beats by dre cheap

Najbolji uzor

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Čovjek koji želi slijediti neki primjer ne može naći obuhvatniji i savršeniji primjer od Muhammeda sallallahu alejhi we sellem! To je iz razloga što mu je Allah u dvadeset tri godine njegove poslaničke misije pružio sve ono što je čovjeku potrebno do Sudnjeg dana.

Naš Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem je jedina ličnost u historiji čovječanstva koja je u sebi objedinila sve aspekte i situacije života: bogatstvo i siromaštvo, snagu i slabost, vlast i podčinjenost, rat, mir i primirje. Bio je u kontatku sa svim slojevima društva: nomadima i građanima, bogatim i siromašnim, Arapima i nearapima, ...

Ako si bogat, njega možeš uzeti kao primjer kada je zarobio ogroman ratni plijen, koji je ispunio dolinu između dva brda, i sve to podijelio na Allahovom putu.
Ako si siromah, njega možeš uzeti za primjer kada je na svoj stomak vezao kamen, boreći se tako protiv gladi.
Ako si veliki osvajač, pogledaj njegov primjer kada je ušao skrušeno u Mekku.
Ako si muž, možeš se ugledati na njega u ljubavi i blagosti prema supruzi.


On je jedini koji je živio u stanju slabosti i snage, siromaštva i bogatstva. U bilo kojem stanju da se nađemo, Poslanik sallallahu alejhi we sellem nam može biti uzor, i u noći i u danu, na putovanju, kao učitalj ili učenik, kao sudija... Kroz sva stanja je prošao u životu; bio je sudija među Arapima u vrijeme odnove Kabe, izolovan na posjedu svog amidže Ebu Taliba...

 - Najveličanstvanija ličnost historije
On je veličanstven u ratu i miru, veličanstven je kao otac, suprug i čovjek. Veličanstvenog je morala i nikada se radi sebe nije naljutio, nikada se radi sebe nije svetio, niti je ikada udario ženu, nikada nije iznevjerio obećanje, nikada nije prevario niti slagao..
I prije i poslije poslanstva bio je najboljeg morala. Prije poslanstva bio je iskreni i povjerljivi, a nakon što je postao poslanik, njegov moral bio je Kur`an.
Imao je mudro političko mišljenje na dan Hendeka, bio je veličanstvene duhovnosti, veličanstvenog praštanja na dan osvajanja Mekke – bio je veličanstven u svojoj skromnosti:
Šta ja imam s dunjalukom?! Ja sam na ovom svijetu poput jahača koji je odrijemao u hladu drveta u toplom danu, a zatim produžio i napustio ga„ – govorio je Muhammed, sallallahu alejhi we sellem

Bio je veličanstven čak i u očima svojih neprijatelja. Među njima je živio četrdeset godina prije i trinaest godina poslije poslanstva, a oni nisu bili u stanju naći mu jednu negativnost u njegovom moralu ili ličnosti..

Neka je Allahov mir i blagoslov posljednjem poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi we sellem, njegovoj časnoj porodici i ashabima.
..................
Amr Halid
InšaAllah nastavit ce se ..

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
31/08/2007 20:49