 21:32