www.SlikoMat.com

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

07.02.2007.

Ishrana Poslanika sallallahu alejhi ve sellem

KAKO JE JEO ALLAHOV POSLANIK A.S.

 

*             Ka`b b. Malik r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. bi oblizao prste tri puta.“

 

*             Ka`b b. Malik r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je jeo sa tri prsta, a poslije bi ih oblizivao.“

 

*             Enes b. Malik r.a. pripovjeda: „Neko je donio hurme Allahovom Poslaniku a.s. i vidio sam ga kako od gladi jede sjedeći na petama i obavijenih prsta.“

 

KAKAV HLJEB JE JEO ALLAHOV POSLANIK A.S.

 

*             Aiša r.a. priča: „Sve dok Allahov Poslanik a.s. nije preselio na ahiret, njegova porodica nije imala ječmenog hljeba dva uzastopna dana.“

 

*             Ibn `Abbas r.a. priča: „Porodica Allahovog Poslanika a.s. noćima nije imala šta većerati, a najviše su jeli ječmeni hljeb.“

 

*             Neko zapita Sehl b. Sa`da r.a.: „Je li Allahov Poslanik a.s. jeo hljeb od bijelog brašna?
– Allahov Poslanik a.s. nije ni vidio bijelo brašno sve dok nije preselio na ahiret – odgovori Sehl.

- A jeste li imali sita? – Ne, nismo imali.
- A kako ste sijeli brašno?
- Puhnuli bi u brašno i onda bi ga zakuhali.“

 

*             Enes b. Malik r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. nikada nije jeo na stolu ili na siniji, niti je jeo mehkog hljeba.
- Na čemu su jeli? – neko upita. – Na soframa.“

 

*             Mesruk r.a. pripovjeda: „Posjetio sam jedanput Aišu r.a. i ona naredi da mi se donese hrana i reče:
- Nikada se ne najedem a da ne zaplačem. – Zašto? – upitah je.
- Prisjetim se kako je Allahov Poslanik a.s. preselio sa ovog svijeta. Tako mi Allaha, nikada se dva puta dnevno nije zasitio hljeba i mesa!“

 

*             Aiša r.a. kazuje: „Za cijelog života Allahov Poslanik a.s. nije bio sit dva uzastopna dana.“

 

O HRANI I ZAČINIMA ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*             Džabir r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Divan li je začin sirće!“

 

*             Zehdem Džermi r.a. pripovjeda: „Kada smo jednom prilikom bili u posjeti kod Ebu Musaa el-Eš`arije i on pred nas iznese pečenu kokoš. Jedan čovjek se izmaknu.
- Šta ti je? – zapita ga Ebu Musa.
- Vidio sam kokoš kako jede nešto nečisto, i zakleo sam se da neću jesti.
- Primakni se- reče mu Ebu Musa – vidio sam Allahovog Poslanika a.s. kako jede kokošije meso.“

 

*             Ebu Esid r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Jedite maslinovo ulje i njime mažite kosu, jer je ono od blagoslovljenog drveta.“

 

*             Enes b. Malik r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. volio je tikvice. Kada nam je donešeno jelo, uzimao sam tikvice i stavljao ih pred njega jer sam znao da ih voli.“

 

*             Džabir b. Tarik r.a. pripovjeda: „ Kada sam ušao u kuću Allahovog Poslanika a.s. vidio sam izrezane tikvice i zapitao:
- Šta je ovo?
– Hoćemo da bude što više hrane – odgovori on.“

 

*             Enes b. Malik r.a. kazuje: „Jedan krojač je pozvao Allahovog Poslanika a.s. na ručak, na koji je poveo i mene. Kada je spustio pred Allahovog Poslanika a.s. ječmeni hljeb i čorbu sa tikvicama i osušenim mesom, vidio sam da on izabire tikvice iz posude. Od tada i ja volim tikvice.“

 

*             Aiša r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je volio slatka jela i med.“

 

*             Ummu Seleme r.a. pripovjeda: „Stavila sam pred Allahovog Poslanika a.s. komad pečenog mesa. On je jeo, i potom otišao u džamiju ne uzimajući drugi abdest.“

 

*             Abdullah b. Haris r.a. kazuje: „Jeli smo sa Allahovim Poslanikom a.s. pečeno meso u džamiji.“

 

*             Ibn Mes`ud r.a. pripovjeda: „Allahovom Poslaniku a.s. je bila najdraža plećka. Židovi su mu stavili otrov u meso sa plećke.“
(Ovo se desilo prilikom bitke na Hejberu)*

* Bila je to 6-te godine po Hidžri prilikom osvajanja židovskog naselja Hajbera. Ženu koja je to učinila po imenu Zejneb, kada je primila islam, Poslanik a.s. upita:
- Zašto si to uradila?
- Ako si poslanik neće ti otrov naškoditi, a ako nisi riješićemo te se, - odgovorila je.

 

*              Ebu Ubejd r.a. kazuje: „Skuhao sam meso u loncu i pozvao Allahovog Poslanika a.s. Pošto je volio plećku, dao sam mu je.
- Daj mi plećku – reče mi, i ja mu dadoh i drugu.
- Daj mi plećku – reče mi ponovo.
- Allahov Poslaniče, - upitah ga – Koliko ovca ima plećki?
- Tako mi Allaha, da si šutio dodavao bi mi plećke sve dok bih ti tražio.“

 

*             Abdullah b.Dža`er, prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Najukusnije meso je meso sa leđa.“

 

*             Ebu Musa el-Eš`ari r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Aiša je odlikovana nad drugim ženama kao što je popara (potkriža) odlikovana nad drugom hranom.“

 

*             Enes b. Malik r.a. kazuje: „Za svadbenu gozbu prilikom ženidbe sa Sofijom, Allahov Posalnik je donio hurme i jelo od finog brašna.“

 

*             Ubjedullah b. Ali r.a. pripovjeda da su Hasan b. Ali, Ibn Dža`fer r.a. posjetili njegovu nanu Selmu i rekli joj: - „Napravi nam hranu koja se dopadala Allahovom Poslaniku a.s. i koju je volio jesti.
- Sinovi moji, vi danas ne volite takvu hranu – reče im.
- Volimo – odgovoriše – skuhaj nam je.
Ona zamjesi tijesto od jemčenog brašna, stavi ga u lonac, posu uljem, istuče biber i posu tijesto sa još drugim začinima. Malo zatim donese im jelo i reče: - Evo, ovo je jelo koje se dopadalo Allahovom Poslaniku a.s., i koje je volio jesti.“

 

*             Džabir r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. me je poveo kod jedne ensarijke. Ona nam donese pečenog mesa, a zatim svježih hurmi. Allahov Poslanik a.s. jede, uze abdest i ode da klanja podne-namaz. Kada se ponovo vratio, žena mu donese ostatak pečenog mesa i on nastavi jesti. Poslije je otišao da klanja ikindiju, ne obnovivši abdest.“

 

*             Ummu-l-Munzir r.a. kazuje da su je posjetili Allahov Posalnik a.s. i Alija. U kući su bili obješeni grozdovi sa svježim hurmama. Oni počeše jesti hurme i Allahov Poslanik a.s.reče Aliji:
- Polako, tek si ozdravio.
Zatim su sjeli i nastavili jesti sjedeći. Napravila sam im jelo od ječmenog brašna i povrća i donijela.
- Jedi ovo, ovo ti je zdravije – reče mu Allahov Poslanik a.s.“

 

*             Aiša r.a. pripovjeda: „Ponekad kada bi ušao u kuću, Allahov Poslanik a.s. bi zapitao:
- Ima li išta za ručak?
- Nema – odgovorila bih.
- Ja postim – rekao bi tada.
Kada je jednog dana ušao, rekoh mu: - Donesen nam je poklon.
- Kakav poklon? – upita me.
- Hurme zakuhane sa brašnom, odgovorila sam.
- Danas sam zapostio, reče on. A potom bi jeo, izjavila je ona.“

 

*             Abdullah b. Selam r.a. pripovjeda: „Vidio sam Allahovog Poslanika a.s. kada je uzeo komad, ječmenog hljeba, na njeg stavio hurmu i rekao: - Ovo je začin, a ovo je jelo.“

 

*             Enes r.a. priča: „Allahov Poslanik a.s. je volio jesti ostatak hrane.“

 

ALLAHOV POSLANIK A.S. JE PRAO RUKE PRIJE I POSLIJE JELA

 

*             Ibn Abbas r.a. pripovjeda: „Kada se Allahov Poslanik a.s. vratio poslije obavljene nužde, donesoše mu hranu i upitaše ga:
- Hoćemo li ti donjeti vodu za abdest?
- Naređeno mi je da uzmem abdest kad hoću da klanjam.“

 

*             Selman r.a. kazuje: „Pročitao sam u tevratu da je bereket u hrani kada se poslije jela operu ruke i upitao sam Allahovog Poslanika a.s. o tome. On mi odgovori:
- Bereket je u hrani kada se ruke operu prije i poslije jela.“

 

ŠTA JE ALLAHOV POSLANIK A.S. UČIO PRIJE I POSLIJE JELA

 

*             Ebu Ejjub Ensari r.a. pripovjeda: „Bili smo jednom kad Allahovog Poslanika a.s. kad nam je doneseno jelo. Nikad nisam vidio beričetnije jelo kada smo počeli jesti, a manje berićetno kada smo završili sa jelom.
- Kako to, Allahov Poslaniče? – upitasmo.
- Kada smo počeli jesti proučili smo bismillu, zatim je neko sjeo ne proućivši bismillu i sa njim je jeo šejtan.“

 

*             Aiša r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Kada neko zaboravi da prije jela spomene Allahovo ime, kada se sjeti neka onda kaže: U ime Allaha – na početku i na kraju.

 

*             Omer b. Ebi Seleme r.a. pripovjeda da je došao Allahovom Poslaniku a.s. upravo kad je jeo.
„Sjedi sinko – reče mi – prouči bismillu, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe.“

 

*             Ebu Se`id el-Hudri r.a. kazuje: „Kada bi Allahov Poslanik a.s. završio sa jelom, rekao bi:
Hvala Allahu koji nas je nahranio i napojio, i učinio muslimanima.“

 

*             Ebu Umame r.a. pripovjeda: „Kada bi se uklonila sofra ispred Allahovog Poslanika a.s. rekao bi:
- Hvala Allahu zahvalom velikom, savršenom, blagoslovljenom, neprekidnom, zahvalom onoga ko o Njemu ovisi! On je naš Gospodar!“

 

*             Aiša r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je jeo sa šestoricom ashaba, kada dođe jedan beduin, sjede i pojede hranu u dva zalogaja. Allahov Poslanik a.s. reče:
- Da je proučio bismillu bilo bi nam dovoljno hrane.“

 

*             Enes b. Malik r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Allah je zadovoljan svojim robom kada pojede zalogaj hrane ili popije gutljaj vode i na tome zahvali Allahu.“

 

KAKVA JE BILA ČAŠA ALLAHOVOG POSLANIKA A.S.

 

*             Sabit pripovjeda: „Enes b. Malik r.a. nam je pokazao jednu grubu drvenu čašu, okovanu gvožđem i rekao: Sabite ovo je čaša Allahovog Poslanika a.s.“

 

*             U drugoj predaji Enes r.a. keže Sabitu: „Iz ove čaše sam pojio Allahovog Poslanika a.s., vodom, kompotom od grožđa, medovinom i mlijekom.“

 

O VOĆU KOJE JE JEO ALLAHOV POSLANIK A.S.

 

*              Abdullah b. Dža`fer r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je jeo krastavice sa svježim hurmama.“

 

*             Aiša r.a. kazuje: „Allahov Poslanik a.s je jeo lubenicu sa svježim hurmama.“

 

*             Ebu Hurejre r.a. pripovjeda: „Kada bi voće poćelo dozrijevati, ljudi bi prve plodove donosili Allahovom Poslaniku a.s. i on bi proučio:
- Gospodaru moj, blagoslovi nam polodove, blagoslovi nam Medinu i blagoslovi nam oku i tereziju. Gospodaru naš, Tvoj rob, prijetelj i poslanik Ibrahim Te je molio za blagoslov Mekke, i ja sam Tvoj rob i poslanik. Ja Te molim da blagosloviš Medinu dvostrukim blagoslovom kojim si blagoslovio Mekku!
Zatim bi pozvao najmanje dijete koje bi ugledao i dao mu voće.“

 

*             Rubej bint Mu`aviz r.a. kazuje: „Mu`az me je poslao Allahovom Poslaniku a.s. sa posudom punom svježih hurmi i mladih krastavaca, a on je volio krastavce. Kada sam ušla u kuću, ugledala sam nakit koji mu je bio donesen iz Bahrejna. Ja spustih posudu i on mi dade punu pregršt nakita.“

 

KAKO JE PIĆE PIO ALLAHOV POSLANIK A.S.

 

*             Aiša r.a. pripovijeda: „Allahov Poslanik a.s. je najviše volio piti slatko i hladno šerbe.“

 

*             Ibn Abbas r.a. kazuje: „Kada smo jedanput došli Halid b. Velid i ja kod Mejmune, žene Allahovog Poslanika a.s. ona nam donese mlijeko. Halid je sjedio sa lijeve, a ja sa desne strane Poslanika a.s.“

 

KAKO JE PIO ALLAHOV POSLANIK A.S.

 

*              Ibn Abbas r.a kazuje: „Allahov Poslanik a.s. je stojeći pio zemzem.“

 

*              Abdullah b. Amr r.a. pripovjeda: „Vidio sam Allahovog Poslanika a.s.  kako pije stojeći i sjedeći.“

 

*             Nezzal b. Sebre r.a. pripovjeda: „Kada je bio u Rehabi (kod Kufe), Aliji r.a. je donesen lonac vode. On zahvati vodu rukom, izapra usta, nos, opra lice i ruke do laktova, napi se vode stojeći i reče:
Ovako se čisti onaj ko nije izgubio abdest. Vidio sam Allahovog Poslanika a.s. kako je ovako radio.“

 

*             Enes b. Malik r.a. kazuje: „Kada bi pio vodu, Allahov Poslanik a.s. bi prekidao pijenje da tri puta udahne zrak, a potom bi rekao:
- Ovako je prijetnije i bolje se gasi žeđ.“

 

*             Kebše r.a. pripovjeda: „Allahov Poslanik a.s. je ušao u moju kuću i napio se vode iz mješine obješene o zid. Ustala sam i odrezala dio otvora na koji je pio (zarad blagoslova - bereketa).“

Alejhisselam
<< 02/2007 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728


Upoznajmo Allahovog Miljenika sallallahu alejhi ve sellem
Vrline Allahovog Poslanika(Eš-šemailu-l-muhammedijje)-Imami Tirmizije
Izgled I dio
Izgled II dio
Odgoj i život
Ishrana
Ponašanje
Ibadeti
Skromnost i moral
Starost,smrt
............
Lik Muhammeda a.s. I, II i III dio
Značaj Poslanika a.s.
Dužnosti prema Poslaniku a.s.
Poslanik svih poslanika
Islam
Ummet Poslanika a.s.
Mudžiza Kur`an
Ashabi
Vjernici
Zajednička svojstva svih Vjerovjesnika
Poslanikov testament sa Arefata
Prva hutba Muhammeda a.s.
Lijepa Allahova Imena
Pozitivan pogled
Poruke Alejhisselamovog života I,II,III,IV dio,Silazak objave
Čovjek najvećeg strpljenja
ISRA I MI'RADŽ
Najbolji uzor
Silazak objave
Pećina Hira-slike
Ibadet razmišljanja
opis abdesta Allahovog Poslanika s.a.v.s.
VRIJEDNOST DANA AREFATA
Mekka
Mekka grad mira, selama, hodočašća i dove samo Njemu

Važnost žene
Brak zarad Allaha dž.š.
Hatidža r.a.
Hazreti Aiša r.a.
Fatima Ez-Zehra
Fatima r.a.
Muhammedov a.s. odnos prema voljenoj Hatidži r.a.
Ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s.
Plemenit moral
Sabur Ejuba alejhisselama
Hutba hazreti Alije

DOVE
Pejgamberove a.s. dove
Pejgamberove a.s. dove II
Pejgamberove a.s. dove III
Pejgamberove a.s. dove IV
Dova
DOVA
Dova je ibadet
Sretniji i trajniji životni put (Kudsi hadis)
Hadisi
Hadisi
Kudsi hadis
Kudsi hadis
hadis
Kudsi hadisi
Kudsi hadis

Važna pitanja
Ili je bolje znati, ili imati?
Pet Džibrailovih oporuka
Ne budi tužan, Allah je s tobom
Sadaka
Istrajnost na pravom putu
Ajeti koji inspirišu
La illahe illallah
Prijatelji Bismillahi
Značaj prijateljstva
Koraci ka Allahu dž.š.
Povezanost Rabba i čovjeka
Hadisi o pokajanju
Uvjeti iskrenog pokajanja
La illahe illAllah
Allahovo dž.š. zadovoljstvo
SubhanAllahi
Bismillahi
Tevekkul
Poslanica bolesnima
Ko je najsretnija osoba?
Džamije
Sabur
El-Kewser
Dobro djelo
Šta je bogatstvo?
Alejhisselam o braku
O lijepom postupanju sa ženama i preporukama prema njima..
Ovom me naučio život I,II dio
Ključ
Pripazi na..
Skupovi
Allahu ekber
Mladost
Njegova Milost obuhvata sve
Ja Rabbi
Stubovi imana-put istine
Namaz je podjeljen između Rabba i čovjeka
Blagodati Ramazana
Vaznost sadake
Sadaka za ramazan
Ya Rabbi..
Šehidi..
El-Ihlas..Iskrenost
vjernik je vrijedan pažnje
Korisno
Čista vjera kao čista voda ..
En-Nas
Želiš li?
Neke osobine Allahovih robova
Nauka
Zašto je danas svijet umoran?
I kao što je srce jedno...dovoljno je samo za jednog...bio blizu ili daleko...

Zikr
Ljubav učenja Kur`ana
8 zadataka kojim se jača iman insaAllah
Mekka
Ajeti sure Grad-Al-Balad
Sura Sazviježđa – Al-Burug
sunce
IMENA SUDNJEG DANA
Iskrenost - duša ibadeta

-DOVA
Gospodaru moj, zaštiti me od nemoći i lijenosti, škrtosti i duboke starosti i kazne u kaburu!
Gospodaru moj, dušu mi nadahni bogobojaznošću i od grijeha očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti – Ti si njen zaštitnik i njeno utočište!

Gospodaru moj, utječem Ti se od beskorisnog znanja, nepokornog srca, nezasite duše i dove koju ti ne primaš!(Muslim)
amin ya Rabbi

Preporucujem


BROJAČ POSJETA
267790

Powered by Blogger.ba