beats by dre cheap

Ko je nasretnija osoba?

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Budući da je dunjaluk prolazan,
A život kratak,
I obaveze mnogobrojne,
Te da se vječni život zarađuje ovdje,
I budući da dunjaluk nije bez gospodara,
I da ovo ugostilište ima svoga plemenitog i mudrog Domaćina,
I da naknada ni za dobro ni za zlo neće izostati,
A da tajnom - Allah ne zadužuje nikoga iznad mogućnosti..
Nema nepodnošljivog tereta.
I budući da je put koji je siguran u prednosti nad onim nesigurnim,
I da su prijatelji i ugled na dunjaluku
Samo do vrata kabura

Sigurno je, onda, najsretniji čovjek:

Onaj ko ne zaboravi Allaha radi dunjaluka,

I ne žrtvuje svoj Ahiret za dunjaluk,

Niti iskvaruje svoj ahiretski život radi dunjalučkog,

I ne razbacuje svoj život na besmislenosti,

I shvativši da je on samo gost,

Pokorava se zapovjedima Domaćina,

Kako bi vrata groba otvorio sigurno,

I ušao u Kuću blagostanja.

............................................

Bediuzzaman Said Nursi

 Ibn Mes`ud (r.a.) prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao običaj često učiti sljedeću dovu:
“Allahu dragi, ja Te molim da mi podariš pravu uputu, istinsku bogobojaznost, pravu čednost i neovisnost od tvojih robova!“
(Muslim)

amin Ja Rabbi

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
02/07/2007 19:30