www.SlikoMat.com

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

28.01.2009.

Djela džehennemlija i djela džennetlija

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim


Šejhul-islam Ahmed Ibnu Tejmijje rhm., je bio upitan o tome koja su djela džehennemlija, a koja su to djela džennetlija, pa je odgovorio:

 

Djela džehennemlija su:

Širk - obožavanje nekog drugog mimo Allaha dž.š..
Tekzib - utjerivanje Allahovih dž.š., poslanika u laž.
Kufr – nevjerstvo.
Hased – zavist.
Kezib – laganje.
Hijanet – varanje.
Zulum – nasilje.
Fevahiš – poroci.
Gader – izdaja.
Kidanje rodbinskih veza.
Strah od džihada i borbi.
Buhl
– cicijaštvo.
Razlika između nutrine i vanjštine.
Pesimizam po pitanju Allahove milosti.
Sigurnost od Allahove zamke.
Padanje u očaj prilikom nesreća.
Fahr
– uzdizanje.
Betar – azgamluk u ni'imetima.
Neizvršavanje Allahovih farzova
Prekoračenje Allahovih granica
Nepoštivanje Allahovih svetinja
Strah od stvorenja za razliku od Stvoritelja
Pretvaranje pri radu dobrih djela
Želja za popularnošću
Kontriranje Kur'anu i Sunnetu u ubjeđenjima i djelima
Pokornost stvorenju u nepokornosti Stvoritelju
Privrženost batilu i neistini
Izrugivanje s Allahovim ajetema
Poricanje istine
Skrivanje onoga što se inače mora iznijeti na vidjelo poput svjedočenja nečemu ili znanja
Sihr
– magija
Neposlušnost prema roditeljima
Nepravedno ubistvo insana
Nepravedno jelo siročetovog imetka
Riba
– kamata
Bježanje s bojnog polja.
Potvaranje čistih i čednih vjernica...Djela džennetlija su:

Iman – vjerovanje u Allaha dž.š..
Iman – vjerovanje u meleke.
Iman – vjerovanje u knjige.
Iman – vjerovanje u poslanike.
Iman – vjerovanje u Sudnji dan.
Iman – vjerovanje u određenje bilo ono dobro ili loše.

Šehadet: La ilahe illallah – svjedočenje da niko nema pravo na to da bude obožavan mimo Allaha dž.š..
Šehadet: Muhammedu Resulullah – svjedočenje da je Muhammed s.a.w.s., Allahov poslanik.
Salat – obavljanje namaza.
Zekat – davanje zekata.
Savm – post mjeseca Ramazana.
Hadždž – posjeta Bejtullahu.
Obožavati Allaha dž.š., kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš – On tebe vidi.
Sidk - istinit govor.
Emanet – povjerljivost.
El-vefa' – ispunjavanje ugovora.
Dobročinstvo prema roditeljima
Spajanje rodbinskih veza
Dobročinstvo prema komšijama
Dobročinstvo prema siročetu
Dobročinstvo prema siromahu
Dobročinstvo prema robu
Dobročinstvo prema životinjama

Ihlas – iskrenost prema Allahu dž.š..
Tevekkul – oslanjanje na Allaha dž.š..
Ljubav prema Allahu i Poslaniku.
Hašjeh
– strah od Allaha dž.š..
Redža' – nadanje u Allahovu milost.
Inabet – kajanje Allahu dž.š..
Strpljivost na Njegovim propisima
Zahvalnost na Njegovim blagodatima
Iščitavanje Kur'ana

Zikrullah – često spominjanje i sjećanje na Allaha dž.š..
Du'auhu ve mes'eletuhu – doviti i moliti Allaha dž.š., za svoje potrebe.
Ragbet – želja za Allahom dž.š..
Naređivanje dobra.
Zabranjivanje zla.
Džihad na Allahovom putu, a protivu nevjernika i licemjera.
Spajati prekinute veze.
Davati onome ko mu ne daje.
Oprostiti onome ko mu je nasilje učinio.
Dijeliti imetak u lahkoti i teškoći.
Gašenje srdžbe i ljutnje.
Opraštati ljudima.
Pravednost u svemu i prema svima pa čak i prema nevjernicima.
Nezavedenost prolaznom kućom – dunjalukom.
Stremljenje ka vječnoj kući – džennetu.

Dakle, djelo džennetlija je iman/vjerovanje, i ta'ah/pokornost, dok je djelo džehennemlija kufr/nevjerstvo, fusuk/griješenje i 'isjan/neposlušnost. Nije moguće izdetaljizirati ove dvije rečenice ali je lahko opisati djela džennetlija time da su sva ona vid pokornosti prema Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s., dok su djela džehennemlija ona koja su vid nepokornosti prema Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s..
„Ko se pokorava Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s. – biće uveden u bašče ispod kojih rijeke teku, vječno u njima boraveći – a to je veliki uspjeh, a ko je nepokoran Alahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s. – biće uveden u vatru, vječno u njoj boraveći; njemu patnja bolna pripada.“ (Pogledaj: Sura: el-Nisa', 13-14.)“

......................................................................
Izvadak iz djela:„Jakzatu Ulil-i'itibar mimma verede
fi zikrin-nari ve ashabin-nar“, 1/222..Autor: Siddik b. Hasen b. 'Ali el-Kannudži.Pogledaj: „Medžmu'ul-Fetava“, 10/422.Prijevod: Sead ef. Jasavić, prof.

22.01.2009.

Uzdaj se u Gospodara

 Allahova milost je uistinu blizu onih koji dobra djela čine.“ (Kur`an, 7:56)

„Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je zaista, teško, osim poslušnima.“ (Kur`an, 2: 45)

„A ti obraduj izdržljive.“ (Kur`an, 2:155)
Zato otrpi njihove riječi i obavljaj molitvu, hvaleći Gospodara svoga, prije izlaska Sunca i prije zalaska njegova, i obavljaj je u noćnim satima, i na krajevima dana – da bi bio zadovoljan.
(Kur`an, Ta-Ha, 130)

Ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio – pa, Allah, uistinu, neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine.
(Kur`an, Jusuf, 90)

Ali r.a. je rekao: „Veza između strpljenja i vjere je kao veza između glave i tijela.“

14.01.2009.

gaza

Pozivom na broj 090292005 donirate 3KM za bracu i sestre u Palestini.
Da vas Allah nagradi. Amin!
 
Broj racuna Islamic Relief-a WW za gradjane u Bosni i Hercegovini je:

NLB Tuzlanska banka: 1327310010025273


Gradjani koji zive van Bosne i Hercegovine ne mogu koristiti humanitarni telefon.

Broj racuna ISLAMIC RELIEF-a WW BIH za dijasporu je:

BENEFICIARY: ISLAMIC RELIEF WW
JUKICEVA 75, SARAJEVO 71000, BOSNA I HERCEGOVINA
ACCOUNT NO: 502022000-030000700-2

BENEFICIARY BANK: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA
SWIFT: RZBABA2S

Current accounts with foreign banks:
EUR
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG Wien RZBAATWW
NG Belgium Brussels BBRUBEBB
Commerzbank AG Frankfurt COBADEFF
Deutsche Bank AG Frankfurt DEUTDEFF
Kereskedelmi Es Hitelbank Budapest OKHBHUHB
Unicredito Italiano SPA Milano UNCRITMM
Bank Vipa Ljubljana ABANSI2X
Raiffeisen Bank Austrija Zagreb RZBHHR2X

Dowa za našu braću i sestre:
Bismillahi
Gospodaru, mi Te molimo, svjedočeći da nema drugog boga mimo Tebe, Ti si Jedini i Moćni, Ti nisi rodio niti si rođen i Tebi niko nije ravan! Allahu, nema drugog boga osim Tebe, Ti obilno daruješ, Ti si Stvoritelj nebesa i Zemlje i Tebi pripada sva Uzvišenost i Počast!
Allahu, neka je salavat i Selam na našeg prvaka, Muhammeda, s.a.v.s., na njegove časne supruge, majke mu'mina i na njegovu porodicu, kao što si Ti donio salavat na porodicu Ibrahimovu; Tebi pripada zahvala i slava!
Naš Gospodaru, Tebi pripada zahvala, kao što priliči Tvojoj Uzvišenosti i nenadmašnoj Moći!
Allahu, Ti čuješ naše riječi, Ti vidiš naše mjesto i Tebi ništa naše nije skriveno. Upućujemo ti molbu onoga čija pleća su se Tebi ponizila i koji je prepustio sve Tebi. Obraćamo Ti se dovom poniznog i skrušenog roba. Molimo te naš Gospodaru da pomogneš našu braću i sestre u Palestini, od Tvojih i naših neprijatelja!
Allahu, otkloni od njih i od nas nevolje i strah, pokri njihove i naše sramote, uništi njihove i naše neprijatelje i osveti se onima koji njima i nama čine nasilje i koji njih i nas ponižavaju!
Allahu, naša braća u Gazi, od Tebe traže pomoć, pa im pomozi i oni se na Tebe oslanjaju, pa ih ne prepuštaj nikome mimo Tebe!
Allahu, zaštiti ih kako Ti hoćeš i sa čime hoćeš, jer Ti možeš sve što hoćeš.  
Allahu, oni su napadnuti, pa im pomozi, oni su gladni, pa ih nahrani, oni su bez odjeće, pa ih ogrni, oni su bosi, pa ih obuj, oni su bolesni, pa ih ozdravi, oni su preplašeni, pa ih učini sigurnim, oni su protjerani, pa ih zaštiti i oni su siromašni, pa im podari iz Svoje hazne!
Allahu! Naredio si nam dovu i obećao si da ćeš je primiti!
Mi Te molimo, kao što si nam naredio, pa primi naše dove, kao što si obećao!
Uzvišen je naš Gospodar i daleko od onoga kako ga oni predstavljaju. Neka je Selam na poslanike i neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova! 

Allahumme amin!

 

Stravični zločini izraelske vojske nad Palestincima u Gazi (vijesti, slike, analize..
http://www.islambosna.ba/index.php/vijesti/vijesti-iz-svijeta/1595-stravini-zloini-izraelske-vojske-nad-palestincima-u-gazi-vijesti-slike-analize
08.01.2009.

islamske prezentacije

Allahovo ime 
http://www.sendspace.com/file/f47ngd

Džennet ili Džehennem 
http://www.sendspace.com/file/8l21s6

Kad ti nije vrijeme 
http://www.sendspace.com/file/djwvr7

Zekat!! 
http://www.sendspace.com/file/yl0pic

Junusova dova 
http://www.sendspace.com/file/ddmbng

tri pitanja 
http://www.sendspace.com/file/oipvmv

sura Kefh
http://www.sendspace.com/file/i6pz0x

Najljepša ljubavna priča
http://www.sendspace.com/file/34ghyx

Suza 
http://www.sendspace.com/file/ac75d2

.......................................................

NAJNOVIJE VIJESTI IZ GAZE...
http://www.islambosna.ba/index.php/vijesti/vijesti-iz-svijeta

Uputimo Allahu dz.s. dovu za napaćeni narod u Palestini, da im da konacnu pobjedu. Allahumme amin.
Dova je jako oruzje koje moze mjenjat kader.
"Hasbune-l-Lahu ve ni' me-l-Vekil"-
Allah nam je dovoljan i divan li je on zastitnik! 
 
dovite,dovite,dovite....

EsSelam alejkum we Rahmetullah02.01.2009.

pomoc

Pozivom na broj 090292005 donirate 3KM za bracu i sestre u Palestini. Da vas Allah nagradi.
 
Broj racuna Islamic Relief-a WW za gradjane u Bosni i Hercegovini je:
NLB Tuzlanska banka: 1327310010025273

Gradjani koji zive van Bosne i Hercegovine ne mogu koristiti humanitarni telefon

Broj racuna ISLAMIC RELIEF-a WW BIH za dijasporu je:

BENEFICIARY: ISLAMIC RELIEF WW
JUKICEVA 75, SARAJEVO 71000, BOSNA I HERCEGOVINA
ACCOUNT NO: 502022000-030000700-2

BENEFICIARY BANK: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA
SWIFT: RZBABA2S
Current accounts with foreign banks:
EUR
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG Wien RZBAATWW
NG Belgium Brussels BBRUBEBB
Commerzbank AG Frankfurt COBADEFF
Deutsche Bank AG Frankfurt DEUTDEFF
Kereskedelmi Es Hitelbank Budapest OKHBHUHB
Unicredito Italiano SPA Milano UNCRITMM
Bank Vipa Ljubljana ABANSI2X
Raiffeisen Bank Austrija Zagreb RZBHHR2X

Alejhisselam
<< 01/2009 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Upoznajmo Allahovog Miljenika sallallahu alejhi ve sellem
Vrline Allahovog Poslanika(Eš-šemailu-l-muhammedijje)-Imami Tirmizije
Izgled I dio
Izgled II dio
Odgoj i život
Ishrana
Ponašanje
Ibadeti
Skromnost i moral
Starost,smrt
............
Lik Muhammeda a.s. I, II i III dio
Značaj Poslanika a.s.
Dužnosti prema Poslaniku a.s.
Poslanik svih poslanika
Islam
Ummet Poslanika a.s.
Mudžiza Kur`an
Ashabi
Vjernici
Zajednička svojstva svih Vjerovjesnika
Poslanikov testament sa Arefata
Prva hutba Muhammeda a.s.
Lijepa Allahova Imena
Pozitivan pogled
Poruke Alejhisselamovog života I,II,III,IV dio,Silazak objave
Čovjek najvećeg strpljenja
ISRA I MI'RADŽ
Najbolji uzor
Silazak objave
Pećina Hira-slike
Ibadet razmišljanja
opis abdesta Allahovog Poslanika s.a.v.s.
VRIJEDNOST DANA AREFATA
Mekka
Mekka grad mira, selama, hodočašća i dove samo Njemu

Važnost žene
Brak zarad Allaha dž.š.
Hatidža r.a.
Hazreti Aiša r.a.
Fatima Ez-Zehra
Fatima r.a.
Muhammedov a.s. odnos prema voljenoj Hatidži r.a.
Ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s.
Plemenit moral
Sabur Ejuba alejhisselama
Hutba hazreti Alije

DOVE
Pejgamberove a.s. dove
Pejgamberove a.s. dove II
Pejgamberove a.s. dove III
Pejgamberove a.s. dove IV
Dova
DOVA
Dova je ibadet
Sretniji i trajniji životni put (Kudsi hadis)
Hadisi
Hadisi
Kudsi hadis
Kudsi hadis
hadis
Kudsi hadisi
Kudsi hadis

Važna pitanja
Ili je bolje znati, ili imati?
Pet Džibrailovih oporuka
Ne budi tužan, Allah je s tobom
Sadaka
Istrajnost na pravom putu
Ajeti koji inspirišu
La illahe illallah
Prijatelji Bismillahi
Značaj prijateljstva
Koraci ka Allahu dž.š.
Povezanost Rabba i čovjeka
Hadisi o pokajanju
Uvjeti iskrenog pokajanja
La illahe illAllah
Allahovo dž.š. zadovoljstvo
SubhanAllahi
Bismillahi
Tevekkul
Poslanica bolesnima
Ko je najsretnija osoba?
Džamije
Sabur
El-Kewser
Dobro djelo
Šta je bogatstvo?
Alejhisselam o braku
O lijepom postupanju sa ženama i preporukama prema njima..
Ovom me naučio život I,II dio
Ključ
Pripazi na..
Skupovi
Allahu ekber
Mladost
Njegova Milost obuhvata sve
Ja Rabbi
Stubovi imana-put istine
Namaz je podjeljen između Rabba i čovjeka
Blagodati Ramazana
Vaznost sadake
Sadaka za ramazan
Ya Rabbi..
Šehidi..
El-Ihlas..Iskrenost
vjernik je vrijedan pažnje
Korisno
Čista vjera kao čista voda ..
En-Nas
Želiš li?
Neke osobine Allahovih robova
Nauka
Zašto je danas svijet umoran?
I kao što je srce jedno...dovoljno je samo za jednog...bio blizu ili daleko...

Zikr
Ljubav učenja Kur`ana
8 zadataka kojim se jača iman insaAllah
Mekka
Ajeti sure Grad-Al-Balad
Sura Sazviježđa – Al-Burug
sunce
IMENA SUDNJEG DANA
Iskrenost - duša ibadeta

-DOVA
Gospodaru moj, zaštiti me od nemoći i lijenosti, škrtosti i duboke starosti i kazne u kaburu!
Gospodaru moj, dušu mi nadahni bogobojaznošću i od grijeha očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti – Ti si njen zaštitnik i njeno utočište!

Gospodaru moj, utječem Ti se od beskorisnog znanja, nepokornog srca, nezasite duše i dove koju ti ne primaš!(Muslim)
amin ya Rabbi

Preporucujem


BROJAČ POSJETA
261815

Powered by Blogger.ba