www.SlikoMat.com

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

31.08.2007.

Najbolji uzor

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Čovjek koji želi slijediti neki primjer ne može naći obuhvatniji i savršeniji primjer od Muhammeda sallallahu alejhi we sellem! To je iz razloga što mu je Allah u dvadeset tri godine njegove poslaničke misije pružio sve ono što je čovjeku potrebno do Sudnjeg dana.

Naš Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem je jedina ličnost u historiji čovječanstva koja je u sebi objedinila sve aspekte i situacije života: bogatstvo i siromaštvo, snagu i slabost, vlast i podčinjenost, rat, mir i primirje. Bio je u kontatku sa svim slojevima društva: nomadima i građanima, bogatim i siromašnim, Arapima i nearapima, ...

Ako si bogat, njega možeš uzeti kao primjer kada je zarobio ogroman ratni plijen, koji je ispunio dolinu između dva brda, i sve to podijelio na Allahovom putu.
Ako si siromah, njega možeš uzeti za primjer kada je na svoj stomak vezao kamen, boreći se tako protiv gladi.
Ako si veliki osvajač, pogledaj njegov primjer kada je ušao skrušeno u Mekku.
Ako si muž, možeš se ugledati na njega u ljubavi i blagosti prema supruzi.


On je jedini koji je živio u stanju slabosti i snage, siromaštva i bogatstva. U bilo kojem stanju da se nađemo, Poslanik sallallahu alejhi we sellem nam može biti uzor, i u noći i u danu, na putovanju, kao učitalj ili učenik, kao sudija... Kroz sva stanja je prošao u životu; bio je sudija među Arapima u vrijeme odnove Kabe, izolovan na posjedu svog amidže Ebu Taliba...

 - Najveličanstvanija ličnost historije
On je veličanstven u ratu i miru, veličanstven je kao otac, suprug i čovjek. Veličanstvenog je morala i nikada se radi sebe nije naljutio, nikada se radi sebe nije svetio, niti je ikada udario ženu, nikada nije iznevjerio obećanje, nikada nije prevario niti slagao..
I prije i poslije poslanstva bio je najboljeg morala. Prije poslanstva bio je iskreni i povjerljivi, a nakon što je postao poslanik, njegov moral bio je Kur`an.
Imao je mudro političko mišljenje na dan Hendeka, bio je veličanstvene duhovnosti, veličanstvenog praštanja na dan osvajanja Mekke – bio je veličanstven u svojoj skromnosti:
Šta ja imam s dunjalukom?! Ja sam na ovom svijetu poput jahača koji je odrijemao u hladu drveta u toplom danu, a zatim produžio i napustio ga„ – govorio je Muhammed, sallallahu alejhi we sellem

Bio je veličanstven čak i u očima svojih neprijatelja. Među njima je živio četrdeset godina prije i trinaest godina poslije poslanstva, a oni nisu bili u stanju naći mu jednu negativnost u njegovom moralu ili ličnosti..

Neka je Allahov mir i blagoslov posljednjem poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi we sellem, njegovoj časnoj porodici i ashabima.
..................
Amr Halid
InšaAllah nastavit ce se ..

29.08.2007.

Stubovi imana - Put Istine

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Dokazi Njegove Jednoće i postojanja snažno potvrđuju i stubovi imana.
Svi dokazi skupa i njiihovo međusobno slaganje, naš iman pretvaraju:
iman iz sljedbeništva u iman iz uvjerenja;
imana iz uvjerenja u pouzdano znanje,
iz pouzdanog znanja u pouzdanu viziju,
a iz pouzdane vizije u suštu istinu.


Putem Istine...

O Knjigo neponovljiva,

Ti koja donosiš svjetlost,

           Hoću li ikada prodrijeti kroz ovaj zid tajni?
           Kuda da pođem iz ovog dugog košmara mraka?

„Pođi uz svjetlost zore i traži... !“
Šta je najljepše, o Knjigo?

          
„Istina je najljepša!“
            A šta je najnedostižnije, o Knjigo?

Istina je najnedostižnija!
Kako doći do istine o Knjigo?

          
„To je velika tajna..!
           
Traži...
U taženju leži ljepota Istine!“

B.J. Phil M. Omer

„I objavili smo ti Knjigu (kao) objašnjenje za svaku stvar, i Uputu i milost, i radosnu vijest muslimanima.“
(Kur`an, 16:89)

29.08.2007.

Ja Rabbi

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Veliko je Tvoje nebo, i zemlja, i more, ja, Rabbi,
i planine što s oblakom vode razgovore, ja, Rabbi,

čudesna je kap kiše, izvor podno gore, ja, Rabbi,
iz bešćutne st`jene, javorove kore, ja, Rabbi,

Jedna voda slatka kad nas suše more, ja, Rabbi,
druga gorkne, k`o da je danonoćno sole, ja, Rabbi!

U bostanu sto je mivki, sto okusa zbore, ja, Rabbi,
premda isti potok poji ih, žuboreć, ja, Rabbi!

Po sto čuda ugledat ću i dolje i gore, ja, Rabbi,
čim otvorim kapke pred mornarom zore, ja, Rabbi!

Oba svijeta kaže fakih – o Njemu govore, ja, Rabbi!
Logičari sto dokaza donose pa zbore, ja, Rabbi!

....

Hrka skriva t`jelo smeđeg praha boje, ja, Rabbi,
t`jelo skriva dušu, sve njene svjetove, ja, Rabbi,

Ti Si sebe sakrio u guste velove, ja, Rabbi,
sedam puta deset hiljada ih broje, ja, Rabbi!

Da ih nije, tako mi slave silne Tvoje, ja, Rabbi,
osl`jepili mi bismo od Luči Izvorove, ja, Rabbi!

...................
Džemal Sakib Latif-zade el-Bosnevi
(Takvim 2004)


27.08.2007.

Njegova Milost obuhvata sve

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim
Pred našim očima je vidljivo da postoji neko ko je ovu Zemlju nama učinio jednom divnom musafirhanom, i zatrpao je hiljadama darova milosti, i s tom nam milošču razastro sofru na kojoj je nanizao i složio na stotine hiljada raznovrsnih jela; a Zemaljsku nam utrobu – Svojom milošću i mudrošću – učinio ogromnim i bogatim skladišem za hiljade njegovih dragocjenih blagodati.
On nas hrani s krajnjom milošću tako što Zemlju u toku njezinog godišnjeg ciklusa, svake godine iz svijeta nevidljivog nakrcava – kao da je trgovački brod – i šalje nam stotinama najodabranijih i najfinijih vrsta robe potrebne za život čovjeka.
I svako njeno proljeće koje je poput vagona što prevozi našu opskrbu i objeću samilosno nam dostavlja i oskrbljuje nas. A da bismo osjetili korist svih tih poklona i blagodati, podario nam je i na stotine, pa i hiljade apetita, potreba, želja, osjećaja i čula..

“Dovoljan nam je Allah, i divan starješina.“
(Kur`an, Ali `Imran, 173)

On nam je, SubhanAllah podario želudac da bismo mogli probavljati bezbroj jela i njima se naslađivati.
I podario nam takav život da bismo njegovim osjetilima mogli koristiti neizmjerne blagodati rasprostranjene po cijelom ovom ogromnom pojavnom svijetu, koji je poput razastre sofre blagodati.
I počastio nas je takvom ljudskom naravi da bismo njezinim brojnim sredstvima – poput razuma i srca – kušali nezbrojne darove materijalnog svijeta i svijeta duhovnosti, koje mi i koristimo.
I poučio nas je islamu pa poprimamo svjetlo iz beskrajnih riznica svijeta nevidljivog i pojavnog svijeta.
I uputio nas je u iman da se njime okoristimo i prosvjetlimo iz neodredive količine svjetlosti i poklona ovog svijeta i Ahireta.
A ovaj svemir kao da je jedan živopisni i uzdignuti dvorac , ukrašen iz nepregledne milosti bezbrojnim najizuzetnijim stvarima i izlošcima. I svi ključevi od bezbrojnih riznica i nepreglednih odaja toga dvorca, predani su u ruke čovjeku, dok su u njegovu narav pohranjene sve potrebe i osjećaji, nužni za sticanje pune koristi iz svega što je u tome dvorcu.


Milost, obuhvata ovakav dunjaluk i Ahiret, svakako da je ta milost jedan od odraza Jednoće u toj Jedinosti. 
“Allahu neka je hvala, Koji nas je uputio u ovo; mi ne bismo bili upućeni da nas Allah nije uputio, poslanici Gospodara našeg su zaista istinu donosili. “
(Kur`an, El-A`raf, 43 ajet)

.................
Said Nursi  - Savršen znak

24.08.2007.

Kudsi hadisi

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Kudsi hadis predstavlja vrstu hadisa koji su zabilježeni od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, a koje on na kraju prenosi od Uzvišenog Allaha. Upravo zbog toga što ih on pripisuje Allahu, ovakva vrsta hadisa dobila je posebno obilježje kudsi (svetim), zbog toga se jos naziva el-hadisu-l-ilahi ili el-hadisu-r-rabbani.


Ebu Hurejre, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
„Uzvišeni Allah kaže: Čovjek Me poriče, a to mu nije dozvoljeno!
Poriče Me kada govori: Allah me neće ponovo stvoriti kao što me je prvi put stvorio!
A prvo stvaranje nije nimalo lakše od ponovnog proživljavanja!
Vrijeđa Me kada govori: Allah ima sina! – a Ja sam Jedan, utočište svakome!
Nisam rodio niti sam rođen, i niko Mi nije ravan!

(Buhari, Nesai)


Ebu Hurejre, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao:
„Uzvišeni Allah kaže: Ja sam tamo gdje Moj rob zamisli i Ja sam uz njega kada Me spomene. Ako Me spomene u sebi, Ja ga spomenem u sebi, a ako Me spomene u skupu, Ja ga spomenem u skupu odabranijem od njegovog.
Ako mi se približi koliko jedan predalj, Ja mu se približim koliko lakat. Ako Mi se približi lakat, Ja mu se približim hvat. Ako Mi u susret krene idući, Ja krenem njemu trčeći.

Buhari (Muslim, Tirmizi i Ibn Madže)

Ebu Hurejre, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Kada je Allah stvorio stvorenja u Knjizi koja je kod Njega, obavezao se!
“ Uistinu milost Moja preteže nad srdžbom Mojom. “

(Muslim, Buhari, Nesai i Ibn Madždže)

22.08.2007.

Mladost

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Najskuplji i najljepši period života svakog čovjeka je mladost.
Jer: Djetinjstvo je zdravlje bez pameti,  a starost je pamet bez zdravlja.
Jedino doba u kojem čovjek posjeduje zdravlje i pamet jeste mladost.

Kur`an pridaje veliku pažnju mladosti i omladini. Allah dž.š. je promijenio zakone kosmosa radi šestorice ili sedmerice mladića. Allah dž.š. nam priča o stanovnicima pećine:
Ispričat ćemo ti povijest njihovu – onako kako je bilo. To su bili momci, vjerovali su u Gospodara svoga, a Mi smo im ubjeđenje još više učvrstili. Osnažili smo njihova srca kad su se digli i rekli: `Gospodar naš – Gospodar je nebesa i Zemlje, mi se nećemo pored Njega drugom bogu klanjati, jer bismo tada ono što je daleko od istine govorili.`„
(Kur`an, El-Kehf, 13 i 14 ajet)


Rijeć fitjetun znači: mladići u preiodu od šesnaest ili sedamnaest godina zbog kojih je Allah promijenio principe kosmosa:
I ti si mogao vidjeti kako Sunce, kada se rađa – obilazi pećinu s desne strane, a kada zalazi – zaobilazi je s lijeve strane, a oni su bili u sredini njezinoj. To su dokaz Allahove moći! – Kome Allah ukaže na Pravi put, on će Pravim putem ići, a koga u zabludi ostavi, ti mu nećeš naći zaštitnika koji će ga na Pravi put uputiti.„
(Kur`an, sura El-Kehf – 17 ajet)


Odnosno, Allah dž.š. ih je čuvao od Sunca, pa je učinio da pećina, kada bi Sunce izlazilo, pomjeri se desno, a da bi zalazilo, u lijevo, kako im ne bi naškodili sunčevi zraci i oštetili njihova tijela, posebno zbog dugog boravka u pećini.

Drugi mladić, Ibrahim, alejhisselam, zbog kojeg je Allah dž.š. također promijenio zakone kosmosa, kada je trebalo da bude bačen u vatru, a bilo mu je šesnaest godina:
O vatro – rekosmo Mi – postani hladna, i spas Ibrahimu!“
 
(Kur`an, sura El-Enbija– 69 ajet)

Ovo su znakovi koji ukazuju na Allahovu dž.š. moć i milost.

Muhammed, sallallahu alejhi we sellem je rekao:
“Niko se neće pomaknuti s mjesta obračuna, dok ga Allah dž.š. ne upita za:
- život, kako ga je proveo;
- mladost, kako ju je iskoristio,
-  znanje, je li po njemu radio,
- imetak, kako ga je zaradio i gdje ga je potrošio, i za
- tijelo, za šta ga je koristio.“

(Bilježi Tirmizi, En-Nesai)

Molim Allaha dž.š. da od nas primi našu pokornost, i da nas pomogne u toj pokornosti i da se Njemu, Uzvišenom, približimo.
Molim Allaha dž.š. da oprosti sve grijehe, i ucvrsti nasa srca i duse na putu Islama
amin amin amin Ja Rabbi

.....................
(Knjiga-Govor Srca; Amr Halid)

Bujrum prisjetimo se jos dijelova iz ove knjige:
Čovjek najvećeg strpljenja; Dova je ibadet
Prijatelji BismillahiZnačaj prijateljstva
Koraci ka Allahu dž.š.; Povezanost Rabba i čovjekaHadisi o pokajanju
Uvjeti iskrenog pokajanja Allahovo dž.š. zadovoljstvo
SubhanAllahiBismillahi; Tevekkul

19.08.2007.

Allahu ekber

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Ebu Hurejre, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: `Uzvišeni Allah je rekao: Ponos je Moja odjeća a veličina Moj ogrtač! Bacit ću u vatru onoga ko Mi se bilo kojem od njih suprotstavi.`
(Hadis prenosi Ahmed, Ibn Madžeh, Ebu Davud)O, Ti, osim Čije vlasti ne postoji druga vlast;
Ti, Čije pohvale robovi ne mogu pobrojati;
Ti, Čiju veličinu stvorenja ne mogu opisati;
Ti, Čiju Bit mašta ne može dosegnuti;
Ti, do Čijeg savršenstva pogledi ne mogu doprijeti;
Ti, Čija svojstva umovi ne mogu obuhvatiti;
Ti, Čiju nadmoć misao ne može dostići;
Ti, Čije atribute čovjek ne može usvojiti;
Ti, Čije se znamenje razotkriva u svakoj stvari;
Slavljen si Ti, nema drugog Boga osim Tebe!
Spas, spas! Sačuvaj nas od Vatre! ”

______________
Savršen znak – Said Nursi

16.08.2007.

Skupovi (mesdžalisu-z-zikr)

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Ebu Hurejre, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:
“ Uzvišeni i Moćni Allah je odredio meleke koji putuju tražeći skupove u kojima se Allah spominje (mesdžalisu-z-zikr).
Kada nađu takav skup, pridruže se okupljenim i prekriju ih krilima sve do najbližeg neba.
Nakon što se okupljeni raziđu, meleki se uzdignu na nebo i Uzvišeni Allah ih zapita – a On najbolje zna:

- Odakle dolazite?
- Dolazimo između Tvojih robova sa Zemlje, koji Tebe slave, veličaju i uznose, hvale Te i mole.
- Za šta Me mole?
- Mole Te za Džennet?
- A jesu li vidjeli Moj Džennet?
- Nisu, Gospodaru naš.
- A šta bi da su ga vidjeli?
- Tražili bi Tvoju zaštitu.
- Od čega bi tražili Moju zaštitu?
- Od Tvoje vatre, Gospodaru.
- A šta bi da su je vidjeli?
- Molili bi Te za oprost.
- Oprostio sam im, dao im ono što su Me molili i štitio ih od onoga od čega su tražili Moju zaštitu.
- Gospodaru, - rekoše meleki – među njima je jedan griješnik, naišao je i sjeo uz njih?
- I njemu  sam oprostio, oni su skup u kojem njihov sabesjednik neće biti nesretan
.“

(Muslim, Buhari, Tirmizi i Nesai)

14.08.2007.

Dova

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem kaže: „Kad osvaneš, ti reci:
`Odazivam Ti se, moj Bože, odazivam.
Odazivam Ti se, u Tebe je sva sreća i svako dobro.
Moj Bože, kad god šta kažem, zavjetujem se ili se zakunem, neka Tvoja volja bude ispred toga!
Ono što Ti želiš, to i bude, a ono što ne želiš, to i ne bude. Nema snage niti moći osim kod Tebe. Ti si Svemoćan.
Moj Bože, ako sam protiv bilo koga dovu učio, naka se meni desi to isto, a ako sam koga prokleo, neke mene stigne njegovo prokletstvo. Ti si moj zaštitnik na dunjaluku i ahiretu.
Kad umrem, učini da umrem kao musliman, i učini da na ahiretu budem u društvu dobrih ljudi. Moj Bože, molim Te da mnome budeš zadovoljan nakon Sudnjeg dana, da mi podariš lagodan život, u kaburu i na budućem svijetu, poslije smrti, da uživam gledajući Tvoje lice i da gorim od želje za susretom s Tobom.
Sačuvaj me svake nevolje koja samo nesreću donosi, i iskušenja koja može u zabludu odvesti.
Utječem Ti se, moj Bože, da nekome nepravdu ne učinim, ili da neko meni zulum ne nanese, da se neprijateljski ne ponesem prema nekome, ili da se neko prema meni neprijeteljski ne ophodi, te da ne počinim grijeh kojeg Ti nećeš oprostiti.
Moj Bože, stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti Koji poznaješ znano i neznano, Koji si uzvišen i dostojan poštovanja – kunem se na ovom svijetu, i Tebe prizivam za svjedoka – a Ti si dovoljan svjedok – da ja svjedočim kako nema drugog božanstva osim Tebe. Ti nemaš druga i niko Ti ravan nije.
Tebi pripada vlast i zahvala, i Ti si svemoćan. Svjedocim i da je Muhammed Tvoj rob i Tvoj poslanik. Svjedočim da je Tvoje obećanje istina, da je susret sa Tobom istina, da je Džennet istina, da će se Sudnji dan, doista zbiti, da ćeš Ti proživiti mrtve iz mezara.
I svjedočim da, kada osjetim Tvoje obraćanje meni, moja savjest me podsjeti na slabosti, propuste, i grijehe, a ja se tada jedino u Tvoju milost pozudavam.
Oprosti mi grijehe moje, jer ko prašta grijehe osim Tebe!
Primi moje pokajanje, Ti si Onaj Koji puno prašta i Koji je milostiv.`“

amin, amin, amin Ja Rabbi

(Hadis bilježi Ahmed u svom Musnedu, a prenosi Zejd b. Sabit)
....................
Vodič ka džennetu – Ibn Kajjim El-Dževzi

11.08.2007.

Priprazi na ..

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Pripazi na pogled, jer pogled vodi mislima

Pripazi na misli, jer misli vode riječima

Pripazi na riječi, jer one vode djelima

Pripazi na djela, jer formiraju tvoj ahlak (ponašanje)

Pripazi na ponašanje, jer ono formira tvoj karakter..


Allah dž.š. u Kur`anu kaže:
O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na Pravom putu, neće vam nauditi onaj koji je zalutao!

(Al Maide, 105 ajet)

08.08.2007.

Mudžiza - ISRA I MI'RADŽ

 Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Isra je noćno putovanje Muhammeda sallallahu alejhi we sellem od Mesdžidul-Harama u Mekki do Mesdžidul-Aksa'a u Jerusalemu i
Mi'radž Božijeg Poslanika s.a.v.s., njegovo uzdizanje od Mesdžidul-Aksa'a do najviših nebeskih sfera,
D
ogodili su se u noći mjeseca redžeba, godinu dana prije Hidžre, u vrijeme kada je Muhammed s.a.v.s. prolazio kroz izuzetno težak period svoje poslaničke misije.


HADIS o Alejhisselamovom UZDIZANJU NA NEBESA I PROPISIVANJU NAMAZA

Enes b. Malik, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Doveden mi je burak. To je duga bijela životinja veća od magarca a manja od magaze. Korak joj je toliki dokle oko može doprijeti. Jahao sam sve dok nisam stigao do Kudusa. Svezao sam je za jednu halku za koju vezuju poslanici. Zatim sam ušao u džamiju i klanjao dva rekata. Nakon toga sam izašao. Došao mi je Džibril, r.a. sa posudom vina i posudom mlijeka. Odabrao sam mlijeko.
Odabrao si prirodu – rekao je Džibril, r.a.
Nakon toga sam podignut na nebesa. Džibril, r.a. je zatražio da se otvore.

Upitan je bio: Ko si ti?
Džebrail – rekao je.
Ponovo je upitan: Ko je sa tobom?
Muhammed – rekao je.
Pitan je opet: Zar je već poslan?
Jest, poslan je – rekao je Džibril.
Nakon toga nam je otvoreno. Odmah sam vidio Adema. Izrazio mi je dobrodošlicu i za mene uputio hajr-dovu.

Zatim smo podignuti na drugo nebo. Džibril, r.a. zatražio je da se otvori.
Rečeno mu je: Ko si ti?
Džibril – rekao je.
Ko je s tobom – upitan je?
Muhammed – rekao je.
Zar je već poslan? – upitano je?
Da – rekao je Džibril.
Zatim nam je otvoreno drugo nebo. Na njemu sam vidio dva tatića Isaa b. Merjem i Jahjaa b. Zekerijaa. Izrazili su mi dobrodošlicu i za mene uputili hajr-dovu.

Nakon smo podignuti na treće nebo. Džibril r.a. zatražio je da se otvori.
Upitan je: Ko si ti?
Džibril – odgovorio je.
Ko je sa tobom?
Muhammed – rekao je.
Zar je već poslan? – upitano je.
Da, poslan je. – rekao je Džibril.
Zatim nam je otvoreno treće nebo. Na njemu sam vidio Jusufa. Vidio sam da mu je dato pola ljepote. Izrazio mi je dobrodošlicu i uputio hajr-dovu.

Nakon toga smo dignuti na četvrto nebo. Džibril, r.a. zatražio je da se otvori. Upitan je: Ko si ti?
Džibril – rekao je.
Ko je sa tobom?
Muhammed – odgovorio je.
Zar je već poslan? – upitano je.
Da, poslan je .- odgovorio je Džibril.
Nakon toga nam je otvoreno četvrto nebo. Na njemu sam vidio Idrisa. Izrazio mi je dobrodošlicu i uputio za mene hajr-dovu.

Allah dž.š. je za njega rekao:
Podigli smo ga na visoko mjesto. (Merjem, 57)


Nakon toga smo podignuti na peto nebo. Džibril r.a. zatražio je da se otvori.
Rečeno je: Ko si ti?
Džibril – odgovorio je.
Ko je s tobom?
Muhammed – rekao je.
Zar je već poslan? – rečeno je.
Poslan je. – odgovorio je Džibril, r.a.
Nakon toga nam je otvoreno peto nebo. Na njemu sam vidio Haruna. Izrazio mi je dobrodošlicu i uputio za mene hajr-dovu.

Poslije toga samo podignueti na šeto nebo. Džibril, r.a. zatražio je da se otvori.
Ko si ti? - upitan je.
Džibril – odgovorio je.
Ko je sa tobom?
Muhammed – rekao je.
Zar je već poslan? – upitano je.
Jest, poslan je – rekao je Džibril, r.a.
Nakon toga nam je otvoreno šesto nebo. Na njemu sam vidio Musaa. Izrazio mi je dobrodošlicu i uputio za mene hajr-dovu.

Podignuti smo poslije toga na sedmo nebo. Džibril, r.a. zatražio je da se otvori.
Ko si ti? – upitan je.
Džibril – odgovorio je.
Ko je sa tobom? – rečeno mu je.
Muhammed – odgovorio je.
Zar je već poslan? – upitan je.
Da, poslan je. – odgovorio je Džibril, r.a.
Nakon toga otvoreno nam je sedmo nebo. Na njemu sam vidio Ibrahima naslonjena leđima na Bejtu-l-m`amur. U tu kuću svaki dan ulazi sedamdeset hiljada meleka koji se više ne vraćaju u nju.

Zatim sam odveden do Sidreti-l-muntehaa. Njegovi listovi su kao slonove uši a plodovi kao veliki ćupovi. Kada mu dođe neka Allahova naredba promijeni se tako da niko od Allahovoh stvorenja ne može opisati njegovu ljepotu.

Allah mi je tada objasnio šta je htio. Propisao mi je svaki dan i noć po pedeset namaza. Sišao sam nakon toga do Musaa, a.s

Upitao me: Šta je Allah naredio tvom ummetu?
Pedeset namaza – rekao sam.
Vrati se svom Gospodaru i zatraži olakšanje – rekao je Musa.
Tvoj ummet to neće moći izdržati (podnijeti). Ja sam iskušao i ispitao sinove Israilove.

Vratio sam se svom Gospodaru i rekao: O Gospodaru, olakšaj mom ummetu! Allah mi je smanjio za pet namaza.

Vratio sam se Musau i rekao: Allah mi je smanjio za pet namaza.

Rekao je: Tvoj ummet ni to neće moći podnijeti. Zato se vrati svom Gospodaru i zamoli ga da ti olakša.

Tako sam neprestano išao od svog Gospodara do Musaa, a.s. sve dok moj Gospodar nije rekao: Muhammede, zadužujem te s pet namaza, svaki dan i noć, a svaki namaz će vrijediti kao deset namaza i to je pedeset namaza.

Pa ko odlući da uradi neko dobro djelo, pa ga ne uradi, upisaće mu se da je uradio jedno dobro djelo. Pa ako ga uradi, pisaće mu se da je uradio deset dobrih djela.

A ko odluči da uradi neko loše djelo, pa ga ne uradi, neće mu se ništa upisati. A ako ga uradi upisaće mu se jedno loše djelo.

Nakon toga sam krenuo i došao do Musaa. Obavjestio sam ga o tome. Rekao mi je:Vrati se svom Gospodaru i zamoli ga da ti još olakša.

Allahov Poslanik je rekao: Vratio sam se svom Gospodaru, ali sam se zastidio od Njega.

(Hadis bilježi Muslim, 76 hadis)
-------------------------------------
Vise informacija o Isra i Mi'radžu mozete procitati na
http://test.rijaset.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=1485&Itemid=67

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na našeg Poslanika sallallahu alejhi ve sellem

EsSelamu alejkum

07.08.2007.

Ključ

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Ključ za namaz je čišćenje.
Ključ za hadždž je ihram.
Ključ za dobročinstvo je iskrenost.
Ključ za Džennet je tevhid.
Ključ za znanje je uljudno pitanje i pažljivo slušanje.

Ključ za pobjedu je strpljenje.
Ključ za povećanje nafake je zahvalnost Allahu.
Ključ za rukovođenje je međusobna ljubav, zikr i razumjevanje.
Ključ za spas je bogobojaznost.
Ključ za pomoć je želja i poštovanje.

Ključ za odgovor je molba, tj.dova.
Ključ za ostvarenje ahiretske želje je pobožnost na dunjaluku.
Ključ za vjerovanje je razmišljanje, zbog čega je Allah ljude potaknuo na razmišljanje.
Ključ za ulazak kod Allaha je predano srce, koje je posvećeno Njemu, koje iskreno, u ime Njega, voli i mrzi, čini nešto ili ostavlja.
Ključ za srce koje živi je razmišljanje o Kur`anu, skrušena molitva noću i napuštanje grijeha.

Ključ za milost je dobročinstvo prema Stvoriteljevim stvorenjima i ulaganje napora da im se bude od koristi.
Ključ za opskrbu je rad, sa istigfarom i takvalukom.
Ključ za slavu i moć je pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku.
Ključ pripreme za ahiret je shvatanje da je dunjaluk kratak.
Ključ za svako dobro je želja za Allahom i ahiretom.

...................
Vodič ka džennetu – Ibn Kajjim El-Dževzi

04.08.2007.

Ovome me naučio život

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Plodovi
Svaka vrlina daje plodove koji su znak njegovog postojanja.
Tako je - plod vjere dobro djelo,
Plod ljubavi predanost voljenom,
Plod nauke skromnost,
Plod bratstva međusobna samilost,
Plod predanosti(Ihlasa) ustrajnost na Pravom putu,
Plod džihada žrtvovanje,
Plod odricanja od ovog svijeta(zuhda) darežljivost,
A plod ubjeđenja (jekina) pokornost.

Ako ove vrline ne daju svoje plodove znaj da se radi o pukoj tvrdnji iza koje ništa ne stoji!

Dvije ljubavi ne mogu zajedno
Sljedeće ljubavi ne mogu jedna sa drugom:
ljubav prema Bogu i grijesima, prema džihadu i životu, prema žrtvovanju i imetku, istini i vlasti, miru i osveti, preporodu i želji da se ništa ne desi, borbi i rahatluku, pravdi i samovolji, narodu i despotskom vladanju,te prema dobru i prevari.

Najgore siromaštovo 
Najgore su četiri vrste siromaštva:

-          siromaštvo vjere,

-          siromaštvo uma/pameti,

-          neimanje sabura,

-          neimanje časti i čojstva (murueta)

 
Sa Allahom
Ko traži čast kod nekog drugog, pored Allaha, bude ponižen.
Ko od nekog drugog traži pomoći bude ostavljen.
Ko se na drugog osloni osiromaši i nikad oslonca nema.
Ko nekog drugog sebi za druga uzme živi samačkim životom makar bio pod svjetlima reflektora i makar ga vječno povorke pratile.

Istikamet
Istikamet (ustrajnost na Pravom putu) je put čiji je početak čestitost (keramet), sredina spas (selamet), a kraj džennet.

.......................
Dr. Mustafa Siba`i

02.08.2007.

ŠEHIDI (Odbrana BiH - Igman)

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, (1)
Milostivog, Samilosnog (2)
Vladara Dana sudnjeg, (3)
Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! (4)
Uputi nas na pravi put, (5)
Na put onih kojima si milost Svoju darovao, (6)
a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, (7)
niti onih koji su zalutali!
(Kur`an, El-Fatiha)

Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli!
Ne, oni su živi i u obilju kod Gospodara svoga
(Kur`an, Alu-Imran, 169)

Alejhisselam
<< 08/2007 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031


Upoznajmo Allahovog Miljenika sallallahu alejhi ve sellem
Vrline Allahovog Poslanika(Eš-šemailu-l-muhammedijje)-Imami Tirmizije
Izgled I dio
Izgled II dio
Odgoj i život
Ishrana
Ponašanje
Ibadeti
Skromnost i moral
Starost,smrt
............
Lik Muhammeda a.s. I, II i III dio
Značaj Poslanika a.s.
Dužnosti prema Poslaniku a.s.
Poslanik svih poslanika
Islam
Ummet Poslanika a.s.
Mudžiza Kur`an
Ashabi
Vjernici
Zajednička svojstva svih Vjerovjesnika
Poslanikov testament sa Arefata
Prva hutba Muhammeda a.s.
Lijepa Allahova Imena
Pozitivan pogled
Poruke Alejhisselamovog života I,II,III,IV dio,Silazak objave
Čovjek najvećeg strpljenja
ISRA I MI'RADŽ
Najbolji uzor
Silazak objave
Pećina Hira-slike
Ibadet razmišljanja
opis abdesta Allahovog Poslanika s.a.v.s.
VRIJEDNOST DANA AREFATA
Mekka
Mekka grad mira, selama, hodočašća i dove samo Njemu

Važnost žene
Brak zarad Allaha dž.š.
Hatidža r.a.
Hazreti Aiša r.a.
Fatima Ez-Zehra
Fatima r.a.
Muhammedov a.s. odnos prema voljenoj Hatidži r.a.
Ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s.
Plemenit moral
Sabur Ejuba alejhisselama
Hutba hazreti Alije

DOVE
Pejgamberove a.s. dove
Pejgamberove a.s. dove II
Pejgamberove a.s. dove III
Pejgamberove a.s. dove IV
Dova
DOVA
Dova je ibadet
Sretniji i trajniji životni put (Kudsi hadis)
Hadisi
Hadisi
Kudsi hadis
Kudsi hadis
hadis
Kudsi hadisi
Kudsi hadis

Važna pitanja
Ili je bolje znati, ili imati?
Pet Džibrailovih oporuka
Ne budi tužan, Allah je s tobom
Sadaka
Istrajnost na pravom putu
Ajeti koji inspirišu
La illahe illallah
Prijatelji Bismillahi
Značaj prijateljstva
Koraci ka Allahu dž.š.
Povezanost Rabba i čovjeka
Hadisi o pokajanju
Uvjeti iskrenog pokajanja
La illahe illAllah
Allahovo dž.š. zadovoljstvo
SubhanAllahi
Bismillahi
Tevekkul
Poslanica bolesnima
Ko je najsretnija osoba?
Džamije
Sabur
El-Kewser
Dobro djelo
Šta je bogatstvo?
Alejhisselam o braku
O lijepom postupanju sa ženama i preporukama prema njima..
Ovom me naučio život I,II dio
Ključ
Pripazi na..
Skupovi
Allahu ekber
Mladost
Njegova Milost obuhvata sve
Ja Rabbi
Stubovi imana-put istine
Namaz je podjeljen između Rabba i čovjeka
Blagodati Ramazana
Vaznost sadake
Sadaka za ramazan
Ya Rabbi..
Šehidi..
El-Ihlas..Iskrenost
vjernik je vrijedan pažnje
Korisno
Čista vjera kao čista voda ..
En-Nas
Želiš li?
Neke osobine Allahovih robova
Nauka
Zašto je danas svijet umoran?
I kao što je srce jedno...dovoljno je samo za jednog...bio blizu ili daleko...

Zikr
Ljubav učenja Kur`ana
8 zadataka kojim se jača iman insaAllah
Mekka
Ajeti sure Grad-Al-Balad
Sura Sazviježđa – Al-Burug
sunce
IMENA SUDNJEG DANA
Iskrenost - duša ibadeta

-DOVA
Gospodaru moj, zaštiti me od nemoći i lijenosti, škrtosti i duboke starosti i kazne u kaburu!
Gospodaru moj, dušu mi nadahni bogobojaznošću i od grijeha očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti – Ti si njen zaštitnik i njeno utočište!

Gospodaru moj, utječem Ti se od beskorisnog znanja, nepokornog srca, nezasite duše i dove koju ti ne primaš!(Muslim)
amin ya Rabbi

Preporucujem


BROJAČ POSJETA
261815

Powered by Blogger.ba