www.SlikoMat.com

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

31.07.2007.

OVOME ME NAUČIO ŽIVOT

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Lijek za rane
Najbolji lijek za rane je čvrsta vjera da sve što se događa biva Božijom voljom i Božijim određenjem.

Čije srce žudi
Čije srce žudi za dunjalukom ne nalazi slast vjere osame sa Allahom, a čije srce žudi za igrom, zabavom i provodom ne nalazi slast druženja sa Allahovim govorom, Kur`anom.

Čije srce čezne za ugledom ne nalazi slast poniznosti pred Allahom, a čije srce žudi za imetkom ne nalazi slast davanja u zajam Allahu, odnosno dijeljenja na Njegovom putu.

Čije srce čezne za uživanjima u strastima ne nalazi slast spoznaje o Bogu, a čije srce žudi za ženom i djetetom ne osjeća slast borbe na Allahovom putu.
A onaj ko se puno nada, u svojoj duši ne nalazi čežnju za džennetom.

Uzmi stotinu ... a daj mi jednog...!
Uzmi stotinu slikara iz ovog Ummeta, a daj joj samo jednog pilota!
Uzmi hiljadu njenih pjevača a daj joj jednog inovatora!
Vodi sve njene igrače i besposličare a daj joj samo jednog marljivog radnika.

Razgovor sa srećom
Pitali sreću:

-          Gdje prebivaš?

-          U srcima zadovoljnih, - odgovorila ona.

-          Čime se hraniš?

-          Snagom njihove vjere.

-          Kako postaješ dugovječna?

-          Pomoću lijepog planiranja.

-          Kako se daš pridobiti?

-          Čvrstom vjerom duše da joj se neće desiti ništa sem što joj je Allah propisao.

-          A šta te tjera da odeš?

-          Gramzinost i pohlepa nakon umjerenosti, škrtost nakon darežljivosti, zabrinutost nakon zadovoljsta, sumnja nakon čvrstog vjerovanja/ubjeđenja.

.......................
Dr. Mustafa Siba`i
InšaAllah nastavit će se

29.07.2007.

Alejhisselam o braku

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Muahmmed, sallallahu alejhi ve sellem je o braku rekao:
Brak je do moga sunneta; svako ko se udaljava od našeg pravca, udaljava se od nas.

Poslije pobožnosti i bogobojaznosti muslimanu nije ništa korisnije dato kao dobra žena: kada joj muž nešto naredi, ona to izvrši, kada je pogleda, ona ga svojim pogledom razveseli i raspoloži, ako je za neku stvar zakune, ona to izvrši i čuva svoje poštenje i muževu imovinu kada je on odsutan.

Prema ženama su pažljivi samo plemeniti ljudi, a žene ponižavaju i zlostavljaju samo oni koji su loši i niske naravi.“

 
Molim Allaha dž.š. da podari puno hajra i svako dobro braka, mojim dragim sestrama (jedna se udala ove a druga prosle subote) MašaAllah
Allah dž.š. im ukazao Svoju milost, ljubav i zadovoljstvo, pocastio ih hairli mubarek porodom, i Dzennetom Firdewsom, InšaAllah
amin Ja Rabbi
od srca zeli i cestita sestra amsa27.07.2007.

Šta je bogatstvo?

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Ebu Hurejre, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao:

Nije bogatstvo imati mnogo dunjalučkih stvari,
nego je stvarno bogatstvo – bogatstvo duše.

(Hadis bilježi Muslim)

27.07.2007.

Pitam se ..

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Ako bi te Poslanik posjetio
Samo na dan ili dva
Ako bi neočekivano došao,
Pitam se, šta bi uradio?

O ja znam da bi, tako uvaženom gostu,
najljepšu sobu ustupio,
I da bi ga s najboljim što imaš uslužio.

Bio bi u najboljem izdanju
jer ti je drago što je on tu,
Da ga služiš u domu svom,
Bila bi to velika radost srcu tvom.

Ali ... kad bi vidio da dolazi,
Da li bi ga na vratima dočekao
Sa rukama raširenim
u znak dobrodošlice,
Prema posjetiocu svom?

Ili ... da li bi morao promijeniti odjeću svoju prije nego ga pustiš unutra?
Ili sakriješ neke časopise i staviš
Kur'an na mjesto gdje je ranije bio?

Da li bi isključio radio,
I nadao se da nije čuo?
I poželio da nisi u žurbi izgovorio
svoju zadnju glasnu riječ?

....

Da li bi obavljao sve namaze?
A da se ne mrštiš pri tome?
I da li bi uvijek ustajao rano,
Na sabah u zoru?

Da li bi pjevao pjesme koje uvijek pjevaš?
I čitao knjige koje uvijek čitaš?
I upoznao ga sa stvarima
Kojima tvoj um i duh hraniš?

Da li bi poveo Poslanika sa sobom,
Svugdje gdje planiraš da odeš?
Ili bi možda promijenio planove,
Samo na par dana dok on ne ode?

Da li bi bio srećan da ga upoznaš,
Sa svojim najbližim prijateljima?
Ili bi se nadao da oni neće doći,
Dok se njegova posjeta ne završi?

....

Možda je interesantno znati,
Stvari koje bi tada uradio,
Ako bi Poslanik Muhammed došao,
Da bi neko vrijeme s tobom proveo.

______________________________

Molim Allaha dž.š. da puno nagradi i obraduje jednu dragu sestru na prilozenom tekstu i ružama na pocetku blogga, amin Ja Rabbi

EsSelamu alejkum

23.07.2007.

Dobro djelo

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Od Ebu Hurejre, r.a. prenosi se da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:
Allah Uzvišeni je rakao:
Kada Moj Rob zamisli da uradi neko dobro djelo, Ja mu upišem dobro djelo ako ga i ne uradi, a kad ga uradi Ja mu upišem deset puta toliko.
Ako, pak, zamisli da učini neko loše djelo, pa ga ne uradi, Ja mu oprostim, a ako ga uradi upišem mu samo jedno loše djelo.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je tada rekao:
Meleki kažu: Bože, to je Tvoj rob koji je želio uraditi loše djelo  - a On najbolje zna –
On reče: Pratite ga, pa ako ga učini upišite mu jedno loše djelo, a ako ga ostavi – upišite mu dobro djelo, jer ga je ostavio radi Mene.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je zatim rekao: Kada neko od vas primi islam i lijepo obavlja ono čime je zadužen, upisaće mu se za svako dobor djelo od deset do sedam stotina puta, a za svako loše djelo upisaće mu se samo jedno loše djelo i to će trajati sve dok ne sretne Uzvišenog Allaha.

 

Ebu Hurejre, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Doista će Allah Uzvišeni oprostiti mome ummetu ono što mu došaptava njegova duša (ono što zamisle), sve dok to ne izgovore ili ne urade.
(Hadise bilježi Muslim)

19.07.2007.

Čovjek najvećeg strpljenja

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rođen kao siroče – jetim, bez oca.
Potom mu umire majka, pa djed, pa amidža.
Umrlo mu je sedmero djece. Kada roditelju umre jedno dijete, on plače za njim cijelog života, a Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem su djeca umirala u raznim godinama života.
Zadnje njegovo dijete koje je umrlo, za vrijeme njegovog života bio je sin Ibrahim.
Umrle su mu kćerke Rukajja, Umm Kulsum i Zejneba, neka je na sve njih Allahovo zadovoljstvo. Umrla mu je voljena supruga Hatidža, r.a. i umrije mu amidža koji ga je pomagao.
Sva ova iskušenja!?
Nakon što je bio istiniti, povjerljivi – sadiku-l-emin, govore mu: lažov, ludak, ismijavaju ga, zbijaju šale, do te mjere da su mu i ime promijenili, pa su zvali: muzemmim – poniženi. Ashabe je ovo puno boljelo, pa im je
Alejhisselam kazao: „Oni psuju i proklinju muzemmima, a ja sam Muhammed.“
(Hadis bilježi Buharija)

Biva optužen za svoju čast cijeli mjesec, a i za Aišu r.a. govore neosnovane optužbe.

Bori se na Allahovom dž.š. putu i veći dio poslanstva živi ne nalazeći hrane. Čak je na svoj stomak stavljao dva kamena zbog žestine gladi.

Najgore čemu je bio izložen na putu vjere i pozivanja u nju jeste odlazak stanovnicima Taifa, kako bi ih pozivao u islam, na šta mu oni uzvraćaju kamenjem, a neki su mu govorili: „Zar Allah dž.š. nije našao boljeg da nam pošalje?“ Drugi su mu govorili: „Kada bih te vidio da se držiš za prekrivač Kabe, i da se kuneš da si Poslanik, ne bih ti povjerovao“.

Njegove dvije kćeri, Rukajja i Umm Kulsum, razvele su se zbog vjere; razvode ih Utbe i Utejbe, sinovi Ebu Leheba.

U Bici na Uhudu pada u jamu i biva povrijeđen, njegovo lice preliva krv, ali on govori:
Allahu moj, uputi moj narod, jer oni ne znaju.“

Sve ovo čemu je bio izložen Muhammed allallahu alejhi ve sellem , podstiče bilo kojeg čovjek da kaže: „Ako je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. ovo dešavalo, a on je Allahov dž.š. miljenik, što da onda brinem za sebe? Ovo ne znači da me Allah dž.š. ne voli.“

Aiša r.a. kaže:
Nisam vidjela da je neko bio na većim iskušenjima od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. ali nisam ni vidjela nekog da je bio zahvalniji Allahu dž.š. od Njegovog Poslanika, s.a.v.s.

Muhammed sallallahu alejhi ve sellem o strpljenju kaže:
„Strpljenje je svjetlost.“
(Muslim)

Čudan li je primjer s vjernikom? Sve što mu se desi za njega je dobro. A tako nije nikom, osim vjerniku. Jer, ako ga zadesi sreća – zahvali se pa dobije nagradu za to. A ako ga zadesi nesreća – strpi se, pa ponovo dobije nagradu za to.
(Muslim)

............................
Amr Halid

15.07.2007.

El-Kevser

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Enes r.a. rekao je: Jednog dana dok je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio među nama zaspao je. Zatim je podigao glavu smiješeći se.

Upitali smo: Šta te je nasmijalo Allahov Poslaniče?

Odgovorio je: Objavljena mi je maloprije sura – pa ju je proučio:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Mi smo ti, uistinu, samo dobro dali, zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno će bez pomena ostati.

(El-Kevser, 1-3)

 Zatim je upitao: A znate li šta je El-Kevser?

Odgovorili smo: Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju.

Rekao je: To je rijeka koju je obećao Uzvišeni Allah. U njoj je veliko dobro. To je izvor s kojeg će piti moj ummet na Sudnjem danu. Broj njegovih posuda je kao broj zvijezda. Nekim ljudima će biti zabranjen dolazak do njega, pa ću ja reći: Gospodaru moj, oni su moj ummet!
Reći će: Ti ne znaš šta su izmjenili poslije tebe.

 (Hadis prenosi Muslim)

12.07.2007.

Strpljenje u Kur`anu

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Tako Mi vremena – čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.
(Kur`an, El-Asr, 1-3)

Ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga i ne budi kao Zunnum (Junnus) koji je u ogorčenju zavapio.
(Kur`an, El-Kalem, 48)

Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima.
(Kur`an, El-Bekare, 45)

Zato otrpi njihove riječi i obavljaj molitvu, hvaleći Gospodara svoga, prije izlaska Sunca i prije zalaska njegova, i obavljaj je u noćnim satima, i na krajevima dana – da bi bio zadovoljan.
(Kur`an, Ta-Ha, 130)

Ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio – pa, Allah, uistinu, neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine.
(Kur`an, Jusuf, 90)

O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite.
(Kur`an, Ali`Imran, 200)

Reci: „O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovome svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.“
(Kur`an, Ez-Zumer, 10)

Uzvišeni Gospodaru, Milostivi, pomozi nam da steknemo najveći stepen strpljenja,
amin Ja Rabbi

11.07.2007.

Šehidi

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, (1)

Milostivog, Samilosnog (2)

Vladara Dana sudnjeg, (3)

Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! (4)

Uputi nas na pravi put, (5)

Na put onih kojima si milost Svoju darovao, (6)

a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, (7)

niti onih koji su zalutali!

(Kur`an, El-Fatiha)

 

Milostivi Bože, molimo Te da tuga bude nada,
Da osveta bude pravda,
Da majcina suza bude molitva,
Da se nikada i nikome na ponovi SREBRENICA!

amin Ja Rabbi

Molim Allaha dž.š. da svim šehidima podari lijepi Džennetul Firdevs, amin

08.07.2007.

Poslanica bolesnima

  Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Hej ti, bolesniče ne uzdiši gledajući spoljašnost svoje bolesti; osvrni se na njeno značenje i raduj se. Jer, da značenje i smisao tih bolesti nisu nešto divno, Samilosni Stvoritelj ne bi dao bolesti svojim najdražim robovima.

U izvornim hadisima stoji da:
„Najbolji i najodabraniji među ljudima su najviše pogađani nesrećama i mukama.“
Pejgamberi, na čelu sa hazret-i Ejjubom, alejhisselam, potom evlije, potom ostali iskreni mu`mini, na bolesti koje su ih snalazile gledali su kao na po jedan istinski ibadet, kao na po jedan poklon Samilosnog. Strpljivo su zahvaljivali i shvatali je kao vid hirurške intervencije koja je došla uslijed milosti Samilosnog Stvoritelja.

Oni koji su pogođeni bolestima i nesrećama, osjećajući svoju slabost i nemoć, tražeći utočište, okreću se ka Samilosnom Gospodaru,razmišljaju o Njemu; Njemu se moleći čine ibadet.U ovom ibadetu ne postoji dvoličnost, potpuno je čist i isken.
Ukoliko se bolesnik strpi i bude zahvaljivao, tada mu svaki sahatak bolesti postaje po jedan dan ibadeta. Taj kratki vijek postaje duži.
Štaviše, postoji jedna grupa bolesti čija jedna minuta biva kao jedan dan proveden u ibadetu.

.. I oni će govoriti: „Hvaljen neka je Allah, koji nas je na pravi put uputio, mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio, poslanici Gospodara našeg su zaista istinu donosili“..

Hvaljen neka si Ti, mi ne znamo, osim ono što si nas Ti podučio, doista si Ti Mudri Koji sve zna. (Kur`an, 2/32)

 A oni koji, kada ih zadesi neka nevolja, kažu: mi smo Allahovi, Njemu se vraćamo.. (Kur`an, 2/156)

 „Reci: Allah vam poklanja pažnju samo zbog vaše molitve,“
(Kur`an,25/77)

 I koji me hrani i poji, i koji me kad se razbolim, liječi.. (Kur`an, 26/79-80)

Allahu moj, neka je Tvoj blagoslov na našeg prvaka Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i ashabe.
...............
Said NURSI

06.07.2007.

Džamije –značaj džamije u islamu

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Svi ibadeti u islamu imaju za cilj pročišćavanje duše, popravljanje morala, ojačavanje veza ispomaganja među muslimanima, a namaz u džematu, džuma i bajram su impresivni prizori jedinstva njihove riječi, ciljeva i njihova potpomaganja u borbi i bogobojaznosti.


Nesumljivo je da džamija u životu vjernika ima društvnu i duhovnu misiju od ogromnog značenja. Ona je ta koja sjedinjuje njihove redove, čisti njihove duše, budi njihova srca i umove, rješava njihove probleme.
U njoj se manifestira njihova snaga i njihovo jedinstvo.


Povjest džamije u islamu potvrđuje da su iz nje zasjenile zrake svjetla i upute kako muslimanima tako i drugima. U njoj su iznikli i razvili se korjeni islamske civilizacije.


Znamo da su Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, Halid, Sa`d Ebu `Ubejde i njima slični velikani islamske povjesti bili učenici Muhammedove sallallahu alejhi ve sellem škole, čije je sjedište upravo bila Poslanikova džamija.

02.07.2007.

Ko je nasretnija osoba?

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Budući da je dunjaluk prolazan,
A život kratak,
I obaveze mnogobrojne,
Te da se vječni život zarađuje ovdje,
I budući da dunjaluk nije bez gospodara,
I da ovo ugostilište ima svoga plemenitog i mudrog Domaćina,
I da naknada ni za dobro ni za zlo neće izostati,
A da tajnom - Allah ne zadužuje nikoga iznad mogućnosti..
Nema nepodnošljivog tereta.
I budući da je put koji je siguran u prednosti nad onim nesigurnim,
I da su prijatelji i ugled na dunjaluku
Samo do vrata kabura

Sigurno je, onda, najsretniji čovjek:

Onaj ko ne zaboravi Allaha radi dunjaluka,

I ne žrtvuje svoj Ahiret za dunjaluk,

Niti iskvaruje svoj ahiretski život radi dunjalučkog,

I ne razbacuje svoj život na besmislenosti,

I shvativši da je on samo gost,

Pokorava se zapovjedima Domaćina,

Kako bi vrata groba otvorio sigurno,

I ušao u Kuću blagostanja.

............................................

Bediuzzaman Said Nursi

 Ibn Mes`ud (r.a.) prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao običaj često učiti sljedeću dovu:
“Allahu dragi, ja Te molim da mi podariš pravu uputu, istinsku bogobojaznost, pravu čednost i neovisnost od tvojih robova!“
(Muslim)

amin Ja Rabbi

Alejhisselam
<< 07/2007 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031


Upoznajmo Allahovog Miljenika sallallahu alejhi ve sellem
Vrline Allahovog Poslanika(Eš-šemailu-l-muhammedijje)-Imami Tirmizije
Izgled I dio
Izgled II dio
Odgoj i život
Ishrana
Ponašanje
Ibadeti
Skromnost i moral
Starost,smrt
............
Lik Muhammeda a.s. I, II i III dio
Značaj Poslanika a.s.
Dužnosti prema Poslaniku a.s.
Poslanik svih poslanika
Islam
Ummet Poslanika a.s.
Mudžiza Kur`an
Ashabi
Vjernici
Zajednička svojstva svih Vjerovjesnika
Poslanikov testament sa Arefata
Prva hutba Muhammeda a.s.
Lijepa Allahova Imena
Pozitivan pogled
Poruke Alejhisselamovog života I,II,III,IV dio,Silazak objave
Čovjek najvećeg strpljenja
ISRA I MI'RADŽ
Najbolji uzor
Silazak objave
Pećina Hira-slike
Ibadet razmišljanja
opis abdesta Allahovog Poslanika s.a.v.s.
VRIJEDNOST DANA AREFATA
Mekka
Mekka grad mira, selama, hodočašća i dove samo Njemu

Važnost žene
Brak zarad Allaha dž.š.
Hatidža r.a.
Hazreti Aiša r.a.
Fatima Ez-Zehra
Fatima r.a.
Muhammedov a.s. odnos prema voljenoj Hatidži r.a.
Ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s.
Plemenit moral
Sabur Ejuba alejhisselama
Hutba hazreti Alije

DOVE
Pejgamberove a.s. dove
Pejgamberove a.s. dove II
Pejgamberove a.s. dove III
Pejgamberove a.s. dove IV
Dova
DOVA
Dova je ibadet
Sretniji i trajniji životni put (Kudsi hadis)
Hadisi
Hadisi
Kudsi hadis
Kudsi hadis
hadis
Kudsi hadisi
Kudsi hadis

Važna pitanja
Ili je bolje znati, ili imati?
Pet Džibrailovih oporuka
Ne budi tužan, Allah je s tobom
Sadaka
Istrajnost na pravom putu
Ajeti koji inspirišu
La illahe illallah
Prijatelji Bismillahi
Značaj prijateljstva
Koraci ka Allahu dž.š.
Povezanost Rabba i čovjeka
Hadisi o pokajanju
Uvjeti iskrenog pokajanja
La illahe illAllah
Allahovo dž.š. zadovoljstvo
SubhanAllahi
Bismillahi
Tevekkul
Poslanica bolesnima
Ko je najsretnija osoba?
Džamije
Sabur
El-Kewser
Dobro djelo
Šta je bogatstvo?
Alejhisselam o braku
O lijepom postupanju sa ženama i preporukama prema njima..
Ovom me naučio život I,II dio
Ključ
Pripazi na..
Skupovi
Allahu ekber
Mladost
Njegova Milost obuhvata sve
Ja Rabbi
Stubovi imana-put istine
Namaz je podjeljen između Rabba i čovjeka
Blagodati Ramazana
Vaznost sadake
Sadaka za ramazan
Ya Rabbi..
Šehidi..
El-Ihlas..Iskrenost
vjernik je vrijedan pažnje
Korisno
Čista vjera kao čista voda ..
En-Nas
Želiš li?
Neke osobine Allahovih robova
Nauka
Zašto je danas svijet umoran?
I kao što je srce jedno...dovoljno je samo za jednog...bio blizu ili daleko...

Zikr
Ljubav učenja Kur`ana
8 zadataka kojim se jača iman insaAllah
Mekka
Ajeti sure Grad-Al-Balad
Sura Sazviježđa – Al-Burug
sunce
IMENA SUDNJEG DANA
Iskrenost - duša ibadeta

-DOVA
Gospodaru moj, zaštiti me od nemoći i lijenosti, škrtosti i duboke starosti i kazne u kaburu!
Gospodaru moj, dušu mi nadahni bogobojaznošću i od grijeha očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti – Ti si njen zaštitnik i njeno utočište!

Gospodaru moj, utječem Ti se od beskorisnog znanja, nepokornog srca, nezasite duše i dove koju ti ne primaš!(Muslim)
amin ya Rabbi

Preporucujem


BROJAČ POSJETA
261814

Powered by Blogger.ba