beats by dre cheap

Namaz je podjeljen između Mene i Mog roba

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Ebu Hurejre, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
Ko u namazu ne prouči Fatihu, namaz mu nije potpun – ponovivši tri puta riječi nije potpun.
Upitaše Ebu Hurejreta: - A šta kada klanjamo za imamom?
Prouči Fatihu u sebi, jer čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao:
Uzvišeni Allah kaže: Namaz je podijeljen između Mene i Mog roba, i njemu pripada sve što zamoli.

Kada kaže Hvala Allahu, Gospodaru svjetova,
Allah odgovori: Moj rob Mi se zahvaljuje;

Kada kaže Milostivom Samilosnom
Allah odgovori: Moj rob Me hvali;

kada kaže Vladaru Sudnjeg dana,
Allah odgovori: Moj rob Me uzvisuje;

kada kaže Tebi robujemo i od Tebe pomoć tražimo,
Allah odgovori: Ovo je između Mene i Mog roba, i njemu pripada ono što traži,

kada kaže Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si blagodat Svoju darovao, a ne na put onih na koje si se rasrdio, niti onih koji su zalutali,
Allah odgovori: Ovo pripada Mome robu, i njemu ću dati ono što zamoli!


Muslim (Malik, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn Madždže)

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
03/09/2007 11:33