beats by dre cheap

Zašto je danas svijet umoran?

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim
Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na miljenika Muhammeda s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji se uvijek odazivaju Allahovom i Poslanikovom pozivu.

Mnogi se danas čude ljudskom životu. Smatraju da je težak, nezamisliv, besmislen i monoton. Čovjek čitav život radi kako bi sebi i svojim bližim osigurao lijep i staložen život. Ljudi zaista svojim upornim radom sebi priskrbljavaju sve što im je potrebno za život. I pored toga, život im je napet, raskomadan, neizvjestan, besciljen.. Izgubio se smisao raznih putovanja i odmora na koje ljudi odlaze. Dokaz tome je činjenica da se sa svojih odmora vraćaju još umorniji i nezadovoljniji.

Sretneš čovjeka , a na njemu hladan osmjeh, sretneš drugog – potišten, sretneš trećeg – u dugovima, četvrti – bolestan, peti – krivično optužen,...

Nema pravog života bez tople, iskrene i istinite riječi, a to su riječi Uzvišenog. Kad se ona zavoli, poštuje, slijedi i prekticira, zasigurno nudi i donosi najbolji, najudobniji život. Donosi nam vječiti rahatluk.

Allah dž.š. u Kur`anu kaže:
„O vi koji vjerujete, odazovite se Allahu i Poslaniku kad vas pozovu i
od vas zatraže da činite ono što će vam život dati, i znajte da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova, i da ćete se svi pred Njim sakupiti (proživljeni biti)“

(El-Enfal, 24)

Allah se ovim obraća vjernicima. To znači da postoje ljudi koji su u bašći islama, oni vjeruju, ali samo jezikom i djelovima tijela, dok su mislima, srcem i svojim bićem u pećinama materijalizma, u kocki, bludu, prevari, krađi, mitu, prestižu, dokazivanju, lošim mislima..

Upravo ovim ajetom Uzvišeni poziva vjernike da iz bašće islama pređu u bašću imana.
Onaj ko je u bašći imana, on je ubjeđen da ništa nije uzalud od onoga što Allah od nas traži i da to nije igra i zabava. On nikad neće pitati Allaha zašto je to baš tako (zašto klanjam, postim, dajem zekat itd.)

U ajetu koji je naveden stoji: „Odazovite se onome što će vam život datiOdazivanjem ovom pozivu kod nas se oživljava sljedeće:
- ispravno razmišljanje i rezoniranje,
- oštroumnost,
- mudrost,
- kultura,
- osjećaj odgovornosti,
- instinska ljubav,
- međusobno razumjevanje i želja za usavršavanjem u svakom pogledu.

Zašto je danas svijet umoran?
Poznati komentator Kur`ana Muhammed Ša`ravi, komentirajući nevedeni ajet, kaže: „Izbjegavajte shvatanja da je cilj vjerskog programa samo onaj svijet. Nikad! Samo prakticiranje tog programa donosi mu nagradu na onom svijetu, a plodove tog programa ubirite ovdje, na ovom svijetu“.

Braćo, ko bude ovdje pokretao plemenite akcije u odnosu sa drugima, i to imenom i u ime Gospodara, taj je sebi osigurao lijep život na ovome svijetu, a na onom svijetu dobit će više nego što je zaslužio.

Ovo potvrđuju i Allahove riječi: Onome ko čini dobro, bio muškrac ili žena, a vjernik je Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili“ (El-Nahl, 97)

Na kraju svoga komentara Ša`ravi zaključuje: „Mi moramo razumjeti da je glavna tema vjere ovaj svijet (i svi ispiti na njemu, i životni fakulteti), a da će diplome biti djeljene na onom svijetu.“

Braćo, ukoliko ne želimo polagati ispite koje nam je Allah postavio, onda budimo svjesni Gospodarevog upozorenja slijedećim riječima iz istog ajeta: „..I znajte da se Gospodar upliće između čovjeka i njegovog srca“
(El-Enfal, 24)

Ne zaboravite da ćete, uokoliko ne želite polagati ispite kod Gospodara i sebe i drugima, budete nemarni prema pravom životu, dobiti pregradu između srca i vas samih. Dakle, kad je u pitanju vjera, srce će iz islama biti prebaćeno u nevjerstvo, iz ubjeđenja ka sumnji, iz čistih razmišljanja u prljava.

Kad je u pitanju ovaj svijet budimo prebaćeni iz bogatstva u siromaštvo, iz rahatluka u tegobe..

Da podsjetim sebe i vas samo na neke ispite koje Allah pred nas postavlja:
„O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je neovisan i hvale dostojan.“ (Fatir, 15)

„O ljudi, klanjajte se Gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sačuvali.“ (El-Bekare, 21)

O ljudi, sjetite se milosti kojom vas Allah obasipa. Postoji li, osim Allaha, ikakav drugi stvoritelj koji vas sa neba i zamlje opsrbljuje? Osim Njega nema drugog boga, pa kuda se onda odmećete?“ (Fatir,3)

„O ljudi, Poslanik vam je već donio Istinu od Gospodara vašeg, zato vjerujte – bolje vam je! A ako ne budete vjerovali, - pa, Allahovo je ono što je na nebesima i na Zemlji, i Allah sve zna i mudar je. “ (En-Nisa, 170)

O vjernici, budite svjesni Allaha potpunom (istinskom) sviješću i umirite samo kao muslimani!“(Ali Imran, 102)

„O vjernici ne idite šejtanovim stopama, On će na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio, ali Allah čisti onoga koga On hoće. Allah sve čuje i sve zna.“ (En-Nur, 21)

„O vjernici, Allaha i Poslanika na varajte i svjesno međusobno povjerenje ne poigravajte.“ (El-Enfal,27)

„O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O kako je Allahu mrsko kad govorite riječi koje djela ne prate!“ (Es-Saff: 2,3)

Draga braćo ne podapinjimo sami sebi, ne postavljajmo prepreke zajednici, već ozbiljno pristupimo polaganju ispita koji su pred nama. Zaradimo ocjenu Allahovog zadovoljstva.

Nek nam je dragi Allah na pomoći u svemu tome,amin
…………………………………………………………….
Vratimo se Gospodaru – Sulejman Bugari

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
24/02/2008 19:26