beats by dre cheap

Allahu ekber

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Ebu Hurejre, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: `Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeća a veličina Moj ogrtač! Bacit ću u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprotstavi.`
(Hadis prenosi Ahmed, Ibn Madžeh, Ebu Davud)O, Ti, osim Čije vlasti ne postoji druga vlast;
Ti, Čije pohvale robovi ne mogu pobrojati;
Ti, Čiju veličinu stvorenja ne mogu opisati;
Ti, Čiju Bit mašta ne može dosegnuti;
Ti, do Čijeg savršenstva pogledi ne mogu doprijeti;
Ti, Čija svojstva umovi ne mogu obuhvatiti;
Ti, Čiju nadmoć misao ne može dostići;
Ti, Čije atribute čovjek ne može usvojiti;
Ti, Čije se znamenje razotkriva u svakoj stvari;
Slavljen si Ti, nema drugog Boga osim Tebe!
Spas, spas! Sačuvaj nas od Vatre! ”

______________
Savršen znak – Said Nursi

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
19/08/2007 19:54