beats by dre cheap

Strpljenje u Kur`anu

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Tako Mi vremena – čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.
(Kur`an, El-Asr, 1-3)

Ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga i ne budi kao Zunnum (Junnus) koji je u ogorčenju zavapio.
(Kur`an, El-Kalem, 48)

Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima.
(Kur`an, El-Bekare, 45)

Zato otrpi njihove riječi i obavljaj molitvu, hvaleći Gospodara svoga, prije izlaska Sunca i prije zalaska njegova, i obavljaj je u noćnim satima, i na krajevima dana – da bi bio zadovoljan.
(Kur`an, Ta-Ha, 130)

Ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio – pa, Allah, uistinu, neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine.
(Kur`an, Jusuf, 90)

O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite.
(Kur`an, Ali`Imran, 200)

Reci: „O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovome svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.“
(Kur`an, Ez-Zumer, 10)

Uzvišeni Gospodaru, Milostivi, pomozi nam da steknemo najveći stepen strpljenja,
amin Ja Rabbi

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
12/07/2007 22:20