beats by dre cheap

Kudsi hadis

  Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

                      [img]http://www4.slikomat.com/08/0418/8jv-ws-Yel.jpg[/img]

 

„ O robe Moj, kad god Mi dođeš, bilo noću ili danju, primit ću te.
Ako Mi se približiš za pedalj- približit ću ti se za lakat, a ako se ti približiš za lakat – Ja ću tebi za hvat. Pođeš li Mi hodajući – Ja ću tebi trčeći.

Kad bi Me sreo sa grijesima koliko je i Zemlja, ne pripisujući mi druga, doći ću ti sa oprostom koliko i Zemlja.

Kad bi ti grijesi dospjeli do nebesa, a zatražiš oprost, oprostit ću ti.
Pa ko je plemenitiji i darežljiviji od Mene?

Ko Mi krene, ususret mu stižem izdaleka, a ko od Mene okrene leđa, dozivam ga iz blizine.

Ko napusti zlo radi Mene, dobit će mnogo i više od toga.

Ko želi Moje zadovoljstvo, ja ću željeti ono što on hoće.

Ko se oslanja na Moju moć i snagu, željezo će mu postati mehkim.

Sijelim sa onima koji Me spominju, zahvalnim povećavam, pokorni su počašćeni, a griješnicima prema Meni ne dozvoljavam da gude nadu u Moju milost.

Ako Mi se pokaju, pa Ja sam njihov voljeni, a ako se ne pokaju, njihov sam liječnik.

Stavljam robove svoje na iskušenja kako bi ih očistio od negativnosti.

Ko Mi dadne prednost nad svim, dat ću mu prednsot nad svim.

Kod Mene se dobro djelo nagrađuje deseterostruko, do sedamsto puta i više od toga, a loše je kao jedno, a ko se za njega pokaje, oprostit ću mu.

Na vašim neznatnim dobrim djelima sam zahvalan, a vaša mnogobrojna poskliznuća i griješenja opraštam.

Moja milost prednjači Mojoj srdžbi, blagost zamjerki, oprost kazni.

Milostiviji sam prema robovima od majke prema djetetu.

O, čovječe, zar ću te stvoriti a da ti ne osiguram potrebno, zar ću te uvesti u Kuću, a da te ne počastim. Ne brini se za ono što ti je osigurano. Dovoljno ti je neznanja da se oslanjaš na ono što ti je u rukama, a ne na ono što je kod Mene.

O, čovječe, grijeh koji prouzrokuje poniznost prema Meni, draži mi je od pokornosti koja će te učiniti uobraženim i oholim. Draži Mi je jecaj griješnika dok me doziva da mu oprostim od slavljenja umišljenog. “

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
18/04/2008 23:14