www.SlikoMat.com

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

08.02.2007.

Ibadeti

 

KAKO JE SPAVAO ALLAHOV POSLANIK A.S.

 

*              Berra b. Azib r.a. pripovjeda: „Kada bi Allahov Poslanik a.s. legao u postelju, stavio bi desnu ruku pod desni obraz i proučio:
Gospodaru, sačuvaj me kazne na Dan kada proživiš Tvoje robove.


*              Huzejfe r.a. kazuje: „Kada bi legao u postelju, Allahov Poslanik a.s. bi proučio:
Gospodaru, u ime Tebe umirem i živim.

A kad bi se probudio proučio bi:
Hvala Allahu, koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio, i samo Njemu je povratak.

 

*              Aiša r.a. kazuje: „Svake noći, kada bi legao, Allahov Poslanik a.s. bi puhnuo u ruke, i onda bi na ruke proučio KUL-HUVALLAHU EHAD, KUL-E`UZU BI RABBI-L-FELEK i KUL-E`UZU BI RABBI-N-NAS. Poslije bi rukama potrao glavu, lice i prednji dio tijela. Činio bi tako tri puta.“

 

*              Enes b. Malik r.a. pripovjeda: „Kada bi legao u postelju, Allahov Poslanik a.s. bi proučio:
Hvala Allahu koji nas je nahranio i napojio, zaštitio i dao utočište!
Zatim bi rekao: A koliko je ljudi bez zaštite i utočišta?

 

KAKAV JE BIO IBADET ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*              Mugire b. Šu`be r.a. kazivaše: „Allahov Poslanik a.s. bi klanjao sve dok mu noge ne oteknu. Kada bi ga neko upitao:
 - Allahov Poslaniče, zašto se toliko opterećuješ, kad ti je Allah oprostio sve ranije i kasnije grijehe? – on bi odgovorio: - Zar da ne budem zahvalan rob!“

 

*              Esved b. Jezid priča da je zapitao Aišu r.a.:
“Kako je Allahov Poslanik a.s. klanjao noćni namaz?

- Prvi dio noći je spavao. Pred zoru bi ustao i klanjao vitr-namaz, zatim bi legao u postelju, a ponekada bi legao sa jednom od svojih žena. Kada bi začuo ezan bi i, ako je bio džunub okupao bi se, a ako ne uzeo bi abdest i otišao u džamiju.“

 

*             Ibn `Abbas r.a. pripovjeda: „Jedne noći sam zanočio kod tetke Mejmune, žene Allahovog Poslanika, a.s. Legao sam poprijeko a Allahov Poslanik a.s. uzduž ležaja. Oko ponoći Allahov Poslanik a.s. se probudi protrlja oći i prouči deset zadnjih ajeta sure Ali `Imran.* Zatim ustade, uze abdest iz mješine obješene o zid i poče klanjati.“

Adbullah b. Abas dalje kazuje: „Ustao sam i stao pored njega. Allahov Poslanik a.s. me pomilova po glavi, potegnu za desno uho i provede sa desne strane. Klanjao je šest puta po dva rekata, zatim jedan rekat i ponovo leže. Kada ga je Bilal probudio on ustade, klanja dva kratka rekata sunneta i izađe u džamiju da klanja sabahski farz.“

*Deset posljednjih ajeta sure Ali `Imran započinje ajetom:
Doista u stvaranju nebesa i Zemlje...
Pohvalno je učiti ove ajete nakon buđenja iz sna.

 

*             Ibn Abbas r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. bi noću klanjao trinaest rekata.“

 

*             Zejd b. Halid r.a. kazuje: „Zarekao sam se da ću gledati kako Allahov Poslanik a.s. klanja noćni namaz. Dok sam spavao glave naslonjene na prag njegove kuće, on ustade i klanja dva rekata. Zatim klanja dva dosta duga rekata, pa dva malo kraća, pa dva kraća, pa dva kraća, pa dva još kraća i na kraju klanja jedan rekat. To je ukupno trinaest rekata.“

 

*              Ebu Seleme b. Abdurrahman priča da je pitao Aišu r.a.:
“ Kako je Allahov Poslanik a.s. klanjao uz ramazan?
- Obično je, uz ramazan i mimo ramazana, klanjao jedanaest rekata. Klanjao je četiri rekata, ne pitaj kako ih je dugo i lijepo klanjao! Zatim je isto tako lijepo i dugo klanjao još četiri rekata, i na kraju je klanjao tri rekata.
Aiša r.a. dalje kazuje: Pitala sam ga: - Allahov Poslaniče, zar spavaš prije nego što klanjaš vitr- namaz?
- Aiša, moje oći spavaju, ali noći ne spavaju – odgovrori on.“

 

*              Aiša r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je provodio cijelu noć učeći samo jedan ajet u namazu.“

 

*             Abdullah b. Mes`ud r.a. kazuje: „Jedne noći je Allahov Poslanik a.s. tako dugo stajao u namazu, da sam nešto loše pomislio. – A šta si to pomislio? – upitaše ga. – Pomislio sam da sjednem i da ga ostavim na kijamu.“

 

*             Aiša r.a. pripovjeda: „Ponekada je Allahov Poslanik a.s. klanjao sjedeći. Kada bi mu preostalo još trideset – četrdeset ajeta ustao bi proučio ih stojeći. Zatim bi učio ruku i sedždu, i tako bi klanjao i drugi rekat.“

 

*              Hafsa r.a. kazuje: „Ponekada je Allahov Poslanik a.s. klanjao nafilu sjedeći. Kada bi učio sure, učio bi tako polako i razgovjetno, da bi se učinilo duže od nekog sureta.“

 

*              Ibn Omer r.a. priča: „Klanjao sam sa Allahovim Poslanikom a.s. u njegovoj kući dva rekata prije i dva poslije podnevskih farza, dva poslije akšamskih i dva poslije jacijskih.“

 

*             Ibn Omer r.a. pripovjeda: „Zapamtio sam da je Allahov Poslanik a.s. klanjao osam rekata sunneta: dva prije i dva poslije podne, dva poslije akšama i dva poslije jacije. Moja sestra Hafsa mi je pričala da je klanjao i dva rekata prije sadahskog farza, ali ga ja lično nisam vidio da ih klanja.“

 

KAKO JE ALLAHOV POSLANIK A.S. KLANJAO NAMAZ NAKON IZLASKA SUNCA (SALATU-D-DUHA)

 

*              Abdurrahman b. Ebi Lejla kazuje: „Samo mi je Ummu Hani r.a. pričala je da je vidjela Allahovog Poslanika a.s. kako klanja namaz nakon što Sunce izađe, i visoko odskoči (duha). Pričala mi je: Na dan oslobođenja Mekke Allahov Poslanik a.s. je ušao u moju kuću, okupao se i klanjao osam rekata. Nikada nije brže klanjao, ali je upotpunjavao ruku i sedždu.“

 

*              Ebu Se`id r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je nekada tako redovito klanjao duha-namaz, da smo pomislili da će ga uvijek klanjati, ali nekada ga je tako izostvljao, da smo pomislili da ga više nikad neće klanjati.“

 

*             Ebu Ejjub el-Ensari r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je redovno klanjao četiri rekata prije podnevskog farza. Jedanput ga upitah: „Allahov Poslaniče vidim da redovno klanjaš četiri rekata u podne?
- Nebeske kapije se otvaraju u podne, i ne zatvaraju se sve dok se ne klanja podne-namaz, zato volim da mi se u to vrijeme uzdigne dobro djelo.
- Je li se na svakom rekatu uči sure? – upitah. – Da.
- A predaje li se selam poslije dva rekata? – Ne predaje – odgovori on.“

 

O KLANJANJU NAFILE U KUĆI

 

*              Abdullah b. Se`id r.a. kazuje: „Upitao sam Allahovog Poslanika a.s.: Koji je namaz  bolji, u kući ili u džamiji?
- Vidiš kako je moja kuća blizu džamije, ali draže mi je da klanjam u kući nego u džamiji, izuzev farza.“

 

O POSTU ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*              Abdullah b. Šekik kazuje da je upitao Aišu r.a. o postu Allahovog Poslanika a.s. na što mu je ona odgovorila: „Postio bi tako dugo, da bi mi pomislili da će stalno postiti, a mrsio bi se tako dugo, da bi pomislili: neće više postiti. Otkako je došao u Medinu, Allahov Poslanik a.s. nikada nije postio cijeli mjesec, osim ramazana.“

 

*             Kada je zapitan o postu Allahovog Poslanika a.s.Enes b. Malik r.a. odgovori: „Kada bi započinjao postiti neki mjesec, mi bi pomislili da će ga cijelog ispostiti, a kada bi mrsio neki mjesec, pomislili bi: neće postiti nijedan dan. Kad god bi htio da ga u noći vidiš na namazu mogao si ga vidjeti, a kada bi htio da ga vidiš kako spava, mogao si ga vidjeti.“

 

*              Ebu Hurejre r.a. pranosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Allahu se podnose  ljudska djela ponedjeljkom i četvrtkom, zato želim da mu se podnesu moja djela dok postim.“

 

*             Aiša r.a. kazuje: „Kurejšije su prije islama postile deseti muharrema (Jevmu ašura), pa ga je i Allahov Poslanik a.s. postio. Kada je učinio hidžru u Medinu naredio je da se posti, a kada je propisan post ramazana postio je ramazan a ostavio post na Dan ašura, zato ga je postio ko je htio, a ko je htio mrsio se.“

 

*             Aiša r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je jednom ušao u kuću, i vidjevši sa mnom jednu ženu, upita: - Ko je ta žena? – Ovo je žena koja noći provodi u klanjanu namaza – odgovorih mu. Na to Allahov Poslanik a.s. reče: - Činite ona djela koja možete izdržati jer, tako mi Allaha, Allahu neće dojaditi nagrađivanje sve dok vama na dojade djela.
Zato je Allahovom Poslaniku a.s. bilo najdraže djelo koje čovjek čini ustrajno.“

 

*             Aiša i Ummu Seleme r.a. pričaju: „Najdraže djelo Allahovom Poslaniku a.s. bilo je djelo koje čovjek ustrajno čini, pa makar ono bilo i malo.“

 

KAKO JE ALLAHOV POSLANIK A.S. UČIO KUR`AN

 

*              Kada je Ummu Selame r.a. upitana o učenju Allahovog Poslanika a.s. odgovorila je: „Učio je Kur`an razgovjetno, slovo po slovo.“

 

*              Ummu Seleme r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je zastajao na kraju svakog ajeta. Proučio bi: EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN, pa bi zastao. Zatim: ER-RAHMANI-R-RAHIM, pa bi zastao.“

 

*             Abdullah b. Ebi Kejs zapita Aišu r.a.: „Je li Allahov Poslanik a.s. učio Kur`an tiho ili glasno?
Aiša r.a. odgovori: - Učio je na obadva načina, ponekada tiho, a ponekada glasno. – Hvala Allahu koji je dao olakšicu – reče Abdullah.“

 

*             Adbullah b. Mugaffel r.a. kazuje: „Vidio sam Allahovog Poslanika a.s. kako na dan oslobođenja Mekke, jašući na devi uči i ponavlja ajete:
- Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu i da bi ti Allah ranije i kasnije grijehe oprostio...
Mu`avija b. Kurre dalje nastavlja: „Da se ne plašim okupljanja ljudi oko mene, sada bi učio istim glasom i melodijom.“

 

O PLAKANJU ALLAHOVOG POSLANIKA A.S. PRILIKOM UČENJA KUR`ANA

 

*              Abdullah b. Šehhir r.a. pripovjeda: „Jednom prilikom sam došao Allahovom Poslaniku a.s. i zatekao ga u namazu. Iz grudi mu se, od plača, čulo šištanje kao kada lonac vrije.“

 

*              Abdullah b. Mes`ud r.a. prenosi da mu je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Uči mi Kur`an? – Kako da ti učim, Allahov Poslaniče – odgovorih mu – kada se Kur`an tebi objavljuje?
- I ja volim da ga čujem od nekog drugog.
Započeo sam učiti sure En-Nisa i kada sam proučio ajet
- I kada tebe dovedemo kao svjedoka protiv njih (En-Nisa, 41), okrenuh se i ugledah suze u očima Allahovog Poslanika a.s.“

 

*             Abdullah b. Amr r.a. pripovjeda: „Kada se je jedanput Sunce pomračilo, Allahov Poslanik a.s. ustade i počene klanjati namaz. Stajao je dugo na kijamu, zatim je dugo stajao na ruku`u, potom se ispravio i tako dugo stajao. Zatim je učinio sedždu, pa je sjeo ostavši dugo na sjedenju, pa je ostao na drugoj sedždi dugo kao i na prvoj. Plačući je govorio: - Gospodaru moj, obećao si mi da moj ummet nećeš kazniti sve dok sam ja među njima, i obećao si mi da ih nećeš kazniti sve dok Te budu molili za oprost.* Evo, mi Te molimo za oprost!“

Kada je klanjao dva rekata i Sunce se ponovo pojavilo, Allahov Poslanik a.s. ustade, zahvali se Allahu i reče: - Znajte dobro da su Sunce i Mjesec Allahova znamenja, i da se ne pomračuju zbog nečijeg života ili smrti. Zato, kada se pomrače, požurite da klanjate namaz.

* Obećanje naznačeno u hadisu sadržava sljedeći ajet: Allah ih nije kaznio jer si bio među njima, i Allah ih neće kazniti sve dok Ga budu molili za oprost. (El-Enfal, 33)

 

*              Aiša r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je poljubio Osmana b. Maz`una što je umro, i vidjela sam mu suze u očima.“

 

*             Enes b. Malik r.a. priča: „Prisustvovali smo dženazi kćeri Allahovog Poslanika a.s., Ummi Kulsum, kada je sjeo pored kabura i kroz suze upitao: - Ima li neko ko sinoć nije imao odnos sa ženom? – Imam ja – reče Ebu Talha. – Siđi da je spustiš u kabur – zapovjedi mu.“

08.02.2007.

Ponašanje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem

                 O GOVORU ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*              Aiša r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. nije govorio brzo kao što vi govorite, nego mu je govor bio jasan i razgovjetan, zapamtio bi ga svako ko sjedi sa njim.“

 

*              Hasan b. Ali r.a. kazuje: „Zamolio sam dajdžu Hidna b. Ebi Haleta, a znao je slikovito pričati – opiši mi govor Allahovog Poslanika a.s.
– Allahov Poslanik a.s. – započe on – bio je neprekidno tužan, stalno je razmišljao, nije imao odmora, dugo je šutio, govorio je samo kad je trebao, govor bi započinjao i završavao sa bismillom, govorio je rječito i sažeto, razgovjetno, bez suvišnih riječi, nije bio grub niti je bilo koga ponižavao, cijenio je blagodat ma kako malehna bila, nijednu blagodat nije prezirao, nije ni korio ni hvalio onoga ko je izbirljiv, ovaj svijet ga nije srdio sve dok se nečije pravo ne bi uskratilo, a kad se to dogodi srdžba mu se ne bi stišavala sve dok se čovjeku ne vrati njegovo pravo, zbog sebe se nije srdio niti je svoje pravo tražio, kada bi nešto pokazivao pokazivao bi cijelom rukom, kada bi se čudio vrtio bi rukom, kad bi govorio naslonio bi se na ruku ili bi lijevim palcem udarao po desnom dlanu, kada se naljuti okrene glavu, kad se obraduje obori pogled, njegov smijeh uglavnom bijaše samo osmjeh, tada bi mu se vidjeli zubi bijeli poput grada.“

 

 

O SMIJEHU ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*              Abdullah b. Haris r.a. kazuje: „Nisam nikoga vidio da se toliko smiješi kao Allahov Poslanik a.s.“

 

*              Ebu Zerr r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao:
„Ja zaista znam čovjeka koji će prvi ući u Džennet i čovjeka koji će poslijednji izaći iz Džehennema.
Taj čovjak će biti doveden na Sudnjem Danu pa će se kazati:
- Pokažite mu njegove male grijehe dok će njegovi veliki grijesi ostati skriveni.
Tada će mu se reći:
- Tog i tog dana si uradio to i to – a on će potvrđivati a neće negirati strahujući od svojih velikih grijeha. Opet će mu se reći – Dajte mu, umjesto svakog lošeg djela koje je učinio, dobro djelo! A tada će on reći: - Ja zaista imam grijeha koje ovdje ne vidim.
Ebu Zerr je rekao: - Vidio sam Allahovog Poslanika a.s. koji se nasmijao tako da su mu se vidjeli bijeli zubi.“

 

*             Džabir b. Abdullah r.a. kazuje: „Nikada me Allahov Poslanika a.s. nije susreo ni vidio, od kako sam primio islam, a da se nije nasmješio.“

 

*             Abdullah b. Mesud r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Znam čovjeka koji će posljednji izaći iz Džehennema. Izaći će pužući, i biće mu rečeno: - Uđi u Džennet! On će krenuti da uđe i vidjet će da su ljudi već zauzeli svoja mjesta, pa će se vratiti i reći:
- Gospodaru, ljudi su već zauzeli svoja mjesta!
- Sjećaš li se vremena u kojem si živio? – bit će zapitan.
- Sjećam – odgovorit će.
Zatim će mu se reći: - Zaželi što želiš! – i on će zaželjeti.
- Dat će ti se deset puta koliko dunjaluk.
- Ismijavaš me, a Ti si Gospodar! – uzviknut će čovjek.
Tada sam vidio da se Allahov Poslanik a.s. nasmijao i ukazaše mu se bijeli zubi.“

 

*              Amir b. Sa`d r.a. pripovjeda: „Sa`d mi je rekao: Vidio sam Allahovog Poslanika a.s. kada se nasmijao u toku Bitke na Hendeku.*
- Kako se je nasmijao – upitah oca.
- Bio sam dobar strijelac. Jedan čovjak se sakrivao iza štita. Sačekao sam da otkrije glavu i pripremio strijelu. Kad je otkrio čelo, bacio sam strijelu i pogodio ga usred čela. Čovjek se prevali na leđa uzdignutih nogu, na što se Allahov Poslanik a.s. nasmija da mu se ukazaše bijeli zubi.
Zapitah: - Što ga je nasmijalo? –To što se dogodilo sa čovjekom.“

* - Bitka na Hendeku, poznata još kao bitka sa saveznicima, odigrala se 5. g. po Hidžri o čemu govore sure El-Ahzab. Ubraja se u najkritičnije momente kroz koje je prošao islam. Nakon što su nastupili hladni vjetrovi i saveznici poraženi prekinuli opsadu Medine, Allahov Poslanik a.s. je rekao: - Od danas ćemo se mi boriti protiv njih, a ne oni protiv nas. (Buharija)

 

KAKO SE ŠALIO ALLAHOV POSLANIK A.S.

 

*              „Enes b. Malik r.a. prenosi da mu je Allahov Poslanik a.s. rekao u šali: - O ti sa dva uha!“

 

*              Enes b. Malik r.a. pripovjeda: - Allahov Poslanik a.s. se družio i sa djecom. Jedanput je rekao mom malom bratu: - Omerica, šta uradi vrapčić? Dječak je imao vrapčića u rukama, sa kojim se igrao i koji mu je uginuo.“

 

*             Ebu Hurejre r.a. kazuje da su rekli Allahvom Poslaniku a.s.:
- Allahov Poslaniče, ti se sa nama šališ?
- Da, ali ja govorim samo istinu – odgovori on.“

 

*             Enes b. Malik r.a. pripovjeda da je jedan čovjek zatražio od Allahovog Poslanika a.s. jahaću devu, na što mu je on odgovorio:
- Dat ću ti devino mladunče.
- Šta mi koristi devino mladunče? – upita čovjek.
- A šta deva rađa osim deve? – reče mu Poslanik a.s.

 

*             Enes b. Malik r.a. pripovjeda da je jedan beduin, po imenu Zahir, slao Allahovom Poslaniku a.s. poklon iz pustinje, za što ga on za uzvrat nagradio kada bi krenuo kući.
Zahir je bio ružnog izgleda, ali ga je Allahov Poslanik a.s. volio i govorio bi mu:
- Zahir je naša pustinja, a mi smo njegov grad.
Jedanput kad je Zahir prodavao nešto na pijaci, Allahov Poslanik a.s. mu je neopaženo prišao sa leđa i obuhvatio ga rukama.
- Ko je to?-povika: - Pusti me! Kad se okrenu ugleda da mu je Allahov Poslanik a.s. prislonio prsa na leđa.
- Ko će kupiti ovog roba? – uzvikunu Allahov Poslanik a.s.
- Allahov Poslaniče, tako mi Allaha, bit ću jeftin.
- Ali ti si kod Allaha skup – odgovori mu.

 

*              Hasan Besari r.a. kazuje r.a. da je jedna starica rekla Allahovom Poslaniku a.s.:
- Allahov Poslaniče, moli Allaha da me uvede u Džennet!
- U Džennet ne ulaze starice – odgovori joj. Žena se okrenu i poće plakati.
- Recite joj – povika Poslanik a.s. – da u Džennet neće ući kao starica, jer Uzvišeni Allah kaže: Mi ćemo hurije iznova stvoriti, i djevicama ih učiniti, milim muževima njihovim, i godina istih. (El – Vaki`a, 35-37)

 

KAKO JE ALLAHOV POSLANIK A.S. GOVORIO POEZIJU

 

 

*              Aišu r.a. je neko upitao: - Je li ikada Allahov Poslanik a.s. govorio stihove.
- Da recitovao je poeziju Abdullaha b. Rerhe i to stih: Vijest će ti donjeti onaj koga ti ne obavjesti!

 

*              Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: - Najistinitiji stih koji je pjesnik kazao je stih Lebida : Sve mimo Allaha je ništavno!
A Umejje b. Ebi Salt samo što nije primio islam.

 

*              Džundub b. Sufjan r.a. kazuje: „Jedan kamen je pao na prst Allahovog Poslanika a.s. i okrvavio ga, na šta on reče:
Ti samo prst krvavi
na Allahovom putu što podnosiš.

 

*             Neko upita Beraa b. Aziba r.a.: „ Jeste li ostavili Allahovog Poslanika a.s. samog na Hurejru? – Ne nismo, nego su se razbježali prvi redovi koje je pleme Hevazin dočekalo strijelama. Allahov Poslanik a.s. je jahao na mazgi, a držao ju je Ebu Sufajn. Allahov Poslanik a.s. je tada govorio:
 Ja sam Poslanik, nema laži – ja sam sin `Abdulmuttaliba.

 

*             Enes b. Malik r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je ušao u Mekku da obavi umru, a ispred njega je išao Abdullah b. Revaha i recitovao:
Uklonite sram kufra Poslaniku sa puta
da na vas udarimo, tako zapovjedi slovo Kitaba,
da sabljom udarimo što glave od ramena rastavlja

i prijateljstvo u očima prijatelja gasi!

Omer r.a. ga prekori: - Abdullahu, zar pred Allahovim Poslanikom i u Allahovom haremu recituješ stihove?
– Neka Omere – odgovori Allahov Poslanik a.s. – stihovi ih više bole od strijela.“

 

*              Džabir b. Semure r.a. priča: „Sjedio sam u društvu Allahovog Poslanika a.s. više od stotinu puta. Ashabi su nekada recitovali stihove i govorili o nečemu iz džahilijata, a on je šutio. Ponekad bi se samo nasmješio.“

 

*             Šarid r.a. pripovjeda: „Jedanput, dok sam jahao iza Allahovog Poslanika a.s. izrecitovao sam mu stotinu stihova od Umejje b. Ebi Salta*. Kada god bih izrecitovao stih, on bi progovorio: - lih! Nakon stotog stiha kaza: - Skoro da je bio primio islam.“

* Poznati pjesnik iz predislamskog doba i doba početka širenja islama, u čijoj poeziji se susreću mnogi elementi uzeti iz islamskog vjerovanja. Umro je ne prihvativši islam, prilikom opsade grada Taifa, neposredno po osvajanju Mekke. Za njega Allahov Poslanik a.s. kaže: - Poezija mu je prihvatila islam, ali srce nije.

 

*             Aiša r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je naredio da se u džamiji postavi minber Hassanu b. Sabitu, sa kojeg je Hassan stihovima branio čast Poslanika a,s.
Poslanik a.s. je govorio: - Allah će melekom Džibrilom pomagati Hassana sve dok bude branio Allahovog Poslanika.“

 

KAKO JE ALLAHOV POSLANIK A.S. GOVORIO NA SIJELU

 

*              Aiša r.a. pripovjeda: „Jedne noći je Allahov Poslanik a.s. pričao svojim ženama, kada je jedna rekla:
- Kao da je ova priča priča hurafe (bajka).

- A znate li šta su priče hufare? – zapita ih Poslanik a.s.
- Hurafe je bio jedan čovjek iz plemena `Uzre, kojeg su uhvatili džini još prije islama i zadržali ga dugo vremena, a zatim su ga vratili njegovom plemenu. Hurefe im je pričao o čudima koja je vidio kod džina, i zato su ljudi te priče nazvali hurafe priče (bajke).“

 

HADIS UMMU ZER`

 

*             Aiša r.a. pripovjeda: „Sastalo se jedanaest žena koje su se zaklele da jedna od druge neće kriti tajne svojih muževa.

Prva reče: - Moj čovjek je kao mršavo devino meso na vrh kamenitog brda, niti je prohodan da se podneš, niti ukusan da ga uzmeš.

Druga reče: - O svom čovjeku neću govoriti, bojim se ostaviće me. Ali, ako ću govoriti, govorit ću o poznatim i o skrivenim mahanama.

Treća reče: - Moj čovjek je dugonja, ako mu mahane otkrijem ostaviće me, a ako ušutim niti ću mu biti žena niti razvedena.

Četvrta reče: - Moj čovjek je blag kao mekkanska noć, niti vruć niti hladan, niti ga se plašim niti mi je dosadan.

Peta reče: - Moj čovjek kada uđe baci se kao tigar, kada izađe izađe ponosno kao lav, nikada se ne inadi šta se u kući radi.

Šesta reče: - Moj čovjek kad jede prejede se, kad pije sve ispije, ako legne umota se, ne zavlači ruke da zna ženske muke.

Sedma reče: - Moj čovjek je nemoćan, malouman, sakupio sve mahane, ili žestoko udari ili slomi, ili te obadvoje zaboli.

Osma reče: - Moj čovjek je miris bosiljka i dobroćudna duša.

Deveta reče: - Moj čovjek je plemenitog roda, vitak kad hoda, darežljive duše i otvorenih vrata za goste.

Deseta reče: - Moj čovjek zove se Malik. A ko je Malik? Malik je mnogo bolji nego što riječima zbori. Puni torovi deva prazni ostaju ako nas gosti zijarete. Kada lira zazveči, znaju da će im krv poteći.

Jedanaesta reče: - Moj čovjek je Ebu Zer. A ko je Ebu Zer? Uši mi draguljima okiti, mišice zaobli, obradova me i duša mi se obradova. Nađe me sa malim stadom i golemim jadom, i dovede me uz hrzanje konja, deva i krava riku i žetalaca viku. Kada mu pričam ružno mi ne uzvrača, spavam sve dok me sunce ne razbudi, pijem dok mi ne naudi.
A majka Ebu Zer`a! Ko je majka Ebu Zer`a? Trpeza golemih i dvora širokih.
Sin Ebu Zer`ov! A ko je sin Ebu Zer`ov? Postelja mu je zelena palmina grana, a janjeća plećka hrana.
Kći Ebu Zer`a! A ko je kći Ebu Zer`a? Poslušna ocu i majci, punašnog tijela, komšinica iz zavisti počne usne gristi.

Sluškinja Ebu Zer`a! A ko je sluškinja Ebu Zer`a? Tajnu ne širi, hranom kuću pomiri i čistoću ne zanemari.

Jednog dana Ebu Zer izađe – dok se stapovi preljevaju – i drugu ženu nađe. Sa njom bijahu dva dječaćića kao dva lavića, ispod njenog struka vitka igraše se sa dva šipka. Sa mnom se razvede i nju dovede. Ja se udadoh za plemića na atima brzim, sa kopljima dugim i torovima punim. Dade mi svakojakog blaga i reče: - Jedi, Ummu Zer i rodbinu nahrani!
Ali, kada bih sakupila sve ćime me darova, ne vrijedi najmanjeg stapa Ebu Zer`ova!

Aiša kaže: - Tada mi Allahov Poslanik a.s. reče: - Ja sam tebi kao Ebu Zer što je bio prema Ummi Zer, samo što ju je on pustio a ja tebe nisam.

- Ne, Allahov Poslaniče, ti si bolji od Ebu Zer`a.“

Alejhisselam
<< 02/2007 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728


Upoznajmo Allahovog Miljenika sallallahu alejhi ve sellem
Vrline Allahovog Poslanika(Eš-šemailu-l-muhammedijje)-Imami Tirmizije
Izgled I dio
Izgled II dio
Odgoj i život
Ishrana
Ponašanje
Ibadeti
Skromnost i moral
Starost,smrt
............
Lik Muhammeda a.s. I, II i III dio
Značaj Poslanika a.s.
Dužnosti prema Poslaniku a.s.
Poslanik svih poslanika
Islam
Ummet Poslanika a.s.
Mudžiza Kur`an
Ashabi
Vjernici
Zajednička svojstva svih Vjerovjesnika
Poslanikov testament sa Arefata
Prva hutba Muhammeda a.s.
Lijepa Allahova Imena
Pozitivan pogled
Poruke Alejhisselamovog života I,II,III,IV dio,Silazak objave
Čovjek najvećeg strpljenja
ISRA I MI'RADŽ
Najbolji uzor
Silazak objave
Pećina Hira-slike
Ibadet razmišljanja
opis abdesta Allahovog Poslanika s.a.v.s.
VRIJEDNOST DANA AREFATA
Mekka
Mekka grad mira, selama, hodočašća i dove samo Njemu

Važnost žene
Brak zarad Allaha dž.š.
Hatidža r.a.
Hazreti Aiša r.a.
Fatima Ez-Zehra
Fatima r.a.
Muhammedov a.s. odnos prema voljenoj Hatidži r.a.
Ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s.
Plemenit moral
Sabur Ejuba alejhisselama
Hutba hazreti Alije

DOVE
Pejgamberove a.s. dove
Pejgamberove a.s. dove II
Pejgamberove a.s. dove III
Pejgamberove a.s. dove IV
Dova
DOVA
Dova je ibadet
Sretniji i trajniji životni put (Kudsi hadis)
Hadisi
Hadisi
Kudsi hadis
Kudsi hadis
hadis
Kudsi hadisi
Kudsi hadis

Važna pitanja
Ili je bolje znati, ili imati?
Pet Džibrailovih oporuka
Ne budi tužan, Allah je s tobom
Sadaka
Istrajnost na pravom putu
Ajeti koji inspirišu
La illahe illallah
Prijatelji Bismillahi
Značaj prijateljstva
Koraci ka Allahu dž.š.
Povezanost Rabba i čovjeka
Hadisi o pokajanju
Uvjeti iskrenog pokajanja
La illahe illAllah
Allahovo dž.š. zadovoljstvo
SubhanAllahi
Bismillahi
Tevekkul
Poslanica bolesnima
Ko je najsretnija osoba?
Džamije
Sabur
El-Kewser
Dobro djelo
Šta je bogatstvo?
Alejhisselam o braku
O lijepom postupanju sa ženama i preporukama prema njima..
Ovom me naučio život I,II dio
Ključ
Pripazi na..
Skupovi
Allahu ekber
Mladost
Njegova Milost obuhvata sve
Ja Rabbi
Stubovi imana-put istine
Namaz je podjeljen između Rabba i čovjeka
Blagodati Ramazana
Vaznost sadake
Sadaka za ramazan
Ya Rabbi..
Šehidi..
El-Ihlas..Iskrenost
vjernik je vrijedan pažnje
Korisno
Čista vjera kao čista voda ..
En-Nas
Želiš li?
Neke osobine Allahovih robova
Nauka
Zašto je danas svijet umoran?
I kao što je srce jedno...dovoljno je samo za jednog...bio blizu ili daleko...

Zikr
Ljubav učenja Kur`ana
8 zadataka kojim se jača iman insaAllah
Mekka
Ajeti sure Grad-Al-Balad
Sura Sazviježđa – Al-Burug
sunce
IMENA SUDNJEG DANA
Iskrenost - duša ibadeta

-DOVA
Gospodaru moj, zaštiti me od nemoći i lijenosti, škrtosti i duboke starosti i kazne u kaburu!
Gospodaru moj, dušu mi nadahni bogobojaznošću i od grijeha očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti – Ti si njen zaštitnik i njeno utočište!

Gospodaru moj, utječem Ti se od beskorisnog znanja, nepokornog srca, nezasite duše i dove koju ti ne primaš!(Muslim)
amin ya Rabbi

Preporucujem


BROJAČ POSJETA
267790

Powered by Blogger.ba