www.SlikoMat.com

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

08.02.2007.

Ponašanje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem

                 O GOVORU ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*              Aiša r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. nije govorio brzo kao što vi govorite, nego mu je govor bio jasan i razgovjetan, zapamtio bi ga svako ko sjedi sa njim.“

 

*              Hasan b. Ali r.a. kazuje: „Zamolio sam dajdžu Hidna b. Ebi Haleta, a znao je slikovito pričati – opiši mi govor Allahovog Poslanika a.s.
– Allahov Poslanik a.s. – započe on – bio je neprekidno tužan, stalno je razmišljao, nije imao odmora, dugo je šutio, govorio je samo kad je trebao, govor bi započinjao i završavao sa bismillom, govorio je rječito i sažeto, razgovjetno, bez suvišnih riječi, nije bio grub niti je bilo koga ponižavao, cijenio je blagodat ma kako malehna bila, nijednu blagodat nije prezirao, nije ni korio ni hvalio onoga ko je izbirljiv, ovaj svijet ga nije srdio sve dok se nečije pravo ne bi uskratilo, a kad se to dogodi srdžba mu se ne bi stišavala sve dok se čovjeku ne vrati njegovo pravo, zbog sebe se nije srdio niti je svoje pravo tražio, kada bi nešto pokazivao pokazivao bi cijelom rukom, kada bi se čudio vrtio bi rukom, kad bi govorio naslonio bi se na ruku ili bi lijevim palcem udarao po desnom dlanu, kada se naljuti okrene glavu, kad se obraduje obori pogled, njegov smijeh uglavnom bijaše samo osmjeh, tada bi mu se vidjeli zubi bijeli poput grada.“

 

 

O SMIJEHU ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*              Abdullah b. Haris r.a. kazuje: „Nisam nikoga vidio da se toliko smiješi kao Allahov Poslanik a.s.“

 

*              Ebu Zerr r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao:
„Ja zaista znam čovjeka koji će prvi ući u Džennet i čovjeka koji će poslijednji izaći iz Džehennema.
Taj čovjak će biti doveden na Sudnjem Danu pa će se kazati:
- Pokažite mu njegove male grijehe dok će njegovi veliki grijesi ostati skriveni.
Tada će mu se reći:
- Tog i tog dana si uradio to i to – a on će potvrđivati a neće negirati strahujući od svojih velikih grijeha. Opet će mu se reći – Dajte mu, umjesto svakog lošeg djela koje je učinio, dobro djelo! A tada će on reći: - Ja zaista imam grijeha koje ovdje ne vidim.
Ebu Zerr je rekao: - Vidio sam Allahovog Poslanika a.s. koji se nasmijao tako da su mu se vidjeli bijeli zubi.“

 

*             Džabir b. Abdullah r.a. kazuje: „Nikada me Allahov Poslanika a.s. nije susreo ni vidio, od kako sam primio islam, a da se nije nasmješio.“

 

*             Abdullah b. Mesud r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Znam čovjeka koji će posljednji izaći iz Džehennema. Izaći će pužući, i biće mu rečeno: - Uđi u Džennet! On će krenuti da uđe i vidjet će da su ljudi već zauzeli svoja mjesta, pa će se vratiti i reći:
- Gospodaru, ljudi su već zauzeli svoja mjesta!
- Sjećaš li se vremena u kojem si živio? – bit će zapitan.
- Sjećam – odgovorit će.
Zatim će mu se reći: - Zaželi što želiš! – i on će zaželjeti.
- Dat će ti se deset puta koliko dunjaluk.
- Ismijavaš me, a Ti si Gospodar! – uzviknut će čovjek.
Tada sam vidio da se Allahov Poslanik a.s. nasmijao i ukazaše mu se bijeli zubi.“

 

*              Amir b. Sa`d r.a. pripovjeda: „Sa`d mi je rekao: Vidio sam Allahovog Poslanika a.s. kada se nasmijao u toku Bitke na Hendeku.*
- Kako se je nasmijao – upitah oca.
- Bio sam dobar strijelac. Jedan čovjak se sakrivao iza štita. Sačekao sam da otkrije glavu i pripremio strijelu. Kad je otkrio čelo, bacio sam strijelu i pogodio ga usred čela. Čovjek se prevali na leđa uzdignutih nogu, na što se Allahov Poslanik a.s. nasmija da mu se ukazaše bijeli zubi.
Zapitah: - Što ga je nasmijalo? –To što se dogodilo sa čovjekom.“

* - Bitka na Hendeku, poznata još kao bitka sa saveznicima, odigrala se 5. g. po Hidžri o čemu govore sure El-Ahzab. Ubraja se u najkritičnije momente kroz koje je prošao islam. Nakon što su nastupili hladni vjetrovi i saveznici poraženi prekinuli opsadu Medine, Allahov Poslanik a.s. je rekao: - Od danas ćemo se mi boriti protiv njih, a ne oni protiv nas. (Buharija)

 

KAKO SE ŠALIO ALLAHOV POSLANIK A.S.

 

*              „Enes b. Malik r.a. prenosi da mu je Allahov Poslanik a.s. rekao u šali: - O ti sa dva uha!“

 

*              Enes b. Malik r.a. pripovjeda: - Allahov Poslanik a.s. se družio i sa djecom. Jedanput je rekao mom malom bratu: - Omerica, šta uradi vrapčić? Dječak je imao vrapčića u rukama, sa kojim se igrao i koji mu je uginuo.“

 

*             Ebu Hurejre r.a. kazuje da su rekli Allahvom Poslaniku a.s.:
- Allahov Poslaniče, ti se sa nama šališ?
- Da, ali ja govorim samo istinu – odgovori on.“

 

*             Enes b. Malik r.a. pripovjeda da je jedan čovjek zatražio od Allahovog Poslanika a.s. jahaću devu, na što mu je on odgovorio:
- Dat ću ti devino mladunče.
- Šta mi koristi devino mladunče? – upita čovjek.
- A šta deva rađa osim deve? – reče mu Poslanik a.s.

 

*             Enes b. Malik r.a. pripovjeda da je jedan beduin, po imenu Zahir, slao Allahovom Poslaniku a.s. poklon iz pustinje, za što ga on za uzvrat nagradio kada bi krenuo kući.
Zahir je bio ružnog izgleda, ali ga je Allahov Poslanik a.s. volio i govorio bi mu:
- Zahir je naša pustinja, a mi smo njegov grad.
Jedanput kad je Zahir prodavao nešto na pijaci, Allahov Poslanik a.s. mu je neopaženo prišao sa leđa i obuhvatio ga rukama.
- Ko je to?-povika: - Pusti me! Kad se okrenu ugleda da mu je Allahov Poslanik a.s. prislonio prsa na leđa.
- Ko će kupiti ovog roba? – uzvikunu Allahov Poslanik a.s.
- Allahov Poslaniče, tako mi Allaha, bit ću jeftin.
- Ali ti si kod Allaha skup – odgovori mu.

 

*              Hasan Besari r.a. kazuje r.a. da je jedna starica rekla Allahovom Poslaniku a.s.:
- Allahov Poslaniče, moli Allaha da me uvede u Džennet!
- U Džennet ne ulaze starice – odgovori joj. Žena se okrenu i poće plakati.
- Recite joj – povika Poslanik a.s. – da u Džennet neće ući kao starica, jer Uzvišeni Allah kaže: Mi ćemo hurije iznova stvoriti, i djevicama ih učiniti, milim muževima njihovim, i godina istih. (El – Vaki`a, 35-37)

 

KAKO JE ALLAHOV POSLANIK A.S. GOVORIO POEZIJU

 

 

*              Aišu r.a. je neko upitao: - Je li ikada Allahov Poslanik a.s. govorio stihove.
- Da recitovao je poeziju Abdullaha b. Rerhe i to stih: Vijest će ti donjeti onaj koga ti ne obavjesti!

 

*              Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: - Najistinitiji stih koji je pjesnik kazao je stih Lebida : Sve mimo Allaha je ništavno!
A Umejje b. Ebi Salt samo što nije primio islam.

 

*              Džundub b. Sufjan r.a. kazuje: „Jedan kamen je pao na prst Allahovog Poslanika a.s. i okrvavio ga, na šta on reče:
Ti samo prst krvavi
na Allahovom putu što podnosiš.

 

*             Neko upita Beraa b. Aziba r.a.: „ Jeste li ostavili Allahovog Poslanika a.s. samog na Hurejru? – Ne nismo, nego su se razbježali prvi redovi koje je pleme Hevazin dočekalo strijelama. Allahov Poslanik a.s. je jahao na mazgi, a držao ju je Ebu Sufajn. Allahov Poslanik a.s. je tada govorio:
 Ja sam Poslanik, nema laži – ja sam sin `Abdulmuttaliba.

 

*             Enes b. Malik r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je ušao u Mekku da obavi umru, a ispred njega je išao Abdullah b. Revaha i recitovao:
Uklonite sram kufra Poslaniku sa puta
da na vas udarimo, tako zapovjedi slovo Kitaba,
da sabljom udarimo što glave od ramena rastavlja

i prijateljstvo u očima prijatelja gasi!

Omer r.a. ga prekori: - Abdullahu, zar pred Allahovim Poslanikom i u Allahovom haremu recituješ stihove?
– Neka Omere – odgovori Allahov Poslanik a.s. – stihovi ih više bole od strijela.“

 

*              Džabir b. Semure r.a. priča: „Sjedio sam u društvu Allahovog Poslanika a.s. više od stotinu puta. Ashabi su nekada recitovali stihove i govorili o nečemu iz džahilijata, a on je šutio. Ponekad bi se samo nasmješio.“

 

*             Šarid r.a. pripovjeda: „Jedanput, dok sam jahao iza Allahovog Poslanika a.s. izrecitovao sam mu stotinu stihova od Umejje b. Ebi Salta*. Kada god bih izrecitovao stih, on bi progovorio: - lih! Nakon stotog stiha kaza: - Skoro da je bio primio islam.“

* Poznati pjesnik iz predislamskog doba i doba početka širenja islama, u čijoj poeziji se susreću mnogi elementi uzeti iz islamskog vjerovanja. Umro je ne prihvativši islam, prilikom opsade grada Taifa, neposredno po osvajanju Mekke. Za njega Allahov Poslanik a.s. kaže: - Poezija mu je prihvatila islam, ali srce nije.

 

*             Aiša r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je naredio da se u džamiji postavi minber Hassanu b. Sabitu, sa kojeg je Hassan stihovima branio čast Poslanika a,s.
Poslanik a.s. je govorio: - Allah će melekom Džibrilom pomagati Hassana sve dok bude branio Allahovog Poslanika.“

 

KAKO JE ALLAHOV POSLANIK A.S. GOVORIO NA SIJELU

 

*              Aiša r.a. pripovjeda: „Jedne noći je Allahov Poslanik a.s. pričao svojim ženama, kada je jedna rekla:
- Kao da je ova priča priča hurafe (bajka).

- A znate li šta su priče hufare? – zapita ih Poslanik a.s.
- Hurafe je bio jedan čovjek iz plemena `Uzre, kojeg su uhvatili džini još prije islama i zadržali ga dugo vremena, a zatim su ga vratili njegovom plemenu. Hurefe im je pričao o čudima koja je vidio kod džina, i zato su ljudi te priče nazvali hurafe priče (bajke).“

 

HADIS UMMU ZER`

 

*             Aiša r.a. pripovjeda: „Sastalo se jedanaest žena koje su se zaklele da jedna od druge neće kriti tajne svojih muževa.

Prva reče: - Moj čovjek je kao mršavo devino meso na vrh kamenitog brda, niti je prohodan da se podneš, niti ukusan da ga uzmeš.

Druga reče: - O svom čovjeku neću govoriti, bojim se ostaviće me. Ali, ako ću govoriti, govorit ću o poznatim i o skrivenim mahanama.

Treća reče: - Moj čovjek je dugonja, ako mu mahane otkrijem ostaviće me, a ako ušutim niti ću mu biti žena niti razvedena.

Četvrta reče: - Moj čovjek je blag kao mekkanska noć, niti vruć niti hladan, niti ga se plašim niti mi je dosadan.

Peta reče: - Moj čovjek kada uđe baci se kao tigar, kada izađe izađe ponosno kao lav, nikada se ne inadi šta se u kući radi.

Šesta reče: - Moj čovjek kad jede prejede se, kad pije sve ispije, ako legne umota se, ne zavlači ruke da zna ženske muke.

Sedma reče: - Moj čovjek je nemoćan, malouman, sakupio sve mahane, ili žestoko udari ili slomi, ili te obadvoje zaboli.

Osma reče: - Moj čovjek je miris bosiljka i dobroćudna duša.

Deveta reče: - Moj čovjek je plemenitog roda, vitak kad hoda, darežljive duše i otvorenih vrata za goste.

Deseta reče: - Moj čovjek zove se Malik. A ko je Malik? Malik je mnogo bolji nego što riječima zbori. Puni torovi deva prazni ostaju ako nas gosti zijarete. Kada lira zazveči, znaju da će im krv poteći.

Jedanaesta reče: - Moj čovjek je Ebu Zer. A ko je Ebu Zer? Uši mi draguljima okiti, mišice zaobli, obradova me i duša mi se obradova. Nađe me sa malim stadom i golemim jadom, i dovede me uz hrzanje konja, deva i krava riku i žetalaca viku. Kada mu pričam ružno mi ne uzvrača, spavam sve dok me sunce ne razbudi, pijem dok mi ne naudi.
A majka Ebu Zer`a! Ko je majka Ebu Zer`a? Trpeza golemih i dvora širokih.
Sin Ebu Zer`ov! A ko je sin Ebu Zer`ov? Postelja mu je zelena palmina grana, a janjeća plećka hrana.
Kći Ebu Zer`a! A ko je kći Ebu Zer`a? Poslušna ocu i majci, punašnog tijela, komšinica iz zavisti počne usne gristi.

Sluškinja Ebu Zer`a! A ko je sluškinja Ebu Zer`a? Tajnu ne širi, hranom kuću pomiri i čistoću ne zanemari.

Jednog dana Ebu Zer izađe – dok se stapovi preljevaju – i drugu ženu nađe. Sa njom bijahu dva dječaćića kao dva lavića, ispod njenog struka vitka igraše se sa dva šipka. Sa mnom se razvede i nju dovede. Ja se udadoh za plemića na atima brzim, sa kopljima dugim i torovima punim. Dade mi svakojakog blaga i reče: - Jedi, Ummu Zer i rodbinu nahrani!
Ali, kada bih sakupila sve ćime me darova, ne vrijedi najmanjeg stapa Ebu Zer`ova!

Aiša kaže: - Tada mi Allahov Poslanik a.s. reče: - Ja sam tebi kao Ebu Zer što je bio prema Ummi Zer, samo što ju je on pustio a ja tebe nisam.

- Ne, Allahov Poslaniče, ti si bolji od Ebu Zer`a.“

Alejhisselam
<< 02/2007 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728


Upoznajmo Allahovog Miljenika sallallahu alejhi ve sellem
Vrline Allahovog Poslanika(Eš-šemailu-l-muhammedijje)-Imami Tirmizije
Izgled I dio
Izgled II dio
Odgoj i život
Ishrana
Ponašanje
Ibadeti
Skromnost i moral
Starost,smrt
............
Lik Muhammeda a.s. I, II i III dio
Značaj Poslanika a.s.
Dužnosti prema Poslaniku a.s.
Poslanik svih poslanika
Islam
Ummet Poslanika a.s.
Mudžiza Kur`an
Ashabi
Vjernici
Zajednička svojstva svih Vjerovjesnika
Poslanikov testament sa Arefata
Prva hutba Muhammeda a.s.
Lijepa Allahova Imena
Pozitivan pogled
Poruke Alejhisselamovog života I,II,III,IV dio,Silazak objave
Čovjek najvećeg strpljenja
ISRA I MI'RADŽ
Najbolji uzor
Silazak objave
Pećina Hira-slike
Ibadet razmišljanja
opis abdesta Allahovog Poslanika s.a.v.s.
VRIJEDNOST DANA AREFATA
Mekka
Mekka grad mira, selama, hodočašća i dove samo Njemu

Važnost žene
Brak zarad Allaha dž.š.
Hatidža r.a.
Hazreti Aiša r.a.
Fatima Ez-Zehra
Fatima r.a.
Muhammedov a.s. odnos prema voljenoj Hatidži r.a.
Ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s.
Plemenit moral
Sabur Ejuba alejhisselama
Hutba hazreti Alije

DOVE
Pejgamberove a.s. dove
Pejgamberove a.s. dove II
Pejgamberove a.s. dove III
Pejgamberove a.s. dove IV
Dova
DOVA
Dova je ibadet
Sretniji i trajniji životni put (Kudsi hadis)
Hadisi
Hadisi
Kudsi hadis
Kudsi hadis
hadis
Kudsi hadisi
Kudsi hadis

Važna pitanja
Ili je bolje znati, ili imati?
Pet Džibrailovih oporuka
Ne budi tužan, Allah je s tobom
Sadaka
Istrajnost na pravom putu
Ajeti koji inspirišu
La illahe illallah
Prijatelji Bismillahi
Značaj prijateljstva
Koraci ka Allahu dž.š.
Povezanost Rabba i čovjeka
Hadisi o pokajanju
Uvjeti iskrenog pokajanja
La illahe illAllah
Allahovo dž.š. zadovoljstvo
SubhanAllahi
Bismillahi
Tevekkul
Poslanica bolesnima
Ko je najsretnija osoba?
Džamije
Sabur
El-Kewser
Dobro djelo
Šta je bogatstvo?
Alejhisselam o braku
O lijepom postupanju sa ženama i preporukama prema njima..
Ovom me naučio život I,II dio
Ključ
Pripazi na..
Skupovi
Allahu ekber
Mladost
Njegova Milost obuhvata sve
Ja Rabbi
Stubovi imana-put istine
Namaz je podjeljen između Rabba i čovjeka
Blagodati Ramazana
Vaznost sadake
Sadaka za ramazan
Ya Rabbi..
Šehidi..
El-Ihlas..Iskrenost
vjernik je vrijedan pažnje
Korisno
Čista vjera kao čista voda ..
En-Nas
Želiš li?
Neke osobine Allahovih robova
Nauka
Zašto je danas svijet umoran?
I kao što je srce jedno...dovoljno je samo za jednog...bio blizu ili daleko...

Zikr
Ljubav učenja Kur`ana
8 zadataka kojim se jača iman insaAllah
Mekka
Ajeti sure Grad-Al-Balad
Sura Sazviježđa – Al-Burug
sunce
IMENA SUDNJEG DANA
Iskrenost - duša ibadeta

-DOVA
Gospodaru moj, zaštiti me od nemoći i lijenosti, škrtosti i duboke starosti i kazne u kaburu!
Gospodaru moj, dušu mi nadahni bogobojaznošću i od grijeha očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti – Ti si njen zaštitnik i njeno utočište!

Gospodaru moj, utječem Ti se od beskorisnog znanja, nepokornog srca, nezasite duše i dove koju ti ne primaš!(Muslim)
amin ya Rabbi

Preporucujem


BROJAČ POSJETA
261815

Powered by Blogger.ba