beats by dre cheap

Sadaka

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim
Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio je najdarežljiviji čovjek, a to se posebno isticalo u Ramazanu.
Tirmizi prenosi hadis od Enesa r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:
“Najbolja sadaka je sadaka u ramazanu.“

Sadaka može biti:
- hrana
: Allah dž.š. kaže:
i hranu su davali mada su je i sami željeli- siromahu, siroćetu i robovima.
„Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvali ne tražimo!
Mi se Gospodara našeg bojimo, onoga dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti.“
I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i baležnstvo i radost ima darovati,
i džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi.“

(Kur`an, Ad Dahr, 8-12)
Nije uslov da bude siromašan onaj koga se hrani. Allahov Poslanik, s.a.v.s. je rekao:
“O ljudi širite selam, hranite druge, vežite rodbinske veze, klanjajte noću dok drugi spavaju, ući ćete u Dzennet s` mirom.“
(hadis bilježi Ahmed i Tirmizi)


- pripremanje iftara postačima:
Allahov Poslanik, s.a.v.s kaže:Onaj ko pripremi iftar postaču imat će njegovu nagradu, a da se nagrada postača neće ništa umanjiti.“
(Bilježe ga Ahmed i Nesai)
...........................
o Zekatu i Sadakatul-fitr bujrum procitajte na blogu kod sestre Niqab
http://niqab.blogger.ba/arhiva/2007/10/02/1155840

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
02/10/2007 18:24