beats by dre cheap

Kudsi hadis

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

"Nakon što Allah stvori zemlju, ona poče da se pokreće, te On stvori brda, koja postavi na nju i ona se smiri.
Meleki se začudiše i zadiviše silini brda, pa rekoše:
 'Gospodaru, ima li među Tvojim stvorenjima išta silnije i moćnije od brda?'
'Ima željezo.'

'Gospodaru, ima li među Tvojim stvorenjima nešto jače i silnije od željeza?'
'Ima vatra.'

'Gospodaru, ima li među Tvojim stvorenjima nešto jače i silnije od vatre?'
'Da, ima voda?'

 'Gospodaru, ima li među Tvojim stvorenjima nešto jače i silnije od vode?'
 'Da, ima vjetar.'

'Gospodaru, ima li štogod od Tvojih stvorenja što je jače i silnije od vjetra?'
 'Da, ima čovjek: udijeli svojom desnicom krijući od ljevice.'"

 (Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a bilježi ga Tirmizi)

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
23/03/2008 16:21