beats by dre cheap

El-Kevser

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Enes r.a. rekao je: Jednog dana dok je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio među nama zaspao je. Zatim je podigao glavu smiješeći se.

Upitali smo: Šta te je nasmijalo Allahov Poslaniče?

Odgovorio je: Objavljena mi je maloprije sura – pa ju je proučio:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Mi smo ti, uistinu, samo dobro dali, zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno će bez pomena ostati.

(El-Kevser, 1-3)

 Zatim je upitao: A znate li šta je El-Kevser?

Odgovorili smo: Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju.

Rekao je: To je rijeka koju je obećao Uzvišeni Allah. U njoj je veliko dobro. To je izvor s kojeg će piti moj ummet na Sudnjem danu. Broj njegovih posuda je kao broj zvijezda. Nekim ljudima će biti zabranjen dolazak do njega, pa ću ja reći: Gospodaru moj, oni su moj ummet!
Reći će: Ti ne znaš šta su izmjenili poslije tebe.

 (Hadis prenosi Muslim)

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
15/07/2007 19:04