beats by dre cheap

Mladost

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Najskuplji i najljepši period života svakog čovjeka je mladost.
Jer: Djetinjstvo je zdravlje bez pameti,  a starost je pamet bez zdravlja.
Jedino doba u kojem čovjek posjeduje zdravlje i pamet jeste mladost.

Kur`an pridaje veliku pažnju mladosti i omladini. Allah dž.š. je promijenio zakone kosmosa radi šestorice ili sedmerice mladića. Allah dž.š. nam priča o stanovnicima pećine:
Ispričat ćemo ti povijest njihovu – onako kako je bilo. To su bili momci, vjerovali su u Gospodara svoga, a Mi smo im ubjeđenje još više učvrstili. Osnažili smo njihova srca kad su se digli i rekli: `Gospodar naš – Gospodar je nebesa i Zemlje, mi se nećemo pored Njega drugom bogu klanjati, jer bismo tada ono što je daleko od istine govorili.`„
(Kur`an, El-Kehf, 13 i 14 ajet)


Rijeć fitjetun znači: mladići u preiodu od šesnaest ili sedamnaest godina zbog kojih je Allah promijenio principe kosmosa:
I ti si mogao vidjeti kako Sunce, kada se rađa – obilazi pećinu s desne strane, a kada zalazi – zaobilazi je s lijeve strane, a oni su bili u sredini njezinoj. To su dokaz Allahove moći! – Kome Allah ukaže na Pravi put, on će Pravim putem ići, a koga u zabludi ostavi, ti mu nećeš naći zaštitnika koji će ga na Pravi put uputiti.„
(Kur`an, sura El-Kehf – 17 ajet)


Odnosno, Allah dž.š. ih je čuvao od Sunca, pa je učinio da pećina, kada bi Sunce izlazilo, pomjeri se desno, a da bi zalazilo, u lijevo, kako im ne bi naškodili sunčevi zraci i oštetili njihova tijela, posebno zbog dugog boravka u pećini.

Drugi mladić, Ibrahim, alejhisselam, zbog kojeg je Allah dž.š. također promijenio zakone kosmosa, kada je trebalo da bude bačen u vatru, a bilo mu je šesnaest godina:
O vatro – rekosmo Mi – postani hladna, i spas Ibrahimu!“
 
(Kur`an, sura El-Enbija– 69 ajet)

Ovo su znakovi koji ukazuju na Allahovu dž.š. moć i milost.

Muhammed, sallallahu alejhi we sellem je rekao:
“Niko se neće pomaknuti s mjesta obračuna, dok ga Allah dž.š. ne upita za:
- život, kako ga je proveo;
- mladost, kako ju je iskoristio,
-  znanje, je li po njemu radio,
- imetak, kako ga je zaradio i gdje ga je potrošio, i za
- tijelo, za šta ga je koristio.“

(Bilježi Tirmizi, En-Nesai)

Molim Allaha dž.š. da od nas primi našu pokornost, i da nas pomogne u toj pokornosti i da se Njemu, Uzvišenom, približimo.
Molim Allaha dž.š. da oprosti sve grijehe, i ucvrsti nasa srca i duse na putu Islama
amin amin amin Ja Rabbi

.....................
(Knjiga-Govor Srca; Amr Halid)

Bujrum prisjetimo se jos dijelova iz ove knjige:
[url=http://vrline.blogger.ba/arhiva/2007/07/19/1045681]Čovjek najvećeg strpljenja[/url]; [url=http://vrline.blogger.ba/arhiva/2007/05/09#904188]Dova je ibadet[/url]
[url=http://vrline.blogger.ba/arhiva/2007/05/14#913939]Prijatelji Bismillahi[/url];  [url=http://vrline.blogger.ba/arhiva/2007/05/17#918555]Značaj prijateljstva[/url]; 
[url=http://vrline.blogger.ba/arhiva/2007/05/20#925670]Koraci ka Allahu dž.š.[/url]; [url=http://vrline.blogger.ba/arhiva/2007/05/25#937084]Povezanost Rabba i čovjeka[/url];  [url=http://vrline.blogger.ba/arhiva/2007/05/28#944794]Hadisi o pokajanju[/url]
[url=http://vrline.blogger.ba/arhiva/2007/05/30#948490]Uvjeti iskrenog pokajanja[/url] ;  [url=http://vrline.blogger.ba/arhiva/2007/06/05#961995]Allahovo dž.š. zadovoljstvo[/url]
[url=http://vrline.blogger.ba/arhiva/2007/06/17#988453]SubhanAllahi[/url];  [url=http://vrline.blogger.ba/arhiva/2007/06/21#998788]Bismillahi[/url]; [url=http://vrline.blogger.ba/arhiva/2007/06/25#1007632]Tevekkul[/url]

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
22/08/2007 20:13