beats by dre cheap

Silazak objave

Bismillahirrahmanirrahim

Imam Buhari, rahimetullah, nam prenosi hadis o početku silaska objave. U hadisu Aiša r.a. kazuje:

”Prvo što je počelo dolaziti Resulullahu s.a.v.s. bili su istiniti snovi. Sve što bi vidio u tom snu ostvarilo bi se na javi očito poput svjetla dana. Kasnije je zavolio samoću. Osamljivao bi se u pećini Hira. Tu je boravio u pobožnosti i ibadetu ne silazeći svojima.  Za to bi se prethodno snadbio hranom. Kasnije bi se vratio Hatidži i opet bi se snadbio kao ranije. I tako dok mu ne stiže istina u pećini Hira. „Melek mu je došao i rekao:
- Uči!
- Ja ne znam učiti – odgovorio je Muhammed s.a.v.s. – Zatim me je uzeo k sebi – nastavlja Alejhisselam – i stisnuo toliko da me muka spopala, a potom pustio i rekao:

- Uči!
- Ne znam učiti – rekao sam, a on me uze i po drugi put stisnu k sebi da me je muka spopala, pa pusti i reče:

- Uči!
- Ne znam učiti – rekao sam, a on me opet uze i po treći put stegnu pa pusti i reče:

- Uči u ime tvoga Gospodara koji sve stvara, stvara čovjeka od nečeg što se zakvači! Uči, plemenit je Gospodar tvoj, koji peru podučava, koji čovjeka podučava onome što ne zna. (El-Alak, 1-5)


Potom je Poslanik s.a.v.s. povratio, ušao kod Hatidže bint Huvejlid, dok mu srce još lupaše, i reče:
- Pokrijte me! Pokrijte me!
Pokrili su ga dok ga strah nije napustio, a onda je ispričao Hatidži slučaj i zaključio:
- Bojim se za sebe!
- Ne, tako mi Boga! – reče Hatidža – On te neće nikada poniziti i napustiti, jer ti paziš rodbinu, pomažeš siročad, daješ siromašnima, častiš goste, i pomažeš one koji su u pravu.

Potom ga Hatidža odvede kod svog amidžića Vereke ibn Nevfela ibn Eseda idn `Abdul-l-`Uzzaa, čovjeka koji je još u predislamsko doba primio krišćanstvo. Dobro je poznavao hebrejsko pismo i prepisivao je iz Evanđelja na hebrejski ono što je Allah htio da prepisuje. Bio je oronuli starac i već oslijepio. Hatidža mu reče:
- Amidžiću, slušaj nešto od svoga bratića!
- Moj bratiću, - reče Vereka – šta si vidio?
Božiji poslanik mu ispriča šta je doživio na što će Vereka reći: 
 - To je izaslanik koji je dolazio Musau, kamo sreće da sam mlad i da budem živ kad te bude izgonio tvoj narod!
- A zar će me izgoniti? – upitao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem
- Da – reče on – jer nikada nije došao neko s tim s čim si ti došao a da nije napadan. Ako doživim tvoje (vjerovjesništvo) vrijeme pomoći ću te koliko god mognem.

Ne prođe dugo poslije ovog i Vereka umre a objava bi na neko vrijeme obustavljena.

U predaji koju bilježi Ibn Hišam od Ibn Ishaka stoji da je Džibril došao Poslaniku dok je spavao u pećini Hira sa ćilimom od brokata na kome je bila knjiga i rekao: - Uči!...

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje priča:
- Pročitao sam ih (ajete), zatim je završio i otišao od mene. Ja se probudih i osjetih kao da su pismom urezana u mom srcu. Potom sam izašao iz pećine, i kad dođoh do pola brda začuh glas sa neba:`O Muhammede! Ti si Allahov poslanik, a ja sam Džibril!` Podignem glavu k nebu da vidim, kad Džibril u liku čovjeka sa nogama poravnatim sa horizontom, govori:
`O Muhammede! Ti si Allahov poslanik, a ja sam Džibril!` Stajao sam gledajući u njega, ne mrdajući ni naprijed ni nazad. Onda stanem okretati glavu od njeg gledajući u drugu stranu, no ne pogledah ni na jednu stranu a da ga tamo ne ugledah. I stajao sam tako, ne idući ni naprijed ni nazad sve dok Hatidža nije poslala svoje ljude da me traže...””


Pouke i poruke:
Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije očekivao niti se nadao poslanstvu, već ga je Allah dž.š. nadahnuo da se osamljuje, da čini ibadet, duhovno se čisti, i priprema za podnošenje napora misije.
Da je Alejhisselam želio i očekivao poslanstvo, ne bi se uplašio kad je sišla prva objava i ne bi otišao Hatidži da je pita o tajni pojave koju je doživio u pećini Hira. On nije bio siguran da je poslanik dok nije vidio Džibrila kako mu govori:

„O Muhammede, ti si poslanik, a ja sam Džibril!” i dok njemu i Hatidži Vereka ibn Nevfel nije potvrdio da je ono što je vidio u pećini Hira objava koja je dolazila Musau, a.s. .......................
Poslanikov životni put (pouke i poruke) – Dr. Mustafa Siba`i


Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
28/06/2007 18:25