www.SlikoMat.com

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

27.04.2007.

Milostinja (sadaka) ublažava nedaće

Bismillahirrahmanirrahim 

Milostinja (sadaka) je važan faktor za pronalazak duševnog mira. Ako neko čini dobra djela, Allah će ga nagraditi na ovom svijetu tako što će mu podariti osjećaj zadovoljstva sreće.

I zato dijeli milostinju, pa makar i u malim količinama, i nemoj misliti da je ono što si dao beznačajno, pa makar to bila samo jedna hurma, jedan zalogaj hrane ili jedan gutljaj vode ili mlijeko.
Daruj siromašne, nahrani gladne i posjeti bolesne. I onda ćeš spoznati da je Allah umanjio tvoje nevolje i probleme.

Milostinja je lijek koji je jedino dostupan u apoteci islama.

Jedan čovjek je prišao imamu Abdullah ibn Mubareku i rekao mu:
„O Ebu Abdurahmane, već sedam godina na koljenu imam čir. Posjetio sam mnoge bolnice i koristio razne lijekove, ali ništa nije pomoglo.“
Ibn Mubarek mu je rekao:
„Idi u mjesto gdje ljudi imaju problema sa opskrbom pitke vode i iskopaj bunar, i nadam se da će s izviranjem vode prestati i krvarenje na tvom koljenu.“
Čovjek ga je poslušao i bio izliječen.

 Ovo nas ne treba iznenaditi jer je Poslanik a.s. rekao:
„Bolesne liječite sadakom.“
Također je rekao: „Sadaka gasi Allahovu srdžbu i ublažava nedaće.“

Poslanik a.s. je savjetovao Aišinu sestru Esmu da daje sadaku, kako bi joj Allah podario još više blagodati.
Rakao je:
Ne umanjuj sadaku da ne bi Allah umanjio Svoje blagodati prema tebi.

 Prenosi Džabir ibn Abdullah da je Poslanik s.a.v.s. rekao:
Svako dobro djelo je sadaka, a od dobrih djela je i to da sretneš svoga brata nasmijana lica, da naspeš iz svoje čaše u čašu svoga brata.
(Buharija)

....................................................................

Tekst preuzet: Možeš biti najsretnija žena na svijetu – Aid El-Karni

26.04.2007.

Istrajnost na pravom putu (istikame)

Bismillahirrahmanirrahim

Allah dž.š. kaže:

Ti idi pravim putem, kao što ti je naređeno.“

(Hud, 112)

 
Onima koji govore: -  Gospodar naš je Allah, pa poslije ostanu pri tome, dolaze meleki:
Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i  na onom; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatrebate imat ćete, bit ćete počašćeni od Onoga koji prašta i koji je Milostiv.“

(Fussilet, 30-32)

Oni koji govore: - Naš Gospodar je Allah! – i istraju na pravom putu, neka se ničeg ne boje i ni za čim nek ne tuguju! Oni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti, i to će im biti nagrada za ono što su uradili.“

(El-Ahkaaf, 13 - 14)

 Sufjan ibn Adbullah (r.a.) kaže da je rekao:
„O Allahov Poslaniče, reci mi nešto o islamu, da poslije tebe više nikog ne pitam.“
Alejhisselam reče:
Reci: Ja vjerujem u Allaha, i na tome čvrsto ustraj.“
(Muslim)

23.04.2007.

Ne budi tužan, Allah je s tobom

Bismillahirrahmanirrahim

Da li ponekad osjećaš tugu ? Da li si nesretan zbog iskušenja kroz koja prolaziš ? Da li si žalostan zbog belaja koje kušaš ? Da li si tužan što ti Allah nije dao više imetka, jer, računaš, da bi tada bio bolji čovjek i vjernik ? Da li tvoje grudi steže osjećaj brige za tvojom braćom i sestrama koji pate u svijetu ? Da li si tužan…

Ako ga vi ne pomognete, pa pomogao ga ja Allah onda kad su ga oni koji istinu poriču prisilili da ode (iz Mekke), kad je s njim bio drug njegov, kad su njih dvojica bili u pećini i kad je on drugu svome rekao: `Ne brini se (ne budi tužan), Allah je sa nama!` pa je Allah spustio pouzdanje Svoje na njega, i pomogao ga vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je - gornja.
Allah je Silan i Mudar.
(Et – Tewba, 40.)

Ne brini se i ne tuguj, ako ti ljudi ne pomognu!
Ne brini se i ne tuguj, ako te ljudi na cjedilu i samog ostave!
Ne brini se i ne tuguj, već budi sa svojim Prijateljem koji te nikada ne napušta i koji ti poručuje: „Ne brini se Allah je sa nama.“
Neka ti Kur`an bude najiskreniji pirjatelj, a praksa Muhammeda, s.a.v.s. neka ti bude uzor kako postupiti u svim situacijama. Ako to postigneš, bit ćeš sretan. Ako te ljudi ostave samog, a Allah bude sa tobom – samoća od ljudi ti neće škoditi i bit ćeš sretan i radostan.
Zar Allah Uzvišeni tvoj i moj Gospodar, nije kazao da se ne brineš i ne tuguješ. On ti je obećao pobjedu i uspjeh, pod samo jednim uvjetom- da budeš iskren vjernik (mu`min) i Njemu iskreno predan. A Allah obećanja svoja ispunjava.

Svaki iskren vjernik ima hiljadu i jedan razlog da bude sretan i da od sebe odagna tugu, žalost i brigu. Stoga, poslušaj sada nekoliko razloga zbog kojih trebaš biti sretan/a:

NE BUDI TUŽAN zbog vlastitog siromaštva, već se sjeti onih koji se guše u dugovima.

NE BUDI TUŽAN ako te nešto boli, već se sjeti onih koji godinama leže nepokretni u krevetu.

NE BUDI TUŽAN je ti vjeruješ u Allaha, Njegove Poslanike, meleke, Sudnji Dan, Allahovo određenje, dok drugi u Allaha ne vjeruju, poslanike lažnim smatraju, ne priznaju Kur`an poriču Sudnji dan i određenje.

NE BUDI TUŽAN ako ponekad i grijeh počiniš, već se pokaj i traži oprosta, a ako u nečemu pogriješiš, nastoj to popraviti jer su vrata Allahove milosti otvorena i On mnogo prašta i pokajanje prima.

NE BUDI TUŽAN jer tvoj Gospodar kaže: „Zar tvoje grudi nismo prostranim učinili.“ Ova se poruka odnosi na sve one koje u grudima Istinu nose, Svjetlost vide i Uputu slijede.

NE BUDI TUŽAN jer Gospodar tvoj kaže: „One koji su se Allahu i Poslaniku i nakon zadobijenih rana odazvali, one između njih koji su dobro činili i bogobojazi bili – čeka velika nagrada; one kojima je kada su im ljudi rekli: „Neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pričuvate!“- to učvrstilo njihovo vjerovanje, pa su rekli: „Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!“ Ako ti je Allah dovoljan, niko ti drugi ne treba, ako te On zaštiti, drugi ti ne mogu nahuditi. Pa zašto da budeš tužan?!

NE BUDI TUŽAN jer Gospodar tvoj kaže: „O Vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede.“
Da li ti slijediš Poslanika Muhammeda, s.a.v.s. i da li ti je Allah dovoljan? Ako je tako, pa zašto da budeš tužan.

NE BUDI TUŽAN jer Gospodar tvoj kaže: „Mi ćemo, doista, pomoći poslanike Naše i vjernike u životu na ovom svijetu, a i na Dan kada se dignu svjedoci.“ Želiš li biti siguran na ovome svijetu – prihvati Allaha za svoga Pomagača i Zaštitnika.
Želiš li biti siguran na budućem svijetu  - prihvati Allaha za svoga Pomagača i Zaštitnika.

 NE BUDI TUŽAN već zamisli da je danas zadnji dan na ovome svijetu, pa zašto bi se brinuo i bio tužan, srdio se i ljutio?! U predaji stoji: „Kada osvaneš, ne očekuj da ćeš noć dočekati, a kad omrkneš, ne očekuj da ćeš osvanuti.“ Jedan od dobrih prethodnika je kazao:
„O sine Ademov, ti živiš tri dana:
JUČER – a to je već prošlo,
SUTRA – ne znaš da li će doći, i
DANAS – stoga se Allaha boj i budi Mu pokoran.“
Kako upoće može živjeti neko ko za prošlošću žali, a današnjice i budućnosti se plaši?!

NE BUDI TUŽAN jer se tvoj istinski život mjeri danima u kojima si bio sretan i veseo. Zato ne troši dane za tugu, a noći ne provodi u brizi, niti se odaji pretjeranom uživanju i veselju, jer Allah, uistinu ne voli one koji pretjeruju.

NE BUDI TUŽAN jer sve medicinske dijagnoze i lijekovi te ne mogu učiniti sretnim ako si dopustio da se tuga smjesti u tvoje srce, kontrolirajući tvoje osjećaje i tvoj život.

NE BUDI TUŽAN jer ti je Allah Zemlju dao i sve što je na njoj. On je učinio da iz nje niče raznovrsno bilje, raznovrsne voćke ii njome rijeke teku. Na nebu, za tebe, zvjezde sjaje i mjesec se smješi. A ti si čovječe, opet tužan!!! 

NE BUDI TUŽAN jer od bolesti se može ozdraviti, grijesi mogu biti oprošteni, dugovi mogu biti vraćeni, zarobljeni mogu biti oslobođeni, odsutni se može vratiti, neposlušnik se može pokajati, a siromah se može obogatiti.

NE BUDI TUŽAN jer čak i doktori obole, mudri ljudi pogriješe, ulema i znanci se ogriješe, snažni i jaki budu pobjeđeni, i niko od nij ne može odgoditi i promijeniti ono što je određeno.

NE BUDI TUŽAN jer te Allah štiti, meleki za tebe oprost grijeha traže, vjernici u dovama za tebe mole, Poslanik  s.a.v.s. za tebe će se zauzimati na Sudnjem danu, Kur`an ti daje lijepo obećanje, a ponad svega ovoga je milost Najmilostivijeg. Pa kako da budeš tužan!

NE BUDI TUŽAN jer se nagrada za dobro nagrađuje od deset do sedam stotina puta, a zlo se kažnjava samo onoliko koliko je učinjeno, ako se Allah ne smiluje i ne oprosti. Koliko smo puta bili svjedoci Allahovoj milosti koja sve nadmašuje?!

Ako Allahu ne pripišeš druga, ako si sljedbenik Istine, ako iskreno voliš Allaha i Poslanika, ako ti je teško zbog tvojih grijeha koje si počinio, i ako se osječaš sretnim kada nešto lijepo učiniš, nemaš razloga da BUDEŠ TUŽAN.

Poznati islamski učenjak Ibn Tejmijje kaže:

„Šta mi moji neprijatelji mogu uraditi? Moja cvijetna bašća i moj Džennet je u mojim grudima – gdje god idem nosim ih sa sobom; ako me moji neprijatelji ubiju – bit ću šehid; ako me iz moje domovine i moga mjesta protjeraju – posjetit ću neka druga mjesta i tamo naći svoj smiraj; ako me bace u tamnicu - omogućuje mi da više vremena provodom u ibadetu Allahu “

Molim Allaha dragog da budemo sretni, amin

........................................................

Tekst preuzet: Islamski Omladinski Časopis - SAFF, br.105

21.04.2007.

DŽIBRAILOVA 5 OPORUKA

Bismillahirrahmanirrahim

I peta oporuka glasila je:
„Ponos muslimana je u neovisnosti od drugih ljudi.“

Ova oporuka je svojevrsni poziv muslimanima da se trgnu iz nemara, da otvore oći, da iskoriste svoje potencijale i blagodati koje im je Allah dz.s. dao u izobilju i da ulože trud kako bi kao pojedinci i kao ummet postali neovisni i ponosni.

Samo istinskim osloncem na Allaha dž.š. i maksimalnim zalaganjem i iskorištavanjem vlastitih potencijala možemo sačuvati svoju vjeru, čast i ponos, a u suprotnom  bit ćemo u situaciji i iskušenju da često puta pogazimo i uzvišene vjerske principe i temelje našeg identiteta zbog neznatne pomoći i koristi koju moramo tražiti od drugih zahvaljujući našem namaru, i samozaboravu.


Tekst preuzet: Islamski Omladinski Casopis – SAFF, br. 152
Hutba – Najpreče je liječiti vlastite
...........................................................


Hadis

Ibn`Abbas r.a. prenosi da je Allahov Poslanik (sallallahu `alejhi ve selleme), rekao:
„Dvije blagodati (Allahove) su neiskorištene od većine ljudi: zdravlje i slobodno vrijeme.“
(Buhari)

20.04.2007.

DŽIBRAILOVA OPORUKA III i IV

Bismillahirrahmanirrahim

Treća oporuka je glasila:

 „Radi šta god hoćeš, ali znaj da će ti se po tome suditi.“

Kako budeš radio tako će ti se i platiti. Nagrada na Sudnjem danu je u skladu sa djelima. Znaj da ništa ni malo ni veliko, neće biti izostavnjeno i da se nikome ni koliki je trn nepravda neće učiniti. I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete griješnike prestavljene zbog onoga što je u njoj.

Teško nama! - govorit će – „kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!“ – i naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikom nepravdu učiniti.
(El-Kehf, 49.)

 Knjiga naših djela na osnovu koje će nam se suditi je naš autorski rad, naših ruku djelo i ona će nam biti uručena na Sudnjem danu.

I svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati, na Sudnjem danu ćemo mu knjigu otvorenu pokazati:
„Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas to što ćeš svoj račun polagati.“
(El-Isra, 13 - 14)

 

Džibrailova četvrta oporuka bila je:

„Znaj da je ugled i slava vjernika u noćnom namazu.“

Nema ništa ljepše ni veličanstvanije od sedžde u osami. U tmini noći kad se duša potpuno preda užitku munadžata sa svojim Gospodarem Allahom dž.š.

Kad se njemu dovom obraća i jada na svoje slabosti i grijehe, potpuno svjesna da je samo Allah, njen Stvoritelj u potpunosti razumije i da samo On može oprostiti grijehe i tugu otkloniti. Da samo On može podariti smirenost, sigurnost i pomoći da ostaneš ustrajan i priseban u svim situacijama. To su trenuci najboljeg odgoja duše koja čezne za čistotom i uzvišenošću.

Od Džabira r.a. se prenosi da je rekao:
„Čuo sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako kaže:
U noći ima jedan period u kojem, ako čovjek musliman potrefi, moleći Allaha Uzvišenog neko dunjalučko ili ahiretsko dobro, molba mu biva uslišena; taj period ima u svakoj noći.“
(Muslim)

19.04.2007.

DŽIBRAILOVA OPORUKA II

 Bismillahirrahmanirrahim

Druga oporuka bila je:

„Voli koga hoćeš, ali znaj da ćeš se od njega rastati.“

O čovječe, koji si volio svoj imatak, svoju ženu i djecu, svoj položaj i ugled u društvu i svoje prijatelje, znaj da će doći dan kad ćeš se s njima neminovno rastati.

I znaj da će se na Sudnjem danu mnoge ljubavi pretvoriti u mržnju, a mnoga prijateljstva u neprijateljstva.
Allah dž.š. je objavio:
Toga dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, osim onih koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.

 Jedan pobožan čovjek je na smrti upitao svoju ženu koja je sjedila pored njega i plakala:

„Šta te je rasplakalo?“

„To što ću uskoro postati udovica“, odgovorila je.

Zatim je isto pitao svoju djecu, a oni su dgovorili da plaču što će uskoro postati siročad. Tad im je ovaj mudri čovjek rekao:
„Teško vama, svi plačete zbog mog dunjaluka, a niko se od vas ne brine kakav će biti moj ahiret i jesam li se pripremio za polaganje računa.“

 A poznati ashab Muhammeda a.s. Muaz ibn Džebel je na smrti govorio:

„Gospodaru moj, Ti znaš da sam Ti bio pokoran zbog toga se nadam Tvojoj milosti i oprostu. I Ti znaš da nisam volio opstanak na dunjaluku zbog njegovih ukrasa i prolaznih užitaka, već zbog dobrovoljnog posta, noćnog namaza i druženja sa učenim ljudima.“

 Jesmo li se mi ikada zapitali zašto volimo dunjaluk, da li je zbog njegovih užitaka koji nas odvračaju od pokornosti Allahu ili zbog iskorištavanja vremena u ibadetu i dobrim djelima koja će biti naš kapital na Ahiretu?!

18.04.2007.

DŽIBRAILOVA OPORUKA

Bismillahirrahmanirrahim

Melek Džibrail a.s. je jedne prilike porucio i obznanio Muhammedu a.s. pet stvari.

Ko ih bude ispavno shvatio on je shvatio suštinu postojanja i suštinu vjere islama po kojoj bi svaki čovjek trebao da uredi svoj život.

Prva oporuka je glasila:

„Živi kako hoćeš , ali znaj da ćeš umrijeti.“ 

Ovo je podsjećanje na izvjesnost smrti koja je sudbinski određena i koju niko ne može izbjeći. Smrt je odsutni, koji se čeka, a koji će sigurno doći na vrijeme i neće ni sekunde zakasniti. Međutim ono što je važno naglasiti jeste da će doći iznenada, bez najave, bez kucanja i bez traženja dozvole.

Allah dž.š. je čovjeku dao mogućnost izbora u životu na ovom svijetu osim kod smrti. Od čovjeka ni najmanje ne zavisi hoće li i kada smrt doći. Smrt je jednostavno kapija kroz koju će svi ljudi proći i to je odredba Svemoćnog Allaha dž.š. Ali, ono što se tiče ljudskog izbora važnije je od same činjenice da će svako biće smrt okusiti, a to je mogućnost izbora kako će okončati svoj život i u kakvom stanje će dočekati trenutak smrti. Hoće li umrijeti kao vjernik ili kao nevjernik, kao pokoran Allahov rob ili kao griješnik i razvratnik!

To je suština ove poruke, jer kako god ničiji život nije isti, tako ni smrt neće biti ista, a također ni vječnost koja dolazi poslije smrti, a koja će biti u znaku vjecne sreće i užitka ili u znaku vječne tuge i nesnosne patnje.

Upozoravajući na ovu nepobitnu istinu Allah dž.š. kaže:

Misle li oni koji čine zla djela da ćemo sa njima postupati jednako , kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine i da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju.
(El-Gašije, 21.)

Druga oporuka bila je: „Voli koga hoćeš, ali znaj da ćeš se od njega rastati.“

O čovječe, koji si volio svoj imatak, svoju ženu i djecu, svoj položaj i ugled u društvu i svoje prijatelje, znaj da će doći dan kad ćeš se s njima neminovno rastati.

I znaj da će se na Sudnjem danu mnoge ljubavi pretvoriti u mržnju, a mnoga prijateljstva u neprijateljstva.
Allah dž.š. je objavio:
Toga dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, osim onih koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.

 Jedan pobožan čovjek je na smrti upitao svoju ženu koja je sjedila pored njega i plakala:

„Šta te je rasplakalo?“

„To što ću uskoro postati udovica“, odgovorila je.

Zatim je isto pitao svoju djecu, a oni su dgovorili da plaču što će uskoro postati siročad. Tad im je ovaj mudri čovjek rekao:
„Teško vama, svi plačete zbog mog dunjaluka, a niko se od vas ne brine kakav će biti moj ahiret i jesam li se pripremio za polaganje računa.“

 A poznati ashab Muhammeda a.s. Muaz ibn Džebel je na smrti govorio:

„Gospodaru moj, Ti znaš da sam Ti bio pokoran zbog toga se nadam Tvojoj milosti i oprostu. I Ti znaš da nisam volio opstanak na dunjaluku zbog njegovih ukrasa i prolaznih užitaka, već zbog dobrovoljnog posta, noćnog namaza i druženja sa učenim ljudima.“

 Jesmo li se mi ikada zapitali zašto volimo dunjaluk, da li je zbog njegovih užitaka koji nas odvračaju od pokornosti Allahu ili zbog iskorištavanja vremena u ibadetu i dobrim djelima koja će biti naš kapital na Ahiretu?!

 

 Treća oporuka je glasila:

„Radi šta god hoćeš, ali znaj da će ti se po tome suditi.“

Kako budeš radio tako će ti se i platiti. Nagrada na Sudnjem danu je u skladu sa djelima. Znaj da ništa ni malo ni veliko, neće biti izostavnjeno i da se nikome ni koliki je trn nepravda neće učiniti. I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete griješnike prestavljene zbog onoga što je u njoj.

Teško nama! - govorit će – „kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!“ – i naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikom nepravdu učiniti.
(El-Kehf, 49.)

 Knjiga naših djela na osnovu koje će nam se suditi je naš autorski rad, naših ruku djelo i ona će nam biti uručena na Sudnjem danu.

I svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati, na Sudnjem danu ćemo mu knjigu otvorenu pokazati:
„Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas to što ćeš svoj račun polagati.“
(El-Isra, 13 - 14)

 

Džibrailova četvrta oporuka bila je:

„Znaj da je ugled i slava vjernika u noćnom namazu.“

Nema ništa ljepše ni veličanstvanije od sedžde u osami. U tmini noći kad se duša potpuno preda užitku munadžata sa svojim Gospodarem Allahom dž.š.

Kad se njemu dovom obraća i jada na svoje slabosti i grijehe, potpuno svjesna da je samo Allah, njen Stvoritelj u potpunosti razumije i da samo On može oprostiti grijehe i tugu otkloniti. Da samo On može podariti smirenost, sigurnost i pomoći da ostaneš ustrajan i priseban u svim situacijama. To su trenuci najboljeg odgoja duše koja čezne za čistotom i uzvišenošću.

Od Džabira r.a. se prenosi da je rekao:
„Čuo sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako kaže:
U noći ima jedan period u kojem, ako čovjek musliman potrefi, moleći Allaha Uzvišenog neko dunjalučko ili ahiretsko dobro, molba mu biva uslišena; taj period ima u svakoj noći.“
(Muslim)

I peta oporuka glasila je:
„Ponos muslimana je u neovisnosti od drugih ljudi.“

Ova oporuka je svojevrsni poziv muslimanima da se trgnu iz nemara, da otvore oći, da iskoriste svoje potencijale i blagodati koje im je Allah dz.s. dao u izobilju i da ulože trud kako bi kao pojedinci i kao ummet postali neovisni i ponosni.

Samo istinskim osloncem na Allaha dž.š. i maksimalnim zalaganjem i iskorištavanjem vlastitih potencijala možemo sačuvati svoju vjeru, čast i ponos, a u suprotnom  bit ćemo u situaciji i iskušenju da često puta pogazimo i uzvišene vjerske principe i temelje našeg identiteta zbog neznatne pomoći i koristi koju moramo tražiti od drugih zahvaljujući našem namaru, i samozaboravu.


Tekst preuzet: Islamski Omladinski Casopis – SAFF, br. 152
Hutba – Najpreče je liječiti vlastite

16.04.2007.

Ili je bolje znati, ili imati?

Bismillahir-rahmanir-rahim

Jednom prilikom rekao je Muhammed s.a.v.s. ovaj hadis:

„Ja sam grad znanja, a Alija je njegova kapija.“

Kad je10 haridžitskih prvaka čulo za ovaj hadis, veoma ih iznenadi, pa odlučiše, da odu sve jedan iz drugog pitati hazreti Aliju za jednu te istu stvar.

Ako svakom od njih posebno da uman i različit odgovor, priznat će hazreti Aliju za alima (učenjaka).

Pitanje je bilo: Ili je bolje znati ili imati?

Odgovori su slijedili ovako:  

Prvom:
 Znanost je miris (baština) od pejgambera (Božijih Poslanika), a imanje je miris Karuna, Šedada, Faraona i drugih asija (silnika)

Drugom:
 Znanost tebe čuva, a ti si imanju čuvar.

Trećem:
Učen čovjek ima mnogo prijatelja, a imučan neprijatelja.

 Četvrtom:
Kad znanost daješ ona se povećava, a kad imanje daješ ono se umanjuje. 

Petom:
 Znanost čini čovjeka veledušnim i odlučnim u društvu, a imanje lakomcem i poniženim.

Šestom:
Učenu ne može niko znanja ukrasti, a imućnom može.

Sedmom:
Učen će na Sudnjem danu imati šefaatčiju, a imućan će biti pitan od kud mu imanje i kako ga je stekao.

Osmom:
Znanje s vremenom ne može propasti, a imanje može.

Devetom:
Znanost dušu rasvjetljuje a imanje pomrčuje. 

Desetom:
Znanost čovjeka čini pobožnim, a imanje bezbožnim.

Haridžije iznenađene mudrim odgovorima priznadoše na koncu hazreti Aliji veliku učenost i poprime islam.

Elhamdulillah

................................................................

Hasan Nametak – Behar (List za pouku i zabavu)

Mešihat Islamske zajednice BIH – Gazi Husrev-begova biblioteka

14.04.2007.

VELIKANI ISLAMA

Bismillahirrahmanirrahim

Hazreti Fatima
Fatima je bila najmlađa Poslanikova kćerka, najdraža i najbliža mu. Ona je najviše ličila na Poslanika od sve njegove djece. Nadživjela je svoju braću i sestre.
Stoga je Poslanik govorio:
 „Fatima je dio mene, ko nju mrzi, taj mrzi i mene.“

Fatima je rođena prije poslanstva, kada je Allahova odredba obećavala njenom ocu najveće poslanstvo od postanka svijeta. Zvali su se Fatima Ez-Zehra – žena svijetlog lica. Nasljedila je lijepe osobine svoga roda, gospodstvo Abdu-l-Muttaliba, čistoću Adbullahovu, plemanitost Muhammedovu, krepost Hatidžinu i Amininu.

Allah dž.š. je htio da se Fatima odgaja u teškim poslaničkim trenucima, da raste u krilu poslanstva. Rasla je sa poslaničkom misijim i razvijala se njenim širenjem.

Doživjela se tajno pozivanje u Allahovu vjeru, zatim opominjanje i pozivanje najbližih, a nakon toga i javno pozivanje na brežuljku Safa. Fatima je sa Poslanikom, majkom i ostalom porodicom bila bojkotovana i osjetila je gorčinu gladovanja kao i bol izgnanstva. Tako je vjerovjesnik sa svojim pravovjernim pristalicama i svojom porodicom živio gorke čase života. Sve je to Fatima vidjela, osjetila i preživjela. Svi su ovi događaji prostrujali kroz njeno srce i ostavili dubokog traga.

Šta je mogla iskusiti mala djevojčica čijeg su oca zlostavljali i ponižavali pred njenim očima osim bolne pouke popraćene suzama. Jednog dana neki pokvarenjak je Poslaniku a.s. bacio prašinu na glavu. Poslanik se mirno vratio kući a Fatima mu je plaćeći čistila kosu:

„Ne plači, mila, Allah zaista štiti tvoga oca“, govorio joj je Poslanik a.s.

 Kad je izrasla za udaju isprosio ju je hazreti Alija. Fatima je sa Alijom rodila dva sina, Hasana i Husejna. Zajedno su djelili sve životne tegobe. Bila mu je najbolji pomagač u izvršavanju vjerskih obaveza i ispunjavanju dunjalučkih potreba. Prije svih obaveza pred njom su bili kućni poslovi, koje u ta vremena nije bilo lahko obavljati. Nikada joj nije zasmetalo što je Alija bio siromašan. Alija je također upoznao njene vrline, snagu i zalaganje u bračnom životu i nije je prestao spominjati cijelog života.

Allah dž.š. je htio da se Fatimino srce kali iskušenjima i sazrijeva na žaru bolesti i tuge. Prvo što je, još kao djevojčicu, pogodilo je gubitak majke. Zatim je pružila tugu nakon što je smrt uzela njenu braću i sestre. Bol na bol se dodavala. Najteži gubitak je bio kada je izgubila oca, Allahu najdraže stvorenje, Muhammeda Allahova Poslanika. 

Bila je prisutna u najtežim trenucima njegove bolesti. Svaki dan bi išla u njegovu sobu, poljubila ga po običaju kao i kada je bio zdrav. Pošto ga je bolest pritiskala sve jače, bojao se da ne bi bila prisutna u času njegovog rastanka sa dušom, pa bi je nasmijavao i veselio da ne bi patila i osjecala njegovu bol. 

Ostavljajući za sobom kćer ophravnu tugom, Poslanik preseli na Ahiret kad je Fatimi bilo trideset godina. Nije prošlo ni šest mjeseci, a obistinio se ono što je Poslanik a.s. govorio u trenucima najjace boli

 „Ti si prva iz moje porodice koje će za mnom na ahiret doći...“

U utorak naveče, u zadnjoj trećini ramazana preselila je na ahiret. Ostavila je iza sebe lijep spomen drugima i pravi primjer muslimankama, te lijepo potomstvo koje se preko nje vezalo za Vjerovjesnika.
................................................
tekst preuzet: Vjeronaučni udžbenik - Rijaset Islamske Zajednice u BiH

12.04.2007.

VELIKANI ISLAMA

Bismillahir-rahmanir-rahim

Hazreti Hatidža
Hazreti Hatidža, kćerka Huvejlidova pripadala je rodu Kurejš u Mekki. Prva je majka pravovjernih i prva žena plemenitog Poslanika. U predislamsko doba zvali su je „čista“ zbog njenog poštenja i neporočnosti, a kada bi je opisivali rekli bi „gospođa Kurejševičkih žena“. Kao bogata i ugledna trgovkinja zapošljavala je mnogo ljudi.

 Tako je jednom prilikom svoju bogatu karavanu koju je slala u Siriju povjerila Muhammedu a.s. pošto je znala da je pošten i pouzdan. Iz Sirije Muhammed a.s. se vratio sa zaradom kakvu Hatidža do tada nikada nije ostvarila.

Nedugo poslije toga ugovoren je brak između Muhammeda a.s. i Hatidže. Muhammed je tada imao dvadeset pet, a Hatidža četrdeset godina. Taj brak je bio sretan i uspješan, vedar bez ijednog dana oblačnosti. Njegovu bistrinu nije pomutila omamljenost imetkom bogate žene niti uobraženost mladića njegovom mladošću.

Sav njen imetak bio je njegov, a sva njegova mladost pripadala je njoj. Hatidža je bila prva Poslanikova s.a.v.s. žena i ostao je sa njom do kraja njenoga života. Rodila mu je dva sina i to: Kasima i Abdullaha. Pored ova dva sina Hatidža je rodila sa poslanikom i četiri kćeri: Rukajju, Zejneb, Ummi Kulsum i na kraju Fatimu, njihovu najmlađu kćerku. Sinovi Kasim i Abdullah su umrli u doba džahilijjeta dok su kćeri dočekale islam i učinile Hidžru sa svojim ocem, tada već Allahovim Poslanikom.

Hatidža spada među tri istaknute žene u životima trojice poslanika: Asija – žena Faraonova u životu Musaa, Merjema – kći Imranova u životu Isaa i Hatidža – u životu Muhammeda a.s.

Svaka od njih je čvrsto vjerovala i podržavala poslanika u najtežim danima njegove poslaničke misije.

O tome Muhammed a.s. kaže:
„Veliki je broj ljudi upotpunio njihovu vjeru i ljudskost, a od žena su to učinile samo Merjema, kći Imranova, Asija, žena Faraonova i Hatidža, kći Huvejlidova.“

Hatidža je bila istinski pomagač i sigurni oslonac Muhammedu a.s. U džahilijetu mu je pomagala da očuva svoj dostojanstveni život. Kada je primio Prvu objavu, prva mu je povjerovala i pružila najvecu podršku. Potpuno iscrpljen i preplašen Poslanik je prvo Hatidži saopćio vijest o ukazivanju meleka Džibralila.

Ona je tada sa sigurnošću i ubjeđenjem rekla:
„Tako mi Allaha, Allah tebe neće poniziti, pokazuješ milosrđe, paziš rodbinu, podnosiš sve, zarađuješ radom, istinu govoriš, dočekuješ i ugoščuješ goste.“

Uvijek je bila uz njega kada je osjećao tegobu ili neugodnost. Bila je njegova nada kada je posustao, smirenost i pouzdanost kada bi ga život u bezizlaz dovodio. Kada su ga napadali i u laž ugonili, Allah mu je podario olakšanje u Hatidži. Nikada ga bilo čim nije zamarala niti prema njemu osorna bila.

Deset godina po poslanstvu, a tri godine prije Hidžre, Allahova odredba odvojila je od Poslanika njegovu voljenu ženu Hatidžu. Hatidža je preselila na ahiret, a Poslanikovo sjećanje na nju u njegovoj duši nikada nije presahnulo. Sjećanja su ostala bistra tokom cijelog Poslanikovog života. Poslanik gotovo nikada nije izašao iz kuće, a da ne spomene Hatidžu i to na najbolji način. Uvijek je se rado sjećao, bio ljubazan prema njenoj porodici i srdačan prema njenim prijateljima.

Hazreti Aiša prenosi da je Poslanik a.s. kada bi zaklao ovcu rekao: „Pošaljite i Hatidžinim prijateljima.“ Spomenula sam to jednog dana, veli Aiša, a on reče:

 „Ja volim one, koje je ona voljela.“

................................................
tekst preuzet: Vjeronaučni udžbenik - Rijaset Islamske Zajednice u BiH

10.04.2007.

Prva hutba Muhammeda s.a.v.s.

Bismillahir-rahmanir-rahim

„Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem.
Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim.
U Njega vjerujem, Njemu sam zahvalan.
Uzdižem se od onih koji su prema Njemu nezahvalni.
Svjedočim da je samo Allah Bog, Jedan i Jedini.

Svjedočim da je Muhammed a.s. Njegov rob i Njegov poslanik, koga je On poslao s uputom i vjerom istinitom, s lijepim savjetom i hikmetom, nakon što je neko vrijeme prekinuo slanje Svojih poslanika.

Onaj koji se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku je na pravom putu, a onaj koji se Njemu i Njegovom Poslaniku ne pokorava je u velikoj zabludi.

Na prvom mjestu ja vam preporučujem da se Allaha bojite. To je najbolje što jedan od vas može preporučiti svom drugu.
Čuvajte se onoga što vam je Allah zabranio.
Nema boljeg savjeta od toga.
Nema boljeg ibadeta od toga.
Pobožan je samo onaj koji se čuva Allahovih zabrana. Samo time možete postići ono što želite na drugom svijetu. Sretan će biti na oba svijeta samo onaj koji potpuno i samo u ime Allaha izvršava sve obaveze i dužnosti prema Njemu. Allah vas upozorava (na Svoje odredbe i zapovjesti).
Allah je milostiv prema Svojim robovima.
On je taj čiji je Govor istina i čije će obećanje biti ispunjeno. U to nema nikakva sumnje, jer On kaže:

Moja Riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima Svojim nepravičan.

Bojete se Allaha sada i ubuduće, tajno i javno.
A onome ko se bude Allaha bojao – On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još će mu veliku nagradu dati.
Onaj koji se bude Allaha bojao postići će ono što želi.
Bogobojaznost štiti čovjeka od kazne, čuva ga od mržnje i prezira. Ona mu obraz osvjetljava, a Gospodara njegova čini zadovoljnim. Uzmite tu radost koja vam se pruža. Nemojte biti nehajni prema Allahovim odredbama.

Ljudi, Allah vam je dao Svoju knjigu i pokazao Svoj put, pa uredno vršite svoje dužnosti i nemojte ni u čemu pregoniti. Činite dobra i pohvalna djela, dijelite i dajite kao što je i vama Allah dao.

 Snaga i moć pripada samo Allahu. Slavite i veličajte Allaha i radite za dobrobit ovog i onog svijeta. Ništa se ne može dogoditi niti pokrenuti bez Allahove volje. Allahu ekber. Snaga i moć pripada samo Allahu.“

Ovu hutbu je Božiji Poslanik učio na putu, blizu Medine. Tad je i prva džuma-namaz klanjana.
................................................
tekst preuzet: Vjeronaučni udžbenik - Rijaset Islamske Zajednice u BiH

03.04.2007.

Hadis

Prenosi ashab Ebu Hurejre r.a., da je Poslanik s.a. rekao:
 Onome ko otkloni mu`minu neku ovosvjetsku brigu, Allah će njemu otkloniti jednu od briga budućeg svijeta.
Onome ko siromahu olakša stanje, Allah će i njemu olakšati i na ovom i na budućem svijetu.

Onaj ko prikrije sramote nekog muslimana, Allah će prikriti i njegove, na ovom i na budućem svijetu.

Allah pomaže svome robu dokle god Njegov rob pomaže svome bratu.

Onaj ko krene na put sa stječe znanje, Allah će mu olakšati put do Dženneta.

Kad god se u džamiji sakupi grupa mu`mina s ciljem da uče i podučavaju Kur`an, Allah će im pomoći, milost na njih spustiti, meleki će ih okružiti i Allah će ih pohvaliti bliskim stvorenjima. Koga ne uzdigne njegovo djelo, ne može ga izdići njegovo porijeklo.

(Muslim)

02.04.2007.

LIJEPA ALLAHOVA IMENA

Božije ime je Allah. Ono označava Istinitog i Jedinog Boga, Stvoritelja i Vladara svih svjetova. Pored ovog imena koje se najčešće spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena koja se jednim imenom zovu El-esmau-l-husna.

U Kur`anu se navodi: Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite. (El-A`raf, 180)

Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima.
( Kur'an, 8 : 20 )

On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena.
( Kur'an, 59 : 24 )


Muhammed a.s. kaže da Allah dž.š. ima 99 imena. Onaj ko ih “dostigne” ući će u Džennet.

"Zaista Allah ima 99 imena, ko god ih nauči napamet ući će u Džennet."
(Buharija)

Lijepa Allahova imana, označavaju atribute Uzvišenog Allaha, kao što su:

1. Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2. Er-Rahman - Blagi
3. Er-Rahim - Milostivi
4. EI-Meliku - Vladar
5. EI-Kuddusu - Sveti
6. Es-Selamu - Čist od mana, Mir, Sigurnost
7. EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja, Vjerni, Zaštičujući, Pouzdani
8. EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost
, Zaštitnik, Svjedok
9. EI-Azizu - Koji sve pazi i prati, Svemoćni, Neodoljivi
10. EI-Džebbaru - Snažni
11. EI-Mutekebbiru - Silni
12. EI-Haliku - Stvaralac
13. EI-Bari'u - Koji divno stvara

14. EI-Musavviru - Koji likove daje
15. EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta
16. EI-Kahharu - Koji nadvladava
17. EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja, Milostivi Darivatelj
18. Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje

19. EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara, Neprestani donositelj pravde
20. EI-Alimu - Koji sve zna

21. EI-Kabidu - Koji steže, Onaj koji pamti i opoziva
22. EI-Basitu - Koji pruža, Onaj koji naprestano uvećava svoju milost
23. EI-Hafidu - Koji spušta , Onaj koji unižava
24. Er-Rafiu - Koji diže, Onaj koji uzdiže
25.
EI-Muizzu - Koji uzvisuje, Onaj koji daje moć i štovanje
26.
EI-Muzillu - Koji ponizuje
27. Es-Semiu - Koji sve čuje
28. EI-Besiru - Koji sve vidi
29. EI-Hakemu - Sudac
30. EI-Adlu - Pravedni
31. EI-Latifu - Dobri
32. EI-Habiru - O svemu obaviješteni
33. EI-Halimu – Blagi, Strpljivi
34. EI-Azimu - Veliki , Neizmjerni
35. EI-Gaffuru - Koji prašta
36. Eš-Šekuru - Koji je zahvalan
37. EI-Alijju – Visoki, Uzvišeni
38. EI-Kebiru - Veliki
39. EI-Hafizu - Koji čuva, Čuvar onih koje je odlučio spasiti
40. EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava, Hranitelj, Onaj koji ima vlast

41. EI-Hasibu - Koji obračun svodi
42. EI-Dželilu - Veličanstveni
43. EI-Kerimu - Plemeniti
44. Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret, Budni
45. EI-Mudžibu - Koji molbe prima
46. EI-Vasiu - Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47. EI-Hakimu - Mudri
48. EI-Vedudu - Koji voli, Omiljeni
49. EI-Medžidu - Slavljeni
50. EI-Baisu - Koji proživljuje
51. Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok
52. EI-Hakku - Vrhovna Istina
53. EI-Vekilu - Sveopći Staratelj
54. EI-Kavijju - Moćni
55. EI-Metinu - Čvrsti
56. EI-Velijju - Zaštitnik
57. EI-Hamidu - Hvaljeni
58. EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59. EI-Mubdiu - Koji je početni Stvaralac
60. EI-Muidu - Konačni proživitelj

61. EI-Muhji - Koji život daje
62. EI-Mumitu - Koji smrt daje
63. EI-Hajju - Živi
64. EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava
65. EI-Vadžidu - Imućni
66. EI-Madžidu - Slavni
67. EI-Vahidu - Jedini
68. Es-Samedu - Kome se svako obraća
69. EI-Kadiru - Svemoćni
70. EI-Muktediru - Koji sve može
71. EI-Mukaddimu - Koji unapređuje
72. EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
73. EI-Evvelu - Prvi
74. EI-Ahiru - Posljednji
75. Ez-Zahiru - Jasni
76. EI-Batinu - Skriveni
77. EI-Valiju - Koji upravlja
78. EI-Mutealiju - Svevišnji
79. EI-Berru - Dobročinitelj
80. Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava
81. EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan
82. EI-Afuvvu - Koji oprašta
83. Er-Reufu - Samilosni
84. Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
85. Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveličanstveniji i Najčasniji
86. EI-Muksitu - Sveopći djelitelj pravde
87. EI-Džami'u - Koji sve okuplja
88.
EI-Ganijju - Koji je bogat
89. EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90. EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
91. Ed-Darru - Koji stvara štetu, Onaj koji se usprotivljuje
92. En-Nafi'u - Koji stvara korist
93. En-Nuru - Sveopće svjetlo
94. EI-Hadi - Koji upućuje
95. EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapočetak svega.
96. El-Baki - Vječiti
97. EI-Varisu - Konačni nasljednik svega
98. Er-Rešidu - Upućivač na dobro
99. Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom

Najveće Božije ime El-Ismu-l-A`zam, sadražano je, kao i ostala Allahova imena u Kur`anu. U hadisima Allahovog Poslanika kaže se da će Allah primiti dovu onog ko mu se obrati tim imenom, ali nam nije rekao koje je to ime kako bi nas podstakao da što više učimo Kur`an.

Alejhisselam
<< 04/2007 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930


Upoznajmo Allahovog Miljenika sallallahu alejhi ve sellem
Vrline Allahovog Poslanika(Eš-šemailu-l-muhammedijje)-Imami Tirmizije
Izgled I dio
Izgled II dio
Odgoj i život
Ishrana
Ponašanje
Ibadeti
Skromnost i moral
Starost,smrt
............
Lik Muhammeda a.s. I, II i III dio
Značaj Poslanika a.s.
Dužnosti prema Poslaniku a.s.
Poslanik svih poslanika
Islam
Ummet Poslanika a.s.
Mudžiza Kur`an
Ashabi
Vjernici
Zajednička svojstva svih Vjerovjesnika
Poslanikov testament sa Arefata
Prva hutba Muhammeda a.s.
Lijepa Allahova Imena
Pozitivan pogled
Poruke Alejhisselamovog života I,II,III,IV dio,Silazak objave
Čovjek najvećeg strpljenja
ISRA I MI'RADŽ
Najbolji uzor
Silazak objave
Pećina Hira-slike
Ibadet razmišljanja
opis abdesta Allahovog Poslanika s.a.v.s.
VRIJEDNOST DANA AREFATA
Mekka
Mekka grad mira, selama, hodočašća i dove samo Njemu

Važnost žene
Brak zarad Allaha dž.š.
Hatidža r.a.
Hazreti Aiša r.a.
Fatima Ez-Zehra
Fatima r.a.
Muhammedov a.s. odnos prema voljenoj Hatidži r.a.
Ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s.
Plemenit moral
Sabur Ejuba alejhisselama
Hutba hazreti Alije

DOVE
Pejgamberove a.s. dove
Pejgamberove a.s. dove II
Pejgamberove a.s. dove III
Pejgamberove a.s. dove IV
Dova
DOVA
Dova je ibadet
Sretniji i trajniji životni put (Kudsi hadis)
Hadisi
Hadisi
Kudsi hadis
Kudsi hadis
hadis
Kudsi hadisi
Kudsi hadis

Važna pitanja
Ili je bolje znati, ili imati?
Pet Džibrailovih oporuka
Ne budi tužan, Allah je s tobom
Sadaka
Istrajnost na pravom putu
Ajeti koji inspirišu
La illahe illallah
Prijatelji Bismillahi
Značaj prijateljstva
Koraci ka Allahu dž.š.
Povezanost Rabba i čovjeka
Hadisi o pokajanju
Uvjeti iskrenog pokajanja
La illahe illAllah
Allahovo dž.š. zadovoljstvo
SubhanAllahi
Bismillahi
Tevekkul
Poslanica bolesnima
Ko je najsretnija osoba?
Džamije
Sabur
El-Kewser
Dobro djelo
Šta je bogatstvo?
Alejhisselam o braku
O lijepom postupanju sa ženama i preporukama prema njima..
Ovom me naučio život I,II dio
Ključ
Pripazi na..
Skupovi
Allahu ekber
Mladost
Njegova Milost obuhvata sve
Ja Rabbi
Stubovi imana-put istine
Namaz je podjeljen između Rabba i čovjeka
Blagodati Ramazana
Vaznost sadake
Sadaka za ramazan
Ya Rabbi..
Šehidi..
El-Ihlas..Iskrenost
vjernik je vrijedan pažnje
Korisno
Čista vjera kao čista voda ..
En-Nas
Želiš li?
Neke osobine Allahovih robova
Nauka
Zašto je danas svijet umoran?
I kao što je srce jedno...dovoljno je samo za jednog...bio blizu ili daleko...

Zikr
Ljubav učenja Kur`ana
8 zadataka kojim se jača iman insaAllah
Mekka
Ajeti sure Grad-Al-Balad
Sura Sazviježđa – Al-Burug
sunce
IMENA SUDNJEG DANA
Iskrenost - duša ibadeta

-DOVA
Gospodaru moj, zaštiti me od nemoći i lijenosti, škrtosti i duboke starosti i kazne u kaburu!
Gospodaru moj, dušu mi nadahni bogobojaznošću i od grijeha očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti – Ti si njen zaštitnik i njeno utočište!

Gospodaru moj, utječem Ti se od beskorisnog znanja, nepokornog srca, nezasite duše i dove koju ti ne primaš!(Muslim)
amin ya Rabbi

Preporucujem


BROJAČ POSJETA
261815

Powered by Blogger.ba