beats by dre cheap

hadis

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Muhammed, sallallahu alejhi we sellem kaže:

„Šejtan ima uticaj na čovjeka, ali i melek ima uticaj na njega.
Šejtan ga navraća na loše, i istinu mu čini lažnom, a melek ga navraća na dobro i potvrđuje mu istinu.
Pa ko od nas nešto od toga (dobra) osjeti, neka zna da je to od Allaha dž.š., a ako osjeti suprotno, neka zatraži utočište kod Allaha dž.š. od prokletog šejtana.“ Zatim je proučio:
 „Šejtan vas plaši siromaštvom i naređuje vam griješenje i šktost,
a Allah vam obećava oprost i nagradu svoju;
Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“
(El-Bekare, 268)
(hadis prenosi Tirmizija)

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
11/05/2008 22:48