beats by dre cheap

Poslanica bolesnima

  Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Hej ti, bolesniče ne uzdiši gledajući spoljašnost svoje bolesti; osvrni se na njeno značenje i raduj se. Jer, da značenje i smisao tih bolesti nisu nešto divno, Samilosni Stvoritelj ne bi dao bolesti svojim najdražim robovima.

U izvornim hadisima stoji da:
„Najbolji i najodabraniji među ljudima su najviše pogađani nesrećama i mukama.“
Pejgamberi, na čelu sa hazret-i Ejjubom, alejhisselam, potom evlije, potom ostali iskreni mu`mini, na bolesti koje su ih snalazile gledali su kao na po jedan istinski ibadet, kao na po jedan poklon Samilosnog. Strpljivo su zahvaljivali i shvatali je kao vid hirurške intervencije koja je došla uslijed milosti Samilosnog Stvoritelja.

Oni koji su pogođeni bolestima i nesrećama, osjećajući svoju slabost i nemoć, tražeći utočište, okreću se ka Samilosnom Gospodaru,razmišljaju o Njemu; Njemu se moleći čine ibadet.U ovom ibadetu ne postoji dvoličnost, potpuno je čist i isken.
Ukoliko se bolesnik strpi i bude zahvaljivao, tada mu svaki sahatak bolesti postaje po jedan dan ibadeta. Taj kratki vijek postaje duži.
Štaviše, postoji jedna grupa bolesti čija jedna minuta biva kao jedan dan proveden u ibadetu.

.. I oni će govoriti: „Hvaljen neka je Allah, koji nas je na pravi put uputio, mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio, poslanici Gospodara našeg su zaista istinu donosili“..

Hvaljen neka si Ti, mi ne znamo, osim ono što si nas Ti podučio, doista si Ti Mudri Koji sve zna. (Kur`an, 2/32)

 A oni koji, kada ih zadesi neka nevolja, kažu: mi smo Allahovi, Njemu se vraćamo.. (Kur`an, 2/156)

 „Reci: Allah vam poklanja pažnju samo zbog vaše molitve,“
(Kur`an,25/77)

 I koji me hrani i poji, i koji me kad se razbolim, liječi.. (Kur`an, 26/79-80)

Allahu moj, neka je Tvoj blagoslov na našeg prvaka Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i ashabe.
...............
Said NURSI

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
08/07/2007 19:37