beats by dre cheap

Snovi – hadisi iz Muslimove zbirke

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

LIJEPI SNOVI SU OD ALLAHA, A LOŠI OD ŠEJTANA
Ebu Seleme prenosi od ebu Katade, r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:
Lijepi snovi su od Allaha, a loši od šejtana. Kada neko od vas usnije san koji mu se ne dopada, neka pljucne  na lijevu stranu tri puta i neka zatraži od Allaha zaštitu od šejtanskog zla, pa mu on neće naškoditi.
Rekao je: Ponekad su mi snovi bili teži od brda.
Međutim, nakon što sam čuo ovaj hadis više za njih nisam mario.
***************************************************

DOBRI SNOVI SU OD ALLAHA, A KO VIDI SAN KOJI PREZIRE NEKA NE GOVORIO O NJEMU
Ebu Seleme je rekao:
Sanjao sam snove od kojih sam obolijevao, pa sam sreo Ebu Katadea i spomenuo mu to.
On mi je rekao: I ja sam takve snove sanjao sve dok nisam čuo da je Allahov Poslenik s.a.v.s. rekao: Dobri snovi su od Allaha. Pa ako neko od vas usnije nešto što voli, neka to ispriča samo onome koga voli.
A kada vidi san koji mu se ne dopada, neka pljucne na lijevu stranu tri puta i od Allaha zatraži zaštitu od šejtanskog zla i zla tog sna, i neka ga nikom ne priča, pa mu taj san neće naškoditi.
************************************************

KO USNIJE RUŽAN SAN TREBA DA PROUČI ISTIAZU I OKRENE SE U POSTELJI NA DRUGU STRANU

Džabir r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Ko od vas usnije ružan san, neka pljucne na lijevu stranu tri puta, zatraži tri puta od Allaha zaštitu od šejtanskog zla i neka promijeni stranu na kojoj je spavao.
************************************************

SNOVI VJERNIKA SU ČETRDESET I ŠESTI DIO POSLANSTVA
Ubade b. Samit r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Snovi vjenrika su četrdeset i šesti dio poslanstva.
***********************************************

PRED SUDNJI DAN MUSLIMANI GOTOVO DA NEĆE IMATI LAŽNIH SNOVA
Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:
Pred Sudnji dan skoro da musliman neće sanjati loše snove, a najistinitije snove od vas će imati oni koji budu najiskreniji u govoru.
Snovi muslimana su četrdeset i peti dio poslanstva. Snova ima tri vrste:
dobri snovi
– koji su radosna vijest od Allaha,
snovi ražalošćenja
– koji su od šejtana i
snovi u kojima čovjek vidi ono što razmišlja na javi
.
Kada neko od vas sanja ono što prezire, neka ustane i klanja i neka taj san ne prepričava.
*************************************************

ONAJ S KIM SE ŠEJTAN POIGRAVA U SNU, NE TREBA PRIČATI O TOME
Džabir b. Abdullah r.a. je rekao: Neki beduin je došao Poslaniku s.a.v.s. i rekao: Allahov Poslniče! Vidio sam u snu da mi je glava odsječena, da se otkotrljala, a ja da trčim za njom.
Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao tom beduinu:
Nemoj pričati ljudima o šejtanovim poigravanjima s tobom u snu!

Rekao je: Čuo sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. da je jednom na hutbi rekao:
Neka niko od vas ne priča o poigravanjima koja šejtan čini s njim u snu!
************************************

KO ME VIDI U SNU, USITINU ME JE VIDIO
Ebu Hurejre r.a. prenosi da je čuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. kada je rekao:
Ko me vidi u snu vidjet će me i na javi ili, kao da me je vidio i na javi, jer se šejtan ne pojavljuje u mom liku.

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
14/06/2008 13:05