www.SlikoMat.com

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

10.02.2009.

Iman kod Poslanika s.a.v.s.

Hutba od Muhameda al Šerifa

 

Jedan dan je Poslanik savs sjedio sa ashabima kad je jedan beduin došao i odmah upitao Poslanika savs: Kad je Posljednji čas?. Ovo je bilo pitanje koje Resul savs nije volio. Resul savs mu reče: A šta si ti pripremio za njega? Kaže beduin: Nisam pripremio puno namaza niti posta niti sadake ali imam jedno: Volim Allaha i Njegovog Poslanika! Na to mu reče Resul savs: Bićeš sa onim koje voliš. Anas ra prenosioc ovog hadisa kaže:
Allaha mi ništa nas nije više obradovalo nakon našeg islama nego ove riječi: Bićeš sa onim koje voliš. Ja volim Allaha i Njegovog Poslanika i Abu Bekra i Omera, i ja se nadam da ću biti sa njima iako nisam učinio mnogo kao oni.(Muslim).


U hadisu o Džibrilu as kad je došao Poslaniku savs, na očigled ashaba u obliku čovjeka, i pitao o islamu, imanu i ihsanu, Poslanik savs je rekao: Iman je da vjeruješ Allaha, Njegovim melecima, Njegovim knjigama, Njegovim poslanicima i u određenje bilo dobro ili loše. Danas ćemo inšaAllah govoriti o imanu u poslanike. A posebno u posljednjeg od njih, Muhameda savs.

Kad je Resul savs učinio hidžru iz Mekke u Medinu, sa sobom je imao svog druga Abu Bekra, pa su usput zastali kod kuće Umm Mabad. Pitali su imali šta za jesti, mlijeko ili sl i ona reče da nema ništa. Poslanik savs je vidio u jednom ćošku slabo, mršavo tele i pitao može li ga pomusti. Resul savs ga je prevrnuo na leđa i učinio dovu dok mlijeko nije poteklo a jadna Umm Mabad je sve ovo zabezeknuto gledala. Kasnije kad je njen muž došao, sa cjelim stadom mršave stoke i upitao šta se desilo tu, umm Mabad mu je opisala Poslanika savs i šta je uradio.Njen opis Poslanika savs je jedan od najdetaljnijih opisa. Među ostalim ona kaže da je njegovo lice sjalo kao mjesec, i da mu je glas bio divan. Imao je dugu i punu bradu, kosa mu je dosezala do ramena. Smirenost se ogledala na njemu kad je šutio, a kad bi govorio bio je veličanstven. Iz daljine bio je prijatan a iz blizine još prijatniji. Okruživali su ga ljudi, koji bi slušali kad bi on govorio, a kad bi naredio, žurili bi da izvrše naredbu.

Abu Mabaad je znao ko je on bio. On reče: Zaista je ovo čovjek koga kurejši traže. Ja sam pomišljao da ga slijedim i kad ga sretnem tako ću i uraditi. Zatim je rekao jedan dikt koji su svi stanovnici Mekke mogli čuti.

Šta reči u jednoj hutbi o čovjeku o čijem karakteru su ispisane enciklopedije? Ja bih u ovih nekoliko kratkih trenutaka podsjetio na neke stvari sa kojima je Allah blagoslovio Poslanika savs na ovom svijetu a i na drugom.

1) Posljednji Poslanik Muhamed ibn Abdullah je Poslanik poslije kojeg neće doći više poslanika niti vjerovjesnika. A ko kaže drukčije je lažov. Kaže Resul savs:Primjer mene i poslanika prije mene je kao primjer čovjeka koji gradi kuću, ukrašuje je izuzev jednog ćoška gdje nedostaje jedna cigla. Ljudi je obilaze diveći se građevini ali i govore:Kad bi samo bila još ova cigla, bilo bi potpuno. Kaže Resul savs:E ja sam ta cigla, ja sam posljednji od poslanika.(Muslim).

2) Sigurnost ummeta. Resul savs je bio štit ummetu. Allah ih nebi kaznio dok god je on među njima. Kaže Allah: Allah ih nebi kaznio dok god si ti među njima, niti bi ih kaznio dok god traže oprost.(Anfal,34)

3) Njegove žene su naše majke. Allah kaže: Poslanik je bliži vjernicima(onima od imana) nego oni sami sebi i njegove žene su njihove majke.(Ahzab,6)

4) On je savs bio zaštićen a štitio ga je Allah. Niko mu nije mogao nauditi jer ga je On štitio. Kaže Allah: A Allah ćete zaštititi od ljudi.(Maida,67)

5) Najveći. On je savs bio najveće ljudsko stvorenje. On nam kaže: Ja sam najvredniji sin Ademov, bez hvaljenja.

6) Okružen najboljim sljedbenicima. Živio je savs među najboljim ljudima i ženama, ashabima. On savs kaže:Najbolja generacija je moja generacija...

7) Svjedok za nas sve. On će savs biti svjedok cjelom ummetu.Kaže Allah: Kako će biti onda kad dovedemo protiv svakog umeta svjedoke i tebe kao svjedok protiv njih?(Nisa,41). Ovaj ajet bi rasplakao Poslanika savs.

8) Allah se kune sa njime. I Allah svjedoči sa njegovim životom u Kuranu.Kaže Allah: A života Mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali(Hidžr, 72).

9) Najviše sljedbenika. Poslanik savs će imati najviše sljedbenika na ahiretu, od bilo kojeg poslanika. On kaže: Na Dan proživljavanja, ja ću imati najviše sljedbenika od svih poslanika. I na Dan suda će imati najveći položaj od svih stvorenja:Makam al Mahmud. Allah će mu dati izvor-Kevser i biće mu dozvoljeno da se zauzme za svoj ummet.

Mustafa ar Rifai kaže:Interesanto je koliko mnogo muslimana nije spoznalo mudrost iza imena Poslanika savs, uprkos što se preko cjelog svijeta pet puta dnevno razliježe:Svjedočim da je Muhamed Božji poslanik. Ne samo to, već svi salati i nafile gdje se njegovo ime spominje: Allahume sali ala Muhamed... Zar mudrost ne bi trebalo biti ništa drugo osim da ummet ne prekida sječanje na svog Poslanika ni za jedan dan niti za jedan dio dana. Allah zna najbolje.

Poslanikova savs prava nad nama:

Neki su pretjerali status Poslanika savs pripisujući mu stvari koje se pripisuju samo Allahu. Drugi pokušavaju da izraze svoju ljubav pa slave rođendane kao npr Mewlud Nebawi. Ovo nije put iskazivanja ljubavi prema Poslaniku savs, već je ovo put ibadeta nepoznat sunetu prvih muslimanskih generacija. A šta god nema podporu u šerijatu odbačeno je od Allaha. Ljubav se jedino iskazuje sljeđenjem Poslanika savs, svaki dan u našem životu. Jel ti znaš zašto je Allah poslao Poslanika savs? Allah ga je poslao da bi mu se pokoravali i slijedili ga, živi primjer Kurana. Resul savs ima prava nad nama gdje spada i sljedeće:

-Mora se voliti više od naših porodica, više od nas samih. On savs kaže:Niko od vas neće vjerovati dok mu ja ne budem draži od njegove djece, roditelja i svih stvorenja. Ovako su radili ashabi, muškarci i žene.

Ali ibn Abi Talib kaže: Allaha mi volili smo ga više od naših blaga, djece i roditelja, više od hladne vode kad umireš od žeđi.

-Resul savs se mora poštovati. Kaže Allah: O vi koji vjerujete, ne stavljajte se ispred Allaha i Njegova Poslanika i bojte se Allaha. Zaista Allah je Onaj koji čuje sve i Sveznajući.(Hudžurat,1). Na arapskom La tukaddimu znači-ne idite ispred. Ovo se desilo kad je neko požurio u stvarima iz dina, odlučujući suprotno od Allaha i Poslanika.

-Moramo stalno doviti za našeg Poslanika savs. Sve što znamo u islamu dolazi nam preko njega. Džibril as je došao Poslaniku savs dok se penjao na mimber i molio: Neka je uništen onaj koji čuje za tebe a ne dovi za tebe. A Resul savs je rekao:Amin.

Draga braćo i sestre, zar nije vrijeme da počnemo slušati i učiti više o Poslaniku savs?

05.02.2009.

iskreni prijatelj

ISKRENI PRIJATELJ je onaj u cijem si drustvu najrahatniji, onaj kojeg volis i cijenis kao samog sebe.

ISKRENI PRIJATELJ je onaj koji primi tvoje izvinjenje, oprosti ti kad pogrijesis, zauzme tvoje mjesto kad si odsutan.

ISKRENI PRIJATELJ je onaj koji o tebi uvijek dobro misli, kad pogrijesis on nadje izgovor za tvoju gresku i kaze sebi:" sigurno nije time mislio nista lose"!

ISKRENI PRIJATELJ je onaj koji ne vjeruje drugima kad lose govore o tebi, vec te odmah o tome pita da cuje tvoje misljenje.

ISKRENI PRIJATELJ je onaj koji se brine za tebe, tvoju porodicu, tvoju djecu, tvoju imovinu.

ISKRENI PRIJATELJ je onaj koji je s tobom u dobru i u zlu, u sreci i nesreci, u bogatstvu i u siromastvu.

ISKRENI PRIJATELJ je onaj koji te nasamo savjetuje kad vidi neku tvoju losu osobinu, podrzi te uvijek u dobru i pomogne ti u tome.

ISKRENI PRIJATELJ ti uvijek zeli samo dobro.

ISKRENI PRIJATELJ je onaj koji ti napravi mjesto da sjednes na sijelu, nazove ti selam kada te sretne, pozuri da ti pomogne kad ti je pomoc potrebna.

ISKRENI PRIJATELJ je onaj koji te se uvijek sjeti u dovi bez da to od njeg trazis.

ISKRENI PRIJATELJ je onaj ko te voli u ime Allaha, bez ovosvjetske potrebe.

ISKRENI PRIJATELJ je onaj od cijeg se bontona, znanja, drustva mozes okoristiti.

ISKRENI PRIJATELJ je onaj koji te po dobru spominje pred drugima, onaj cijim se prijateljsvom ponosis i nikad se ne stidis njegovog drustva i prijateljstva.

ISKRENI PRIJATELJ je onaj ko se obraduje da ti moze uciniti uslugu, uvijek pozuri da ti pomogne ne ocekujuci od tebe nista zauzvrat.

ISKRENI PRIJATELJ je onaj koji ti zeli isto sto i sebi
.

28.01.2009.

Djela džehennemlija i djela džennetlija

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim


Šejhul-islam Ahmed Ibnu Tejmijje rhm., je bio upitan o tome koja su djela džehennemlija, a koja su to djela džennetlija, pa je odgovorio:

 

Djela džehennemlija su:

Širk - obožavanje nekog drugog mimo Allaha dž.š..
Tekzib - utjerivanje Allahovih dž.š., poslanika u laž.
Kufr – nevjerstvo.
Hased – zavist.
Kezib – laganje.
Hijanet – varanje.
Zulum – nasilje.
Fevahiš – poroci.
Gader – izdaja.
Kidanje rodbinskih veza.
Strah od džihada i borbi.
Buhl
– cicijaštvo.
Razlika između nutrine i vanjštine.
Pesimizam po pitanju Allahove milosti.
Sigurnost od Allahove zamke.
Padanje u očaj prilikom nesreća.
Fahr
– uzdizanje.
Betar – azgamluk u ni'imetima.
Neizvršavanje Allahovih farzova
Prekoračenje Allahovih granica
Nepoštivanje Allahovih svetinja
Strah od stvorenja za razliku od Stvoritelja
Pretvaranje pri radu dobrih djela
Želja za popularnošću
Kontriranje Kur'anu i Sunnetu u ubjeđenjima i djelima
Pokornost stvorenju u nepokornosti Stvoritelju
Privrženost batilu i neistini
Izrugivanje s Allahovim ajetema
Poricanje istine
Skrivanje onoga što se inače mora iznijeti na vidjelo poput svjedočenja nečemu ili znanja
Sihr
– magija
Neposlušnost prema roditeljima
Nepravedno ubistvo insana
Nepravedno jelo siročetovog imetka
Riba
– kamata
Bježanje s bojnog polja.
Potvaranje čistih i čednih vjernica...Djela džennetlija su:

Iman – vjerovanje u Allaha dž.š..
Iman – vjerovanje u meleke.
Iman – vjerovanje u knjige.
Iman – vjerovanje u poslanike.
Iman – vjerovanje u Sudnji dan.
Iman – vjerovanje u određenje bilo ono dobro ili loše.

Šehadet: La ilahe illallah – svjedočenje da niko nema pravo na to da bude obožavan mimo Allaha dž.š..
Šehadet: Muhammedu Resulullah – svjedočenje da je Muhammed s.a.w.s., Allahov poslanik.
Salat – obavljanje namaza.
Zekat – davanje zekata.
Savm – post mjeseca Ramazana.
Hadždž – posjeta Bejtullahu.
Obožavati Allaha dž.š., kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš – On tebe vidi.
Sidk - istinit govor.
Emanet – povjerljivost.
El-vefa' – ispunjavanje ugovora.
Dobročinstvo prema roditeljima
Spajanje rodbinskih veza
Dobročinstvo prema komšijama
Dobročinstvo prema siročetu
Dobročinstvo prema siromahu
Dobročinstvo prema robu
Dobročinstvo prema životinjama

Ihlas – iskrenost prema Allahu dž.š..
Tevekkul – oslanjanje na Allaha dž.š..
Ljubav prema Allahu i Poslaniku.
Hašjeh
– strah od Allaha dž.š..
Redža' – nadanje u Allahovu milost.
Inabet – kajanje Allahu dž.š..
Strpljivost na Njegovim propisima
Zahvalnost na Njegovim blagodatima
Iščitavanje Kur'ana

Zikrullah – često spominjanje i sjećanje na Allaha dž.š..
Du'auhu ve mes'eletuhu – doviti i moliti Allaha dž.š., za svoje potrebe.
Ragbet – želja za Allahom dž.š..
Naređivanje dobra.
Zabranjivanje zla.
Džihad na Allahovom putu, a protivu nevjernika i licemjera.
Spajati prekinute veze.
Davati onome ko mu ne daje.
Oprostiti onome ko mu je nasilje učinio.
Dijeliti imetak u lahkoti i teškoći.
Gašenje srdžbe i ljutnje.
Opraštati ljudima.
Pravednost u svemu i prema svima pa čak i prema nevjernicima.
Nezavedenost prolaznom kućom – dunjalukom.
Stremljenje ka vječnoj kući – džennetu.

Dakle, djelo džennetlija je iman/vjerovanje, i ta'ah/pokornost, dok je djelo džehennemlija kufr/nevjerstvo, fusuk/griješenje i 'isjan/neposlušnost. Nije moguće izdetaljizirati ove dvije rečenice ali je lahko opisati djela džennetlija time da su sva ona vid pokornosti prema Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s., dok su djela džehennemlija ona koja su vid nepokornosti prema Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s..
„Ko se pokorava Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s. – biće uveden u bašče ispod kojih rijeke teku, vječno u njima boraveći – a to je veliki uspjeh, a ko je nepokoran Alahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s. – biće uveden u vatru, vječno u njoj boraveći; njemu patnja bolna pripada.“ (Pogledaj: Sura: el-Nisa', 13-14.)“

......................................................................
Izvadak iz djela:„Jakzatu Ulil-i'itibar mimma verede
fi zikrin-nari ve ashabin-nar“, 1/222..Autor: Siddik b. Hasen b. 'Ali el-Kannudži.Pogledaj: „Medžmu'ul-Fetava“, 10/422.Prijevod: Sead ef. Jasavić, prof.

22.01.2009.

Uzdaj se u Gospodara

 Allahova milost je uistinu blizu onih koji dobra djela čine.“ (Kur`an, 7:56)

„Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je zaista, teško, osim poslušnima.“ (Kur`an, 2: 45)

„A ti obraduj izdržljive.“ (Kur`an, 2:155)
Zato otrpi njihove riječi i obavljaj molitvu, hvaleći Gospodara svoga, prije izlaska Sunca i prije zalaska njegova, i obavljaj je u noćnim satima, i na krajevima dana – da bi bio zadovoljan.
(Kur`an, Ta-Ha, 130)

Ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio – pa, Allah, uistinu, neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine.
(Kur`an, Jusuf, 90)

Ali r.a. je rekao: „Veza između strpljenja i vjere je kao veza između glave i tijela.“


Noviji postovi | Stariji postovi

Alejhisselam
<< 03/2011 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


Upoznajmo Allahovog Miljenika sallallahu alejhi ve sellem
Vrline Allahovog Poslanika(Eš-šemailu-l-muhammedijje)-Imami Tirmizije
Izgled I dio
Izgled II dio
Odgoj i život
Ishrana
Ponašanje
Ibadeti
Skromnost i moral
Starost,smrt
............
Lik Muhammeda a.s. I, II i III dio
Značaj Poslanika a.s.
Dužnosti prema Poslaniku a.s.
Poslanik svih poslanika
Islam
Ummet Poslanika a.s.
Mudžiza Kur`an
Ashabi
Vjernici
Zajednička svojstva svih Vjerovjesnika
Poslanikov testament sa Arefata
Prva hutba Muhammeda a.s.
Lijepa Allahova Imena
Pozitivan pogled
Poruke Alejhisselamovog života I,II,III,IV dio,Silazak objave
Čovjek najvećeg strpljenja
ISRA I MI'RADŽ
Najbolji uzor
Silazak objave
Pećina Hira-slike
Ibadet razmišljanja
opis abdesta Allahovog Poslanika s.a.v.s.
VRIJEDNOST DANA AREFATA
Mekka
Mekka grad mira, selama, hodočašća i dove samo Njemu

Važnost žene
Brak zarad Allaha dž.š.
Hatidža r.a.
Hazreti Aiša r.a.
Fatima Ez-Zehra
Fatima r.a.
Muhammedov a.s. odnos prema voljenoj Hatidži r.a.
Ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s.
Plemenit moral
Sabur Ejuba alejhisselama
Hutba hazreti Alije

DOVE
Pejgamberove a.s. dove
Pejgamberove a.s. dove II
Pejgamberove a.s. dove III
Pejgamberove a.s. dove IV
Dova
DOVA
Dova je ibadet
Sretniji i trajniji životni put (Kudsi hadis)
Hadisi
Hadisi
Kudsi hadis
Kudsi hadis
hadis
Kudsi hadisi
Kudsi hadis

Važna pitanja
Ili je bolje znati, ili imati?
Pet Džibrailovih oporuka
Ne budi tužan, Allah je s tobom
Sadaka
Istrajnost na pravom putu
Ajeti koji inspirišu
La illahe illallah
Prijatelji Bismillahi
Značaj prijateljstva
Koraci ka Allahu dž.š.
Povezanost Rabba i čovjeka
Hadisi o pokajanju
Uvjeti iskrenog pokajanja
La illahe illAllah
Allahovo dž.š. zadovoljstvo
SubhanAllahi
Bismillahi
Tevekkul
Poslanica bolesnima
Ko je najsretnija osoba?
Džamije
Sabur
El-Kewser
Dobro djelo
Šta je bogatstvo?
Alejhisselam o braku
O lijepom postupanju sa ženama i preporukama prema njima..
Ovom me naučio život I,II dio
Ključ
Pripazi na..
Skupovi
Allahu ekber
Mladost
Njegova Milost obuhvata sve
Ja Rabbi
Stubovi imana-put istine
Namaz je podjeljen između Rabba i čovjeka
Blagodati Ramazana
Vaznost sadake
Sadaka za ramazan
Ya Rabbi..
Šehidi..
El-Ihlas..Iskrenost
vjernik je vrijedan pažnje
Korisno
Čista vjera kao čista voda ..
En-Nas
Želiš li?
Neke osobine Allahovih robova
Nauka
Zašto je danas svijet umoran?
I kao što je srce jedno...dovoljno je samo za jednog...bio blizu ili daleko...

Zikr
Ljubav učenja Kur`ana
8 zadataka kojim se jača iman insaAllah
Mekka
Ajeti sure Grad-Al-Balad
Sura Sazviježđa – Al-Burug
sunce
IMENA SUDNJEG DANA
Iskrenost - duša ibadeta

-DOVA
Gospodaru moj, zaštiti me od nemoći i lijenosti, škrtosti i duboke starosti i kazne u kaburu!
Gospodaru moj, dušu mi nadahni bogobojaznošću i od grijeha očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti – Ti si njen zaštitnik i njeno utočište!

Gospodaru moj, utječem Ti se od beskorisnog znanja, nepokornog srca, nezasite duše i dove koju ti ne primaš!(Muslim)
amin ya Rabbi

Preporucujem


BROJAČ POSJETA
261201

Powered by Blogger.ba