www.SlikoMat.com

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

31.01.2008.

Pejgamberove a.s. dove

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Bože, svaka blagodat, koja je osvanula kod mene

ili kod ma koga od Tvojih stvorenja samo je od Tebe jedinog.

Ti druga nemaš. Tebi hvala i svaka zahvalnost!

 

Bože, ja od Tebe molim da mi dadneš od onoga dobra

koje je od Tebe molio Tvoj pejgamber Muhammed, alejhisselam,

a tražim, da me zaštitiš od onog zla,

od kog je od Tebe zaštitu tražio Tvoj pejgamber Muhammed alejhisellam.

Ti si onaj od kog se pomoc traži, od Tebe su sredstva,

nema nikakve promjene ni moći bez Allaha! 

 

Bože, utječem Ti se od znanja od kog koristi nema,

od srca koje nije skrušeno,

od dove i molbe koje se ne uslišava,

od nezasite duše i od ove sve četiri stvari!

 

amin ya Rabbi   

 

………………………..
Zbirka izabranih dova iz Kur`ana i hadisa

31.01.2008.

opis abdesta Allahovog Poslanika s.a.v.s.

 Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Adbullah b. Zejd b. Asim el-Ensari, r.a. ashab Allahovog Poslanika, s.a.v.s. rekao je da mu je rečeno:Abdesti se onako kako se Allahov Poslanik s.a.v.s. abdestio. Zatražio je posudu s vodom, nagnuo je, posuo vodu na svoje ruke i oprao ih tri puta.
Zatim je zagrabio svojom šakom vodu iz te posude i isprao grlo i nos.
To je ponovio tri puta.
Zatim je ponovo zagrabio vode iz posude i oprao lice tri puta.
Ponovo je zahvatio vode i oprao ruke do iza laktova po dva puta.
Zatim je stavio ruke u posudu i izvadio ih i njima potrao glavu, potirući rukama prvo prednji dio glave, zatim potiljak, a onda je oprao noge do članaka i rekao: Ovakav je bio abdest Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

(Hadis bilježi Muslim)

24.01.2008.

Hutba hazreti Alije

 Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Hvala Allahu dž.š. Gospodaru svih svjetova.
Neka je salavat i selam na miljenika Muhammeda, s.a.v.s.
Prije 1400 godina hazreti Alija je izgovorio jezgrovite rijeći, iz kojih uvijek možemo crpiti pouku.

Nakon zahvale Allahu i salavata na Muhammeda s.a.v.s. hazreti Alija je rekao:

Uzvišeni Allah je objavio Kur’an, koji upućuje Istini.
U njemu je objašnjeno svako dobro i zlo.
Prihvatite se dobra, a klonite zla.

Kod Allaha veću  čast ima musliman od bilo koje islamske svetinje.
A u islamu se posebna pažnja daje iskrenosti i jedinstvu vjernika, a istinski vjernik je onaj od čijeg jezika i ruku su zastićeni svi ljudi.

Budite Allahu iskreno pokorni i ne budite neposlusni.
Ako dobro sretnete, prihvatite ga, a od lošeg se udaljite.
Ne zaboravite da ste bili manjina, nemoćni na Zamlji, pa vas je Allah uzdigao i moć dao.

O, Allahovi robovi , ne dozvolite da vas ljepote ovoga svijeta zavedu, jer je ovaj svijet kuća belaja, a poznat po svojoj prolaznosti i opasan varkama svojim.

Onaj ko pusti suzu radi Allaha, D
žehennemu će Allah zabranit njegovo tijelo.

O ljudi, ne budite kao oni koji žele vjećni svijet bez dijela i oni koji odgađaju tevbu živeći u pustim nadama i željama.

Ne budite ako oni koji kad govore o ovome svijetu izgledaju kao pobožnjaci, a svojom praksom su pohlepni umišljenici.

Kad im se dijeli, zasititi se ne mogu, a kad im se uskraćuje, nezadovoljni su. Naređuju dobro, a samo ga ne provode.
Zabranjuju drugima, a sami se toga ne klone.

Vole dobre ljude bez želje da se na njih ugledaju. Mrze silnike i griješnike, a oni su takvi. Kad dođu do imetka, nered šire, pri bolesti su tužni, nakon ozdravljenja nezahvalni. Ako ih iskušenje snađe, strpljivosti nemaju. Ponašaju se kao da prijetnja smrti nije njima upućena.

O, vi koji ste zaronili u tmine između kojih je zastor te ne izvlačite pouke, istinu vam govorim.
Spasit će se onaj ko spozna sebe.

A ko je u brigama i upropašten, upropastio se svojim rukama.
Uzvišeni Allah veli: ` O, vi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoju porodicu od vatre`.

O ljudi znajte da su oni prije vas uništeni zbog činjenja velikih grijeha. Odvraćajte od zla, kako vas ne bi snašlo ono što se dogodilo onima prije vas. Djeca i imetak su plodovi ovog svijeta, a iskrenost i dobra djela su plodovi vječnog svijeta.

Mnogo je onih kojima Allah dariva blagodat svoju do roka određenog, iako oni griješe prema Njemu. Mnogo je onih koji se zavaravaju zato što Allah prikriva njihova loša djela. I onih koji su zavedeni govorom lijepim o njima.

O, čovječe šta te hrabri u grijehu tvome, šta te zavarava u pogledu Gospodara tvoga? Šta uzrokuje da se zadovoljavaš uništvanjem sebe?
Zar nema lijeka tvojoj bolesti, kao što ga ima drugima?

Kad vidiš nekog izloženog vrelini sunca, pokrivaš ga sjenom, kad vidiš nekog pogođenog tugom koja nanosi bol njegovom tijelu, plaćeš iz sažaljenja prema njemu.

A šta te, onda, učini ravnodušnim nad tvojom bolešću? šta te učini neosjetljivim u tvojim patnjama? I šta te tješi nad dušom tvojim, iako ti je ona najdragocjenija.

Budi pokoran Allahu i  voli sjećanje na Njega.
Predoči sebi da bje
žiš od Njega dok ti se On primiče, On te zove Svome oprostu i Svojom dobrotom skriva tvoje pogreške.

Opskrbi se za svoje putovanje i  motri svjetlo svoga izbavljanja i pripremi brze jahalice.”

Molim Allaha da nam pomogne u tome. amin

                 

…………………………………………………………….
Vratimo se Gospodaru – Sulejman Bugari
slika - Mesdzid hazreti Alije (www.znaci.com)

19.01.2008.

Pejgamberove a.s. dove

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Počinjem s imenom Allaha,
uz čije ime ne mo
že naštetiti ništa na zemlji ni na nebu,
a On sve čuje i sve zna.
 

Zahvaljujem Bogu mnogobrojnom i lijepom zahvalom,
punom blagoslova, obasutom blagoslovom
onako kako voli naš Gospodar
i kako je zadovoljan.

Bože ja Te molim stoga što tebi pripada svaka hvala.
Nema boga osim Tebe, koji činiš dobročinstva,
koji si iz ništa stvorio nebesa i zemlju,
kome pripada veličanstvo i čast,
o 
Zivi koji sve uzdržavaš!

Bože ja sam učinio mnogo nasilja i nepravde samu sebi,
a grijehe ne prašta niko osim Tebe,
pa mi pokloni oprost sa Tvoje strane i pomiluj me,
jer si Ti onaj koji prašta i ukazuje milost!

amin ya Rabbi

                      

………………………..
Zbirka izabranih dova iz Kur`ana i hadisa

 

16.01.2008.

Vrijednost posta na Dan ašure

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Ibn Abbas r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. kada je dosao u Medinu, zatekao da židovi poste Dan ašure.
Allahov Poslanik, s.a.v.s. ih je upitao: Koji je ovo dan pa ga postite?
Rekli su: Ovo je veličanstven dan. U njemu je Allah spasio Musaa i njegov narod a potopio faraona i njegov narod, pa ga je Musa postio iz zahvalnosti, zato ga i mi postimo.
Allahov Poslanik, s.a.v.s. je na to rekao: Mi imamo veće pravo i preći smo Musau od vas.
Potom je Allahov Poslanik, s.a.v.s. postio taj dan i naredio da se posti.
(Hadis prenosi Muslim)

Ubejdullah b. ebi Jezid prenosi da je čuo Ibn Abbasa, r.a. kada je bio upitan o postu Dana ašure da je rekao: Ne znam da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. postio neki dan smatrajuci ga boljim od ostalih dana osim ovoga dana(misle'i na Dan ašure), niti neki mjesec osim ovog mjeseca misleći na ramazan.
(Hadis prenosi Muslim)
........................................................................
Vise o mubarek mjesecu Muharremu i postu Dana ašure, mozete procitati na http://muslimah.blogger.ba/arhiva/2008/01/13/1322903

Allah dz.s. da vas nagradi, obraduje i primi svaki ibadet, Allahumme amin
esselamu alejkum

16.01.2008.

Hedija :)

 Mom rodjaku i njegovoj hanumi :))
Da im Allah dz.s. podari puno srece, bereketa, ljubavi,
sloge, sabura, jakog imana, razumijevanja u braku..
Zivot obogati radosti, Svojom  ljubavi,, milosti i zadovoljstvom
insaAllah svaki hajr dunjaluka i ahireta
amin ya Rabbi

11.01.2008.

Sabur Ejuba alejhisselama

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim
Sabur je svjetlo vjerniku, koji ga vodi kroz tmine iskušenja, tegoba i drugih nezgoda sa kojima se susreće u životu
* Strpljenje je garant kojim se garantuje ljudski uspjeh i bez njega nije moguće postići bilo kakav uspjeh.
* Allah dž.š. je pojam strpljenja u Kur'anu spomenuo 90 puta *

Vrlina koju je Allah dž.š. preporučio preko praktičnog primjera Njegovog časnog poslanika Ejuba a.s. 
 


Uzvišeni Allah je Ejubu, a.s., dao nekoliko veoma primamljivih blagodati:

§         Allah mu je dao toliko imanje i bogatstvo da se nije mogla procjeniti njegova vrijednost.

§         Dao mu je na stotine robova koji su bili u njegovoj službi.

§         Dao mu je pobožnu i izrazito lijepu ženu

§         Dao mu je snažno i otporno tijelo

§         Dao mu je 14 djece

§         Dao mu je narod koji ga je slušao i koji je primjenjivao njegove naredbe i sve njegove savjete

§         Dao mu je prijatelje sa kojima se konstantno družio i to prijatelje koje bi svako poželjeo imati

§         Bio je ljubimac svojih komšija i sugrađana. Ljudi su ga pretjerano voljeli i pridavali mu posebnu pažnju itd.

Pogledajte, Ejub a.s. je bio materijalno, porodično, psihički i društveno situiran i živio je jednim odmjerenim i posebno lijepim životom. Ovako je živio punih i uzastopnih 50 godina.
I nakon svega toga, Allah dž.š. ga je želio iskušati jednim veoma teškim i tako reći nesnošljivim iskušenjem. Nakon svih ovih blagodati počele su nevolje. Zato u Ejubovom a.s. životu mogu utjehu pronaći oni koji su u nevolji, a pouku uzeti oni koji žive u izobilju i blagodatima.
Prvo: čime ga je Allah iskušao je izuzimanje imetka i Ejub a.s. je postao veliki siromah. Sav novac koji je uložio u trgovinu i poljoprivredu je propao!
Drugo: Umrla su mu sva djeca!
Treće: Svoje robove je prodavao kako bi preživo tako da ih je na koncu  sve i jednog prodao.
Četvrto: Allah ga je iskušao, povrh svega pomenutog, sa bolešću koja ga je posadila u krevet i nije mogao ustati. Njegovi prijatelji i ljudi koji su ga voljeli su smatrali da je to smrtonosna i opaka bolest koja se prenosi i na druge, pa su ga ostavili kako ne bi i na njih prešlo. Svi su ga napustili osim... Šta mislite ko? Naravno, to je bila njegova supruga. Također, navodi se da su uz njega ostala još samo njegova dva najbolja prijatelja. Cijeli dunjaluk ga je napustio! A mi danas čim nas igla ubode povičemo: Bože, zašto to? Bože, šta sam skrivio? Zašto ja? I td...Časni Kur'an kaže:

"Čovjek, kada Gospodar njegov hoće da ga iskuša pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne: "Gospodar moj je prema meni plemenito postupio!"

A kad mu, da bi ga iskušao, opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne: "Gospodar moj me je napustio!"
A nije tako!"

Ejub a.s. je sve izgubio. Postao je siromah, nema nikakvog prevoznog sredstva, svi su ga prijatelji napustili. Ovo je poruka za one koji ne poznaju neuspjeh...

Kada je Ejub, a.s., postao siromah njegova žena je postala sluškinja kod naroda kako bi prehranila sebe i svoga bolesnog muža. Ovakva situacija je trajala punih 18 godina. Nekome dodije jedan dan iskušenje, nekome jedan mjesec, godina... a Ejub, a.s., biva na iskušenju punih 18 godina.

Allahov Poslanik Muhammed,a.s. kaže:"Strpljenje je svjetlo."

Svako djelo i svaki tvoj pokret treba strpljenje. Za odustajanje od harama je potrebno strpljenje, za činjenje dobra je potrebno strpljenje, za obavljanje namaza je potrebno strpljenje, za slušanje ove hutbe potrebno je strpljenje... naš život je ustvari sabur!
Pogledajte koliko sabura treba suncu da se popne na sred neba.
Svaka stvar na dunjaluku je postavljena na osnovu principa postepenosti, a to zahtjeva sabur. U tome je velika poruka i pouka!

Jedan islamski učenjak kaže: Misliš li da možeš išta vrijedno postići bez sabura? Svaka reforma dolazi sa saburom. Svaki uspjeh dolazi sa saburom, svaka sreća dolazi sa saburom... a u protivnom, ništa nas loše ne zadesi, a da nije posljedica nestrpljenja i brzopletosti.

Neko krade, jer želi da se obogati bez sabura. Neko čini zinaluk, jer ne može čekati ženidbu, neko kupuje diplomu, jer ne može čekati da prođu godine studija u trudu i naporu, neko se drogira, jer ga to smiruje i ne može se suočiti sa dunjalučkim izazovima...

Sabur je, braćo, toliko bitan da je Allah dž.š. život jednog poslanika učinio primjerom sabura i strpljenja kako bi nam preko tog živog primjera poručio: Budite strpljivi! Vrlina koja se najviše ponavlja kroz Kur'an je upravo sabur (90 puta) 
I kad god se u Kur'anu spomene sabur dolazi uz njega riječ ili cijeli ajet koji nagovještava pobjedu i prevazilaženje iskušenja: 
 "Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj strpljive"

Sve ovo mi ćemo prolaziti, ali nema veze, budimo strpljivi, jer je to izlaz! To je put do uspjeha i to je put do sreće!
"Samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni"

"Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima, svjesnima, bogobojaznima."

Allahov Poslanik a.s. kaže: "We'alem enne-n-nasre ma'-s-sabr"
"Znaj da pobjeda dolazi sa strpljenjem"

Tako mi Allaha, da nema druge slasti u strpljenju osim činjenice da je to  Allahovo lijepo ime „Es-Sabr" – Strpljivi, dovoljno bi nam bilo da se okitimo ljepotama koje nas obasipaju jednim Božijim imenom.

Allahov Poslanik a.s. kaže: Čovjeku nije dat veći poklon od strpljenja.

Vratimo se na Ejuba. Njegova čestita supruga se toliko umorila od sveg tog posla, poniženja, iskušenja...
Došla je kod Ejuba i rekla mu: Zar nisi Božiji poslanik?
 Rekao je: Naravno da jesam!
Pa zašto ne zamoliš Allaha da nam olakša tegobu u kojoj se nalazimo?
Ejub upita: Koliko smo proveli u blagostanju? 50 godina, odgovori. A koliko smo proveli u nevolji? 18 godina, odgovori.
Ejub reče: Allah nas je obasipao blagodatima 50 godina, zar da ne saburimo 18. Tako mi Allaha, neću od Njega to moliti sve dok ne prođe isto vremena koliko je prošlo dok smo bili u blagostanju.
Jedina riječ koju je Ejub izgovarao je bila: Elhamdulillah – Hvala Allahu.

Jedne prilike mu je žena unijela jelo koje je bilo jelo velikana. Pogledao je u nju pitajući je: Odakle ti ovo? "Odsjekla sam pletenicu i prodala je kako bi kupila jelo." Reče ona!

Taj suprugin gest ga je posebno zabolio. Nije mogao sebi halaliti takvu patnju njegove voljene supruge. I nakon toga je odlučio doviti Allahu za milost i pomoć. Međutim, poslušajte tu dovu Ejuba, a.s., koju nam Uzvišeni Allah navodi kao primjer u Kur'anu časnom:" I Ejjub, kada je Gospodaru svome zavapio: "Mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji!"" Nije se tužakao, spominjao detalje svoje nevolje... već samo: " mene je snašla nevolja, a Ti si Bože od milostivih najmilostiviji"

U drugom ajetu stoji:
"odazvasmo i nevolju mu, koja ga je morila, otklonismo
 
"Udri nogom o zemlju - eto hladne vode za kupanje i piće!
"
Nakon što je udario nogom, provrila je voda. Ta voda je bila lijek za njegovu bolest!

Nakon toga Allah mu je dao sve što mu je trebalo!

I jedan veličantven završetak Ejubove životne priče su Božije riječi:
"Mi smo znali da je on strpljiv; divan je rob on bio i mnogo se kajao! "

Jeste li ikada čuli ljepšu, sadržajniju i emotivniju pohvalu od ove Božije pohvale kojom je pohvalio ovog čestitog strpljivog roba Ejuba?

Molim Allaha da nas počasti saburom koji će nam biti put do sreće i uspjeha na oba svijeta, i da budemo od onih koji su divni Allahovi robovi i koji se mnogu kaju! Amin! 

..........................
Nazif Horozović - vise na www.islambosna.ba

08.01.2008.

Hidžret (seoba) za mir i pravdu

 Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Muslimanska hidžretska godina određuje se prema kretanju Mjeseca oko Zemlje, a ima 354 ili 355 dana. Hidžretska godina ima 12 mjeseci, i to su:
1.Muharrem
2.Saffer
3.Rebiul-evvel
4.Rebiul-ahir
5.Džumadel-ula
6.Džumadel-uhra
7. Redžeb
8. Šaban
9. Ramazan
10. Ševval
11.Zul-ka`de i
12.Zul-hidždže

Muslimanske hidžretske godine računaju se od seobe Muhammeda a.s. i prvih muslimana iz Meke u Medinu, a ta seoba se desila u muharemmu, saferu i rebi-ul-evvelu 622. godine, po Isaovom, alejhisselam, rođenju.

Kao prvi dan Nove muslimanske godine uzima se prvi muharrem, svake godine.

Značajnost hidžre(seobe)
Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i prvi muslimani bili su mučeni i zlostavljani od strane mekanskih idolopoklonika. Te patnje trajale su punih trinaest godina. Idolopoklonici su pred samu seobu bili osudili Muhemmeda a.s. na smrt.
Muhammed a.s. je prije svoje seobe odobrio muslimanima da sele iz Meke u Medinu, a sam je ostao među poslijednjim. Seobom Muhammeda a.s. i prvih muslimana iz Meke u Medinu otpočela je izgradnja islamske države i islamskog društva na sigurnom tlu, te se smatra da je hidžret (seoba) jedan od najvećih događaja u historiji islama.

03.01.2008.

Pejgamberove a.s. dove

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Bože, uputi me medu onim koje si uputio,
Sačuvaj me medu onim koje si sačuvao,
Primi me medu onim koje si primio,
Blagoslovi mi ono sto si mi dao i
Sačuvaj me od zla koje si odredio i osudio.
Ti odredujes a Tebi se ne odreduje.

Nece biti ponižen onaj koga Ti pomažes niti može biti jak onaj kome si Ti neprijatelj.
Blagoslovljen si naš Gospodaru, i uzvišen.
Od Tebe oposta tražimo i Tebi se kajemo i vraćamo!
Tvoja milost nek je Pejgamberu!


Bože, oprosti mi, smiluj mi se, sačuvaj me, naputi me, daj mi nafaku, snadbij me i uzdigni me!

Bože otvori nam vrata Svoje milosti i olaksaj nam vrata Tvoje nefake!

Bože, uputi me najljepšim ćudima, jer najljepsim ćudima upucuješ samo Ti. Otkloni od mene zle ćudi, jer zle ćudi od mene samo Ti mozes otkloniti.

amin ya Rabbi    
………………………..
Zbirka izabranih dova iz Kur`ana i hadisa

Alejhisselam
<< 01/2008 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


Upoznajmo Allahovog Miljenika sallallahu alejhi ve sellem
Vrline Allahovog Poslanika(Eš-šemailu-l-muhammedijje)-Imami Tirmizije
Izgled I dio
Izgled II dio
Odgoj i život
Ishrana
Ponašanje
Ibadeti
Skromnost i moral
Starost,smrt
............
Lik Muhammeda a.s. I, II i III dio
Značaj Poslanika a.s.
Dužnosti prema Poslaniku a.s.
Poslanik svih poslanika
Islam
Ummet Poslanika a.s.
Mudžiza Kur`an
Ashabi
Vjernici
Zajednička svojstva svih Vjerovjesnika
Poslanikov testament sa Arefata
Prva hutba Muhammeda a.s.
Lijepa Allahova Imena
Pozitivan pogled
Poruke Alejhisselamovog života I,II,III,IV dio,Silazak objave
Čovjek najvećeg strpljenja
ISRA I MI'RADŽ
Najbolji uzor
Silazak objave
Pećina Hira-slike
Ibadet razmišljanja
opis abdesta Allahovog Poslanika s.a.v.s.
VRIJEDNOST DANA AREFATA
Mekka
Mekka grad mira, selama, hodočašća i dove samo Njemu

Važnost žene
Brak zarad Allaha dž.š.
Hatidža r.a.
Hazreti Aiša r.a.
Fatima Ez-Zehra
Fatima r.a.
Muhammedov a.s. odnos prema voljenoj Hatidži r.a.
Ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s.
Plemenit moral
Sabur Ejuba alejhisselama
Hutba hazreti Alije

DOVE
Pejgamberove a.s. dove
Pejgamberove a.s. dove II
Pejgamberove a.s. dove III
Pejgamberove a.s. dove IV
Dova
DOVA
Dova je ibadet
Sretniji i trajniji životni put (Kudsi hadis)
Hadisi
Hadisi
Kudsi hadis
Kudsi hadis
hadis
Kudsi hadisi
Kudsi hadis

Važna pitanja
Ili je bolje znati, ili imati?
Pet Džibrailovih oporuka
Ne budi tužan, Allah je s tobom
Sadaka
Istrajnost na pravom putu
Ajeti koji inspirišu
La illahe illallah
Prijatelji Bismillahi
Značaj prijateljstva
Koraci ka Allahu dž.š.
Povezanost Rabba i čovjeka
Hadisi o pokajanju
Uvjeti iskrenog pokajanja
La illahe illAllah
Allahovo dž.š. zadovoljstvo
SubhanAllahi
Bismillahi
Tevekkul
Poslanica bolesnima
Ko je najsretnija osoba?
Džamije
Sabur
El-Kewser
Dobro djelo
Šta je bogatstvo?
Alejhisselam o braku
O lijepom postupanju sa ženama i preporukama prema njima..
Ovom me naučio život I,II dio
Ključ
Pripazi na..
Skupovi
Allahu ekber
Mladost
Njegova Milost obuhvata sve
Ja Rabbi
Stubovi imana-put istine
Namaz je podjeljen između Rabba i čovjeka
Blagodati Ramazana
Vaznost sadake
Sadaka za ramazan
Ya Rabbi..
Šehidi..
El-Ihlas..Iskrenost
vjernik je vrijedan pažnje
Korisno
Čista vjera kao čista voda ..
En-Nas
Želiš li?
Neke osobine Allahovih robova
Nauka
Zašto je danas svijet umoran?
I kao što je srce jedno...dovoljno je samo za jednog...bio blizu ili daleko...

Zikr
Ljubav učenja Kur`ana
8 zadataka kojim se jača iman insaAllah
Mekka
Ajeti sure Grad-Al-Balad
Sura Sazviježđa – Al-Burug
sunce
IMENA SUDNJEG DANA
Iskrenost - duša ibadeta

-DOVA
Gospodaru moj, zaštiti me od nemoći i lijenosti, škrtosti i duboke starosti i kazne u kaburu!
Gospodaru moj, dušu mi nadahni bogobojaznošću i od grijeha očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti – Ti si njen zaštitnik i njeno utočište!

Gospodaru moj, utječem Ti se od beskorisnog znanja, nepokornog srca, nezasite duše i dove koju ti ne primaš!(Muslim)
amin ya Rabbi

Preporucujem


BROJAČ POSJETA
267790

Powered by Blogger.ba