beats by dre cheap

Tevekkul – oslanjanje na Allaha dž.š.

Bismillahirrahmanirrahim

El-Vekil

To je Onaj koji iz Svoje milosti štiti Svoje robove i pomaže im da obave svoje poslove onako kako je za njih najbolje i nije šteta po njih.
Allah dž.š. ne čini nikako ono što je štetno, u svakom Njegovom djelu je dobro, pa makar ta djela po svojoj manifestaciji izgledala kao nesreća ili zlo.

Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je svake večeri govorio:
„Odazivam ti se i hrlim Tebi, moj Gospodaru, svako dobro je kod Tebe a zlo nije od Tebe. Od Tebe ne dolazi ništa drugo, osim dobra.“

Dolazi nevjernik Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dok je on spavao, a svoju sablju je bio okačio na granu drveta.
Ovaj čovjek je došao sa željom da ubije Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
Uzima Poslanikovu sablju sa drveta i stavlja je na njegov vrat.
Poslanik s.a.v.s. je budi i vidi sablju na svom vratu i čuje čovjeka kako mu govori:“Ko će te sačuvati od mene? Ko će me spriječiti da te sada ne ubijem?“
Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu smireno odgovara: „ Allah! “
Tada, od žestine riječi i iskrenosti Allahovog Poslanika s.a.v.s. iz čovjekove ruke ispade sablja, pa je Poslanik uze i upite nevjernika:
“Ko će sad tebe zaštiti od mene?“
(Hadis bilježi Buharija)

Uzvišeni Allahu, Gospodaru moj, prepuštam Tebi  moja djela i život moj, Oprosti mi grijehe i učini me zadovoljnim robom Tvojim.
amin

.........................
Govor srca – Amr Halid

Alejhisselam
http://vrline.blogger.ba
25/06/2007 19:08