beats by dre cheap

OVOME ME NAUČIO ŽIVOT

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Lijek za rane
Najbolji lijek za rane je čvrsta vjera da sve što se događa biva Božijom voljom i Božijim određenjem.

Čije srce žudi
Čije srce žudi za dunjalukom ne nalazi slast vjere osame sa Allahom, a čije srce žudi za igrom, zabavom i provodom ne nalazi slast druženja sa Allahovim govorom, Kur`anom.

Čije srce čezne za ugledom ne nalazi slast poniznosti pred Allahom, a čije srce žudi za imetkom ne nalazi slast davanja u zajam Allahu, odnosno dijeljenja na Njegovom putu.

Čije srce čezne za uživanjima u strastima ne nalazi slast spoznaje o Bogu, a čije srce žudi za ženom i djetetom ne osjeća slast borbe na Allahovom putu.
A onaj ko se puno nada, u svojoj duši ne nalazi čežnju za džennetom.

Uzmi stotinu ... a daj mi jednog...!
Uzmi stotinu slikara iz ovog Ummeta, a daj joj samo jednog pilota!
Uzmi hiljadu njenih pjevača a daj joj jednog inovatora!
Vodi sve njene igrače i besposličare a daj joj samo jednog marljivog radnika.

Razgovor sa srećom
Pitali sreću:

-          Gdje prebivaš?

-          U srcima zadovoljnih, - odgovorila ona.

-          Čime se hraniš?

-          Snagom njihove vjere.

-          Kako postaješ dugovječna?

-          Pomoću lijepog planiranja.

-          Kako se daš pridobiti?

-          Čvrstom vjerom duše da joj se neće desiti ništa sem što joj je Allah propisao.

-          A šta te tjera da odeš?

-          Gramzinost i pohlepa nakon umjerenosti, škrtost nakon darežljivosti, zabrinutost nakon zadovoljsta, sumnja nakon čvrstog vjerovanja/ubjeđenja.

.......................
Dr. Mustafa Siba`i
InšaAllah nastavit će se

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
31/07/2007 21:25