beats by dre cheap

8 zadataka kojim se jača iman insaAllah

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Dunjaluk je kao sahat, provedimo ga u ibadetu.
Ako iskreno ibadetimo grijesi nam se oproštaju, dove primaju, brige će biti otklonjene, potrebe zadovoljene, nećemo osiromašiti a u mezaru ćemo biti pošteđen kazne..insaAllah
Za sve to ti ne treba više od 60 minuta. Jedan, od 24 sahata, odvoji za Allaha pa će tvoj iman rasti i osjetit ćeš njegovu slast u srcu.
1) Zadatak: 12 rekjata sunneta; (2 sabaska, 4+2 podnevska, 2 akšamska i 2 jacijska poslije farza.)
* Korist: Dvorac u džennetu.
* Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.:
"Ko u danu klanja 12 rekjata nafile, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu!(Muslim)


2) Zadatak: 2 rekjata noćnog namaza;
* Korist: Oprost grijeha i prijem dova.
* Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.:
"Uzvišeni Allah svaku noć u posljednjoj trećini silazi na dunjalučko nebo i pita: "Ko me u dovi priziva, da mu dovu uslišam?! Ko od Mene nešto traži da mu to dam?! Ko od Mene traži oprosta, da mu oprostim?"?!"(Buharija)

3) Zadatak: 2, 4 ili 8 rekjata Salatu duha;
* Korist: Na svaki zglob svoga tijela si dao sadaku.
* Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.:
"Na svaki zglob svoga tijela ste dužni svaki dan dati sadaku.
Svako 'elhamdu lillah'i je sadaka,svako 'la ilahe illellah' je sadaka, svaki 'tekbir' je sadaka, svako naređivanje dobra je sadaka i svako zabranjivanje grijeha je sadaka. A sve to mogu zamijeniti dva rekjata Duha namaza."

4) Zadatak: Učenje sure el-Mulk- tj. tebareke
* Korist: Bit ćeš spašen od kaburskog azaba.
* Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.:
"U Kur'anu ima ima sura sa 30 ajeta. Za čovjeka se zauzimala sve dok mu nije oprošteno. To je sura 'Tebarekellezi bi jedihi-l-mulk'".(Tirmizi)

5) Zadatak: Učenje 100 puta
(La ilahe illellah vahdehu la šerike leh. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve 'ala kulli šej'in kadir)
* Korist: Nagrada kao da si oslobodio 10 robova, 100 upisanih dobrih djela, 100 oproštenih grijeha, i zaštita od šejtana.
* Dokaz: Vjerodostojan hadis koji bilježi Muslim.

6) Zadatak: Učenje 100 salavata.
* Korist: Allah će te blagosivljati i nećeš biti najveći škrac.
* Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.:
"Ko na mene donese salavat, Allah će na njega donijeti 10 salavata!" (Muslim)"Škrtac je onaj u čijem se prisustvu ja spomenem a on na mene ne donese salavat!" (Tirmizija)

7) Zadatak: Učenje 100 puta riječi (Subhanallahe-l-'azim, ve bi hamdihi)
* Korist: Zasadit će ti se 100 palmi u džennetu
* Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.:
"Ko kaže "Subhanallahe-l-'azim, ve bi hamdihi" biće mu zasađena palma u džennetu!" (Tirmizija)

8) Zadatak: Učenje 100 puta riječi (Estagfirullah) ili, alo znaš 'Sejjidu-l-istigfar'
* Korist: Allah će ti riješiti probleme i povećati ti nafaku.
* Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.:
"Ko bude mnogo istigfar (tražio oprosta) činio, Allah će mu iz svake tjeskobe naći izlaz. Riješit će svaku njegovu brigu i dat će mu opskrbu odakle joj se i ne nada!" (Muslim)

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
21/05/2008 09:57