beats by dre cheap

Džamije –značaj džamije u islamu

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Svi ibadeti u islamu imaju za cilj pročišćavanje duše, popravljanje morala, ojačavanje veza ispomaganja među muslimanima, a namaz u džematu, džuma i bajram su impresivni prizori jedinstva njihove riječi, ciljeva i njihova potpomaganja u borbi i bogobojaznosti.


Nesumljivo je da džamija u životu vjernika ima društvnu i duhovnu misiju od ogromnog značenja. Ona je ta koja sjedinjuje njihove redove, čisti njihove duše, budi njihova srca i umove, rješava njihove probleme.
U njoj se manifestira njihova snaga i njihovo jedinstvo.


Povjest džamije u islamu potvrđuje da su iz nje zasjenile zrake svjetla i upute kako muslimanima tako i drugima. U njoj su iznikli i razvili se korjeni islamske civilizacije.


Znamo da su Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, Halid, Sa`d Ebu `Ubejde i njima slični velikani islamske povjesti bili učenici Muhammedove sallallahu alejhi ve sellem škole, čije je sjedište upravo bila Poslanikova džamija.

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
06/07/2007 12:28