www.SlikoMat.com

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

27.11.2008.

Hadis

Rekao je Allahov Poslanik Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem:

'Kada se jedan od vas abdesti po propisu, a potem ode u dzamiju samo zbog namaza, Allah, subhanehu ve te'ala, se obraduje takvom kao sto se porodica obraduje nekome svome koji je bio dugo odsutan'.
(Ibn Madze)
14.11.2008.

Dova

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem kaže: „Kad osvaneš, ti reci:
`Odazivam Ti se, moj Bože, odazivam.
Odazivam Ti se, u Tebe je sva sreća i svako dobro.
Moj Bože, kad god šta kažem, zavjetujem se ili se zakunem, neka Tvoja volja bude ispred toga!
Ono što Ti želiš, to i bude, a ono što ne želiš, to i ne bude. Nema snage niti moći osim kod Tebe. Ti si Svemoćan.
Moj Bože, ako sam protiv bilo koga dovu učio, naka se meni desi to isto, a ako sam koga prokleo, neke mene stigne njegovo prokletstvo. Ti si moj zaštitnik na dunjaluku i ahiretu.
Kad umrem, učini da umrem kao musliman, i učini da na ahiretu budem u društvu dobrih ljudi. Moj Bože, molim Te da mnome budeš zadovoljan nakon Sudnjeg dana, da mi podariš lagodan život, u kaburu i na budućem svijetu, poslije smrti, da uživam gledajući Tvoje lice i da gorim od želje za susretom s Tobom.
Sačuvaj me svake nevolje koja samo nesreću donosi, i iskušenja koja može u zabludu odvesti.
Utječem Ti se, moj Bože, da nekome nepravdu ne učinim, ili da neko meni zulum ne nanese, da se neprijateljski ne ponesem prema nekome, ili da se neko prema meni neprijeteljski ne ophodi, te da ne počinim grijeh kojeg Ti nećeš oprostiti.
Moj Bože, stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti Koji poznaješ znano i neznano, Koji si uzvišen i dostojan poštovanja – kunem se na ovom svijetu, i Tebe prizivam za svjedoka – a Ti si dovoljan svjedok – da ja svjedočim kako nema drugog božanstva osim Tebe. Ti nemaš druga i niko Ti ravan nije.
Tebi pripada vlast i zahvala, i Ti si svemoćan. Svjedocim i da je Muhammed Tvoj rob i Tvoj poslanik. Svjedočim da je Tvoje obećanje istina, da je susret sa Tobom istina, da je Džennet istina, da će se Sudnji dan, doista zbiti, da ćeš Ti proživiti mrtve iz mezara.
I svjedočim da, kada osjetim Tvoje obraćanje meni, moja savjest me podsjeti na slabosti, propuste, i grijehe, a ja se tada jedino u Tvoju milost pozudavam.
Oprosti mi grijehe moje, jer ko prašta grijehe osim Tebe!
Primi moje pokajanje, Ti si Onaj Koji puno prašta i Koji je milostiv.`“

amin, amin, amin Ja Rabbi

       

(Hadis bilježi Ahmed u svom Musnedu, a prenosi Zejd b. Sabit)
....................
Vodič ka džennetu – Ibn Kajjim El-Dževzi

 

10.11.2008.

"Ovo je samo pouka - Kur`an jasni, za onoga ko je živ.." (Jasin, 69-70)
Adabi i pravila učenja Kur`ana

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Imam En-Nevevi, r.a. spominje adabe i pravila učenja Kur`ana. Sažeto najvažniji su:

 1. Iskreno učenje i osjećaj razgovora s Allahom dž.š.
 2. Očistiti usta misvakom ili četkicom
 3. Učiti pod abdestom. Dozvoljeno je učiti napamet bez abdesta, ne dodirujući Mushaf. To je dozvoljeno i ženi koja je u istihari u vremenu u kojem se smatra da je čista.
 4. Zabranjeno je učiti Kur`an onome ko je džunup i ženi u hajzu, osim kur`anskih dova i zikrova vezanih za ujutro i navečer, ili opštih zikrova koji sadrže neke ajete. Dozvoljeno je učiti Kur`an srcem bez izgovaranja. Dozvoljeno im je gledanje u Mushaf bez direktnog dodirivanja.
 5. Kada džunup ili žena u hajzu žele uzeti abdest, pa ne nađu vode uzet će tejemmum i on će važiti za učenje Kur`ana i klanjanje sve dok ga ne pokvare nečim što kvari abdest ili dok ne nađu vodu.
 6. Lijepo je da se Kur`an uči na čistom mjestu, i lijepo je da to bude u džamiji jer ono objedinjuje čistoću i počast. Uz to sjedenju u džamiji može biti i`tikaf ako se zanijeti. Potrebno je, također, da se Kur`an ne uči osim na pristojnom i čistom mjestu.
 7. Lijepo je da se učač okrene prama Kibli, da skrušeno, smireno i dostojanstveno sjedi, oborene glave. Ako bi učio stojeći ili ležeći to mu je dozvoljeno, ali mu nagrada nije kao kad sjedi.
 8. Kada počinje učenje lijepo je da zatraži utočište riječima Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim, tako kaže većina uleme. Traba da nastoji učiti Bismillahir-rahmanir-rahim na početku svake sure, osim suretul-Tevbe.
 9. Kada počne učenje nastojat će prisabrati svoje htijenje skrušenošću i razmišljanjem.
 10. Tokom učenja Kur`ana treba osjećati bojazan od Allaha, jer Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Najljepši glas pri učenju Kur`ana ima onaj čovjek koji kada ga čujete kada uči osjetite da se boji Allaha.“
 11. Kur`an treba učiti polagano. Ulema se složila da je polagano učenje poželjno. Uzvišeni kaže: „I izgovaraj Kur`an pažljivo“ (El-Muzemmil, 4)
  Polagano učenje bliže je poštovanju i uticajnije na srce od brzog učenja.
 12. Poželjno je kad se dođe do ajeta u kojem se spominje milost (tj. rahmet) da Allaha zamolimo od Njegove dobrote. Kada se naiđe na ajet u kome se spominje kazna da od Allaha zatražimo utočište od zla i patnje. Kada se dođe do ajeta u kome se ističu uzvišena svojstva Allaha da kažemo: subhanehu ve te`ala, dželle ša`nuhu i sl.
 13. Učač traba poštovati i posebno paziti na Kur`an kako se ne bi poigrao s njim prilikom učenja u vidu smijeha, besposlice, rasprave, igre i sl. Uzvišeni kaže: „A kad se uči Kur`an vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.“ (El-E`araf,204)
 14. Nije dozvoljeno učiti Kur`an na drugim jezicima, znao učač arapski ili ne, radilo se o namazu ili van namaza.
 15. Nije dozvoljeno učiti osim na sedam dozvoljenih kiraetima. Kada učač počne učiti po jednom kiraetu treba dovršiti učenje po njemu. Neće mjenjati kiraete tokom jednog učenja.
 16. Najodabranije kod uleme jeste da se uči redosljedom kakav je u Kur`anu, radilo se o namazu ili van namaza, jer ovaj radosljed Kur`ana ima posebnu mudrost.
 17. Učenje Kur`ana iz Mushafa bolje je nego učenje napamet, jer je gledanje u Mushaf ibadet. Potrebno je učiti i gledati zajedno, osim ako se boji da će tako izgubiti ono napamet naučeno.
 18. Lijepo je imati halke učenja Kur`ana i međusobno se podučavati Kur`anu, jer u hadisu kaže: „Neće se ljudi okupiti u jednoj od Allahovih kuća i učiti i podučavati se Allahovoj knjizi, a da na njih neće biti spušten smiraj. Sići će milost i okružite će ih meleci, a Allah će ih spomenuti kod onih koji su kod Njega“ Hadis penosi Ebu Davud, Et-Tirimzi, Ahmed
 19. Lijepo je naglas učiti, osim ako se čovjek boji rijaluka ili ometanja drugih. Glasno učenje budi srce, čuva interes za učenjem, a sluh usmjerava na razmišljanje o onome što se uči. U hadisu stoji: „Ništa Allah nije dozvolio kao što je dozvolio Vjerovjesniku da lijepim glasom i glasno uči Kur`an.“ Hadis prenosi El-Buhari
 20. Poželjno je učiti lijepim glasom jer se u hadisu kaže: „Ukrasite Kur`an vašim glasovima“.  Hadis prenosi El-Buhari
 21. Poželjno je tražiti da uči onaj koji ima lijep glas. To je potrvđeni sunnet Poslanika s.a.v.s. Ibn Mes`ud kaže:
  Rekao mi je Poslanik s.a.v.s.: „Uči mi!“
  Rekoh:“Kako ću učiti, a tebi je Kur`an objavljen?“
  Reče: „Ja želim da ga čujem od drugih.“
  Ibn Mesud kaže: Učio sam suru En-Nisa sve dok nisam stigao do riječi:
  „A šte će tek biti kad dovedemo svjedoke iz svakog naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv njih.“ (En-Nisa, 41)
  Tad mi reče: „Stani ili prestani, i ja ugledah kako mu suze teku iz očiju“. Hadis prenosi El-Buhari i Muslim
 22. Veliki dio uleme smatra da je poželjno otvoriti naučne skupove učenjem Ku`ana lijepim glasom.
 23. Učač ne mora sebe ograničiti u toku učenja džuzevima, hizdovima ili četvrtinama i desetinama, ako misaona cjelina nije dovršena ili dođe do izvjesne pometnje.
 24. Pokuđeno je učiti Kur`an na ruku`u, na  sedždi, tešehhudu osim na kijamu. Također, pokuđeno je da muktedija uči Fatihu ako čuje učenje imama. Pokuđeno je učiti u pospanosti ili dok traje hutba za onog koji je čuje.
 25. Nije pohvalno u određenim prilikama učiti određene sure osim ako za to nema vjerodostojan dokaz. Naprimjer, oni koji uče petkom ujutro sure u kojima se nalaze sedžde (osim sure Es-Sedžde) ili na teraviji uče suru El-En`an, na posljednjem rekatu sedme noći ramazana iz uvjerenja da je to mustehab – pohvalno.
 26. Ako neko nazove selam dok se uči Kur`an treba zastati i odvratiti selam. Ako neko kihne dok se uči Kur`an van namaza i kaže Elhamdulillahi, poželjno je da učač kaže: Jerhamukellah. Ako učač čuje mujezina traba prekinuti učenjem i ponavljati za mujezinom.
 27. Kada naiđe na ajete sa sedždom učač će učiniti sedždei-tilavet.

 

.............................

Ibn Qajjim el Dževzije - 10 povoda kako steći Allahovu ljubav?

07.11.2008.

sura Kehf

prezentacija sa tumačenjem - Sura Kehf

http://www.sendspace.com/file/wwu7ew

 

Alejhisselam
<< 11/2008 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30


Upoznajmo Allahovog Miljenika sallallahu alejhi ve sellem
Vrline Allahovog Poslanika(Eš-šemailu-l-muhammedijje)-Imami Tirmizije
Izgled I dio
Izgled II dio
Odgoj i život
Ishrana
Ponašanje
Ibadeti
Skromnost i moral
Starost,smrt
............
Lik Muhammeda a.s. I, II i III dio
Značaj Poslanika a.s.
Dužnosti prema Poslaniku a.s.
Poslanik svih poslanika
Islam
Ummet Poslanika a.s.
Mudžiza Kur`an
Ashabi
Vjernici
Zajednička svojstva svih Vjerovjesnika
Poslanikov testament sa Arefata
Prva hutba Muhammeda a.s.
Lijepa Allahova Imena
Pozitivan pogled
Poruke Alejhisselamovog života I,II,III,IV dio,Silazak objave
Čovjek najvećeg strpljenja
ISRA I MI'RADŽ
Najbolji uzor
Silazak objave
Pećina Hira-slike
Ibadet razmišljanja
opis abdesta Allahovog Poslanika s.a.v.s.
VRIJEDNOST DANA AREFATA
Mekka
Mekka grad mira, selama, hodočašća i dove samo Njemu

Važnost žene
Brak zarad Allaha dž.š.
Hatidža r.a.
Hazreti Aiša r.a.
Fatima Ez-Zehra
Fatima r.a.
Muhammedov a.s. odnos prema voljenoj Hatidži r.a.
Ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s.
Plemenit moral
Sabur Ejuba alejhisselama
Hutba hazreti Alije

DOVE
Pejgamberove a.s. dove
Pejgamberove a.s. dove II
Pejgamberove a.s. dove III
Pejgamberove a.s. dove IV
Dova
DOVA
Dova je ibadet
Sretniji i trajniji životni put (Kudsi hadis)
Hadisi
Hadisi
Kudsi hadis
Kudsi hadis
hadis
Kudsi hadisi
Kudsi hadis

Važna pitanja
Ili je bolje znati, ili imati?
Pet Džibrailovih oporuka
Ne budi tužan, Allah je s tobom
Sadaka
Istrajnost na pravom putu
Ajeti koji inspirišu
La illahe illallah
Prijatelji Bismillahi
Značaj prijateljstva
Koraci ka Allahu dž.š.
Povezanost Rabba i čovjeka
Hadisi o pokajanju
Uvjeti iskrenog pokajanja
La illahe illAllah
Allahovo dž.š. zadovoljstvo
SubhanAllahi
Bismillahi
Tevekkul
Poslanica bolesnima
Ko je najsretnija osoba?
Džamije
Sabur
El-Kewser
Dobro djelo
Šta je bogatstvo?
Alejhisselam o braku
O lijepom postupanju sa ženama i preporukama prema njima..
Ovom me naučio život I,II dio
Ključ
Pripazi na..
Skupovi
Allahu ekber
Mladost
Njegova Milost obuhvata sve
Ja Rabbi
Stubovi imana-put istine
Namaz je podjeljen između Rabba i čovjeka
Blagodati Ramazana
Vaznost sadake
Sadaka za ramazan
Ya Rabbi..
Šehidi..
El-Ihlas..Iskrenost
vjernik je vrijedan pažnje
Korisno
Čista vjera kao čista voda ..
En-Nas
Želiš li?
Neke osobine Allahovih robova
Nauka
Zašto je danas svijet umoran?
I kao što je srce jedno...dovoljno je samo za jednog...bio blizu ili daleko...

Zikr
Ljubav učenja Kur`ana
8 zadataka kojim se jača iman insaAllah
Mekka
Ajeti sure Grad-Al-Balad
Sura Sazviježđa – Al-Burug
sunce
IMENA SUDNJEG DANA
Iskrenost - duša ibadeta

-DOVA
Gospodaru moj, zaštiti me od nemoći i lijenosti, škrtosti i duboke starosti i kazne u kaburu!
Gospodaru moj, dušu mi nadahni bogobojaznošću i od grijeha očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti – Ti si njen zaštitnik i njeno utočište!

Gospodaru moj, utječem Ti se od beskorisnog znanja, nepokornog srca, nezasite duše i dove koju ti ne primaš!(Muslim)
amin ya Rabbi

Preporucujem


BROJAČ POSJETA
267781

Powered by Blogger.ba