beats by dre cheap

Ya Rabbi..

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Gospodaru moj,
ne dopusti da me zavara uspjeh
niti poraz baci u očaj.
Posjećaj me stalno
ako je neuspjeh iskušenje
koje prethodi uspjehu.

Gospodaru moj,
nauči  me da je tolerancija
najviši stupanj moći
a želja za osvetom prvi znak slabosti.

Gospodaru moj,
ako mi uzmeš imetak
ostavi mi nadu.
Ako mi ne podariš uspjeh
podari mi snagu volje
da savladam poraz,
a kada mi uzmeš blagodat zdravlja,
podari mi blagodat vjere.

Gospodaru moj,
kada se ogriješim o ljude
podari mi snagu izvinjenja,
a kada se ljudi o mene ogriješe,
podari i snagu oprosta.

Gospodaru moj,
ako ja zaboravim Tebe,
nemoj Ti zaboraviti mene.

amin

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
25/10/2007 19:39