www.SlikoMat.com

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

28.06.2007.

Silazak objave

Bismillahirrahmanirrahim

Imam Buhari, rahimetullah, nam prenosi hadis o početku silaska objave. U hadisu Aiša r.a. kazuje:

”Prvo što je počelo dolaziti Resulullahu s.a.v.s. bili su istiniti snovi. Sve što bi vidio u tom snu ostvarilo bi se na javi očito poput svjetla dana. Kasnije je zavolio samoću. Osamljivao bi se u pećini Hira. Tu je boravio u pobožnosti i ibadetu ne silazeći svojima.  Za to bi se prethodno snadbio hranom. Kasnije bi se vratio Hatidži i opet bi se snadbio kao ranije. I tako dok mu ne stiže istina u pećini Hira. „Melek mu je došao i rekao:
- Uči!
- Ja ne znam učiti – odgovorio je Muhammed s.a.v.s. – Zatim me je uzeo k sebi – nastavlja Alejhisselam – i stisnuo toliko da me muka spopala, a potom pustio i rekao:

- Uči!
- Ne znam učiti – rekao sam, a on me uze i po drugi put stisnu k sebi da me je muka spopala, pa pusti i reče:

- Uči!
- Ne znam učiti – rekao sam, a on me opet uze i po treći put stegnu pa pusti i reče:

- Uči u ime tvoga Gospodara koji sve stvara, stvara čovjeka od nečeg što se zakvači! Uči, plemenit je Gospodar tvoj, koji peru podučava, koji čovjeka podučava onome što ne zna. (El-Alak, 1-5)


Potom je Poslanik s.a.v.s. povratio, ušao kod Hatidže bint Huvejlid, dok mu srce još lupaše, i reče:
- Pokrijte me! Pokrijte me!
Pokrili su ga dok ga strah nije napustio, a onda je ispričao Hatidži slučaj i zaključio:
- Bojim se za sebe!
- Ne, tako mi Boga! – reče Hatidža – On te neće nikada poniziti i napustiti, jer ti paziš rodbinu, pomažeš siročad, daješ siromašnima, častiš goste, i pomažeš one koji su u pravu.

Potom ga Hatidža odvede kod svog amidžića Vereke ibn Nevfela ibn Eseda idn `Abdul-l-`Uzzaa, čovjeka koji je još u predislamsko doba primio krišćanstvo. Dobro je poznavao hebrejsko pismo i prepisivao je iz Evanđelja na hebrejski ono što je Allah htio da prepisuje. Bio je oronuli starac i već oslijepio. Hatidža mu reče:
- Amidžiću, slušaj nešto od svoga bratića!
- Moj bratiću, - reče Vereka – šta si vidio?
Božiji poslanik mu ispriča šta je doživio na što će Vereka reći: 
 - To je izaslanik koji je dolazio Musau, kamo sreće da sam mlad i da budem živ kad te bude izgonio tvoj narod!
- A zar će me izgoniti? – upitao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem
- Da – reče on – jer nikada nije došao neko s tim s čim si ti došao a da nije napadan. Ako doživim tvoje (vjerovjesništvo) vrijeme pomoći ću te koliko god mognem.

Ne prođe dugo poslije ovog i Vereka umre a objava bi na neko vrijeme obustavljena.

U predaji koju bilježi Ibn Hišam od Ibn Ishaka stoji da je Džibril došao Poslaniku dok je spavao u pećini Hira sa ćilimom od brokata na kome je bila knjiga i rekao: - Uči!...

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje priča:
- Pročitao sam ih (ajete), zatim je završio i otišao od mene. Ja se probudih i osjetih kao da su pismom urezana u mom srcu. Potom sam izašao iz pećine, i kad dođoh do pola brda začuh glas sa neba:`O Muhammede! Ti si Allahov poslanik, a ja sam Džibril!` Podignem glavu k nebu da vidim, kad Džibril u liku čovjeka sa nogama poravnatim sa horizontom, govori:
`O Muhammede! Ti si Allahov poslanik, a ja sam Džibril!` Stajao sam gledajući u njega, ne mrdajući ni naprijed ni nazad. Onda stanem okretati glavu od njeg gledajući u drugu stranu, no ne pogledah ni na jednu stranu a da ga tamo ne ugledah. I stajao sam tako, ne idući ni naprijed ni nazad sve dok Hatidža nije poslala svoje ljude da me traže...””


Pouke i poruke:
Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije očekivao niti se nadao poslanstvu, već ga je Allah dž.š. nadahnuo da se osamljuje, da čini ibadet, duhovno se čisti, i priprema za podnošenje napora misije.
Da je Alejhisselam želio i očekivao poslanstvo, ne bi se uplašio kad je sišla prva objava i ne bi otišao Hatidži da je pita o tajni pojave koju je doživio u pećini Hira. On nije bio siguran da je poslanik dok nije vidio Džibrila kako mu govori:

„O Muhammede, ti si poslanik, a ja sam Džibril!” i dok njemu i Hatidži Vereka ibn Nevfel nije potvrdio da je ono što je vidio u pećini Hira objava koja je dolazila Musau, a.s. .......................
Poslanikov životni put (pouke i poruke) – Dr. Mustafa Siba`i


25.06.2007.

Tevekkul – oslanjanje na Allaha dž.š.

Bismillahirrahmanirrahim

El-Vekil

To je Onaj koji iz Svoje milosti štiti Svoje robove i pomaže im da obave svoje poslove onako kako je za njih najbolje i nije šteta po njih.
Allah dž.š. ne čini nikako ono što je štetno, u svakom Njegovom djelu je dobro, pa makar ta djela po svojoj manifestaciji izgledala kao nesreća ili zlo.

Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je svake večeri govorio:
„Odazivam ti se i hrlim Tebi, moj Gospodaru, svako dobro je kod Tebe a zlo nije od Tebe. Od Tebe ne dolazi ništa drugo, osim dobra.“

Dolazi nevjernik Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dok je on spavao, a svoju sablju je bio okačio na granu drveta.
Ovaj čovjek je došao sa željom da ubije Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
Uzima Poslanikovu sablju sa drveta i stavlja je na njegov vrat.
Poslanik s.a.v.s. je budi i vidi sablju na svom vratu i čuje čovjeka kako mu govori:“Ko će te sačuvati od mene? Ko će me spriječiti da te sada ne ubijem?“
Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu smireno odgovara: „ Allah! “
Tada, od žestine riječi i iskrenosti Allahovog Poslanika s.a.v.s. iz čovjekove ruke ispade sablja, pa je Poslanik uze i upite nevjernika:
“Ko će sad tebe zaštiti od mene?“
(Hadis bilježi Buharija)

Uzvišeni Allahu, Gospodaru moj, prepuštam Tebi  moja djela i život moj, Oprosti mi grijehe i učini me zadovoljnim robom Tvojim.
amin

.........................
Govor srca – Amr Halid

21.06.2007.

Bismillahi

Bismillahirrahmanirrahim

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao jednog ashaba:
Znaš li ko je rob koga Allah voli, a koji pazi da stekne zadovoljstvo svoga Gospodara?“
Onda mu je dao odgovor:
„Rob koji se za sebe ustručava. Rob čija briga, glavna preokupacija u životu i najveći cilj, nije samo da misli o sebi. Rob koji se pridržava onoga što će ga zadovoljstvu njegovog Gospodara povesti.

Kada priča – priča o Allahu dž.š.

Kada govori – govori u ime Allaha dž.š.

Kada šuti – spominje Allaha dž.š..

Njegov život je u ime Allaha dž.š., radi Allaha dž.š. i sa Allahovom dž.š.“

 
Molim Allaha dž.š. da nam oprosti sve grijehe i bude zadovoljan nama, amin

EsSelamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu
............................
Govor srca - Amr Halid

17.06.2007.

SubhanAllahi

Bismillahirrahmanirrahim

„Dvije su riječi lahke za izgovor, teške na vagi, drage Milostivom:
Subhanallahi ve bi hamdihi (Neka je slavljen i hvaljen Uzvišeni Allah) i Subhanallahi-l-Azim (Neka je slavljen Allah, Veličanstveni)“
(Hadis bilježi Buharija)

Jedan od tabi`ina je rakao nešto veoma lijepo:
Ja znam kada je Allah dž.š. sa mnom zadovoljan“.
Upitali su ga: „Kada?
Kada izgovaram: `Subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahi-l-Azim`, jer su ove dvije riječi drage Allahu dž.š. , pa čim mi je pomogao da ih stalno izgovaram znam da je On mnome zadovoljan. A da nije mnome zadovoljan ne bi mi pomogao da ih stalno izgovaram.“


Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u dovi molio:
Gospodaru, opskrbi me Svojom ljubavlju i ljubavlju onoga čija će mi ljubav koristiti.
Gospodaru, onim što si me opskrbio od stvari koje volim, ojačaj me time u činjenju onoga što Ti voliš.
Gospodaru, ono što si mi uskratio od stvari koje volim, učini da, umjesto toga, radim ono što Ti voliš
. “
(Tirmizi)

amin

13.06.2007.

Poruke Alejhisselamovog života (IV dio)

 Bismillahirrahmanirrahim
Još u mladosti Alejhisselam se u svom narodu pročuo kao iskren i povjerljiv (Es-Sadik, El-Emin), zatim po svom lijepom ponašanju, vjernosti, uzornom životu i časti. To je potaklo Hatidžu da mu predloži da preuzme trgovinu njenim imetkom u karavani koja je svake godine odlazila u Busru, a da mu ona plati duplo u odnosu na druge radnike.  Po povratku u Mekku Hatidžin sluga je stao kazivati svojoj gazdarici o Muhammedovom poštenju i predanosti u radu. Kad se i sama uvjerila da su prihodi bili izuzetni, plati mu više nego što je bila obećala, a uz to mu predloži i brak, što on prihvati, iako je bio mlađi od nje punih petnest godina.

Najbolja potvrda njegovog visokog morala su Hatidžine riječi izgovorene kada mu je iznenada došla prva objava u pećini Hira, poslije čega se on sav uplašen vratio kući. „Ne! Tako mi Boga, on te nikada neće poniziti i ostaviti, jer ti paziš rodbinu, pomažeš slabe, daješ siromasima, častiš gosta i pomažeš onoga ko je u pravu.”, tješila ga je tada vjerna Hatidža.

-    Dva puta je putovao izvan Mekke, prvi put sa amidžom Ebu Talibom kad je imao dvanest godina, a drugi put kao Hatidžin trgovac, kad je imao dvadeset pet godina. Oba puta je bio put u Busru, u Šam. Svaki put bi slušao kazivanja trgovaca, posmatrao spomenike i običaje stanovnika gradova kroz koje je prolazio.

Poruke i poruke:

Iskustva sa putovanja, druženja sa masama, poznavanje običaja, stanja i problema ljudi imaju velikog uticaja na sveukupni uspjeh daije. Oni koji ljude upoznaju kroz knjige i članke, bez druženja sa njima i upoznavanja sa njihovim različitim usmjerenjima, osuđeni su na neuspjeh u svom pozivanju, ljudi ih ne slušaju niti umovi odgovaraju na njihove pozive, jer ljudi brzo uviđaju da oni ne poznaju njihove probleme. Zato onaj ko želi da preporodi vjernike mora živjeti sa njima u njihovim džamijama, njihovim sijelima i skupovima. Onaj ko želi preporod stanja kod radnika i seljaka mora se družiti s njima u njihovim fabrikama i na njihovim njivama, mora jesti s njima u njihovim domovima, razgovarati sa njima na njihvim sastancima, ... Zbog sve rečenog daija mora imati bogato životno iskustvo i poznavati probleme ljudi što će mu pomoći da u praksi sprovede riječi Božije:

Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj!...”
(En-Nahl, 125)

Divne li su Poslanikove sallallahu alejhi ve sellem riječi koje nam bilježi Buharija: „Obraćajte se ljudima srazmjerno njihovim umnim sposobnostima! Zar želite da zaniječu Allaha dž.š. i Njegova poslanika?”

10.06.2007.

Poruke Alejhisselamovog života (III dio)

Bismillahirrahmanirrahim
 
U svojoj mladosti Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je čuvao stada Mekelija za sitne novčiće koje od njih uzimao kao nagradu. Pouzdano je utvrđeno da je Alejhisselam rekao: „Nije bilo nijednog poslanika a da nije čuvao ovce.”
Prisutni upitaše: „A ti, Božiji poslaniče?”
- „I ja”, odgovori Poslanik.
U drugoj predaji stoji da je rekao: „Allah nije poslao poslanika koji nije čuvao ovce”
Ashabi ga upitaše: „A ti, Božiji poslaniče?”
On im je odgovorio: „I ja sam ih čuvao Mekelijama za novčiće.”
Kad je imao punih 25 godina zaposlio se kod Hatidže bint Huvejlid kao trgovac uz određenu nadoknadu.

Pouke i poruke:
Daija u svom životu se treba oslonit na svoj lični rad i izvor prihoda u kojem nema molbe, poniženja i prezira. Iskrene i ponosne daije preziru živjeti od sadake i davanja ljudi. Kakvo poštovanje mogu očekivati u svome narodu ako sami sebe ponize prošnjom i traženjem milostinje, makar to i ne bilo javno i otkriveno.  Što onda ima očekivati od komšija i svoga naroda? Kako onaj koji je zadovoljan da sam bude ponižen može pozivati druge moralnim vrijednostima, ili stati pred nasilnike i zatvore? Kako se on takav može suprostaviti zlu i neredu i oživjeti duh časti, poštovanja, iskrenosti i pravednosti u ovom Ummetu?
07.06.2007.

Poruke Alejhisselamovog života (II dio)

Bismillahirrahmanirrahim 

Prve četiri godine svoga djetinjstva Poslanik sallallahuu alejhi ve sellem je proveo u pustinji plemena Benu` Sa`d. To mu je pomoglo da bude stasit, zdrava tijela, odvažna srca te da još u ranoj mladosti upozna klasični arapski jezik i vještinu jahanja. Njegov talenat je došao do punog izražaja u tišini i čistini pustinje, pod svjetlošću njena srca i čistoći njena zraka.

Još u mladosti kod njega se javljaju znaci plemenitosti a na njegovom licu su se nazirali znaci oštroumnosti, što ga je činilo dragom svakom ko bi ga vidio. Tako kad bi, još kao dječak, sjeo na prostirku svoga djeda `Abdulmuttalib bi im govorio: „Ostavite moga sina! Tako mi Boga, on će imati veliku ulogu.”

Pouke i poruke:
Što god daija (pozivar Allahu) odrasta u sredini bližoj prirodi a dalje od složenog i komplicirnog života gradova, to je njegova misao jasnija, njegov razbor, tijelo i duh jači, njegovo razmišljanje i logika zdraviji.
Nisu Arapi slučajno izabrani na nosioce misije islama.

Razlog tome su bile njihove relativno čiste duše, zdravo razmišljanje i moralan život u odnosu na civilizirane narode u susjedstvu. Uz to oni su bili najspremniji podnijeti neugodnosti ratovanja na putu širenja Allahova poziva i Njegove poslanice širom svijeta.
Pozivati Allahu dž.š. i rukovoditi tim pozivom može samo pametna i razborita osoba.
.................
Poslanikov životni put (pouke i poruke) – Dr. Mustafa Siba`i

05.06.2007.

Allahovo zadovoljstvo - osnovna življenja i glavna stvar života

Bismillahirrahmanirrahim

Dva puta koja vode postizanju Allahovog dž.š. zadovoljstva su:

Prvi: Zaslužiti zadovoljstvo roditelja;
Hadisi:
 „Zadovoljstvo Gospodara je u zadovoljstvu roditelja.“

Došao je neki čovjek Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellam i upitao ga:
„Ko je od ljudi najzasluženiji da mu poklonim svoju ljubav i svoju pažnju?“
-          Majka – reče Poslanik.
-          A ko je onda na redu? – upita čovjek.
-          Majka – odgovori mu Muhammed s.a.v.s
-          A ko onda? – ponovo će čovjek.
-          Majka, pa otac, - odgovori mu Poslanik.

Kada roditelji presele na Ahiret, djeca su dužna dovom ih pominjati:
„Kada čovjek prestane upućivati dovu Allahu za roditelje, biće mu uskraćena opskrba.“

Drugi: Potpomaganje ljudi u njihovim potrebama

„Allahova stvorenja su Njegovi robovi koji su Njega potrebni. A najdraži od njih Allahu su oni koji su najkorisniji njegovim robovima.“
(bilježi Taberani od Abdullaha ibn Mes`uda r.a.)

Allahov Poslanik s.a.v.s. je u dovi molio:
„Gospodaru, molim Te za Tvoju ljubav, ljubav prema onome ko Tebe voli i za djela kojima se Tvoja ljubav postiže.“
(hadis prenose Tirmizi, imam Ahmed)

amin
.......................................
Govor srca – Amr Halid  (prva tri hadisa –Vjeronaucni udžbenik)
_____________________________________________________ 
Preuzmite Word prezentaciju knjige Vrline Allahovog Poslanika – Imam Tirmizi
http://www.sendspace.com/file/bny8zx
InšaAllah da se okoristimo, amin

03.06.2007.

Poruke Alejhisselamovog života

Bismillahirrahmanirrahim

Muhammed s.a.v.s. je odrastao kao siroče, jetim. Otac mu je `Abdullah umro je kad je Muhammed bio tek dvomjesečni plod u utrobi svoje majke, a kad je navršio šest godina umre mu i majka Amina, tako da je Alejhisselam u svom djetinstvu osjetio svu gorčinu nedostatka roditeljske ljubavi i pažnje.
Brigu o njemu preuzima djed mu `Abdulmuttalib. No, i on uskoro umrije.
Poslanik s.a.v.s. je tad imao osam godina. U svoje okrilje ga uzima njegov amidža Ebu Talib kod kojeg ostaje sve dok nije stasao i osnažio.Kur`an njegovo djetinjstvo bez roditelja spominje u ajetu:

„Zar nisi siroče bio pa ti je on utočište pružio?”
(Ed-Duha, 6)  

Pouke i poruke:
Izlaganje daije (pozivar Allahu) patnjama života bez roditelja i samoprehranjivanja u djetinjstvu čine daiju privrženim plemenitim ljudskim idejama, ispunjavaju ga osjećajima samilosti prema siročadima, siromasima i paćenicima, i podstiću ga na dobročinstvo, milost i pravednost prema svima.

Daiji je potrebno puno ljudskih osjećaja koja će ga učiniti da saosjeća sa slabima i beznadežnima u njihovim patnjama. Taj kapital najbolje se stiče kroz vlastito iskustvo živeći iste one nedaće koje žive ti jadnici, jetimi, siromasi i beskućnici.
.................
Poslanikov životni put (pouke i poruke) – Dr. Mustafa Siba`i

01.06.2007.

La illahe ilAllah

"Mi ćemo ljudima pružati naše dokaze u svemirskim prostranstvima i u njima samim da bi im bilo jasno da je Bog istina.“
(Fussilet:53)

Stvorili smo nebesa i Zemlju i sve što je na njima mudro i svrsishodno
(Ahkaf:20)

I na Zemlji postoje dokazi za one koji čvrsto vjeruju.“
(Ez-Zarijat:20)

I u samim vama postoje dokazi, pa zar to ne vidite?“
(Ez-Zarijat:21)

Alejhisselam
<< 06/2007 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Upoznajmo Allahovog Miljenika sallallahu alejhi ve sellem
Vrline Allahovog Poslanika(Eš-šemailu-l-muhammedijje)-Imami Tirmizije
Izgled I dio
Izgled II dio
Odgoj i život
Ishrana
Ponašanje
Ibadeti
Skromnost i moral
Starost,smrt
............
Lik Muhammeda a.s. I, II i III dio
Značaj Poslanika a.s.
Dužnosti prema Poslaniku a.s.
Poslanik svih poslanika
Islam
Ummet Poslanika a.s.
Mudžiza Kur`an
Ashabi
Vjernici
Zajednička svojstva svih Vjerovjesnika
Poslanikov testament sa Arefata
Prva hutba Muhammeda a.s.
Lijepa Allahova Imena
Pozitivan pogled
Poruke Alejhisselamovog života I,II,III,IV dio,Silazak objave
Čovjek najvećeg strpljenja
ISRA I MI'RADŽ
Najbolji uzor
Silazak objave
Pećina Hira-slike
Ibadet razmišljanja
opis abdesta Allahovog Poslanika s.a.v.s.
VRIJEDNOST DANA AREFATA
Mekka
Mekka grad mira, selama, hodočašća i dove samo Njemu

Važnost žene
Brak zarad Allaha dž.š.
Hatidža r.a.
Hazreti Aiša r.a.
Fatima Ez-Zehra
Fatima r.a.
Muhammedov a.s. odnos prema voljenoj Hatidži r.a.
Ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s.
Plemenit moral
Sabur Ejuba alejhisselama
Hutba hazreti Alije

DOVE
Pejgamberove a.s. dove
Pejgamberove a.s. dove II
Pejgamberove a.s. dove III
Pejgamberove a.s. dove IV
Dova
DOVA
Dova je ibadet
Sretniji i trajniji životni put (Kudsi hadis)
Hadisi
Hadisi
Kudsi hadis
Kudsi hadis
hadis
Kudsi hadisi
Kudsi hadis

Važna pitanja
Ili je bolje znati, ili imati?
Pet Džibrailovih oporuka
Ne budi tužan, Allah je s tobom
Sadaka
Istrajnost na pravom putu
Ajeti koji inspirišu
La illahe illallah
Prijatelji Bismillahi
Značaj prijateljstva
Koraci ka Allahu dž.š.
Povezanost Rabba i čovjeka
Hadisi o pokajanju
Uvjeti iskrenog pokajanja
La illahe illAllah
Allahovo dž.š. zadovoljstvo
SubhanAllahi
Bismillahi
Tevekkul
Poslanica bolesnima
Ko je najsretnija osoba?
Džamije
Sabur
El-Kewser
Dobro djelo
Šta je bogatstvo?
Alejhisselam o braku
O lijepom postupanju sa ženama i preporukama prema njima..
Ovom me naučio život I,II dio
Ključ
Pripazi na..
Skupovi
Allahu ekber
Mladost
Njegova Milost obuhvata sve
Ja Rabbi
Stubovi imana-put istine
Namaz je podjeljen između Rabba i čovjeka
Blagodati Ramazana
Vaznost sadake
Sadaka za ramazan
Ya Rabbi..
Šehidi..
El-Ihlas..Iskrenost
vjernik je vrijedan pažnje
Korisno
Čista vjera kao čista voda ..
En-Nas
Želiš li?
Neke osobine Allahovih robova
Nauka
Zašto je danas svijet umoran?
I kao što je srce jedno...dovoljno je samo za jednog...bio blizu ili daleko...

Zikr
Ljubav učenja Kur`ana
8 zadataka kojim se jača iman insaAllah
Mekka
Ajeti sure Grad-Al-Balad
Sura Sazviježđa – Al-Burug
sunce
IMENA SUDNJEG DANA
Iskrenost - duša ibadeta

-DOVA
Gospodaru moj, zaštiti me od nemoći i lijenosti, škrtosti i duboke starosti i kazne u kaburu!
Gospodaru moj, dušu mi nadahni bogobojaznošću i od grijeha očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti – Ti si njen zaštitnik i njeno utočište!

Gospodaru moj, utječem Ti se od beskorisnog znanja, nepokornog srca, nezasite duše i dove koju ti ne primaš!(Muslim)
amin ya Rabbi

Preporucujem


BROJAČ POSJETA
261815

Powered by Blogger.ba